• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ดาวน์โหลด
 • ค้นหา
 • เว็บลิงค์
 • ลงโฆษณา
 • ติดต่อ
 • เมนูหลัก

    หน้าแรก  หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา  ประวัติความเป็นมา
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
    อำนาจหน้าที่  อำนาจหน้าที่
    โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างองค์กร
    โครงสร้างส่วนราชการ  โครงสร้างส่วนราชการ
    ข้อมูลการติดต่อเทศบาล  ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
    กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
    แผนดำเนินการประจำปี  แผนดำเนินการประจำปี
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบแสดงสถานะทางการเงิน  งบแสดงสถานะทางการเงิน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน
    เทศบัญญัติ  เทศบัญญัติ
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน  คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน
    คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
    แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี
    รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส
    รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)
    ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร
    รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    แผนป้องกันการทุจริต 4ปี  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี
    การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
    รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
    คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
    การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
    สถิติการให้บริการ  สถิติการให้บริการ
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  บุคลากรในหน่วยงาน

   สำนักปลัด
   สภาเทศบาล
   ผู้บริหาร
   ปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา

  ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

  ขณะนี้มี 64 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

  สำหรับผู้ดูแลระบบ


  คำเตือน!
   การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

  สำหรับผู้ดูแลเว็บ
  ชื่อเรียก
  รหัสผ่าน

  E-SERVICE

  1-การขอถังขยะ ออนไลน์ เทศบาลตำบลทางพูน...................................................... 2. "-จองคิวออนไลน์ เข้ามาติดต่อ ชำระภาษีและยื่นคำขอลงทะเบียนต่างๆ................. 3. "-แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย";

  ข้อมูลการติดต่อ เทศบาล

  52 ม.2 ต.ทางพุูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช 80290 โทร 075809588 สำนักปลัดเทศบาล กด 1 กองคลัง กด 2 กองช่าง กด 3 กองการศึกษา กด 4 ปลัดเทศบาลตำบลทางพูน กด 5 โทรสาร โทร 075845321 อีเมล์ thangpooncity@hotmail.com fackbook : https://www.facebook.com/thangpoon "แผนที่เทศบาล"; "แนวเขตเทศบาล";
  www.thangpooncity.go.th : ห้องแสดงภาพ  ห้องแสดงภาพ     10 อันดับแรก     ส่งรูป
  301 รูป

  ห้องแสดงภาพ >> งานกีฬาอำเภอเฉลิมพระเกียรติเกม >> 1 15.JPG

  รูปก่อนนี้ - 1_15.JPG - รูปถัดไป

  [800 x 533 JPG]

  ส่งมาโดย
  เพิ่มเมื่อ18-06-2019
  ครั้งที่ชม17695
  ลงคะแนน0
  คะแนน0


  ส่ง eCard ส่ง eCard
  Download this Media ดาวน์โหลดรูปนี้
  พิมพ์รูปนี้พิมพ์รูปนี้

