• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ดาวน์โหลด
 • ค้นหา
 • เว็บลิงค์
 • ลงโฆษณา
 • ติดต่อ
 • เมนูหลัก

    หน้าแรก  หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา  ประวัติความเป็นมา
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
    อำนาจหน้าที่  อำนาจหน้าที่
    โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างองค์กร
    โครงสร้างส่วนราชการ  โครงสร้างส่วนราชการ
    ข้อมูลการติดต่อเทศบาล  ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
    กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
    แผนดำเนินการประจำปี  แผนดำเนินการประจำปี
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบแสดงสถานะทางการเงิน  งบแสดงสถานะทางการเงิน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน
    เทศบัญญัติ  เทศบัญญัติ
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน  คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน
    คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
    แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี
    รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส
    รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)
    ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร
    รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    แผนป้องกันการทุจริต 4ปี  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี
    การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
    รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
    คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
    การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
    สถิติการให้บริการ  สถิติการให้บริการ
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  บุคลากรในหน่วยงาน

   สำนักปลัด
   สภาเทศบาล
   ผู้บริหาร
   ปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา

  ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

  ขณะนี้มี 65 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

  สำหรับผู้ดูแลระบบ


  คำเตือน!
   การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

  สำหรับผู้ดูแลเว็บ
  ชื่อเรียก
  รหัสผ่าน

  E-SERVICE

  1-การขอถังขยะ ออนไลน์ เทศบาลตำบลทางพูน...................................................... 2. "-จองคิวออนไลน์ เข้ามาติดต่อ ชำระภาษีและยื่นคำขอลงทะเบียนต่างๆ................. 3. "-แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย";

  ข้อมูลการติดต่อ เทศบาล

  52 ม.2 ต.ทางพุูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช 80290 โทร 075809588 สำนักปลัดเทศบาล กด 1 กองคลัง กด 2 กองช่าง กด 3 กองการศึกษา กด 4 ปลัดเทศบาลตำบลทางพูน กด 5 โทรสาร โทร 075845321 อีเมล์ thangpooncity@hotmail.com fackbook : https://www.facebook.com/thangpoon "แผนที่เทศบาล"; "แนวเขตเทศบาล";
  www.thangpooncity.go.th : ห้องแสดงภาพ  ห้องแสดงภาพ     10 อันดับแรก     ส่งรูป
  301 รูป

  ห้องแสดงภาพ >> งานกีฬาอำเภอเฉลิมพระเกียรติเกม >> 1 10.JPG

  รูปก่อนนี้ - 1_10.JPG - รูปถัดไป

  [800 x 533 JPG]

  ส่งมาโดย
  เพิ่มเมื่อ18-06-2019
  ครั้งที่ชม17880
  ลงคะแนน0
  คะแนน0


  ส่ง eCard ส่ง eCard
  Download this Media ดาวน์โหลดรูปนี้
  พิมพ์รูปนี้พิมพ์รูปนี้

  ส่งข้อคิดเห็น

  1 (2021-07-13): 1
  kpjrszpvpmr (2021-11-19): ArT2xb kpadmtqkzalv, [url=http
  Erick (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Paris (2021-11-20): Through friends Jewell (2021-11-20): Will I have to work shifts? Mauricio (2021-11-20): Can I use your phone? Avery (2021-11-20): I work with computers Dghonson (2021-11-20): I enjoy travelling
  Aaron (2021-11-20): Insert your card Aaliyah (2021-11-20): this post is fantastic Merlin (2021-11-20): Very funny pictures Moises (2021-11-20): I work here Stanford (2021-11-20): Looking for work Alejandro (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Quintin (2021-11-20): What part of do you come from? Refugio (2021-11-20): I came here to study Elvin (2021-11-20): Will I have to work shifts? Samuel (2021-11-20): Cool site goodluck :) Santos (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Cleveland (2021-11-20): A jiffy bag Keneth (2021-11-20): I love this site Milan (2021-11-20): What sort of music do you like? Jaime (2021-11-20): I stay at home and look after the children Alden (2021-11-20): In tens, please (ten pound notes) Owen (2021-11-20): A law firm Stanton (2021-11-20): I never went to university Roman (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Wilton (2021-11-20): I saw your advert in the paper Elvis (2021-11-20): I do some voluntary work Ervin (2021-11-20): This is your employment contract Jeremiah (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Rodrick (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Grant (2021-11-20): Free medical insurance Brendan (2021-11-20): The National Gallery Wallace (2021-11-20): Could you send me an application form? Lonnie (2021-11-20): I work for a publishers Geraldo (2021-11-20): How many more years do you have to go? Wyatt (2021-11-20): Lost credit card Rayford (2021-11-20): Go travelling Granville (2021-11-20): How do you know each other? Homer (2021-11-20): Thanks funny site Garth (2021-11-20): I hate shopping Emile (2021-11-20): Could you please repeat that? Raphael (2021-11-20): I like watching TV Edmundo (2021-11-20): Lost credit card Courtney (2021-11-20): Do you need a work permit? Agustin (2021-11-20): good material thanks Brock (2021-11-20): What sort of work do you do? Donte (2021-11-20): How many are there in a book? Ian (2021-11-20): How long have you lived here? Emmitt (2021-11-20): Excellent work, Nice Design Stuart (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Arthur (2021-11-20): What are the hours of work? Mauro (2021-11-20): Whereabouts are you from? Arnulfo (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Irwin (2021-11-20): Canada>Canada Michale (2021-11-20): A few months Eblanned (2021-11-20): Could you please repeat that? Buddy (2021-11-20): Are you a student? Fausto (2021-11-20): What sort of music do you listen to? Davis (2021-11-20): Lost credit card Francesco (2021-11-20): Thanks for calling
  Arron (2021-11-20): I have my own business Jane (2021-11-20): How do you spell that? Domingo (2021-11-20): History Franklin (2021-11-20): Whereabouts are you from? Darrel (2021-11-20): I wanted to live abroad Ralph (2021-11-20): I read a lot Cooper (2021-11-20): Other amount Elden (2021-11-20): Accountant supermarket manager Sidney (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Rupert (2021-11-20): Do you know each other? Randolph (2021-11-20): Would you like a receipt? Brett (2021-11-20): very best job Sofia (2021-11-20): Other amount Lyman (2021-11-20): I support Manchester United Glenn (2021-11-20): I work here Friend35 (2021-11-20): Pleased to meet you Arnold (2021-11-20): I work here Isreal (2021-11-20): I need to charge up my phone Alonso (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Archie (2021-11-20): I love the theatre Julio (2021-11-20): How do you spell that? Jarrett (2021-11-20): Languages Quentin (2021-11-20): Another year Brianna (2021-11-20): We used to work together Freddy (2021-11-20): Three years Tristan (2021-11-20): Where are you from? Jasper (2021-11-20): How many are there in a book? Katelyn (2021-11-20): Cool site goodluck :) Arden (2021-11-20): Cool site goodluck :) Norbert (2021-11-20): A book of First Class stamps Walker (2021-11-20): Whereabouts are you from? Alonzo (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Jerome (2021-11-20): A jiffy bag Merle (2021-11-20): Could you ask him to call me? Christian (2021-11-20): Some First Class stamps Adrian (2021-11-20): this is be cool 8) Weston (2021-11-20): What part of do you come from? Travis (2021-11-20): Photography Lionel (2021-11-20): How do I get an outside line? Clement (2021-11-20): I wanted to live abroad Lifestile (2021-11-20): How do I get an outside line? Emmitt (2021-11-20): Where do you study? Antonia (2021-11-20): Would you like to leave a message? Hubert (2021-11-20): We used to work together Marquis (2021-11-20): How many would you like? Bryon (2021-11-20): Where do you study? Madison (2021-11-20): The National Gallery Isabella (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Molly (2021-11-20): An estate agents Rocky (2021-11-20): How much notice do you have to give? Rufus (2021-11-20): Where are you from? Edmundo (2021-11-20): A pension scheme Jerald (2021-11-20): Special Delivery Goodsam (2021-11-20): real beauty page Zachariah (2021-11-20): Would you like a receipt? Goodsam (2021-11-20): I like it a lot Carmelo (2021-11-20): What do you do for a living? Raphael (2021-11-20): Photography Dominic (2021-11-20): Where do you come from? Ezekiel (2021-11-20): History Zachery (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Chadwick (2021-11-20): How many are there in a book? Darnell (2021-11-20): Excellent work, Nice Design Randy (2021-11-20): A few months Austin (2021-11-20): Canada>Canada Sherman (2021-11-20): How do you spell that? Marshall (2021-11-20): How much were you paid in your last job? Renaldo (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Tracey (2021-11-20): What sort of music do you like? Megan (2021-11-20): How many more years do you have to go? Preston (2021-11-20): Children with disabilities Darnell (2021-11-20): I work for myself Charley (2021-11-20): US dollars Rogelio (2021-11-20): Get a job Berry (2021-11-20): Would you like to leave a message? Richard (2021-11-20): I live here Garth (2021-11-20): Will I have to work shifts? Kermit (2021-11-20): Languages Savannah (2021-11-20): very best job Gregg (2021-11-20): Enter your PIN Felix (2021-11-20): Could I borrow your phone, please? Rayford (2021-11-20): What part of do you come from? Terrance (2021-11-20): Is this a temporary or permanent position? Clarence (2021-11-20): How do you spell that? Donte (2021-11-20): Could I order a new chequebook, please? Clemente (2021-11-20): A financial advisor Andrea (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Frankie (2021-11-20): Best Site Good Work Incomeppc (2021-11-20): What are the hours of work? Eugene (2021-11-20): Very Good Site Edmundo (2021-11-20): How would you like the money? Tyree (2021-11-20): I need to charge up my phone Cameron (2021-11-20): What do you do? Rogelio (2021-11-20): Gloomy tales Kirby (2021-11-20): Incorrect PIN Destiny (2021-11-20): Could I have a statement, please? Emilio (2021-11-20): I love the theatre Emile (2021-11-20): We used to work together Irving (2021-11-20): I study here Dorsey (2021-11-20): A few months Lemuel (2021-11-20): A few months Mohammad (2021-11-20): I quite like cooking Lucien (2021-11-20): this is be cool 8) Isreal (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Eddie (2021-11-20): We went to university together Gregg (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Logan (2021-11-20): A law firm Laverne (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Theodore (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Britt (2021-11-20): I saw your advert in the paper Ollie (2021-11-20): I support Manchester United Lillian (2021-11-20): Do you need a work permit? Quintin (2021-11-20): perfect design thanks Tristan (2021-11-20): real beauty page Jared (2021-11-20): Can I use your phone? Bennie (2021-11-20): The manager s
  Kayla (2021-11-20): Just over two years Wilfred (2021-11-20): When can you start? Ervin (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Kennith (2021-11-20): How do I get an outside line? Erwin (2021-11-20): A jiffy bag Elvis (2021-11-20): Who would I report to? Alonso (2021-11-20): this post is fantastic Devon (2021-11-20): I went to Russell (2021-11-20): Could I make an appointment to see ? Gaylord (2021-11-20): A few months Ethan (2021-11-20): Could you ask her to call me? Virgil (2021-11-20): I quite like cooking Carroll (2021-11-20): What do you do for a living? Rickey (2021-11-20): A book of First Class stamps Valentine (2021-11-20): I like watching football Efren (2021-11-20): Can I use your phone? Ignacio (2021-11-20): We work together Rebecca (2021-11-20): Could you ask her to call me? Darius (2021-11-20): Which team do you support? Quaker (2021-11-20): I stay at home and look after the children Jasmine (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Johnson (2021-11-20): I work here Anna (2021-11-20): Remove card Taylor (2021-11-20): Stolen credit card Genesis (2021-11-20): I enjoy travelling Rufus (2021-11-20): Excellent work, Nice Design Alexis (2021-11-20): Can you put it on the scales, please? Luther (2021-11-20): I quite like cooking Ian (2021-11-20): A staff restaurant Wilford (2021-11-20): Best Site good looking Fredrick (2021-11-20): real beauty page Emmett (2021-11-20): I need to charge up my phone Crazyivan (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Eugene (2021-11-20): Would you like a receipt? Rodrigo (2021-11-20): A book of First Class stamps Joseph (2021-11-20): Yes, I play the guitar Stanton (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Bobber (2021-11-20): Remove card Lenny (2021-11-20): I really like swimming Nicholas (2021-11-20): This is the job description Jerold (2021-11-20): Enter your PIN Jerrold (2021-11-20): Your cash is being counted Darryl (2021-11-20): A Second Class stamp Gerald (2021-11-20): Very interesting tale Gabriel (2021-11-20): I do some voluntary work Elroy (2021-11-20): very best job Gregory (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Hunter (2021-11-20): The manager Michale (2021-11-20): What part of do you come from? Hunter (2021-11-20): We used to work together Jarvis (2021-11-20): Canada>Canada Bryan (2021-11-20): perfect design thanks Charlie (2021-11-20): Gloomy tales Dillon (2021-11-20): perfect design thanks Wilber (2021-11-20): Which year are you in? Felipe (2021-11-20): I like watching football Vance (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Tommie (2021-11-20): I work here Quaker (2021-11-20): I saw your advert in the paper Jeromy (2021-11-20): Could you please repeat that? Ashton (2021-11-20): Have you got any ? Merle (2021-11-20): Have you read any good books lately? Colin (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Delmar (2021-11-20): Could I order a new chequebook, please? Darrick (2021-11-20): I was made redundant two months ago Lyndon (2021-11-20): Get a job Winfred (2021-11-20): Get a job Markus (2021-11-20): How would you like the money? Quinton (2021-11-20): Hold the line, please Heriberto (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Graham (2021-11-20): Where do you study? Kelley (2021-11-20): I never went to university Woodrow (2021-11-20): A book of First Class stamps Martin (2021-11-20): US dollars Chuck (2021-11-20): How do you know each other? Landon (2021-11-20): Could I have an application form? Peter (2021-11-20): Which team do you support? Hosea (2021-11-20): How do you know each other? Sterling (2021-11-20): Remove card Scotty (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Danilo (2021-11-20): I sing in a choir Dwain (2021-11-20): Gloomy tales Cecil (2021-11-20): I quite like cooking Roberto (2021-11-20): Free medical insurance Khloe (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Chung (2021-11-20): Have you got any qualifications? Randall (2021-11-20): A few months Perry (2021-11-20): Did you go to university? Brady (2021-11-20): very best job Everett (2021-11-20): Could you ask her to call me? Gobiz (2021-11-20): An accountancy practice Clinton (2021-11-20): What line of work are you in? Werner (2021-11-20): Could I borrow your phone, please? Truman (2021-11-20): Have you got any qualifications? Alexis (2021-11-20): In a meeting Maurice (2021-11-20): Withdraw cash Hipolito (2021-11-20): I work here i
  Richard (2021-11-20): I live here Luke (2021-11-20): How many more years do you have to go? Abdul (2021-11-20): How do you know each other? Benny (2021-11-20): I hate shopping Arnold (2021-11-20): Is this a temporary or permanent position? Harley (2021-11-20): Languages Steve (2021-11-20): A financial advisor Giovanni (2021-11-20): I saw your advert in the paper Sebastian (2021-11-20): Until August Rickey (2021-11-20): How much notice do you have to give? Hilario (2021-11-20): Could I have an application form? Sergio (2021-11-20): Which year are you in? Dannie (2021-11-20): very best job doe
  Reggie (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Jose (2021-11-20): good material thanks Valentin (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Oswaldo (2021-11-20): What part of do you come from? Casey (2021-11-20): Can you put it on the scales, please? Eugene (2021-11-20): Very funny pictures Sherman (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Lucas (2021-11-20): How many more years do you have to go? Armando (2021-11-20): An accountancy practice Deangelo (2021-11-20): A law firm Connie (2021-11-20): Why did you come to ? Brenton (2021-11-20): Can I take your number? Terrence (2021-11-20): Will I get paid for overtime? David (2021-11-20): Can you hear me OK? Amelia (2021-11-20): History Jesus (2021-11-20): I like watching football Patric (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Khloe (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Demarcus (2021-11-20): Another year Vince (2021-11-20): I was made redundant two months ago Marquis (2021-11-20): How many are there in a book? Devin (2021-11-20): Please wait Demetrius (2021-11-20): A packet of envelopes Charlie (2021-11-20): What sort of work do you do? Kendall (2021-11-20): The National Gallery Connie (2021-11-20): The National Gallery Lesley (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Alexa (2021-11-20): Could you tell me the dialing code for ? Erasmo (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Delmer (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Hubert (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Tony (2021-11-20): I wanted to live abroad Donte (2021-11-20): A few months Gregory (2021-11-20): Not in at the moment Layla (2021-11-20): I enjoy travelling Curtis (2021-11-20): When can you start? Jeffry (2021-11-20): US dollars Trinity (2021-11-20): An envelope Irvin (2021-11-20): Incorrect PIN Amber (2021-11-20): I have my own business Roberto (2021-11-20): Very Good Site Molly (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Alfonzo (2021-11-20): I want to report a Elijah (2021-11-20): I have my own business Ariel (2021-11-20): Could I have , please? Gianna (2021-11-20): US dollars Jackson (2021-11-20): A few months Vicente (2021-11-20): Could I have , please? Herman (2021-11-20): I like watching TV Ramiro (2021-11-20): Who do you work for? Marissa (2021-11-20): Can I call you back? Carey (2021-11-20): magic story very thanks Clyde (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Jimmie (2021-11-20): Can I call you back? Willian (2021-11-20): An accountancy practice Raleigh (2021-11-20): Jonny was here Makayla (2021-11-20): Best Site good looking Billie (2021-11-20): A law firm Forrest (2021-11-20): Will I have to work shifts? Samual (2021-11-20): What sort of work do you do? Lily (2021-11-20): What sort of work do you do? Gabriella (2021-11-20): A First Class stamp Jerrod (2021-11-20): An estate agents Cyril (2021-11-20): I went to ive
  Trinity (2021-11-20): good material thanks Lucas (2021-11-20): Could you ask him to call me? Ernesto (2021-11-20): Just over two years Antwan (2021-11-20): Wonderfull great site Cornell (2021-11-20): Where do you study? Ellis (2021-11-20): Another service? Evan (2021-11-20): A jiffy bag Brain (2021-11-20): Could I have a statement, please? Daniel (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Napoleon (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Homer (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Merle (2021-11-20): Special Delivery Adolph (2021-11-20): Please call back later Lemuel (2021-11-20): Is there ? Roland (2021-11-20): What sort of music do you listen to? Antonia (2021-11-20): International directory enquiries Ferdinand (2021-11-20): Some First Class stamps Matthew (2021-11-20): I read a lot Raphael (2021-11-20): I came here to work Dominick (2021-11-20): How much notice do you have to give? Ethan (2021-11-20): Hold the line, please Cornelius (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Benedict (2021-11-20): What sort of music do you listen to? Robby (2021-11-20): Can you hear me OK? Kenneth (2021-11-20): this is be cool 8) Keenan (2021-11-20): Another service? Wilfred (2021-11-20): What company are you calling from? Thebest (2021-11-20): Do you know the number for ? Galen (2021-11-20): Do you play any instruments? Marshall (2021-11-20): Could you tell me the dialing code for ? Lorenzo (2021-11-20): A company car Eli (2021-11-20): Free medical insurance Derrick (2021-11-20): What do you do? Leopoldo (2021-11-20): How many are there in a book? Connor (2021-11-20): Gloomy tales Savannah (2021-11-20): I was made redundant two months ago Juan (2021-11-20): Wonderfull great site Alexis (2021-11-20): Very funny pictures Vincenzo (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Kelly (2021-11-20): Yes, I love it! Truman (2021-11-20): What do you do for a living? Victor (2021-11-20): I hate shopping Gerry (2021-11-20): Who do you work for? Christoper (2021-11-20): I want to make a withdrawal Norberto (2021-11-20): Who would I report to? Linwood (2021-11-20): How much is a Second Class stamp? Zoey (2021-11-20): This site is crazy :) Grady (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Forrest (2021-11-20): Another service? Jeffrey (2021-11-20): Nice to meet you Valeria (2021-11-20): Nice to meet you Trinidad (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Brant (2021-11-20): I went to i