  ส่งข้อคิดเห็น

  1 (2021-06-29): 1
  oedrcyzns (2021-11-19): XAzjRg uxidoxugasjw, [url=http
  Daron (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Ollie (2021-11-20): Where do you study? Mackenzie (2021-11-20): I wanted to live abroad Reginald (2021-11-20): We went to university together Ashley (2021-11-20): What sort of music do you like? Darell (2021-11-20): Where do you come from? Sydney (2021-11-20): How many would you like? Moses (2021-11-20): good material thanks Gerry (2021-11-20): A First Class stamp Vernon (2021-11-20): Punk not dead Julius (2021-11-20): How much is a Second Class stamp? Melissa (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Benny (2021-11-20): Three years Irvin (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Amelia (2021-11-20): Could I order a new chequebook, please? Sean (2021-11-20): I sing in a choir Angel (2021-11-20): Have you got a telephone directory? Ivory (2021-11-20): US dollars Allan (2021-11-20): US dollars Haley (2021-11-20): Some First Class stamps Zackary (2021-11-20): This is your employment contract Derrick (2021-11-20): What sort of work do you do? Patric (2021-11-20): What do you do? Aidan (2021-11-20): One moment, please Devin (2021-11-20): Hold the line, please Dillon (2021-11-20): I stay at home and look after the children Demetrius (2021-11-20): A financial advisor Johnathan (2021-11-20): I support Manchester United Enrique (2021-11-20): I enjoy travelling Virgilio (2021-11-20): A First Class stamp Heath (2021-11-20): Can you hear me OK? Nevaeh (2021-11-20): On another call Scott (2021-11-20): How many are there in a book? Willis (2021-11-20): Nice to meet you Marlin (2021-11-20): Accountant supermarket manager Tracey (2021-11-20): An envelope Elisha (2021-11-20): How much were you paid in your last job? Johnnie (2021-11-20): I like watching football Zachariah (2021-11-20): Can you hear me OK? Gregorio (2021-11-20): Do you know the address? Reggie (2021-11-20): I support Manchester United Lynwood (2021-11-20): Accountant supermarket manager Charley (2021-11-20): Are you a student? Theron (2021-11-20): Why did you come to ? Donny (2021-11-20): How many would you like? Toney (2021-11-20): A book of First Class stamps Normand (2021-11-20): Can I call you back? Delbert (2021-11-20): Lost credit card Corey (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Larry (2021-11-20): In tens, please (ten pound notes) Ian (2021-11-20): Jonny was here Keenan (2021-11-20): Is this a temporary or permanent position? Scottie (2021-11-20): We went to university together Kendrick (2021-11-20): One moment, please Refugio (2021-11-20): this is be cool 8) Cliff (2021-11-20): Could I have , please? Connor (2021-11-20): I never went to university Myles (2021-11-20): Other amount Dominique (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Hilton (2021-11-20): A book of First Class stamps Norris (2021-11-20): International directory enquiries Keith (2021-11-20): magic story very thanks Carter (2021-11-20): Hold the line, please Brett (2021-11-20): Could I have an application form? Lester (2021-11-20): This is the job description Weldon (2021-11-20): Have you read any good books lately? Antwan (2021-11-20): Until August Earle (2021-11-20): Yes, I play the guitar Haley (2021-11-20): Could you please repeat that? Roscoe (2021-11-20): Where do you come from? Rocky (2021-11-20): Will I have to work shifts? Roberto (2021-11-20): I live here Abigail (2021-11-20): Have you got any qualifications? Nickolas (2021-11-20): I need to charge up my phone Edwin (2021-11-20): Free medical insurance Fausto (2021-11-20): Canada>Canada Lionel (2021-11-20): I work here Elwood (2021-11-20): Could I have an application form? Jerry (2021-11-20): Could you ask him to call me? Demarcus (2021-11-20): When can you start? Booker (2021-11-20): Which team do you support? Lucius (2021-11-20): Insert your card Khloe (2021-11-20): What are the hours of work? Lavern (2021-11-20): Very Good Site Delmer (2021-11-20): Three years Hobert (2021-11-20): Lost credit card Blair (2021-11-20): Where are you from? Bobby (2021-11-20): Could I take your name and number, please? Santo (2021-11-20): Free medical insurance Luke (2021-11-20): What company are you calling from? Myron (2021-11-20): An accountancy practice Horace (2021-11-20): We need someone with experience Wesley (2021-11-20): real beauty page Ernest (2021-11-20): Insufficient funds Terence (2021-11-20): How much notice do you have to give? Lemuel (2021-11-20): Could I take your name and number, please? Jasper (2021-11-20): I love this site Austin (2021-11-20): perfect design thanks Sara (2021-11-20): A pension scheme Lamar (2021-11-20): Could I borrow your phone, please? Micheal (2021-11-20): How do I get an outside line? Samantha (2021-11-20): Lost credit card Demarcus (2021-11-20): How much does the job pay? Jocelyn (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Maria (2021-11-20): Could you tell me the dialing code for ? Nolan (2021-11-20): Wonderfull great site Incomeppc (2021-11-20): How many are there in a book? Dominick (2021-11-20): I want to report a Benito (2021-11-20): This site is crazy :) Marlin (2021-11-20): Could I have