  Ashley (2021-11-20): Where do you study? Barney (2021-11-20): Could I make an appointment to see ? Clair (2021-11-20): Get a job Virgil (2021-11-20): Excellent work, Nice Design Frank (2021-11-20): Three years Goodboy (2021-11-20): How many more years do you have to go? Merle (2021-11-20): Your cash is being counted Buford (2021-11-20): I wanted to live abroad Bruno (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Darrel (2021-11-20): Where do you live? Branden (2021-11-20): We went to university together Raymon (2021-11-20): I like watching football Kareem (2021-11-20): How much is a Second Class stamp? August (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Benedict (2021-11-20): Thanks funny site German (2021-11-20): Your cash is being counted Lucas (2021-11-20): Free medical insurance Rupert (2021-11-20): What line of work are you in? Ariel (2021-11-20): Thanks funny site Scott (2021-11-20): A few months Lloyd (2021-11-20): Could I borrow your phone, please? Jeffrey (2021-11-20): I want to report a Nicky (2021-11-20): The manager Curtis (2021-11-20): Lost credit card Rosendo (2021-11-20): Where did you go to university? Sammy (2021-11-20): Have you got any ? Osvaldo (2021-11-20): Hold the line, please Jesus (2021-11-20): A financial advisor Flyman (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Jordon (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Kennith (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Arthur (2021-11-20): Directory enquiries Bryce (2021-11-20): I work here Terrell (2021-11-20): Yes, I play the guitar Milan (2021-11-20): A financial advisor Rikky (2021-11-20): I live here Moises (2021-11-20): A financial advisor Grover (2021-11-20): Nice to meet you Avery (2021-11-20): In a meeting Allan (2021-11-20): Enter your PIN Trent (2021-11-20): I work for a publishers Ellsworth (2021-11-20): How much were you paid in your last job? Charles (2021-11-20): Cool site goodluck :) Grady (2021-11-20): We went to university together Patrick (2021-11-20): What university do you go to? Jarred (2021-11-20): Excellent work, Nice Design Jason (2021-11-20): this post is fantastic Marcellus (2021-11-20): When can you start? Truman (2021-11-20): I like it a lot Virgil (2021-11-20): When do you want me to start? Dwain (2021-11-20): We used to work together Osvaldo (2021-11-20): I work here Casey (2021-11-20): Where do you live? Titus (2021-11-20): real beauty page Caleb (2021-11-20): When do you want me to start? Garland (2021-11-20): Could you send me an application form? Marcelino (2021-11-20): What do you do for a living? Bob (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Tristan (2021-11-20): We need someone with experience Goodboy (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Arnold (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Lindsey (2021-11-20): Lost credit card Waldo (2021-11-20): Another year Keven (2021-11-20): Could I borrow your phone, please? Sylvester (2021-11-20): Another service? Darwin (2021-11-20): One moment, please Harry (2021-11-20): The National Gallery Allison (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Felix (2021-11-20): Other amount Millard (2021-11-20): I really like swimming Mya (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Benton (2021-11-20): Would you like to leave a message? Williams (2021-11-20): Where do you come from? Wilford (2021-11-20): A law firm Moises (2021-11-20): What do you do for a living? Jerry (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Randall (2021-11-20): Which year are you in? Quinn (2021-11-20): Cool site goodluck :) Bernard (2021-11-20): Which year are you in? Sophia (2021-11-20): What sort of music do you like? Hollis (2021-11-20): How do you know each other? Oliver (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Lawrence (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Taylor (2021-11-20): Thanks funny site Jamie (2021-11-20): Can you hear me OK? Adam (2021-11-20): Go travelling Esteban (2021-11-20): I really like swimming Nestor (2021-11-20): Lost credit card Darnell (2021-11-20): Do you need a work permit? Ramon (2021-11-20): I need to charge up my phone Jane (2021-11-20): Very funny pictures Alejandro (2021-11-20): Do you play any instruments? Leopoldo (2021-11-20): A financial advisor Joseph (2021-11-20): Looking for work Bertram (2021-11-20): We went to university together Nathaniel (2021-11-20): magic story very thanks Abram (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Frederic (2021-11-20): I came here to study Stanley (2021-11-20): I sing in a choir Sean (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Abram (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Kelley (2021-11-20): Have you got any ? Giuseppe (2021-11-20): This is the job description Pedro (2021-11-20): I stay at home and look after the children Ayden (2021-11-20): I stay at home and look after the children Marcus (2021-11-20): Are you a student? Lauren (2021-11-20): Three years Randal (2021-11-20): Another year Cyril (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Isabelle (2021-11-20): I work for myself Arturo (2021-11-20): Yes, I play the guitar Isabelle (2021-11-20): Where do you study? Antonia (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Charley (2021-11-20): Canada>Canada Arianna (2021-11-20): Which year are you in? Clyde (2021-11-20): Could I have , please? Rodney (2021-11-20): A jiffy bag Freddie (2021-11-20): Could I borrow your phone, please? Patricia (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Derrick (2021-11-20): A jiffy bag Conrad (2021-11-20): I came here to work Casey (2021-11-20): The manager Forrest (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Damion (2021-11-20): I read a lot Vincenzo (2021-11-20): I quite like cooking Forest (2021-11-20): How many would you like? Gregory (2021-11-20): Not in at the moment Silas (2021-11-20): Wonderfull great site Fifa55 (2021-11-20): I live here Eddie (2021-11-20): Do you play any instruments? Bryon (2021-11-20): Best Site good looking Lightsoul (2021-11-20): Is there ? Giovanni (2021-11-20): How much is a First Class stamp? Buddy (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Gaston (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Leland (2021-11-20): How do I get an outside line? Quentin (2021-11-20): very best job Jerrell (2021-11-20): Can I take your number? Douglass (2021-11-20): Insert your card Micah (2021-11-20): How do I get an outside line? Galen (2021-11-20): this is be cool 8) Jerrold (2021-11-20): What part of do you come from? Donnell (2021-11-20): Very interesting tale Bruce (2021-11-20): real beauty page Truman (2021-11-20): What sort of music do you like? Jackson (2021-11-20): Why did you come to ? Porfirio (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Simon (2021-11-20): Hold the line, please Aaliyah (2021-11-20): What do you study? Mckinley (2021-11-20): Can you put it on the scales, please? Khloe (2021-11-20): Do you need a work permit? Ervin (2021-11-20): Where are you calling from? Damien (2021-11-20): History Cletus (2021-11-20): Would you like a receipt? Charles (2021-11-20): A pension scheme Benedict (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Orville (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Glenn (2021-11-20): The United States Sylvester (2021-11-20): Where did you go to university? Mathew (2021-11-20): We went to university together Leopoldo (2021-11-20): One moment, please Floyd (2021-11-20): Where are you calling from? Josue (2021-11-20): this is be cool 8) Joaquin (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Terrance (2021-11-20): I went to Willian (2021-11-20): Which year are you in? Blake (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Frances (2021-11-20): Free medical insurance Maxwell (2021-11-20): How do you do? Blaine (2021-11-20): The manager Terrance (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Ollie (2021-11-20): Could I make an appointment to see ? Cody (2021-11-20): Get a job Danielle (2021-11-20): Where do you come from? Jessica (2021-11-20): What do you do? Harvey (2021-11-20): In a meeting Noble (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Michel (2021-11-20): Nice to meet you Columbus (2021-11-20): Punk not dead Carey (2021-11-20): The manager Weston (2021-11-20): What do you do? Claire (2021-11-20): How much is a First Class stamp? Albert (2021-11-20): I want to report a Kyle (2021-11-20): I do some voluntary work Bryan (2021-11-20): We need someone with experience Darrel (2021-11-20): Insufficient funds Reynaldo (2021-11-20): Could I have a statement, please? Ellis (2021-11-20): Stolen credit card Nathaniel (2021-11-20): This is the job description Winfred (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Devon (2021-11-20): I have my own business Rigoberto (2021-11-20): I went to Carmen (2021-11-20): The National Gallery Bryce (2021-11-20): I hate shopping Elliott (2021-11-20): this post is fantastic Norbert (2021-11-20): Best Site Good Work Elton (2021-11-20): How long have you lived here? Alberto (2021-11-20): Lost credit card Dennis (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Rubin (2021-11-20): Where are you calling from? Landon (2021-11-20): I need to charge up my phone Hailey (2021-11-20): Would you like a receipt? Edmundo (2021-11-20): What company are you calling from? Monte (2021-11-20): How do you spell that? Toney (2021-11-20): I need to charge up my phone Ian (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Lauren (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Getjoy (2021-11-20): What part of do you come from? Rubin (2021-11-20): Have you read any good books lately? Dillon (2021-11-20): We need someone with experience Craig (2021-11-20): I like watching football Gregory (2021-11-20): Where do you live? Arron (2021-11-20): Where are you from? Nicole (2021-11-20): What sort of work do you do? Levi (2021-11-20): Very Good Site Willie (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Seymour (2021-11-20): Your cash is being counted Edgar (2021-11-20): What do you do for a living? Bradford (2021-11-20): Could I have an application form? Brendon (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Lenny (2021-11-20): Yes, I love it! Denny (2021-11-20): Cool site goodluck :) Patrick (2021-11-20): Go travelling Brice (2021-11-20): Sorry, I ran out of credit Napoleon (2021-11-20): How much is a Second Class stamp? Ramon (2021-11-20): How long have you lived here? Mohammed (2021-11-20): Some First Class stamps Millard (2021-11-20): Could you ask her to call me? Hipolito (2021-11-20): Where do you live? Jose (2021-11-20): Can I call you back? Garth (2021-11-20): When can you start? Bella (2021-11-20): I like watching football Dominick (2021-11-20): History Dogkill (2021-11-20): The National Gallery Erick (2021-11-20): I want to report a Raphael (2021-11-20): We need someone with experience Charlie (2021-11-20): Special Delivery Carol (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Chong (2021-11-20): I came here to study Layla (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Brianna (2021-11-20): Please call back later Madison (2021-11-20): Very Good Site Micheal (2021-11-20): Have you got a telephone directory? Lucky (2021-11-20): I like watching football Hiram (2021-11-20): Looking for a job Odell (2021-11-20): How do you know each other? Samuel (2021-11-20): Who would I report to? Chris (2021-11-20): Get a job Darryl (2021-11-20): Where are you calling from? Allan (2021-11-20): Recorded Delivery Aiden (2021-11-20): I live here Reinaldo (2021-11-20): Yes, I play the guitar Werner (2021-11-20): I work for a publishers Domingo (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Raleigh (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Henry (2021-11-20): Stolen credit card Sonny (2021-11-20): Through friends Eugene (2021-11-20): Your cash is being counted Raymond (2021-11-20): I work for myself Nevaeh (2021-11-20): How do you spell that? Miles (2021-11-20): Through friends Woodrow (2021-11-20): Could you send me an application form? Markus (2021-11-20): What sort of music do you like? Mohamed (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Hipolito (2021-11-20): Enter your PIN Jamey (2021-11-20): History st
  Cedrick (2021-11-20): Have you got a telephone directory? Emery (2021-11-20): History Amelia (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Fritz (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Marcellus (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Ronald (2021-11-20): Where are you from? Charlie (2021-11-20): An envelope Rocco (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Brooks (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Allison (2021-11-20): Have you got any ? Abraham (2021-11-20): How long have you lived here? Weston (2021-11-20): I support Manchester United Roderick (2021-11-20): How much were you paid in your last job? Lynwood (2021-11-20): A book of First Class stamps Dirtbill (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Brody (2021-11-20): Get a job Harlan (2021-11-20): I saw your advert in the paper Leigh (2021-11-20): Did you go to university? Friend35 (2021-11-20): I like watching football Merlin (2021-11-20): Directory enquiries Edmond (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Emery (2021-11-20): Could you ask him to call me? Jerome (2021-11-20): Remove card Valentine (2021-11-20): Enter your PIN Alton (2021-11-20): I study here Tyrell (2021-11-20): A Second Class stamp Morris (2021-11-20): Pleased to meet you Harvey (2021-11-20): Why did you come to ? Guadalupe (2021-11-20): Pleased to meet you Trinity (2021-11-20): Have you got a telephone directory? Khloe (2021-11-20): Jonny was here Markus (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Juan (2021-11-20): US dollars Walter (2021-11-20): real beauty page Josef (2021-11-20): Can you put it on the scales, please? Israel (2021-11-20): Looking for work Guillermo (2021-11-20): I quite like cooking Devin (2021-11-20): Can I use your phone? Avery (2021-11-20): Very funny pictures Megan (2021-11-20): We used to work together Rickey (2021-11-20): I study here Raymon (2021-11-20): I came here to work Garret (2021-11-20): About a year Lamont (2021-11-20): What company are you calling from? Gerard (2021-11-20): We need someone with experience Lewis (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Danny (2021-11-20): Hold the line, please Everette (2021-11-20): I work for a publishers Rikky (2021-11-20): This is the job description Elvin (2021-11-20): Excellent work, Nice Design Zoe (2021-11-20): Sorry, I ran out of credit Ashton (2021-11-20): Is this a temporary or permanent position? Marion (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Ramon (2021-11-20): How do I get an outside line? Stanton (2021-11-20): Very funny pictures Deandre (2021-11-20): Where are you calling from? Wilfred (2021-11-20): Free medical insurance Renato (2021-11-20): very best job Truman (2021-11-20): Is this a temporary or permanent position? Johnnie (2021-11-20): Jonny was here Rueben (2021-11-20): perfect design thanks Emory (2021-11-20): How do I get an outside line? Frederic (2021-11-20): I want to make a withdrawal Kenton (2021-11-20): Do you know the number for ? Desmond (2021-11-20): Could I have an application form? Denny (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Ramon (2021-11-20): Where did you go to university? Esteban (2021-11-20): I work for myself Roosevelt (2021-11-20): How much does the job pay? Natalie (2021-11-20): On another call Marvin (2021-11-20): Very Good Site Jarod (2021-11-20): A law firm Carol (2021-11-20): Thanks funny site Royce (2021-11-20): Can I use your phone? Titus (2021-11-20): I work for myself Pierre (2021-11-20): Thanks for calling Robin (2021-11-20): I like watching TV Jerrell (2021-11-20): Children with disabilities Arlen (2021-11-20): How many would you like? Delmar (2021-11-20): Could you tell me the dialing code for ? Numbers (2021-11-20): Gloomy tales Carmen (2021-11-20): Directory enquiries Graig (2021-11-20): What line of work are you in? Porfirio (2021-11-20): The United States Sarah (2021-11-20): Could you ask her to call me? Patric (2021-11-20): A First Class stamp Merle (2021-11-20): Go travelling Lowell (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Jeramy (2021-11-20): Another year Laverne (2021-11-20): Do you know each other? Alton (2021-11-20): Where are you calling from? Evan (2021-11-20): good material thanks Michal (2021-11-20): What company are you calling from? Erin (2021-11-20): What part of do you come from? Terrell (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Millard (2021-11-20): Other amount Monroe (2021-11-20): Where are you calling from? Roberto (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Taylor (2021-11-20): Go travelling Russel (2021-11-20): I like it a lot Major (2021-11-20): How many are there in a book? Michael (2021-11-20): Please call back later Roger (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Edgar (2021-11-20): I hate shopping Armando (2021-11-20): Can you hear me OK? Kidrock (2021-11-20): Best Site good looking Morton (2021-11-20): How much notice do you have to give? Judson (2021-11-20): When can you start? Marco (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Steve (2021-11-20): Do you know the address? Rufus (2021-11-20): Could you ask him to call me? Sherman (2021-11-20): Children with disabilities Laverne (2021-11-20): The manager Dro4er (2021-11-20): I work for a publishers Gavin (2021-11-20): How do you know each other? Eugene (2021-11-20): Looking for a job Jonathan (2021-11-20): This is the job description Gavin (2021-11-20): How do you spell that? Gustavo (2021-11-20): Incorrect PIN Savannah (2021-11-20): A First Class stamp Mariah (2021-11-20): Where are you calling from? Jimmi (2021-11-20): I saw your advert in the paper Rosendo (2021-11-20): Children with disabilities Whitney (2021-11-20): A jiffy bag Ricky (2021-11-20): Have you read any good books lately? Jaden (2021-11-20): Did you go to university? Hershel (2021-11-20): A staff restaurant Luther (2021-11-20): What sort of music do you like? Adrian (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Carey (2021-11-20): I like watching TV Filiberto (2021-11-20): When do you want me to start? Jewel (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Jeromy (2021-11-20): Can you hear me OK? Roman (2021-11-20): Jonny was here Dusty (2021-11-20): I like watching TV Darin (2021-11-20): A pension scheme Jaden (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Shane (2021-11-20): How many more years do you have to go? Werner (2021-11-20): Where do you live? Norris (2021-11-20): An accountancy practice Quincy (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Elwood (2021-11-20): A Second Class stamp Ronnie (2021-11-20): Insufficient funds Rudolph (2021-11-20): Where do you come from? Elroy (2021-11-20): Lost credit card Willis (2021-11-20): Gloomy tales Keith (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Edmundo (2021-11-20): History Mishel (2021-11-20): Why did you come to ? Emerson (2021-11-20): Where do you study? Levi (2021-11-20): Where do you study? Steep777 (2021-11-20): I came here to study Jenna (2021-11-20): We need someone with experience Rueben (2021-11-20): very best job Dominic (2021-11-20): What qualifications have you got? Gavin (2021-11-20): I have my own business Quaker (2021-11-20): Why did you come to ? Calvin (2021-11-20): Not in at the moment Donnie (2021-11-20): We used to work together Milton (2021-11-20): Where do you come from? Autumn (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Amado (2021-11-20): The National Gallery Lucio (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Frankie (2021-11-20): What do you do for a living? Cyrus (2021-11-20): An accountancy practice Erin (2021-11-20): Free medical insurance Jonathon (2021-11-20): Could I make an appointment to see ? Jasper (2021-11-20): A Second Class stamp Merlin (2021-11-20): This is your employment contract Royal (2021-11-20): Where do you come from? Clarence (2021-11-20): I wanted to live abroad Alphonse (2021-11-20): Where are you calling from? Francisco (2021-11-20): I wanted to live abroad Joseph (2021-11-20): Where do you study? Flyman (2021-11-20): Excellent work, Nice Design Willian (2021-11-20): I stay at home and look after the children Hannah (2021-11-20): How do I get an outside line? Hunter (2021-11-20): Free medical insurance Kirby (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Antony (2021-11-20): About a year Darnell (2021-11-20): Best Site Good Work Chris (2021-11-20): How many more years do you have to go? Claude (2021-11-20): A packet of envelopes Mario (2021-11-20): What are the hours of work? Charley (2021-11-20): Nice to meet you Justin (2021-11-20): Could you tell me the dialing code for ? Sherman (2021-11-20): Canada>Canada Fernando (2021-11-20): What sort of music do you like? Edgar (2021-11-20): Can I call you back? Wyatt (2021-11-20): I went to Alphonse (2021-11-20): I enjoy travelling Donovan (2021-11-20): I work for a publishers Harland (2021-11-20): We need someone with qualifications Donnie (2021-11-20): History Monte (2021-11-20): A law firm Danial (2021-11-20): Another year Foster (2021-11-20): Very funny pictures Charlotte (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Octavio (2021-11-20): Could I take your name and number, please? Kevin (2021-11-20): A pension scheme Elliot (2021-11-20): Please call back later Dominique (2021-11-20): What do you do? Reggie (2021-11-20): We went to university together Edwardo (2021-11-20): magic story very thanks Angelina (2021-11-20): Languages Anibal (2021-11-20): Whereabouts are you from? Jamie (2021-11-20): A law firm
  Serenity (2021-11-20): Looking for work Diego (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Johnathon (2021-11-20): A First Class stamp Frances (2021-11-20): I was made redundant two months ago Theodore (2021-11-20): How many are there in a book? Cristobal (2021-11-20): I need to charge up my phone Tristan (2021-11-20): Have you got any ? Denis (2021-11-20): We need someone with qualifications Lifestile (2021-11-20): Could I take your name and number, please? Jennifer (2021-11-20): Whereabouts are you from? Tracey (2021-11-20): What part of do you come from? Pasquale (2021-11-20): I love this site Alton (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Randal (2021-11-20): Where are you from? Keith (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Carol (2021-11-20): About a year Jason (2021-11-20): Remove card Johnathan (2021-11-20): This site is crazy :) Charles (2021-11-20): Insert your card Darren (2021-11-20): Could I have a statement, please? Zoey (2021-11-20): Where do you live? Kenny (2021-11-20): Looking for a job Jonah (2021-11-20): Did you go to university? Stanley (2021-11-20): Stolen credit card Kirby (2021-11-20): In tens, please (ten pound notes) Corey (2021-11-20): A book of First Class stamps Rudolf (2021-11-20): A Second Class stamp Preston (2021-11-20): Languages Russel (2021-11-20): When can you start? Delmar (2021-11-20): I work for myself Nestor (2021-11-20): Have you got a telephone directory? Keven (2021-11-20): Did you go to university? Rigoberto (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Miquel (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Richie (2021-11-20): Why did you come to ? Hyman (2021-11-20): Three years
  Jake (2021-11-20): Yes, I play the guitar Quinn (2021-11-20): Could I have , please? Royal (2021-11-20): Another service? Carter (2021-11-20): Accountant supermarket manager Garrett (2021-11-20): I really like swimming Shawn (2021-11-20): Not in at the moment Stephan (2021-11-20): What sort of music do you listen to? Brendon (2021-11-20): I came here to work Darin (2021-11-20): Can I use your phone? Austin (2021-11-20): Best Site Good Work Eduardo (2021-11-20): What do you do for a living? Shane (2021-11-20): Would you like to leave a message? Kerry (2021-11-20): Pleased to meet you Eva (2021-11-20): Can I take your number? Reginald (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Terrell (2021-11-20): I want to make a withdrawal Garth (2021-11-20): Yes, I love it! Jarvis (2021-11-20): Incorrect PIN Patricia (2021-11-20): How do I get an outside line? Kurtis (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Josiah (2021-11-20): Canada>Canada Shannon (2021-11-20): I do some voluntary work Leigh (2021-11-20): Yes, I play the guitar Jack (2021-11-20): Can I take your number? Amber (2021-11-20): Yes, I play the guitar Casey (2021-11-20): A staff restaurant Irving (2021-11-20): Could you please repeat that? Kaitlyn (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Emma (2021-11-20): I work for myself Arlen (2021-11-20): very best job Carlos (2021-11-20): A jiffy bag Jimmi (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Mason (2021-11-20): What part of do you come from? Alyssa (2021-11-20): Have you read any good books lately? Sidney (2021-11-20): US dollars s
  Kaden (2021-11-20): I read a lot Mike (2021-11-20): Have you got any ? Enrique (2021-11-20): Children with disabilities Brenton (2021-11-20): Wonderfull great site Malik (2021-11-20): I like watching football Kerry (2021-11-20): Could I borrow your phone, please? Peyton (2021-11-20): Have you got any experience? Arron (2021-11-20): Where are you from? Gaston (2021-11-20): What sort of work do you do? Reginald (2021-11-20): An accountancy practice Vance (2021-11-20): Have you got any qualifications? Vicente (2021-11-20): A jiffy bag Nilson (2021-11-20): I sing in a choir Andres (2021-11-20): this is be cool 8) Byron (2021-11-20): How many would you like? Mitch (2021-11-20): What do you do? Mohammed (2021-11-20): An estate agents
  Jerrod (2021-11-20): Did you go to university? Alexander (2021-11-20): A book of First Class stamps Jaden (2021-11-20): Can you hear me OK? Robert (2021-11-20): I wanted to live abroad Reginald (2021-11-20): Photography Orval (2021-11-20): Could you ask him to call me? Kieth (2021-11-20): Jonny was here Jacob (2021-11-20): How do you know each other? Ramiro (2021-11-20): An estate agents Scottie (2021-11-20): Jonny was here Merle (2021-11-20): Where do you come from? Cristobal (2021-11-20): We used to work together Jerald (2021-11-20): I work here Darron (2021-11-20): What sort of work do you do? Aubrey (2021-11-20): I quite like cooking Merlin (2021-11-20): Get a job Raymon (2021-11-20): A jiffy bag
  Serenity (2021-11-20): How much does the job pay? Kaylee (2021-11-20): I was made redundant two months ago Jasper (2021-11-20): I enjoy travelling Gustavo (2021-11-20): I sing in a choir Bennett (2021-11-20): I came here to work Autumn (2021-11-20): Incorrect PIN Bernard (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Harley (2021-11-20): We were at school together Mary (2021-11-20): I study here Moses (2021-11-20): I enjoy travelling Rikky (2021-11-20): Excellent work, Nice Design Julian (2021-11-20): I sing in a choir Brock (2021-11-20): I like watching football Garrett (2021-11-20): Remove card Jane (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Lonnie (2021-11-20): We work together Harley (2021-11-20): Your cash is being counted Caroline (2021-11-20): How do I get an outside line? Carmelo (2021-11-20): Do you like it here? Esteban (2021-11-20): Just over two years Steep777 (2021-11-20): In tens, please (ten pound notes) Layla (2021-11-20): Do you need a work permit? Garfield (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Carlton (2021-11-20): Stolen credit card Rachel (2021-11-20): Is there ? Chloe (2021-11-20): This is your employment contract Charlie (2021-11-20): Which team do you support? Chase (2021-11-20): I enjoy travelling Ella (2021-11-20): How many would you like? Tyron (2021-11-20): I work with computers Terrell (2021-11-20): Thanks for calling Rogelio (2021-11-20): What sort of music do you like? Antony (2021-11-20): Where did you go to university? Alex (2021-11-20): Is this a temporary or permanent position? Freeman (2021-11-20): A jiffy bag Bob (2021-11-20): How much notice do you have to give? Sean (2021-11-20): Languages Graham (2021-11-20): this is be cool 8) Christopher (2021-11-20): An envelope Earnest (2021-11-20): I hate shopping Antoine (2021-11-20): How do you know each other? Laverne (2021-11-20): real beauty page Melissa (2021-11-20): I hate shopping Damian (2021-11-20): I want to report a Nilson (2021-11-20): What line of work are you in? Phillip (2021-11-20): Not in at the moment Taylor (2021-11-20): Can I use your phone? Thaddeus (2021-11-20): Insert your card Courtney (2021-11-20): We work together Donny (2021-11-20): perfect design thanks Phillip (2021-11-20): What sort of music do you like? Clemente (2021-11-20): I never went to university Graham (2021-11-20): How do I get an outside line? Marco (2021-11-20): Insert your card Morgan (2021-11-20): Stolen credit card Erick (2021-11-20): good material thanks Chloe (2021-11-20): Could I order a new chequebook, please? Goodsam (2021-11-20): A jiffy bag Ronnie (2021-11-20): In a meeting Bryce (2021-11-20): real beauty page Keith (2021-11-20): Can I call you back? Elijah (2021-11-20): I sing in a choir Victor (2021-11-20): Do you need a work permit? Emory (2021-11-20): What sort of work do you do? Anna (2021-11-20): Gloomy tales Odell (2021-11-20): We need someone with experience Freddie (2021-11-20): How long have you lived here? Alexandra (2021-11-20): How do you know each other? Rigoberto (2021-11-20): Not in at the moment Kidrock (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Emma (2021-11-20): Three years Tyron (2021-11-20): Could you ask him to call me? Lemuel (2021-11-20): We need someone with experience Adalberto (2021-11-20): Can I call you back? Chase (2021-11-20): We work together Brent (2021-11-20): Please wait Esteban (2021-11-20): Hold the line, please Jarod (2021-11-20): I study here Ezequiel (2021-11-20): Which team do you support? Aaron (2021-11-20): Your cash is being counted Alexander (2021-11-20): The manager iverm
  Amado (2021-11-20): We went to university together Scotty (2021-11-20): One moment, please Travis (2021-11-20): What university do you go to? Carey (2021-11-20): I work with computers Wiley (2021-11-20): Lost credit card Trinidad (2021-11-20): Yes, I love it! Jada (2021-11-20): Another year Blake (2021-11-20): I do some voluntary work Doyle (2021-11-20): Can I take your number? Rickie (2021-11-20): this is be cool 8) Warren (2021-11-20): Looking for a job Stanley (2021-11-20): Where do you come from? Lamont (2021-11-20): When do you want me to start? Jozef (2021-11-20): Do you know the address? Milford (2021-11-20): What sort of music do you like? Bryan (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Ryan (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Nolan (2021-11-20): Can you hear me OK? Sammy (2021-11-20): Lost credit card Alexa (2021-11-20): Your cash is being counted Francisco (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Kasey (2021-11-20): Through friends Jerold (2021-11-20): Have you got a telephone directory? William (2021-11-20): What university do you go to? Arden (2021-11-20): Insufficient funds Douglas (2021-11-20): this is be cool 8) Jamey (2021-11-20): I enjoy travelling Irving (2021-11-20): How much is a Second Class stamp? Scotty (2021-11-20): Directory enquiries Maurice (2021-11-20): On another call Khloe (2021-11-20): I work with computers Toney (2021-11-20): I really like swimming Antony (2021-11-20): Could you ask him to call me? Freddy (2021-11-20): I came here to study Woodrow (2021-11-20): What sort of music do you listen to? Charlie (2021-11-20): We work together Lightsoul (2021-11-20): An accountancy practice Warren (2021-11-20): A First Class stamp Calvin (2021-11-20): How much notice do you have to give? Sean (2021-11-20): When do you want me to start? Roberto (2021-11-20): A packet of envelopes Devin (2021-11-20): Could I take your name and number, please? Reginald (2021-11-20): What sort of music do you like? Judson (2021-11-20): this post is fantastic Michelle (2021-11-20): Canada>Canada Hunter (2021-11-20): Where are you from? Toney (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Seymour (2021-11-20): What line of work are you in? Arnulfo (2021-11-20): Other amount Lawerence (2021-11-20): How much does the job pay? Deandre (2021-11-20): Do you play any instruments? Thurman (2021-11-20): this is be cool 8) Allan (2021-11-20): What sort of music do you listen to? Sophia (2021-11-20): Could you please repeat that? Werner (2021-11-20): This is the job description Jaden (2021-11-20): Do you know the address? Andres (2021-11-20): Would you like to leave a message? Benton (2021-11-20): Jonny was here Darius (2021-11-20): Best Site Good Work Jarrod (2021-11-20): How do you know each other? Jefferson (2021-11-20): About a year Leopoldo (2021-11-20): The United States Vincent (2021-11-20): Other amount Teodoro (2021-11-20): We went to university together Modesto (2021-11-20): I stay at home and look after the children Jeremiah (2021-11-20): A few months Malcolm (2021-11-20): Where do you live? Tristan (2021-11-20): Whereabouts are you from? Steep777 (2021-11-20): What sort of music do you like? Markus (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Magic (2021-11-20): this post is fantastic Heriberto (2021-11-20): Where do you come from? Eddie (2021-11-20): Please call back later Alyssa (2021-11-20): How would you like the money? Katherine (2021-11-20): Do you like it here? Felix (2021-11-20): Could I borrow your phone, please? Vince (2021-11-20): Get a job Jasper (2021-11-20): Remove card Robby (2021-11-20): Please wait Gaylord (2021-11-20): Could I order a new chequebook, please? Armand (2021-11-20): How many more years do you have to go? Darius (2021-11-20): Who do you work for? Chadwick (2021-11-20): In tens, please (ten pound notes) Cody (2021-11-20): Could you ask her to call me? Raphael (2021-11-20): Where are you from? Kaylee (2021-11-20): Yes, I love it! Ezequiel (2021-11-20): Hold the line, please Avery (2021-11-20): Did you go to university? Danial (2021-11-20): A financial advisor Lawerence (2021-11-20): This is the job description Ernest (2021-11-20): The United States Maria (2021-11-20): Which year are you in? Manual (2021-11-20): Are you a student? Wilton (2021-11-20): We were at school together Nilson (2021-11-20): How much is a First Class stamp? Lanny (2021-11-20): Do you like it here? Nicholas (2021-11-20): We were at school together Ambrose (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Nathanial (2021-11-20): Do you know each other? Kelley (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Sophia (2021-11-20): We need someone with experience Julius (2021-11-20): I like watching TV Josiah (2021-11-20): I need to charge up my phone Jermaine (2021-11-20): Best Site Good Work Steep777 (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Tyson (2021-11-20): How many would you like? Simon (2021-11-20): A staff restaurant Eblanned (2021-11-20): Recorded Delivery Jonah (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Jackie (2021-11-20): Another service? Madeline (2021-11-20): What do you do for a living? Donovan (2021-11-20): We need someone with qualifications Abigail (2021-11-20): I study here Pasquale (2021-11-20): How do you spell that? Jose (2021-11-20): An estate agents Luigi (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Lloyd (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Mohammed (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Elton (2021-11-20): I came here to work Tyler (2021-11-20): I saw your advert in the paper Ronny (2021-11-20): Gloomy tales Carlton (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Douglas (2021-11-20): A few months Elliott (2021-11-20): this post is fantastic Norberto (2021-11-20): In a meeting Buddy (2021-11-20): Wonderfull great site Sean (2021-11-20): What line of work are you in? Chloe (2021-11-20): How do you do? Ivory (2021-11-20): A packet of envelopes Patricia (2021-11-20): Who would I report to? Katherine (2021-11-20): I live in London Allan (2021-11-20): Please wait Lily (2021-11-20): Do you know each other? Riley (2021-11-20): We need someone with qualifications Clint (2021-11-20): Thanks for calling Nathanael (2021-11-20): What line of work are you in? Truman (2021-11-20): this post is fantastic Aiden (2021-11-20): How do you know each other? Zackary (2021-11-20): Thanks for calling Brett (2021-11-20): In a meeting how t
  Makayla (2021-11-20): International directory enquiries Miguel (2021-11-20): I need to charge up my phone Gregory (2021-11-20): What do you do for a living? Tommy (2021-11-20): Photography Efrain (2021-11-20): Could you send me an application form? Arturo (2021-11-20): Another service? Larry (2021-11-20): The manager Duncan (2021-11-20): Hello good day Rudolph (2021-11-20): I want to report a Collin (2021-11-20): We were at school together Frankie (2021-11-20): I read a lot Edward (2021-11-20): Your cash is being counted Emanuel (2021-11-20): What do you do for a living? Angelo (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Renaldo (2021-11-20): Where do you come from? Lucien (2021-11-20): Which year are you in? Ezequiel (2021-11-20): Could I have , please? Guadalupe (2021-11-20): We need someone with qualifications Megan (2021-11-20): What do you do? Derek (2021-11-20): Do you know the number for ? Razer22 (2021-11-20): Whereabouts are you from? Lincoln (2021-11-20): Through friends Andrea (2021-11-20): magic story very thanks Nigel (2021-11-20): How many more years do you have to go? Corey (2021-11-20): Punk not dead Elijah (2021-11-20): I enjoy travelling Lucius (2021-11-20): Yes, I love it! Desmond (2021-11-20): How much does the job pay? Wilton (2021-11-20): real beauty page Perry (2021-11-20): Another year Wesley (2021-11-20): I hate shopping Ferdinand (2021-11-20): What line of work are you in? Carlton (2021-11-20): A few months Kasey (2021-11-20): Nice to meet you Quincy (2021-11-20): Until August Andres (2021-11-20): Whereabouts are you from? Antione (2021-11-20): I saw your advert in the paper Denis (2021-11-20): Where do you study? Heath (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Palmer (2021-11-20): I really like swimming Randall (2021-11-20): Please call back later Kristopher (2021-11-20): The manager Zoey (2021-11-20): Excellent work, Nice Design Bryon (2021-11-20): Directory enquiries Tracey (2021-11-20): How much is a First Class stamp? Ethan (2021-11-20): What qualifications have you got? Everette (2021-11-20): this post is fantastic Willian (2021-11-20): I hate shopping Alejandro (2021-11-20): How long have you lived here? Cornell (2021-11-20): Hello good day Claudio (2021-11-20): How do you spell that? Cole (2021-11-20): What sort of work do you do? Howard (2021-11-20): Do you play any instruments? Jeffry (2021-11-20): Do you like it here? Kaitlyn (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Truman (2021-11-20): What sort of work do you do? Boyce (2021-11-20): How do I get an outside line? Rayford (2021-11-20): Could you tell me the dialing code for ? Sandy (2021-11-20): I wanted to live abroad Anthony (2021-11-20): I read a lot Aubrey (2021-11-20): This site is crazy :) Christoper (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Cordell (2021-11-20): Until August Dallas (2021-11-20): Recorded Delivery Anibal (2021-11-20): I saw your advert in the paper Alex (2021-11-20): About a year Mishel (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Raymon (2021-11-20): I work for a publishers Isaac (2021-11-20): I like watching TV Charlotte (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Chung (2021-11-20): Nice to meet you Willard (2021-11-20): A staff restaurant Eddie (2021-11-20): Could you tell me the dialing code for ? Nicole (2021-11-20): The United States Danny (2021-11-20): Special Delivery Caden (2021-11-20): Which team do you support? Alvaro (2021-11-20): How would you like the money? Marcellus (2021-11-20): Are you a student? Randolph (2021-11-20): What sort of music do you listen to? Nathan (2021-11-20): Punk not dead Madeline (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Ralph (2021-11-20): Can I use your phone? Randolph (2021-11-20): We need someone with experience Scottie (2021-11-20): Do you like it here? Richard (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Jerrold (2021-11-20): I support Manchester United Stewart (2021-11-20): I work with computers Garrett (2021-11-20): Just over two years Olivia (2021-11-20): Yes, I love it! Sterling (2021-11-20): How much is a First Class stamp? Genaro (2021-11-20): I work with computers Jerome (2021-11-20): A packet of envelopes Dorsey (2021-11-20): Yes, I love it! Brandon (2021-11-20): I really like swimming Emery (2021-11-20): I like watching TV Rhett (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Issac (2021-11-20): How many are there in a book? Orval (2021-11-20): Jonny was here Freelove (2021-11-20): In a meeting Cedric (2021-11-20): What sort of music do you like? Gabriel (2021-11-20): Could you please repeat that? Herschel (2021-11-20): A First Class stamp Emma (2021-11-20): Another year Gerard (2021-11-20): I work for myself Chance (2021-11-20): Languages Gaylord (2021-11-20): Best Site Good Work Jeffery (2021-11-20): How many are there in a book? Franklin (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Hector (2021-11-20): Nice to meet you Hubert (2021-11-20): What university do you go to? Chuck (2021-11-20): Could you please repeat that? Josef (2021-11-20): Stolen credit card Jacob (2021-11-20): We work together Erin (2021-11-20): We went to university together Lamar (2021-11-20): How would you like the money? Rosario (2021-11-20): International directory enquiries Isiah (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Seth (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Bella (2021-11-20): Which year are you in? Colin (2021-11-20): Could you tell me the dialing code for ? Demetrius (2021-11-20): Accountant supermarket manager Moses (2021-11-20): I stay at home and look after the children Neville (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Sofia (2021-11-20): How much notice do you have to give? Rickey (2021-11-20): How do you do? Rueben (2021-11-20): Looking for a job Moshe (2021-11-20): perfect design thanks Kyle (2021-11-20): A company car
  Mohammed (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Mason (2021-11-20): How do you do? Tommy (2021-11-20): Yes, I play the guitar Jewel (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Jesse (2021-11-20): Have you got any qualifications? Fernando (2021-11-20): Three years Shelby (2021-11-20): Who would I report to? Bradford (2021-11-20): We need someone with qualifications Fabian (2021-11-20): Which year are you in? Cleveland (2021-11-20): I was made redundant two months ago Truman (2021-11-20): A Second Class stamp Fifa55 (2021-11-20): Yes, I play the guitar Edward (2021-11-20): Could you please repeat that? Aurelio (2021-11-20): I want to report a Gracie (2021-11-20): Nice to meet you Lenard (2021-11-20): Could you please repeat that? Logan (2021-11-20): Insert your card Shannon (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Cyrus (2021-11-20): Accountant supermarket manager Dennis (2021-11-20): A staff restaurant Jamie (2021-11-20): Nice to meet you Derek (2021-11-20): We need someone with qualifications Zachery (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Walton (2021-11-20): I have my own business Clemente (2021-11-20): How do you spell that? Maynard (2021-11-20): An accountancy practice Victoria (2021-11-20): A jiffy bag Young (2021-11-20): Free medical insurance Pablo (2021-11-20): I work here Howard (2021-11-20): Have you read any good books lately? Barney (2021-11-20): Yes, I play the guitar Marcos (2021-11-20): We were at school together Leonardo (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Zachary (2021-11-20): The National Gallery Calvin (2021-11-20): Pleased to meet you Alberto (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Philip (2021-11-20): US dollars Gobiz (2021-11-20): Where did you go to university? Erasmo (2021-11-20): Can you hear me OK? Albert (2021-11-20): I like watching TV Gilbert (2021-11-20): A few months Lance (2021-11-20): Could I borrow your phone, please? Marissa (2021-11-20): Do you like it here? Demarcus (2021-11-20): I sing in a choir Alexa (2021-11-20): I like watching TV Leslie (2021-11-20): Please call back later Victoria (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Franklyn (2021-11-20): What sort of music do you listen to? Brett (2021-11-20): I work for myself Glenn (2021-11-20): What part of do you come from? Everett (2021-11-20): Can I use your phone? Ava (2021-11-20): Who would I report to? Miles (2021-11-20): We went to university together Branden (2021-11-20): Punk not dead Elroy (2021-11-20): Where do you live? Collin (2021-11-20): Whereabouts are you from? Ethan (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Nigel (2021-11-20): Could you ask him to call me? Sofia (2021-11-20): I sing in a choir Tyron (2021-11-20): Please call back later Mitch (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Lesley (2021-11-20): US dollars Alphonso (2021-11-20): Could I order a new chequebook, please? Patrick (2021-11-20): Wonderfull great site Goodsam (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Clinton (2021-11-20): We need someone with experience Buddy (2021-11-20): Could I make an appointment to see ? Wilford (2021-11-20): Looking for a job Reuben (2021-11-20): What do you do for a living? Jamie (2021-11-20): I work for myself Lyndon (2021-11-20): What line of work are you in? Gilbert (2021-11-20): I really like swimming Coleman (2021-11-20): The National Gallery Booker (2021-11-20): A First Class stamp Terence (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Boris (2021-11-20): I read a lot Cameron (2021-11-20): Do you know each other? Marlon (2021-11-20): Nice to meet you Freeman (2021-11-20): What sort of work do you do? Cameron (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Jacques (2021-11-20): Nice to meet you Aaliyah (2021-11-20): Lost credit card Anthony (2021-11-20): A Second Class stamp Jasmine (2021-11-20): Excellent work, Nice Design Bobbie (2021-11-20): Hello good day Edison (2021-11-20): How do you do? Reggie (2021-11-20): About a year Damien (2021-11-20): good material thanks Avery (2021-11-20): I quite like cooking Lyman (2021-11-20): Go travelling Valeria (2021-11-20): I went to Bryon (2021-11-20): Which university are you at? Ronnie (2021-11-20): How much does the job pay? Alex (2021-11-20): Could I have a statement, please? Domenic (2021-11-20): Could I have an application form? Gregorio (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Cortez (2021-11-20): A packet of envelopes Boris (2021-11-20): Looking for work Floyd (2021-11-20): Please wait Javier (2021-11-20): How much notice do you have to give? Edmond (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Waylon (2021-11-20): On another call Kaitlyn (2021-11-20): What are the hours of work? Infest (2021-11-20): Insufficient funds Ervin (2021-11-20): Could I have an application form? Brody (2021-11-20): I hate shopping Vance (2021-11-20): I want to report a Ellis (2021-11-20): Where are you from? Morris (2021-11-20): I need to charge up my phone Barbera (2021-11-20): We need someone with experience Jarvis (2021-11-20): Wonderfull great site Dorsey (2021-11-20): Withdraw cash Refugio (2021-11-20): I hate shopping Victoria (2021-11-20): Very Good Site Clyde (2021-11-20): What do you do? Bernard (2021-11-20): Jonny was here Garret (2021-11-20): Can you hear me OK? Xavier (2021-11-20): Is this a temporary or permanent position? Diego (2021-11-20): On another call Courtney (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Elliott (2021-11-20): Enter your PIN Garland (2021-11-20): I live here Unlove (2021-11-20): Could I have a statement, please? Garrett (2021-11-20): Some First Class stamps Vicente (2021-11-20): I have my own business Armand (2021-11-20): Can I use your phone? Reggie (2021-11-20): Looking for work Stewart (2021-11-20): Do you play any instruments? Benito (2021-11-20): this is be cool 8) Jeromy (2021-11-20): How much is a Second Class stamp? Rafael (2021-11-20): What qualifications have you got? Denver (2021-11-20): Until August Grady (2021-11-20): What university do you go to? Randolph (2021-11-20): In a meeting Kendall (2021-11-20): Sorry, I ran out of credit Marlin (2021-11-20): Until August Kevin (2021-11-20): Do you know the address? Porfirio (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Irvin (2021-11-20): When can you start? Henry (2021-11-20): Yes, I play the guitar Claud (2021-11-20): good material thanks Tommie (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Gilbert (2021-11-20): I want to make a withdrawal Natalie (2021-11-20): An accountancy practice Coco888 (2021-11-20): very best job Lynwood (2021-11-20): How many are there in a book? Reggie (2021-11-20): Very funny pictures Johnnie (2021-11-20): Can I call you back? Elizabeth (2021-11-20): Recorded Delivery Benedict (2021-11-20): What qualifications have you got? Salvador (2021-11-20): A few months Lucien (2021-11-20): We used to work together Lightsoul (2021-11-20): What do you do? Ava (2021-11-20): Get a job Woodrow (2021-11-20): How do you know each other? Marquis (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Ashley (2021-11-20): Best Site Good Work Nathan (2021-11-20): Incorrect PIN Norbert (2021-11-20): The manager Johnie (2021-11-20): How much is a First Class stamp? Collin (2021-11-20): Very Good Site Terrance (2021-11-20): Accountant supermarket manager Lavern (2021-11-20): Through friends Jerrell (2021-11-20): real beauty page Mckinley (2021-11-20): How many are there in a book? Wayne (2021-11-20): Where do you live? Jozef (2021-11-20): Can I use your phone? Eugenio (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Garland (2021-11-20): Thanks funny site Victor (2021-11-20): Until August Cecil (2021-11-20): Free medical insurance Shelby (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Rafael (2021-11-20): When do you want me to start? Freelove (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Demarcus (2021-11-20): Could you please repeat that? Gabrielle (2021-11-20): Recorded Delivery Eldon (2021-11-20): Yes, I love it! Jack (2021-11-20): Withdraw cash Pasquale (2021-11-20): A jiffy bag Prince (2021-11-20): Could I order a new chequebook, please? Franklin (2021-11-20): Recorded Delivery Tristan (2021-11-20): Wonderfull great site Bailey (2021-11-20): We need someone with experience Cesar (2021-11-20): On another call Hunter (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Aaliyah (2021-11-20): A pension scheme Homer (2021-11-20): perfect design thanks Adolph (2021-11-20): How much is a First Class stamp? Mohammed (2021-11-20): Best Site good looking Darrell (2021-11-20): Please wait Carlton (2021-11-20): I sing in a choir Cristobal (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Daren (2021-11-20): I study here Luke (2021-11-20): Have you got any experience? Dogkill (2021-11-20): Can you hear me OK? Jefferson (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Caden (2021-11-20): Cool site goodluck :) Freddy (2021-11-20): Thanks funny site Cecil (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Raymon (2021-11-20): I love this site Byron (2021-11-20): How many would you like? Clifford (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Ralph (2021-11-20): I was made redundant two months ago Levi (2021-11-20): I support Manchester United Wilson (2021-11-20): Could you ask him to call me? Jane (2021-11-20): How much does the job pay? Fifa55 (2021-11-20): This is the job description Jerome (2021-11-20): Special Delivery Dogkill (2021-11-20): How do you spell that? Issac (2021-11-20): Could you ask him to call me? Rodrick (2021-11-20): Photography Bailey (2021-11-20): When do you want me to start? Harley (2021-11-20): Could you ask her to call me? Elisha (2021-11-20): Looking for a job Chadwick (2021-11-20): I wanted to live abroad Joaquin (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Lyman (2021-11-20): Until August Zoey (2021-11-20): About a year Gregory (2021-11-20): Remove card Santos (2021-11-20): Very funny pictures Kevin (2021-11-20): Another service? Ambrose (2021-11-20): Where do you come from? Byron (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Williams (2021-11-20): Where do you live? Stanley (2021-11-20): We need someone with qualifications Maynard (2021-11-20): Remove card Woodrow (2021-11-20): Did you go to university? Issac (2021-11-20): Hold the line, please Harlan (2021-11-20): Best Site good looking Andres (2021-11-20): A jiffy bag Mckinley (2021-11-20): Where did you go to university? Kelvin (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Toney (2021-11-20): Another year d
  Sheldon (2021-11-20): Which year are you in? Guadalupe (2021-11-20): Accountant supermarket manager Clifford (2021-11-20): magic story very thanks Hipolito (2021-11-20): We used to work together Joseph (2021-11-20): A few months Harrison (2021-11-20): I support Manchester United Victoria (2021-11-20): Have you got any qualifications? Edmund (2021-11-20): International directory enquiries Arianna (2021-11-20): I like watching football Damon (2021-11-20): Canada>Canada Evan (2021-11-20): Do you like it here? Alexandra (2021-11-20): When can you start? Benton (2021-11-20): Special Delivery Charlotte (2021-11-20): A First Class stamp Rayford (2021-11-20): this post is fantastic Terrell (2021-11-20): I have my own business Bobber (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Humberto (2021-11-20): Are you a student? Graham (2021-11-20): We work together Andre (2021-11-20): Very interesting tale Johnnie (2021-11-20): Do you play any instruments? Philip (2021-11-20): I need to charge up my phone Lester (2021-11-20): Looking for work Whitney (2021-11-20): Withdraw cash Maynard (2021-11-20): Insufficient funds Damion (2021-11-20): Lost credit card Jordan (2021-11-20): Insufficient funds Roger (2021-11-20): Where do you study? Austin (2021-11-20): Free medical insurance Marcos (2021-11-20): Could I have an application form? Faustino (2021-11-20): We were at school together Derek (2021-11-20): Not in at the moment Brayden (2021-11-20): I came here to study Johnnie (2021-11-20): A law firm Tyrell (2021-11-20): This is the job description David (2021-11-20): Do you like it here? Cleveland (2021-11-20): I went to Wilbert (2021-11-20): Children with disabilities Stefan (2021-11-20): A staff restaurant Vicente (2021-11-20): Where do you live? Ryan (2021-11-20): I stay at home and look after the children Addison (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Joaquin (2021-11-20): perfect design thanks Jeffrey (2021-11-20): Do you know the number for ? Gaston (2021-11-20): Is there ? Thurman (2021-11-20): Looking for work Darwin (2021-11-20): We went to university together Ariel (2021-11-20): I wanted to live abroad Billie (2021-11-20): I like watching football Adalberto (2021-11-20): A pension scheme Seth (2021-11-20): Please wait Incomeppc (2021-11-20): Pleased to meet you Wesley (2021-11-20): Would you like to leave a message? Augustus (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Franklin (2021-11-20): Please call back later Alexis (2021-11-20): Excellent work, Nice Design Aaliyah (2021-11-20): very best job ivexterm
  Jeremiah (2021-11-20): Can I use your phone? Simon (2021-11-20): How do you do? Mohammad (2021-11-20): A staff restaurant Donnie (2021-11-20): A Second Class stamp Freelove (2021-11-20): I live in London Young (2021-11-20): How much is a First Class stamp? Wilbert (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Francisco (2021-11-20): Insert your card Nicky (2021-11-20): Where do you live? Tracy (2021-11-20): Children with disabilities Xavier (2021-11-20): I went to Cecil (2021-11-20): Where do you come from? Corey (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Laurence (2021-11-20): When can you start? Bella (2021-11-20): A First Class stamp Madison (2021-11-20): I came here to study Brooke (2021-11-20): Withdraw cash
  Jimmy (2021-11-20): One moment, please Sammie (2021-11-20): Can I take your number? Horace (2021-11-20): Nice to meet you Darrel (2021-11-20): Could you send me an application form? Daniel (2021-11-20): A First Class stamp Carrol (2021-11-20): Have you got any experience? Broderick (2021-11-20): Through friends Andre (2021-11-20): magic story very thanks Tyrell (2021-11-20): Hello good day Jerald (2021-11-20): Can I use your phone? Bradly (2021-11-20): The manager Jonas (2021-11-20): We used to work together Michael (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Lauren (2021-11-20): What qualifications have you got? Earle (2021-11-20): Could I have an application form? Tristan (2021-11-20): Go travelling Bennett (2021-11-20): In a meeting Michael (2021-11-20): A few months Haley (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Walter (2021-11-20): Some First Class stamps Quinn (2021-11-20): Best Site good looking Victoria (2021-11-20): We went to university together Noah (2021-11-20): When can you start? Brendon (2021-11-20): US dollars Roberto (2021-11-20): Punk not dead Phillip (2021-11-20): Can you put it on the scales, please? Jules (2021-11-20): What sort of music do you listen to? Valeria (2021-11-20): I like watching TV Granville (2021-11-20): How would you like the money? Michale (2021-11-20): Insufficient funds Nathanael (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Dorsey (2021-11-20): How much is a First Class stamp? Stewart (2021-11-20): A law firm Trenton (2021-11-20): We need someone with qualifications Andre (2021-11-20): History Jerry (2021-11-20): Get a job Lauren (2021-11-20): How many would you like? Hershel (2021-11-20): Have you got any qualifications? Cordell (2021-11-20): Accountant supermarket manager Malik (2021-11-20): Excellent work, Nice Design Wilson (2021-11-20): Can I call you back? Mohammad (2021-11-20): Your cash is being counted Jamel (2021-11-20): Can I use your phone? Bradley (2021-11-20): Excellent work, Nice Design Preston (2021-11-20): I stay at home and look after the children Oswaldo (2021-11-20): Until August Cordell (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Curt (2021-11-20): Could you ask her to call me? Brendan (2021-11-20): A pension scheme Erasmo (2021-11-20): I work for myself Caden (2021-11-20): I came here to study Donovan (2021-11-20): Very funny pictures Damian (2021-11-20): Can I use your phone? Salvatore (2021-11-20): A law firm Bella (2021-11-20): We were at school together Johnson (2021-11-20): A few months Marcos (2021-11-20): What part of do you come from? Kidrock (2021-11-20): Can you hear me OK? Calvin (2021-11-20): Insufficient funds Seymour (2021-11-20): I love the theatre Jamal (2021-11-20): I support Manchester United Theron (2021-11-20): A financial advisor Samuel (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Cole (2021-11-20): Can I call you back? Buford (2021-11-20): I do some voluntary work Darius (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Wilfredo (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Hannah (2021-11-20): We used to work together Elisha (2021-11-20): I read a lot
  Louis (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Titus (2021-11-20): Which university are you at? Andre (2021-11-20): A law firm Truman (2021-11-20): Have you read any good books lately? Philip (2021-11-20): Where did you go to university? Jamaal (2021-11-20): A jiffy bag Amber (2021-11-20): We need someone with qualifications William (2021-11-20): How much does the job pay? Tanner (2021-11-20): We need someone with experience Lifestile (2021-11-20): What are the hours of work? Jamal (2021-11-20): Get a job Gregg (2021-11-20): Do you like it here? Solomon (2021-11-20): Jonny was here Leigh (2021-11-20): A few months Sarah (2021-11-20): Where did you go to university? Savannah (2021-11-20): Would you like to leave a message? Tyson (2021-11-20): Looking for work Raleigh (2021-11-20): A pension scheme Warren (2021-11-20): Hello good day Bruce (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Eusebio (2021-11-20): I want to report a Ariana (2021-11-20): Could I order a new chequebook, please? Harlan (2021-11-20): How long have you lived here? Frederick (2021-11-20): I work here Henry (2021-11-20): This is your employment contract Teddy (2021-11-20): I work for myself Wyatt (2021-11-20): How do I get an outside line? Denver (2021-11-20): Insufficient funds Rodolfo (2021-11-20): Could I take your name and number, please? Lily (2021-11-20): magic story very thanks Bob (2021-11-20): A book of First Class stamps Ralph (2021-11-20): I came here to work Porter (2021-11-20): Do you like it here? Kirby (2021-11-20): this post is fantastic Guadalupe (2021-11-20): Excellent work, Nice Design Felix (2021-11-20): I went to Terrence (2021-11-20): Can I call you back? Graham (2021-11-20): I stay at home and look after the children Garth (2021-11-20): Can I take your number? Moses (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Bella (2021-11-20): This is your employment contract Alberto (2021-11-20): This site is crazy :) Willy (2021-11-20): Accountant supermarket manager Danielle (2021-11-20): Could I take your name and number, please? Marcos (2021-11-20): I work for myself Larry (2021-11-20): Sorry, I ran out of credit Tommy (2021-11-20): How much were you paid in your last job? Dro4er (2021-11-20): Have you got any qualifications? Werner (2021-11-20): Best Site good looking Mitch (2021-11-20): Remove card Stephan (2021-11-20): Jonny was here Elton (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Antoine (2021-11-20): I sing in a choir Darnell (2021-11-20): Best Site good looking Brendon (2021-11-20): A company car Elden (2021-11-20): I enjoy travelling Aiden (2021-11-20): How do I get an outside line? Clinton (2021-11-20): A jiffy bag Rodrick (2021-11-20): Which year are you in? Alvin (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Khloe (2021-11-20): Which year are you in? Rayford (2021-11-20): Do you play any instruments? Delmar (2021-11-20): How do you know each other? Cliff (2021-11-20): Looking for work Cortez (2021-11-20): We were at school together Nigel (2021-11-20): Have you got any qualifications? Grover (2021-11-20): magic story very thanks Foster (2021-11-20): Very interesting tale Layla (2021-11-20): Could I have , please? Vida (2021-11-20): A packet of envelopes Roberto (2021-11-20): Could you please repeat that? Cody (2021-11-20): Do you need a work permit? Cristobal (2021-11-20): Could I have , please? Milton (2021-11-20): Jonny was here Ernesto (2021-11-20): Special Delivery Nigel (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Reuben (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Avery (2021-11-20): Wonderfull great site Norbert (2021-11-20): Best Site good looking Florencio (2021-11-20): Could I make an appointment to see ? Alonso (2021-11-20): Which university are you at? Kristofer (2021-11-20): A First Class stamp Marissa (2021-11-20): We need someone with qualifications Ariel (2021-11-20): Gloomy tales Gobiz (2021-11-20): Why did you come to ? Jessie (2021-11-20): Would you like a receipt? Jeromy (2021-11-20): Where are you calling from? Whitney (2021-11-20): I wanted to live abroad Kirby (2021-11-20): Languages Manuel (2021-11-20): Wonderfull great site Noble (2021-11-20): I never went to university Ramiro (2021-11-20): What sort of music do you like? Zachariah (2021-11-20): Nice to meet you Kimberly (2021-11-20): Enter your PIN Randall (2021-11-20): We were at school together Goodsam (2021-11-20): Is this a temporary or permanent position? Trinidad (2021-11-20): Where did you go to university? Dominique (2021-11-20): Could you send me an application form? Hassan (2021-11-20): Hold the line, please Bryon (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Hollis (2021-11-20): How much does the job pay? Teddy (2021-11-20): What line of work are you in? Gonzalo (2021-11-20): Could you please repeat that? Emily (2021-11-20): Looking for a job Antonio (2021-11-20): What sort of work do you do? Cristobal (2021-11-20): Pleased to meet you Vince (2021-11-20): this post is fantastic Peyton (2021-11-20): Not available at the moment Jimmie (2021-11-20): real beauty page
  Marty (2021-11-20): Thanks for calling Zoey (2021-11-20): Have you got any ? Leonardo (2021-11-20): Could you ask her to call me? Rodrick (2021-11-20): A pension scheme Adolfo (2021-11-20): What part of do you come from? Barton (2021-11-20): How many more years do you have to go? Willie (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Rocky (2021-11-20): What are the hours of work? Arron (2021-11-20): Where are you from? Ralph (2021-11-20): Special Delivery Desmond (2021-11-20): Do you know each other? Marcus (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Tony (2021-11-20): Get a job Silas (2021-11-20): Thanks funny site Donte (2021-11-20): Children with disabilities Antonia (2021-11-20): Do you need a work permit? Randall (2021-11-20): Which university are you at? Nickolas (2021-11-20): Jonny was here Eddie (2021-11-20): Would you like a receipt? Antone (2021-11-20): Enter your PIN Kirby (2021-11-20): How much is a First Class stamp? Deangelo (2021-11-20): Best Site Good Work Evan (2021-11-20): We went to university together Elwood (2021-11-20): We were at school together Walter (2021-11-20): Insufficient funds Chung (2021-11-20): Who do you work for? Alvaro (2021-11-20): Which university are you at? Lavern (2021-11-20): Can I call you back? Willard (2021-11-20): Another service? Orlando (2021-11-20): Who do you work for? Nestor (2021-11-20): Could I have , please? Duncan (2021-11-20): perfect design thanks Blaine (2021-11-20): How do you know each other? Rocco (2021-11-20): Are you a student? Tobias (2021-11-20): I enjoy travelling Ashley (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Romeo (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Mohammad (2021-11-20): Incorrect PIN Margarito (2021-11-20): Do you play any instruments? Floyd (2021-11-20): Other amount Vincent (2021-11-20): I like watching football Jimmi (2021-11-20): When can you start? Gregory (2021-11-20): Stolen credit card Lucky (2021-11-20): Hello good day Tyron (2021-11-20): We were at school together Refugio (2021-11-20): Withdraw cash Lifestile (2021-11-20): Thanks funny site Lucio (2021-11-20): Please wait Gustavo (2021-11-20): The United States Duane (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Walton (2021-11-20): Very Good Site Paige (2021-11-20): Where do you study? Brain (2021-11-20): A book of First Class stamps Sheldon (2021-11-20): A jiffy bag Jackie (2021-11-20): Children with disabilities Barney (2021-11-20): Do you know the number for ? Randell (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Luigi (2021-11-20): magic story very thanks Eugene (2021-11-20): Thanks for calling Alton (2021-11-20): Could you ask her to call me? Demarcus (2021-11-20): Yes, I play the guitar Isidro (2021-11-20): Through friends Benny (2021-11-20): Which year are you in? Cyril (2021-11-20): I live here Darron (2021-11-20): I hate shopping Rafael (2021-11-20): Could you ask him to call me? Sydney (2021-11-20): How do I get an outside line? Jospeh (2021-11-20): I came here to study Layla (2021-11-20): Stolen credit card Hipolito (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Nathanial (2021-11-20): How much is a Second Class stamp? Alden (2021-11-20): I enjoy travelling Infest (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Fredric (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Rocky (2021-11-20): The manager Rodger (2021-11-20): In a meeting Stephen (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Donny (2021-11-20): very best job Barry (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Guillermo (2021-11-20): I want to make a withdrawal Glenn (2021-11-20): Children with disabilities Leonard (2021-11-20): Sorry, I ran out of credit Millard (2021-11-20): In tens, please (ten pound notes) Wally (2021-11-20): One moment, please Erin (2021-11-20): A few months Larry (2021-11-20): I enjoy travelling Boris (2021-11-20): One moment, please Harold (2021-11-20): Where do you study? Steep777 (2021-11-20): Special Delivery Emmanuel (2021-11-20): Nice to meet you Thanh (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Curt (2021-11-20): What do you do? Carson (2021-11-20): Not available at the moment Derick (2021-11-20): Do you like it here? Eldridge (2021-11-20): This is your employment contract Freddy (2021-11-20): Get a job Derick (2021-11-20): Can you put it on the scales, please? Silas (2021-11-20): Incorrect PIN Maynard (2021-11-20): Lost credit card Arlen (2021-11-20): Insert your card Rigoberto (2021-11-20): Free medical insurance Zachary (2021-11-20): We used to work together Gregg (2021-11-20): Do you know the address? Charlie (2021-11-20): Pleased to meet you Marion (2021-11-20): Where are you calling from? Curt (2021-11-20): What qualifications have you got? Luke (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Lenny (2021-11-20): Could you send me an application form? Henry (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Byron (2021-11-20): Why did you come to ? Jewel (2021-11-20): I came here to work Kenneth (2021-11-20): Get a job Samantha (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Joaquin (2021-11-20): Which university are you at? Gerald (2021-11-20): Do you know each other? Jamison (2021-11-20): Please wait Genesis (2021-11-20): Could you send me an application form? Antwan (2021-11-20): I hate shopping Alonzo (2021-11-20): We were at school together Daren (2021-11-20): I live in London Infest (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Stephan (2021-11-20): Enter your PIN Lioncool (2021-11-20): I like watching TV Dallas (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Francesco (2021-11-20): How many would you like? Calvin (2021-11-20): Some First Class stamps Archie (2021-11-20): Lost credit card Ayden (2021-11-20): I work for myself Mia (2021-11-20): What do you do for a living? Timmy (2021-11-20): The United States Marquis (2021-11-20): I support Manchester United Brendan (2021-11-20): I enjoy travelling Keith (2021-11-20): Recorded Delivery Claudio (2021-11-20): Have you got a telephone directory? Madison (2021-11-20): Jonny was here Keneth (2021-11-20): What do you do for a living? Jamey (2021-11-20): Could I order a new chequebook, please? Diana (2021-11-20): Thanks for calling Arnold (2021-11-20): What line of work are you in? Leah (2021-11-20): Would you like a receipt? Rafael (2021-11-20): magic story very thanks Lance (2021-11-20): Languages Nicky (2021-11-20): Who do you work for? Thomas (2021-11-20): Just over two years Tobias (2021-11-20): I want to report a Jermaine (2021-11-20): Could I order a new chequebook, please? Amelia (2021-11-20): Some First Class stamps Kayla (2021-11-20): How do I get an outside line? Anibal (2021-11-20): Languages Sammie (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Emma (2021-11-20): How much were you paid in your last job? Pablo (2021-11-20): We need someone with qualifications Chase (2021-11-20): I enjoy travelling Amber (2021-11-20): A First Class stamp Cedrick (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Michale (2021-11-20): I was made redundant two months ago DE (2021-11-20): Very funny pictures Ariel (2021-11-20): Your cash is being counted Pasquale (2021-11-20): Why did you come to ? Malcom (2021-11-20): How many are there in a book? Claude (2021-11-20): Where do you come from? Dorian (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Austin (2021-11-20): perfect design thanks Clifford (2021-11-20): Insufficient funds Renato (2021-11-20): In tens, please (ten pound notes) Reynaldo (2021-11-20): What sort of music do you like? Liam (2021-11-20): Could you ask her to call me? Lenard (2021-11-20): How much is a First Class stamp? Gianna (2021-11-20): Insufficient funds Angelina (2021-11-20): In a meeting Dustin (2021-11-20): The National Gallery Roderick (2021-11-20): this is be cool 8) Snoopy (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Mackenzie (2021-11-20): this post is fantastic Scotty (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Ronald (2021-11-20): I hate shopping Domingo (2021-11-20): I came here to work Alex (2021-11-20): Insert your card Nelson (2021-11-20): I really like swimming Shaun (2021-11-20): Would you like to leave a message? Darrell (2021-11-20): What do you do? Elden (2021-11-20): Stolen credit card Chester (2021-11-20): Canada>Canada Lucas (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Salvador (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Adolph (2021-11-20): What part of do you come from? Josue (2021-11-20): I never went to university Brody (2021-11-20): I wanted to live abroad Booker (2021-11-20): Another year Ricardo (2021-11-20): Have you read any good books lately? Stacey (2021-11-20): Could you please repeat that? Thomas (2021-11-20): This is your employment contract Olivia (2021-11-20): Withdraw cash Jordan (2021-11-20): Could I have , please? Kerry (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Winfred (2021-11-20): Stolen credit card Raymon (2021-11-20): Until August Raymon (2021-11-20): Which university are you at? Mathew (2021-11-20): The United States Jocelyn (2021-11-20): I saw your advert in the paper Darrell (2021-11-20): Who do you work for? Laurence (2021-11-20): Special Delivery Alyssa (2021-11-20): The manager Rachel (2021-11-20): Languages Rikky (2021-11-20): Languages Darell (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Curt (2021-11-20): Hold the line, please Williams (2021-11-20): What part of do you come from? Derrick (2021-11-20): How do you do? Clayton (2021-11-20): How do you spell that? Nelson (2021-11-20): Best Site Good Work Kevin (2021-11-20): Special Delivery Forest (2021-11-20): good material thanks Lamar (2021-11-20): Can you hear me OK? Patrick (2021-11-20): Have you got any ? Malik (2021-11-20): Another service? Judson (2021-11-20): Hold the line, please Lionel (2021-11-20): Can I call you back? Larry (2021-11-20): I went to Brendan (2021-11-20): Best Site good looking Ernie (2021-11-20): I sing in a choir Clemente (2021-11-20): Why did you come to ? Anton (2021-11-20): Yes, I love it! Leonardo (2021-11-20): How much were you paid in your last job? Ervin (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Stanley (2021-11-20): Hello good day Emile (2021-11-20): A staff restaurant Herbert (2021-11-20): Which year are you in? Tony (2021-11-20): Until August Myron (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Bobbie (2021-11-20): Children with disabilities Dario (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Demarcus (2021-11-20): What line of work are you in? Stephan (2021-11-20): A packet of envelopes Adalberto (2021-11-20): Pleased to meet you Sanford (2021-11-20): Thanks funny site Rolland (2021-11-20): Did you go to university? Wilbert (2021-11-20): Photography Monty (2021-11-20): Where did you go to university? Courtney (2021-11-20): Insert your card Ronnie (2021-11-20): Wonderfull great site Jerrod (2021-11-20): I study here Emerson (2021-11-20): Could I order a new chequebook, please? Shaun (2021-11-20): I quite like cooking Glenn (2021-11-20): Do you like it here? Leonard (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Wilmer (2021-11-20): Could you tell me the dialing code for ? Mariano (2021-11-20): I hate shopping Darwin (2021-11-20): We work together Behappy (2021-11-20): Languages Mason (2021-11-20): This is the job description Luis (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Sammy (2021-11-20): A law firm iverme
  Wilton (2021-11-20): Cool site goodluck :) Jamar (2021-11-20): Which university are you at? Coco888 (2021-11-20): We need someone with qualifications Milford (2021-11-20): Would you like to leave a message? Stewart (2021-11-20): What do you study? Gerard (2021-11-20): An estate agents Salvador (2021-11-20): Another year Armando (2021-11-20): Excellent work, Nice Design Willis (2021-11-20): How do you do? Parker (2021-11-20): Is there ? Mariah (2021-11-20): Yes, I love it! Brooke (2021-11-20): I love this site Leland (2021-11-20): Where are you calling from? Julia (2021-11-20): In tens, please (ten pound notes) Sammy (2021-11-20): Looking for a job Edwardo (2021-11-20): Your cash is being counted Rodney (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Shannon (2021-11-20): I came here to study Jarrod (2021-11-20): A financial advisor Orlando (2021-11-20): Remove card Alvaro (2021-11-20): I need to charge up my phone Theron (2021-11-20): We work together Zachariah (2021-11-20): A pension scheme Hannah (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Toney (2021-11-20): How much does the job pay? Norman (2021-11-20): Nice to meet you Norris (2021-11-20): good material thanks Willy (2021-11-20): I never went to university Mario (2021-11-20): In tens, please (ten pound notes) Sierra (2021-11-20): Yes, I play the guitar Ervin (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Esteban (2021-11-20): Sorry, I ran out of credit Magic (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Brenton (2021-11-20): A pension scheme Quaker (2021-11-20): International directory enquiries Brooke (2021-11-20): I support Manchester United Keneth (2021-11-20): Which university are you at? Bernardo (2021-11-20): Your cash is being counted Sonny (2021-11-20): Recorded Delivery Samual (2021-11-20): I need to charge up my phone Julio (2021-11-20): Languages Rikky (2021-11-20): I do some voluntary work Russel (2021-11-20): A Second Class stamp Brady (2021-11-20): Gloomy tales Elijah (2021-11-20): I work for a publishers Dwight (2021-11-20): The manager Connie (2021-11-20): Accountant supermarket manager Wilber (2021-11-20): I work with computers Trinidad (2021-11-20): I went to ive
  German (2021-11-20): A few months Danielle (2021-11-20): Is there ? Brett (2021-11-20): I do some voluntary work Garry (2021-11-20): I read a lot Willy (2021-11-20): I like watching TV Trent (2021-11-20): Very interesting tale Leslie (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Kevin (2021-11-20): magic story very thanks Brock (2021-11-20): How much does the job pay? Myron (2021-11-20): I read a lot Harvey (2021-11-20): Where do you come from? Aiden (2021-11-20): Is this a temporary or permanent position? Rickie (2021-11-20): Which year are you in? Odell (2021-11-20): I work here Ernest (2021-11-20): Stolen credit card f
  Zackary (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Claire (2021-11-20): An envelope Garrett (2021-11-20): Could you ask her to call me? Theron (2021-11-20): Could you send me an application form? Emmitt (2021-11-20): A staff restaurant Roderick (2021-11-20): What sort of music do you like? Jane (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Snoopy (2021-11-20): A Second Class stamp Kermit (2021-11-20): On another call Barbera (2021-11-20): Not available at the moment Freelife (2021-11-20): What line of work are you in? Carmelo (2021-11-20): In tens, please (ten pound notes) Stephan (2021-11-20): Where do you come from? Bobby (2021-11-20): How would you like the money? Snoopy (2021-11-20): Best Site good looking Megan (2021-11-20): Looking for work Jordon (2021-11-20): A few months Lyndon (2021-11-20): Can I use your phone? Claude (2021-11-20): What do you do for a living? Vida (2021-11-20): We need someone with experience Brant (2021-11-20): I went to how t
  Marcel (2021-11-20): Get a job
  Alexis (2021-11-20): We work together Jared (2021-11-20): On another call Trinidad (2021-11-20): Insert your card Malcolm (2021-11-20): What sort of music do you listen to? Collin (2021-11-20): Have you got a telephone directory? Brendon (2021-11-20): Can I use your phone? Tyron (2021-11-20): Cool site goodluck :) Raymond (2021-11-20): How do you spell that? Emmett (2021-11-20): Is there ? Bradly (2021-11-20): In a meeting Grant (2021-11-20): What university do you go to? Damian (2021-11-20): Do you need a work permit? Brian (2021-11-20): real beauty page Jack (2021-11-20): Could I have an application form? Darrin (2021-11-20): I wanted to live abroad Valentin (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Herschel (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Lincoln (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Bernie (2021-11-20): Punk not dead Jarrod (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? William (2021-11-20): Is this a temporary or permanent position? Bryce (2021-11-20): Recorded Delivery Diva (2021-11-20): Three years Dillon (2021-11-20): Insufficient funds Adalberto (2021-11-20): The United States Gilbert (2021-11-20): How much is a First Class stamp? Eugene (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Lyndon (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Harris (2021-11-20): What sort of work do you do? Mike (2021-11-20): Whereabouts are you from? Bruce (2021-11-20): I study here Cliff (2021-11-20): Wonderfull great site Dudley (2021-11-20): An estate agents Vernon (2021-11-20): The United States Blair (2021-11-20): Lost credit card Osvaldo (2021-11-20): Could you please repeat that? Isreal (2021-11-20): Where did you go to university? Khloe (2021-11-20): History Jamal (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Willard (2021-11-20): Could you please repeat that? Jesse (2021-11-20): Special Delivery Dogkill (2021-11-20): Have you got any experience? Boris (2021-11-20): Who do you work for? Nathan (2021-11-20): Special Delivery Carmen (2021-11-20): What are the hours of work? Flyman (2021-11-20): This is the job description Arnoldo (2021-11-20): Who do you work for? Edgar (2021-11-20): Who do you work for? Terrance (2021-11-20): Where did you go to university? Julian (2021-11-20): What sort of music do you listen to? Reggie (2021-11-20): Another year Cornelius (2021-11-20): Do you know the number for ? Kylie (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Erick (2021-11-20): Could I have , please? Razer22 (2021-11-20): An accountancy practice Andres (2021-11-20): How long have you lived here? Morton (2021-11-20): Do you know the number for ? Michel (2021-11-20): This is the job description Erin (2021-11-20): Could you please repeat that? Duane (2021-11-20): We need someone with qualifications Wilburn (2021-11-20): Insufficient funds Federico (2021-11-20): What qualifications have you got? Katherine (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Harold (2021-11-20): Can I call you back? Shawn (2021-11-20): In a meeting Arnoldo (2021-11-20): What do you do? Randy (2021-11-20): Can you put it on the scales, please? Nilson (2021-11-20): Do you know the address? Teddy (2021-11-20): Sorry, I ran out of credit Homer (2021-11-20): good material thanks Silas (2021-11-20): Is this a temporary or permanent position? Jamey (2021-11-20): Jonny was here German (2021-11-20): Have you read any good books lately? Walker (2021-11-20): I need to charge up my phone Jermaine (2021-11-20): Incorrect PIN Connor (2021-11-20): Will I have to work shifts? Carmelo (2021-11-20): How many more years do you have to go? Prince (2021-11-20): A pension scheme Wilfredo (2021-11-20): Which team do you support? Micah (2021-11-20): Remove card Tommie (2021-11-20): Do you know the number for ? Sean (2021-11-20): This is the job description Abraham (2021-11-20): We went to university together Eduardo (2021-11-20): How do I get an outside line? Shawn (2021-11-20): Sorry, I ran out of credit Crazyfrog (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Antone (2021-11-20): History Devon (2021-11-20): Have you read any good books lately? Dewey (2021-11-20): Incorrect PIN Kenton (2021-11-20): Very funny pictures Willie (2021-11-20): The United States Gaylord (2021-11-20): I love this site Monroe (2021-11-20): Stolen credit card Claud (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Stanley (2021-11-20): I need to charge up my phone Jennifer (2021-11-20): Who do you work for? Melanie (2021-11-20): Best Site good looking Moises (2021-11-20): Another service? Granville (2021-11-20): I want to report a Rickey (2021-11-20): Whereabouts are you from? Curt (2021-11-20): A company car Roscoe (2021-11-20): I like it a lot Barry (2021-11-20): Other amount Vanessa (2021-11-20): Get a job Darwin (2021-11-20): How do you know each other? Ariana (2021-11-20): We work together Jules (2021-11-20): Best Site good looking Terrence (2021-11-20): Your cash is being counted Desmond (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Jasmine (2021-11-20): this post is fantastic Silas (2021-11-20): Please call back later Bobbie (2021-11-20): Directory enquiries Edmond (2021-11-20): Gloomy tales where t
  Alton (2021-11-20): What sort of music do you like? Alexis (2021-11-20): Until August Adrian (2021-11-20): Can you put it on the scales, please? Cole (2021-11-20): Wonderfull great site Sammy (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Charlotte (2021-11-20): Just over two years Fidel (2021-11-20): When do you want me to start? Eliseo (2021-11-20): In a meeting Timmy (2021-11-20): What university do you go to? Margarito (2021-11-20): I like watching TV Marcus (2021-11-20): Could I make an appointment to see ? Andrew (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Roger (2021-11-20): The United States Trevor (2021-11-20): Incorrect PIN Brandon (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Augustus (2021-11-20): How much notice do you have to give? Rolland (2021-11-20): Three years Gonzalo (2021-11-20): Do you need a work permit? Kaylee (2021-11-20): Special Delivery Matthew (2021-11-20): The National Gallery Waldo (2021-11-20): Very funny pictures Bobbie (2021-11-20): Do you know the number for ? Jimmi (2021-11-20): Excellent work, Nice Design Rigoberto (2021-11-20): How much does the job pay? Colby (2021-11-20): On another call Edgardo (2021-11-20): Can I use your phone? Darren (2021-11-20): Have you read any good books lately? Isabel (2021-11-20): Have you got any qualifications? Keith (2021-11-20): Which university are you at? Dario (2021-11-20): A packet of envelopes Darrell (2021-11-20): A pension scheme Dghonson (2021-11-20): A book of First Class stamps Kidrock (2021-11-20): I support Manchester United Micheal (2021-11-20): Have you got any ? Morton (2021-11-20): Nice to meet you Fletcher (2021-11-20): Directory enquiries Herschel (2021-11-20): A staff restaurant Wilfred (2021-11-20): I was made redundant two months ago Ashley (2021-11-20): perfect design thanks Eblanned (2021-11-20): Will I have to work shifts? Bennie (2021-11-20): Could I order a new chequebook, please? Neville (2021-11-20): How much is a Second Class stamp? Wilmer (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Arnoldo (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Rhett (2021-11-20): Is there ? Thurman (2021-11-20): I live in London Mariah (2021-11-20): I work here Taylor (2021-11-20): Could you tell me the dialing code for ? Darron (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Reynaldo (2021-11-20): Who do you work for? Waldo (2021-11-20): I was made redundant two months ago Cooper (2021-11-20): Accountant supermarket manager Joesph (2021-11-20): A jiffy bag Charlie (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Mathew (2021-11-20): Could I have , please? Brooks (2021-11-20): Is this a temporary or permanent position? Fredric (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Liam (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Darnell (2021-11-20): Where are you from? Gordon (2021-11-20): Directory enquiries Zackary (2021-11-20): I read a lot Lawrence (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Ernie (2021-11-20): Do you know the number for ? Douglass (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Alfredo (2021-11-20): We went to university together Donovan (2021-11-20): Could you ask her to call me? Darell (2021-11-20): Free medical insurance Scottie (2021-11-20): A staff restaurant Glenn (2021-11-20): Why did you come to ? Tony (2021-11-20): Could I make an appointment to see ? Hipolito (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Alden (2021-11-20): What do you do? Wyatt (2021-11-20): Looking for a job Williams (2021-11-20): Have you got a telephone directory? Stacy (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Cliff (2021-11-20): Which university are you at? Mishel (2021-11-20): Best Site Good Work Randall (2021-11-20): Nice to meet you Johnathon (2021-11-20): I love this site Hunter (2021-11-20): Are you a student? Sheldon (2021-11-20): Have you read any good books lately? Ismael (2021-11-20): I do some voluntary work Armand (2021-11-20): Very Good Site Rolland (2021-11-20): Would you like to leave a message? Ethan (2021-11-20): Please wait Dalton (2021-11-20): Do you need a work permit? Thurman (2021-11-20): Insert your card Tommy (2021-11-20): Looking for a job Rueben (2021-11-20): How do you do? Horacio (2021-11-20): Recorded Delivery Jocelyn (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Jewell (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Melissa (2021-11-20): Would you like to leave a message? Johnathan (2021-11-20): Can I take your number? Adolph (2021-11-20): Not in at the moment Seth (2021-11-20): We work together Erwin (2021-11-20): Do you know each other? Darrick (2021-11-20): How long have you lived here? Charles (2021-11-20): I never went to university Alejandro (2021-11-20): Special Delivery Willard (2021-11-20): How would you like the money? Barry (2021-11-20): Yes, I play the guitar Darell (2021-11-20): Could I have an application form? Frank (2021-11-20): International directory enquiries Autumn (2021-11-20): A few months Armand (2021-11-20): Languages Martin (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Jerrod (2021-11-20): Photography Willis (2021-11-20): Remove card Nicole (2021-11-20): The National Gallery Carey (2021-11-20): magic story very thanks Edgar (2021-11-20): A book of First Class stamps Sylvester (2021-11-20): US dollars Leroy (2021-11-20): History j
  Lifestile (2021-11-20): I came here to work Murray (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Walker (2021-11-20): Some First Class stamps Maximo (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Leland (2021-11-20): Have you got any qualifications? Sofia (2021-11-20): Another service? Samantha (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Cyril (2021-11-20): Where are you from? Irving (2021-11-20): Can I take your number? Darren (2021-11-20): Please call back later Kayla (2021-11-20): Which year are you in? Adam (2021-11-20): Another service? Wilbur (2021-11-20): Enter your PIN Vernon (2021-11-20): What sort of work do you do? Elroy (2021-11-20): Recorded Delivery Ernie (2021-11-20): Accountant supermarket manager Billie (2021-11-20): Very funny pictures Willian (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Eli (2021-11-20): Pleased to meet you Carson (2021-11-20): A staff restaurant Dillon (2021-11-20): I need to charge up my phone Stanford (2021-11-20): How long have you lived here? Mckinley (2021-11-20): Do you like it here? Dogkill (2021-11-20): I never went to university Marvin (2021-11-20): What do you study? Dorian (2021-11-20): Do you know the address? Rodney (2021-11-20): This is your employment contract Jessica (2021-11-20): Do you know each other? Danielle (2021-11-20): Have you read any good books lately? Jamie (2021-11-20): very best job Chong (2021-11-20): Wonderfull great site Lionel (2021-11-20): How much notice do you have to give? Lawerence (2021-11-20): Can I call you back? Ervin (2021-11-20): An accountancy practice Kidrock (2021-11-20): I have my own business Emilio (2021-11-20): I do some voluntary work Gustavo (2021-11-20): Which university are you at? Gilberto (2021-11-20): I live here Kieth (2021-11-20): I read a lot Curtis (2021-11-20): Punk not dead Noah (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Dante (2021-11-20): this is be cool 8) Brian (2021-11-20): Accountant supermarket manager Newton (2021-11-20): Pleased to meet you Isabel (2021-11-20): A staff restaurant Jarod (2021-11-20): Will I have to work shifts? Quincy (2021-11-20): A packet of envelopes German (2021-11-20): What do you do for a living? Zachariah (2021-11-20): Free medical insurance Antony (2021-11-20): A jiffy bag Maurice (2021-11-20): How do you know each other? Emilio (2021-11-20): Do you know each other? Jeremy (2021-11-20): good material thanks Louie (2021-11-20): This is the job description DE (2021-11-20): magic story very thanks Napoleon (2021-11-20): Where are you calling from? Jozef (2021-11-20): What sort of work do you do? Clemente (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Emmitt (2021-11-20): I sing in a choir Lucas (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Elroy (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Brady (2021-11-20): Children with disabilities Elmer (2021-11-20): Some First Class stamps Terry (2021-11-20): An estate agents Lucius (2021-11-20): Could you send me an application form? Lily (2021-11-20): How would you like the money? Alberto (2021-11-20): Please call back later Goodsam (2021-11-20): In a meeting Felipe (2021-11-20): Cool site goodluck :) Frederic (2021-11-20): Where do you study? Roman (2021-11-20): How do I get an outside line? Andres (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Miguel (2021-11-20): Would you like to leave a message? Unlove (2021-11-20): A packet of envelopes Jerry (2021-11-20): I sing in a choir Forrest (2021-11-20): The National Gallery Brooks (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Coco888 (2021-11-20): Hold the line, please Lynwood (2021-11-20): Could I have , please? Franklyn (2021-11-20): Did you go to university? Aurelio (2021-11-20): I want to report a Nevaeh (2021-11-20): I live here Nicholas (2021-11-20): Accountant supermarket manager Benton (2021-11-20): One moment, please Fletcher (2021-11-20): When do you want me to start? Jack (2021-11-20): perfect design thanks Bernardo (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Chloe (2021-11-20): Where are you from? Werner (2021-11-20): How many are there in a book? Maya (2021-11-20): How much is a Second Class stamp? Courtney (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Johnathon (2021-11-20): Would you like to leave a message? Lawrence (2021-11-20): I came here to study Emmett (2021-11-20): A few months Christian (2021-11-20): very best job Winston (2021-11-20): Just over two years Lucas (2021-11-20): I read a lot Willy (2021-11-20): Could I have an application form? Lamar (2021-11-20): Through friends
  Julio (2021-11-20): I was made redundant two months ago Eva (2021-11-20): Pleased to meet you Samantha (2021-11-20): A company car Merle (2021-11-20): I hate shopping Lemuel (2021-11-20): What are the hours of work? Lorenzo (2021-11-20): A book of First Class stamps Columbus (2021-11-20): Do you know the address? Quincy (2021-11-20): I want to report a Salvatore (2021-11-20): A pension scheme Larry (2021-11-20): Would you like to leave a message? Alphonse (2021-11-20): I sing in a choir Jonathon (2021-11-20): Free medical insurance Hyman (2021-11-20): A company car Booker (2021-11-20): Canada>Canada Daniel (2021-11-20): What do you do for a living? Wesley (2021-11-20): Hello good day Ronald (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Harold (2021-11-20): One moment, please Barton (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Armando (2021-11-20): How much were you paid in your last job? Jocelyn (2021-11-20): Insufficient funds Jackie (2021-11-20): I like watching football Hobert (2021-11-20): Very Good Site Sara (2021-11-20): Have you got any qualifications? Lillian (2021-11-20): Nice to meet you Isabelle (2021-11-20): Go travelling Nestor (2021-11-20): Could you please repeat that? Emanuel (2021-11-20): good material thanks Caleb (2021-11-20): The manager Daniel (2021-11-20): Could I order a new chequebook, please? Gerry (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Myron (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Miguel (2021-11-20): Hold the line, please Brice (2021-11-20): Withdraw cash Nicholas (2021-11-20): I study here Kelvin (2021-11-20): Where are you calling from? Matthew (2021-11-20): In a meeting Isreal (2021-11-20): I study here Freelove (2021-11-20): Stolen credit card Wilbert (2021-11-20): Did you go to university? Johnnie (2021-11-20): Hello good day Barney (2021-11-20): Can I use your phone? Nathanael (2021-11-20): Very Good Site Filiberto (2021-11-20): Your cash is being counted Winford (2021-11-20): Do you play any instruments? Kermit (2021-11-20): I never went to university Willie (2021-11-20): Could I take your name and number, please? Eli (2021-11-20): I study here Russell (2021-11-20): Not available at the moment Harlan (2021-11-20): Thanks for calling Newton (2021-11-20): I enjoy travelling Devin (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Teodoro (2021-11-20): Just over two years Isaiah (2021-11-20): I like watching football Dylan (2021-11-20): An estate agents Kelly (2021-11-20): The United States Carrol (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Tommie (2021-11-20): Punk not dead Tommie (2021-11-20): Some First Class stamps Kraig (2021-11-20): Could I have , please? Markus (2021-11-20): A Second Class stamp James (2021-11-20): Do you know the address? Giuseppe (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Evelyn (2021-11-20): How do you spell that? Antonia (2021-11-20): Could I borrow your phone, please? Larry (2021-11-20): Languages buy
  Emmett (2021-11-20): Other amount Royce (2021-11-20): Get a job pristiq
  Dominick (2021-11-20): Can I call you back? Brandon (2021-11-20): What do you do for a living? Marlin (2021-11-20): Who would I report to? Jefferey (2021-11-20): How much is a First Class stamp? Jake (2021-11-20): How much were you paid in your last job? Benedict (2021-11-20): A staff restaurant Angel (2021-11-20): Your cash is being counted Harley (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Jada (2021-11-20): Could you please repeat that? Jane (2021-11-20): About a year Leonardo (2021-11-20): I work for a publishers Antoine (2021-11-20): Accountant supermarket manager Bertram (2021-11-20): Where do you live?
  Victor (2021-11-20): this is be cool 8) Jimmi (2021-11-20): Whereabouts are you from? Hayden (2021-11-20): The United States Steep777 (2021-11-20): I study here s
  Keith (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Mariah (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Leroy (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Dalton (2021-11-20): I want to report a Esteban (2021-11-20): I was made redundant two months ago Zachery (2021-11-20): Another service? Brayden (2021-11-20): What part of do you come from? Carey (2021-11-20): Very interesting tale Serenity (2021-11-20): Another service? Perry (2021-11-20): perfect design thanks Elton (2021-11-20): I study here Gonzalo (2021-11-20): Who do you work for? Palmer (2021-11-20): What do you do for a living? Dylan (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Mitchel (2021-11-20): Cool site goodluck :) Alfonso (2021-11-20): An envelope
  Houston (2021-11-20): Have you got any ? Gobiz (2021-11-20): Another service? Josiah (2021-11-20): What are the hours of work? Kylie (2021-11-20): I came here to work Ariana (2021-11-20): I really like swimming Ricardo (2021-11-20): Another service? Carlos (2021-11-20): I do some voluntary work Samuel (2021-11-20): Thanks funny site Jamie (2021-11-20): The National Gallery Elmer (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Arturo (2021-11-20): Yes, I play the guitar Erich (2021-11-20): A company car Stephen (2021-11-20): Insert your card Numbers (2021-11-20): Accountant supermarket manager Jarred (2021-11-20): Where do you live? Audrey (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Lonny (2021-11-20): What qualifications have you got? Bernie (2021-11-20): Which university are you at? Erin (2021-11-20): Could you ask him to call me? Truman (2021-11-20): Do you like it here? Reggie (2021-11-20): Hold the line, please Benedict (2021-11-20): Recorded Delivery Hipolito (2021-11-20): How many would you like? Nilson (2021-11-20): What are the hours of work? Eli (2021-11-20): This is the job description Christopher (2021-11-20): Not in at the moment Deandre (2021-11-20): Do you need a work permit? Newton (2021-11-20): Punk not dead Conrad (2021-11-20): Hold the line, please Guadalupe (2021-11-20): I sing in a choir Lewis (2021-11-20): Where do you study? Esteban (2021-11-20): Looking for work Isabelle (2021-11-20): In tens, please (ten pound notes) Darrick (2021-11-20): I want to make a withdrawal Abraham (2021-11-20): Punk not dead Jamaal (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Charlotte (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Jewell (2021-11-20): Where are you from? Alfred (2021-11-20): Could I have a statement, please? Stewart (2021-11-20): I was made redundant two months ago Kurtis (2021-11-20): How many more years do you have to go? Mohammad (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Connie (2021-11-20): Would you like a receipt? Wallace (2021-11-20): Another service? Jamel (2021-11-20): Which team do you support? Joshua (2021-11-20): When can you start? Jonathan (2021-11-20): Can you hear me OK? Mitchell (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Sebastian (2021-11-20): When can you start? Darius (2021-11-20): An accountancy practice Clinton (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Hosea (2021-11-20): I work with computers Alfonso (2021-11-20): Can you put it on the scales, please? Terence (2021-11-20): Can I call you back? Dalton (2021-11-20): Is there ? Dannie (2021-11-20): Please wait Anna (2021-11-20): I stay at home and look after the children Reggie (2021-11-20): Photography Serenity (2021-11-20): I like it a lot Calvin (2021-11-20): We need someone with experience Isaias (2021-11-20): Not available at the moment Aaliyah (2021-11-20): I really like swimming Rosendo (2021-11-20): Is there ? Gobiz (2021-11-20): Could you send me an application form? Liam (2021-11-20): I like watching football Erasmo (2021-11-20): perfect design thanks Chauncey (2021-11-20): Special Delivery Marvin (2021-11-20): Lost credit card Mitch (2021-11-20): Could you ask her to call me? Genaro (2021-11-20): What university do you go to? Garfield (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Gordon (2021-11-20): We need someone with qualifications Chester (2021-11-20): Could you ask her to call me? Raymond (2021-11-20): I work here Ezekiel (2021-11-20): What do you study? Reginald (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Warner (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Arturo (2021-11-20): Would you like to leave a message? Mitchell (2021-11-20): Thanks funny site Myron (2021-11-20): What are the hours of work? Silas (2021-11-20): Three years s
  Brianna (2021-11-20): Go travelling Jacques (2021-11-20): Could I have an application form? Ismael (2021-11-20): Could I order a new chequebook, please? Royal (2021-11-20): Where are you calling from? Clifton (2021-11-20): Withdraw cash Kaitlyn (2021-11-20): Do you know each other? Friend35 (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Colton (2021-11-20): What do you do for a living? Willy (2021-11-20): I study here Arnulfo (2021-11-20): What sort of music do you like? Jack (2021-11-20): The manager Werner (2021-11-20): Thanks funny site Simon (2021-11-20): What sort of music do you like? Wilford (2021-11-20): Could I have an application form? Jimmi (2021-11-20): I do some voluntary work Jacinto (2021-11-20): What university do you go to? Chang (2021-11-20): I came here to study Lioncool (2021-11-20): Have you got any experience? Nevaeh (2021-11-20): Get a job Teodoro (2021-11-20): real beauty page Mia (2021-11-20): The National Gallery Parker (2021-11-20): How do you do? Stephan (2021-11-20): Can you hear me OK? Ryan (2021-11-20): I work with computers Garry (2021-11-20): I hate shopping Ismael (2021-11-20): Looking for work Aidan (2021-11-20): How much is a Second Class stamp? Basil (2021-11-20): Thanks funny site Doyle (2021-11-20): Could I order a new chequebook, please? Winfred (2021-11-20): How many would you like? Warren (2021-11-20): Enter your PIN Chauncey (2021-11-20): this is be cool 8) Leonardo (2021-11-20): What sort of music do you listen to? Isidro (2021-11-20): An accountancy practice Bailey (2021-11-20): I was made redundant two months ago Tomas (2021-11-20): Free medical insurance Clifton (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Hilario (2021-11-20): Could I have an application form? Issac (2021-11-20): Who do you work for? Jasper (2021-11-20): How do I get an outside line? Angelo (2021-11-20): The United States Loren (2021-11-20): Have you got any qualifications? Friend35 (2021-11-20): Where do you study? Nicolas (2021-11-20): Can I call you back? Kermit (2021-11-20): Please wait Jacob (2021-11-20): Have you got a telephone directory? Anna (2021-11-20): In tens, please (ten pound notes) Jesse (2021-11-20): Do you know each other? Marcelo (2021-11-20): Which team do you support? Nelson (2021-11-20): I came here to study Stuart (2021-11-20): Whereabouts are you from? Bradley (2021-11-20): A pension scheme Napoleon (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Kerry (2021-11-20): Would you like to leave a message? Irvin (2021-11-20): We need someone with qualifications Pitfighter (2021-11-20): I hate shopping
  Leopoldo (2021-11-20): Remove card Nathan (2021-11-20): Have you got a telephone directory? Derick (2021-11-20): Which university are you at? Arron (2021-11-20): What line of work are you in? Lester (2021-11-20): How much were you paid in your last job? Ian (2021-11-20): Can you hear me OK? Jesse (2021-11-20): I saw your advert in the paper Emile (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Antoine (2021-11-20): Very interesting tale Neville (2021-11-20): An accountancy practice Everett (2021-11-20): I do some voluntary work Jonathon (2021-11-20): Best Site Good Work Rikky (2021-11-20): Just over two years Ervin (2021-11-20): Did you go to university? Mohamed (2021-11-20): Free medical insurance Haywood (2021-11-20): How do I get an outside line? Jozef (2021-11-20): We work together Mariano (2021-11-20): Who do you work for? Lily (2021-11-20): How do you spell that? Samuel (2021-11-20): Languages Cristopher (2021-11-20): How do you know each other? Robby (2021-11-20): An estate agents Rhett (2021-11-20): Excellent work, Nice Design Zachery (2021-11-20): Yes, I play the guitar Cyril (2021-11-20): A pension scheme Gregory (2021-11-20): very best job Brady (2021-11-20): I hate shopping Ricky (2021-11-20): Not available at the moment Emory (2021-11-20): Where do you come from? Amado (2021-11-20): What university do you go to? Faith (2021-11-20): Free medical insurance Ignacio (2021-11-20): In tens, please (ten pound notes) Nicole (2021-11-20): Nice to meet you Amia (2021-11-20): Another year Jerrell (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Darrell (2021-11-20): A few months Fletcher (2021-11-20): I read a lot Waylon (2021-11-20): Other amount
  Deshawn (2021-11-20): What do you do? Magic (2021-11-20): I read a lot Destiny (2021-11-20): How many more years do you have to go? Makayla (2021-11-20): This site is crazy :) Cristobal (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Goodboy (2021-11-20): One moment, please dap
  Cletus (2021-11-20): We went to university together Kylie (2021-11-20): Gloomy tales Bennett (2021-11-20): We used to work together Randall (2021-11-20): Have you got any experience? Delmar (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Ronny (2021-11-20): I work for a publishers Ronald (2021-11-20): Thanks for calling Hailey (2021-11-20): International directory enquiries Allen (2021-11-20): Languages Truman (2021-11-20): Have you got any qualifications? Quintin (2021-11-20): Another year Scott (2021-11-20): Enter your PIN Raymon (2021-11-20): Best Site good looking Lincoln (2021-11-20): Sorry, I ran out of credit Bernardo (2021-11-20): On another call Quincy (2021-11-20): I work for myself Stanley (2021-11-20): What sort of music do you like? Perry (2021-11-20): What sort of music do you like? Darwin (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Jerold (2021-11-20): very best job Garry (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Isabelle (2021-11-20): Until August Savannah (2021-11-20): Have you got any ? Randall (2021-11-20): I need to charge up my phone Javier (2021-11-20): A First Class stamp Ernie (2021-11-20): Thanks for calling Johnathan (2021-11-20): How much were you paid in your last job? Dghonson (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Ricky (2021-11-20): What part of do you come from? Dennis (2021-11-20): Could I borrow your phone, please? Agustin (2021-11-20): What company are you calling from? Bryan (2021-11-20): Yes, I love it! Clyde (2021-11-20): Could I make an appointment to see ? Elwood (2021-11-20): Which year are you in? Derick (2021-11-20): Who do you work for? Douglas (2021-11-20): Could you tell me the dialing code for ? Calvin (2021-11-20): US dollars Aiden (2021-11-20): On another call Gilberto (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Romeo (2021-11-20): How do I get an outside line? Malik (2021-11-20): Looking for work Curtis (2021-11-20): One moment, please Bernie (2021-11-20): Is there ? Emmett (2021-11-20): Through friends Florentino (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Simon (2021-11-20): Can I use your phone? Lloyd (2021-11-20): Do you know each other? Benedict (2021-11-20): Best Site good looking Sofia (2021-11-20): Not available at the moment Clair (2021-11-20): I sing in a choir rhi
  Wally (2021-11-20): In a meeting Perry (2021-11-20): Why did you come to ? Peyton (2021-11-20): I live in London Ariana (2021-11-20): I do some voluntary work Barrett (2021-11-20): Thanks funny site Roscoe (2021-11-20): We need someone with experience Delbert (2021-11-20): Gloomy tales solera sp
  Brooke (2021-11-20): Photography Frederic (2021-11-20): Can I take your number? Toney (2021-11-20): I came here to work Philip (2021-11-20): Your cash is being counted Sophie (2021-11-20): Directory enquiries Michael (2021-11-20): I like it a lot Garth (2021-11-20): Yes, I play the guitar le
  Lonny (2021-11-20): I work for a publishers Edgardo (2021-11-20): A First Class stamp Javier (2021-11-20): I really like swimming Lyndon (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Sebastian (2021-11-20): A jiffy bag Hunter (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Erich (2021-11-20): The National Gallery Trenton (2021-11-20): How do I get an outside line? Jonathan (2021-11-20): Hold the line, please Lewis (2021-11-20): I support Manchester United Arlen (2021-11-20): Whereabouts are you from? Colton (2021-11-20): Which year are you in? Kelley (2021-11-20): Could you ask her to call me? Daron (2021-11-20): What do you do for a living? Jamaal (2021-11-20): The manager Romeo (2021-11-20): A book of First Class stamps Felton (2021-11-20): Please call back later Davis (2021-11-20): I wanted to live abroad Cyrus (2021-11-20): Yes, I love it! Bobbie (2021-11-20): I want to report a Courtney (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Jenna (2021-11-20): Could I have , please? Burton (2021-11-20): Thanks funny site Lawrence (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Deshawn (2021-11-20): What sort of work do you do? Madeline (2021-11-20): Cool site goodluck :) Laurence (2021-11-20): Which university are you at? Makayla (2021-11-20): How much is a Second Class stamp? Gabriel (2021-11-20): How would you like the money? Claudio (2021-11-20): Could you send me an application form? Barry (2021-11-20): Have you read any good books lately? Lewis (2021-11-20): On another call Corey (2021-11-20): We need someone with qualifications Rafael (2021-11-20): What qualifications have you got? Lincoln (2021-11-20): this post is fantastic Jeromy (2021-11-20): I hate shopping Brett (2021-11-20): I went to Genesis (2021-11-20): Very Good Site Nathanael (2021-11-20): Another service? Elbert (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Eldridge (2021-11-20): An estate agents Douglass (2021-11-20): Do you know each other? Clayton (2021-11-20): The manager Thaddeus (2021-11-20): Who would I report to? Dro4er (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Lucky (2021-11-20): Nice to meet you Christopher (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Parker (2021-11-20): Could I take your name and number, please? Olivia (2021-11-20): Insufficient funds Chung (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Marcelo (2021-11-20): Where did you go to university? Hilario (2021-11-20): I hate shopping Cyril (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Nelson (2021-11-20): The manager Trevor (2021-11-20): Looking for a job Quinton (2021-11-20): I saw your advert in the paper Robby (2021-11-20): Please call back later Tracey (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Bennett (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Odell (2021-11-20): Cool site goodluck :) Vicente (2021-11-20): How do you do? Jerrell (2021-11-20): I need to charge up my phone James (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Jesus (2021-11-20): Languages Emmett (2021-11-21): I love the theatre Daryl (2021-11-21): Can I call you back? Maximo (2021-11-21): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Miles (2021-11-21): I like it a lot Sarah (2021-11-21): Could you ask him to call me? Antonio (2021-11-21): Through friends Luigi (2021-11-21): The United States Gobiz (2021-11-21): Which university are you at? Augustus (2021-11-21): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Dominic (2021-11-21): We work together Bonser (2021-11-21): I do some voluntary work Elliot (2021-11-21): We used to work together Rocco (2021-11-21): We work together Leandro (2021-11-21): Can you hear me OK? Reyes (2021-11-21): What line of work are you in? Carter (2021-11-21): Pleased to meet you Xavier (2021-11-21): I was made redundant two months ago Sidney (2021-11-21): A pension scheme Ariana (2021-11-21): perfect design thanks Douglas (2021-11-21): Not available at the moment Gilberto (2021-11-21): Enter your PIN Danial (2021-11-21): What company are you calling from? Edgar (2021-11-21): Could you ask her to call me? Chong (2021-11-21): I hate shopping Jerome (2021-11-21): US dollars efec
  Moises (2021-11-21): Please wait Randal (2021-11-21): US dollars Efrain (2021-11-21): Just over two years Luigi (2021-11-21): Do you play any instruments? Carmine (2021-11-21): Gloomy tales Jozef (2021-11-21): A few months Rickie (2021-11-21): Best Site good looking Mishel (2021-11-21): Could you ask her to call me? Jeffry (2021-11-21): Do you know each other? Alden (2021-11-21): I want to make a withdrawal Mariah (2021-11-21): How much does the job pay? Everett (2021-11-21): Why did you come to ? Terrence (2021-11-21): A pension scheme Barry (2021-11-21): Sorry, I ran out of credit Eblanned (2021-11-21): Is this a temporary or permanent position? Hilario (2021-11-21): Your cash is being counted Ivory (2021-11-21): What company are you calling from? Lonnie (2021-11-21): A law firm Patrick (2021-11-21): I quite like cooking Charles (2021-11-21): Can you hear me OK? Winford (2021-11-21): US dollars koste
  Willy (2021-11-21): I sing in a choir Thaddeus (2021-11-21): A few months Julius (2021-11-21): Have you got any ? Pedro (2021-11-21): Could you please repeat that? Megan (2021-11-21): Recorded Delivery Quentin (2021-11-21): Just over two years Adalberto (2021-11-21): A First Class stamp Demarcus (2021-11-21): Recorded Delivery Leopoldo (2021-11-21): A few months para que
  Charlie (2021-11-21): Can you hear me OK? Ellis (2021-11-21): What part of do you come from? Darrick (2021-11-21): Who would I report to? Francesco (2021-11-21): I stay at home and look after the children Guillermo (2021-11-21): Insert your card Jorge (2021-11-21): Could I have an application form? Sebastian (2021-11-21): We work together Dewey (2021-11-21): An accountancy practice Eugene (2021-11-21): Your cash is being counted Gustavo (2021-11-21): Is there ? Felix (2021-11-21): I read a lot Danilo (2021-11-21): I came here to study Jonathan (2021-11-21): Sorry, you must have the wrong number Walton (2021-11-21): Can you put it on the scales, please? Mervin (2021-11-21): International directory enquiries Taylor (2021-11-21): Could I take your name and number, please? Faith (2021-11-21): How much will it cost to send this letter to ? Zachariah (2021-11-21): This is the job description Fritz (2021-11-21): Excellent work, Nice Design Lance (2021-11-21): Some First Class stamps Dante (2021-11-21): How do you do? Elias (2021-11-21): The manager Roosevelt (2021-11-21): I wanted to live abroad Aaron (2021-11-21): Can you put it on the scales, please? Houston (2021-11-21): US dollars Lionel (2021-11-21): Lost credit card Garrett (2021-11-21): Do you know the address? Reginald (2021-11-21): Do you play any instruments? Chloe (2021-11-21): Have you got a telephone directory? Hobert (2021-11-21): Lost credit card Aubrey (2021-11-21): Languages Linwood (2021-11-21): Will I have to work shifts? Marcellus (2021-11-21): I live in London Armando (2021-11-21): Can you hear me OK? Lindsay (2021-11-21): Do you like it here? Terry (2021-11-21): Could you tell me the number for ? Alexander (2021-11-21): Insert your card Stephanie (2021-11-21): Sorry, I ran out of credit Gregg (2021-11-21): very best job Grover (2021-11-21): Do you know the number for ? Franklyn (2021-11-21): I came here to work Jeremy (2021-11-21): Gloomy tales Wilfredo (2021-11-21): How do you know each other? Simon (2021-11-21): This is the job description Warner (2021-11-21): A law firm Norris (2021-11-21): Where are you calling from? Garret (2021-11-21): Could you give me some smaller notes? Steve (2021-11-21): I wanted to live abroad Angelina (2021-11-21): Stolen credit card Wilfred (2021-11-21): Yes, I play the guitar Gregory (2021-11-21): Where do you study? Duncan (2021-11-21): Could you send me an application form? Luis (2021-11-21): Did you go to university? Cornelius (2021-11-21): I like watching football Brent (2021-11-21): What qualifications have you got? Leland (2021-11-21): An estate agents Sierra (2021-11-21): Best Site Good Work Ignacio (2021-11-21): Which team do you support? Marcellus (2021-11-21): Do you need a work permit? Javier (2021-11-21): I wanted to live abroad Valeria (2021-11-21): Gloomy tales Rosendo (2021-11-21): The United States Odell (2021-11-21): I live in London Luigi (2021-11-21): Insert your card Eblanned (2021-11-21): I want to make a withdrawal Jarod (2021-11-21): Do you play any instruments? Brent (2021-11-21): Stolen credit card Bryant (2021-11-21): Thanks funny site Janni (2021-11-21): I love the theatre Rodrigo (2021-11-21): We were at school together Kasey (2021-11-21): What qualifications have you got? Lonnie (2021-11-21): The National Gallery Zachariah (2021-11-21): I like watching football Duane (2021-11-21): I like it a lot Darrell (2021-11-21): This is the job description Gregory (2021-11-21): Have you got a current driving licence? Darrel (2021-11-21): Could I have a statement, please? Patrick (2021-11-21): Have you seen any good films recently? Nicky (2021-11-21): Who would I report to? Steven (2021-11-21): What sort of work do you do? Houston (2021-11-21): I study here Adolfo (2021-11-21): Sorry, I ran out of credit Bobber (2021-11-21): Could you tell me my balance, please? Wesley (2021-11-21): I study here Bobby (2021-11-21): We were at school together Ashley (2021-11-21): I never went to university Rufus (2021-11-21): This site is crazy :) Jozef (2021-11-21): International directory enquiries Moshe (2021-11-21): How do you do? Charlotte (2021-11-21): Could you tell me the number for ? Randall (2021-11-21): This site is crazy :) Peyton (2021-11-21): Could I make an appointment to see ? Leland (2021-11-21): Incorrect PIN Teodoro (2021-11-21): I saw your advert in the paper Lucio (2021-11-21): Could I take your name and number, please? Bailey (2021-11-21): A staff restaurant Darin (2021-11-21): I came here to study Rogelio (2021-11-21): In a meeting Nicolas (2021-11-21): Could you send me an application form? Fidel (2021-11-21): How much is a First Class stamp? John (2021-11-21): Do you know each other? Larry (2021-11-21): About a year Manuel (2021-11-21): Some First Class stamps Charlie (2021-11-21): What sort of music do you like? Dorsey (2021-11-21): Have you got a telephone directory? Jefferson (2021-11-21): Will I get travelling expenses? Cedrick (2021-11-21): I like it a lot Jamey (2021-11-21): Could you tell me the number for ? Jayden (2021-11-21): Yes, I play the guitar Moises (2021-11-21): Wonderfull great site Antonio (2021-11-21): I want to report a Normand (2021-11-21): This site is crazy :) Laverne (2021-11-21): We need someone with qualifications Tommy (2021-11-21): Photography Zoe (2021-11-21): Have you seen any good films recently? Foster (2021-11-21): A few months Gerry (2021-11-21): The United States Jewell (2021-11-21): Canada>Canada Alphonse (2021-11-21): Will I get travelling expenses? Kyle (2021-11-21): Could I have an application form? Sonny (2021-11-21): Have you seen any good films recently? Damien (2021-11-21): A First Class stamp Titus (2021-11-21): Gloomy tales Victoria (2021-11-21): I need to charge up my phone Heath (2021-11-21): Which year are you in? Getjoy (2021-11-21): I came here to study Ava (2021-11-21): Would you like a receipt? Dogkill (2021-11-21): History Lauren (2021-11-21): I like watching TV Franklyn (2021-11-21): What part of do you come from? German (2021-11-21): One moment, please Gerald (2021-11-21): How much will it cost to send this letter to ? Leroy (2021-11-21): How many more years do you have to go? Gordon (2021-11-21): Accountant supermarket manager Rocky (2021-11-21): What company are you calling from? Jocelyn (2021-11-21): An estate agents Josef (2021-11-21): I work here Brendan (2021-11-21): magic story very thanks Alejandro (2021-11-21): A First Class stamp Patricia (2021-11-21): Do you need a work permit? Olivia (2021-11-21): How do I get an outside line? Caden (2021-11-21): Not available at the moment Malcolm (2021-11-21): We used to work together Stevie (2021-11-21): Are you a student? Waylon (2021-11-21): Is it convenient to talk at the moment? Arron (2021-11-21): Where are you from? Manuel (2021-11-21): What do you like doing in your spare time? Antwan (2021-11-21): Will I have to work shifts? Myron (2021-11-21): We need someone with experience Randal (2021-11-21): What do you do? Nathan (2021-11-21): Will I have to work on Saturdays? Rickey (2021-11-21): We need someone with experience Diva (2021-11-21): Some First Class stamps Douglass (2021-11-21): Have you read any good books lately? Maurice (2021-11-21): Your cash is being counted Benito (2021-11-21): A pension scheme
  Terrance (2021-11-21): What qualifications have you got? Rafael (2021-11-21): Go travelling Florencio (2021-11-21): Incorrect PIN Derick (2021-11-21): What do you study? Emanuel (2021-11-21): I like watching football Thebest (2021-11-21): I work here Samuel (2021-11-21): Will I have to work on Saturdays? Porfirio (2021-11-21): very best job Wilbert (2021-11-21): Could I have , please? Tyrone (2021-11-21): A few months Mohammed (2021-11-21): A jiffy bag Jeffrey (2021-11-21): How much is a Second Class stamp? Elizabeth (2021-11-21): I came here to work Theodore (2021-11-21): Canada>Canada Cleveland (2021-11-21): Incorrect PIN estra
  Eddie (2021-11-21): Which year are you in? Darnell (2021-11-21): What are the hours of work? Chauncey (2021-11-21): Could you please repeat that? Walter (2021-11-21): A few months Brendan (2021-11-21): Where do you come from? Clark (2021-11-21): Could I order a new chequebook, please? Nigel (2021-11-21): Which university are you at? Robbie (2021-11-21): A company car Haley (2021-11-21): A few months Marquis (2021-11-21): What do you do for a living? Gregg (2021-11-21): Could you please repeat that? Lamar (2021-11-21): What sort of work do you do? Dewey (2021-11-21): A First Class stamp Rickie (2021-11-21): Can you hear me OK? Stephan (2021-11-21): Hello good day Jimmy (2021-11-21): What line of work are you in? Doyle (2021-11-21): What do you study? Tyron (2021-11-21): Have you got any qualifications? Leopoldo (2021-11-21): I like watching TV Lloyd (2021-11-21): How do you know each other? Florencio (2021-11-21): One moment, please Milton (2021-11-21): Have you got any ? Frank (2021-11-21): Have you got any experience? Walker (2021-11-21): Thanks funny site Dogkill (2021-11-21): What sort of music do you listen to? Garth (2021-11-21): I never went to university Danielle (2021-11-21): Can I call you back? Leslie (2021-11-21): Could I take your name and number, please? Claude (2021-11-21): I saw your advert in the paper Harvey (2021-11-21): Could I order a new chequebook, please? Aurelio (2021-11-21): I want to report a Xavier (2021-11-21): Could I take your name and number, please? Marlin (2021-11-21): Withdraw cash Domingo (2021-11-21): Recorded Delivery Tommie (2021-11-21): Yes, I love it! Domenic (2021-11-21): How much is a First Class stamp? Efren (2021-11-21): Will I be paid weekly or monthly? Carrol (2021-11-21): Whereabouts are you from? Cole (2021-11-21): Best Site Good Work Erick (2021-11-21): What do you do? Landon (2021-11-21): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Shelton (2021-11-21): What qualifications have you got? Daren (2021-11-21): An estate agents Felton (2021-11-21): This site is crazy :) Keven (2021-11-21): I work for a publishers Bennett (2021-11-21): Not in at the moment Rhett (2021-11-21): In a meeting August (2021-11-21): I like watching TV Agustin (2021-11-21): this post is fantastic Junior (2021-11-21): I want to report a Boris (2021-11-21): Have you seen any good films recently? Wilburn (2021-11-21): What university do you go to? Eusebio (2021-11-21): Could I have an application form? Aurelio (2021-11-21): Your cash is being counted Glenn (2021-11-21): We need someone with experience Molly (2021-11-21): I quite like cooking Rhett (2021-11-21): Best Site good looking Jermaine (2021-11-21): Do you know each other? Rodrick (2021-11-21): I enjoy travelling Jordon (2021-11-21): Photography Leah (2021-11-21): How many days will it take for the cheque to clear? Mohamed (2021-11-21): A jiffy bag Friend35 (2021-11-21): This is your employment contract Mathew (2021-11-21): Do you play any instruments? Kendrick (2021-11-21): Sorry, I ran out of credit Alvaro (2021-11-21): How do you know each other? Luis (2021-11-21): Your cash is being counted Heyjew (2021-11-21): When do you want me to start? Emery (2021-11-21): One moment, please Anton (2021-11-21): I like watching football Antione (2021-11-21): We need someone with experience Monty (2021-11-21): A book of First Class stamps Daryl (2021-11-21): Where did you go to university? Dogkill (2021-11-21): Where are you from? Kasey (2021-11-21): Until August Rudolph (2021-11-21): Free medical insurance Freddie (2021-11-21): Which year are you in? Dario (2021-11-21): Through friends Jerrod (2021-11-21): Could you ask him to call me? Lauren (2021-11-21): Very interesting tale August (2021-11-21): Could you tell me my balance, please? Rodrigo (2021-11-21): In tens, please (ten pound notes) Granville (2021-11-21): Other amount Alejandro (2021-11-21): Would you like a receipt? Lioncool (2021-11-21): A staff restaurant Eliseo (2021-11-21): I have my own business Russel (2021-11-21): How long have you lived here? Rhett (2021-11-21): real beauty page Irvin (2021-11-21): Thanks funny site Columbus (2021-11-21): Withdraw cash Kenny (2021-11-21): Will I get travelling expenses? Buster (2021-11-21): I like watching TV Kaden (2021-11-21): Will I be paid weekly or monthly? Mario (2021-11-21): Can you put it on the scales, please? Elvin (2021-11-21): How do you spell that? Seth (2021-11-21): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Jose (2021-11-21): Can you hear me OK? Jerald (2021-11-21): Would you like to leave a message? Agustin (2021-11-21): How do you spell that? Jewell (2021-11-21): Directory enquiries Jarrod (2021-11-21): We need someone with qualifications Kasey (2021-11-21): Please wait Stacy (2021-11-21): We used to work together Vaughn (2021-11-21): We used to work together Franklyn (2021-11-21): This site is crazy :) Laurence (2021-11-21): Could I take your name and number, please? Milford (2021-11-21): What do you do? qian
  Willie (2021-11-21): What sort of music do you listen to? Bailey (2021-11-21): I want to make a withdrawal Jules (2021-11-21): One moment, please Emile (2021-11-21): What do you study? Joesph (2021-11-21): Best Site good looking Randolph (2021-11-21): What company are you calling from? Charley (2021-11-21): Whereabouts in are you from? Willy (2021-11-21): Do you play any instruments? Tobias (2021-11-21): I stay at home and look after the children Forest (2021-11-21): Free medical insurance Dario (2021-11-21): Special Delivery Bryon (2021-11-21): Could I have an application form? Antione (2021-11-21): good material thanks Enrique (2021-11-21): Could you ask her to call me? Kenneth (2021-11-21): How long are you planning to stay here? Carter (2021-11-22): I like it a lot Clement (2021-11-22): We work together Gustavo (2021-11-22): Your cash is being counted Connor (2021-11-22): Would you like a receipt? Destiny (2021-11-22): Where did you go to university? Derick (2021-11-22): Can I call you back? Terrence (2021-11-22): Could I take your name and number, please? Malcolm (2021-11-22): Do you know each other? Jerrold (2021-11-22): Yes, I play the guitar Marshall (2021-11-22): I never went to university Garret (2021-11-22): What line of work are you in? Roberto (2021-11-22): I live in London Brady (2021-11-22): Please call back later Arnulfo (2021-11-22): What do you study? Evelyn (2021-11-22): I live here Herman (2021-11-22): Insert your card Monroe (2021-11-22): magic story very thanks Milford (2021-11-22): Withdraw cash Fredric (2021-11-22): Where are you calling from? Teodoro (2021-11-22): very best job Isaiah (2021-11-22): A book of First Class stamps Corey (2021-11-22): I love this site Jackson (2021-11-22): Special Delivery Millard (2021-11-22): We need someone with experience Kurtis (2021-11-22): Another year Solomon (2021-11-22): Do you know each other? Jarvis (2021-11-22): A jiffy bag