an application form? Humberto (2021-11-20): I want to report a Romeo (2021-11-20): This is your employment contract Fermin (2021-11-20): Could you ask her to call me? Ambrose (2021-11-20): Punk not dead Nevaeh (2021-11-20): Do you play any instruments? Camila (2021-11-20): A financial advisor Rodrick (2021-11-20): Enter your PIN Marlin (2021-11-20): I went to Andre (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Levi (2021-11-20): Is there ? Lance (2021-11-20): Until August Jonas (2021-11-20): Accountant supermarket manager Ervin (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Emilio (2021-11-20): Could I have a statement, please? Richard (2021-11-20): Nice to meet you Parker (2021-11-20): Who would I report to? Sergio (2021-11-20): Remove card Payton (2021-11-20): What are the hours of work? Mauricio (2021-11-20): I never went to university Louie (2021-11-20): An envelope Caroline (2021-11-20): I hate shopping Terrence (2021-11-20): I came here to work Stevie (2021-11-20): Thanks funny site Dewayne (2021-11-20): Your cash is being counted Brendan (2021-11-20): Where do you come from? Tyson (2021-11-20): Very interesting tale Trevor (2021-11-20): Canada>Canada Rebecca (2021-11-20): Wonderfull great site Howard (2021-11-20): I work here Norman (2021-11-20): Can I use your phone? Keith (2021-11-20): Lost credit card Clair (2021-11-20): History Everette (2021-11-20): Go travelling Erich (2021-11-20): Where are you calling from? Shawn (2021-11-20): A book of First Class stamps Bella (2021-11-20): Where are you from? Booker (2021-11-20): This site is crazy :) Carmine (2021-11-20): US dollars Robin (2021-11-20): What sort of music do you like? Wilfred (2021-11-20): I stay at home and look after the children Claire (2021-11-20): We need someone with experience Jospeh (2021-11-20): What part of do you come from? Fabian (2021-11-20): What sort of work do you do? Emerson (2021-11-20): this post is fantastic Wilburn (2021-11-20): very best job Salvador (2021-11-20): Not in at the moment Millard (2021-11-20): I work for myself Brandon (2021-11-20): Do you know the address? Heyjew (2021-11-20): In a meeting Tracey (2021-11-20): How do you know each other? Colby (2021-11-20): Free medical insurance Rodney (2021-11-20): An accountancy practice Antonio (2021-11-20): Jonny was here Stephanie (2021-11-20): When can you start? Mitchel (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Riley (2021-11-20): In a meeting Harland (2021-11-20): What sort of work do you do? Malik (2021-11-20): Can I take your number? Lynwood (2021-11-20): What sort of music do you like? Maya (2021-11-20): A financial advisor Tony (2021-11-20): Where do you study? Junior (2021-11-20): I like watching TV Lloyd (2021-11-20): What sort of music do you listen to? Cameron (2021-11-20): I support Manchester United Deshawn (2021-11-20): This is the job description Kirby (2021-11-20): Could I have a statement, please? Chris (2021-11-20): We were at school together Ella (2021-11-20): Yes, I love it! Zachery (2021-11-20): Your cash is being counted Enrique (2021-11-20): Yes, I love it! Samantha (2021-11-20): I work for a publishers Andreas (2021-11-20): Photography
  Sidney (2021-11-20): About a year Stanton (2021-11-20): Could you ask him to call me? Courtney (2021-11-20): How many more years do you have to go? Albert (2021-11-20): Which university are you at? Albert (2021-11-20): Can I take your number? Amelia (2021-11-20): I wanted to live abroad Kermit (2021-11-20): this post is fantastic Christopher (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Lucas (2021-11-20): How many more years do you have to go? Wilber (2021-11-20): this post is fantastic Valentin (2021-11-20): Insert your card Major (2021-11-20): Directory enquiries Frederick (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Brett (2021-11-20): Do you know the address? Harley (2021-11-20): How do you know each other? Jermaine (2021-11-20): Photography Paige (2021-11-20): I never went to university Sarah (2021-11-20): Do you like it here? Porter (2021-11-20): Directory enquiries Dannie (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Goodsam (2021-11-20): Enter your PIN Dallas (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Eva (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Daron (2021-11-20): Children with disabilities Johnny (2021-11-20): Go travelling Filiberto (2021-11-20): I was made redundant two months ago Warner (2021-11-20): Have you got any ? Eldon (2021-11-20): Can I take your number? Emmett (2021-11-20): Could I have , please? Jacob (2021-11-20): magic story very thanks Randall (2021-11-20): I was made redundant two months ago Walter (2021-11-20): Gloomy tales Ryan (2021-11-20): How much notice do you have to give? Daren (2021-11-20): Lost credit card Frederick (2021-11-20): This is your employment contract Mike (2021-11-20): Languages Barry (2021-11-20): Children with disabilities Sydney (2021-11-20): Canada>Canada Stewart (2021-11-20): On another call Fredric (2021-11-20): This site is crazy :) Titus (2021-11-20): I work with computers Wiley (2021-11-20): International directory enquiries Leah (2021-11-20): Do you need a work permit? Chauncey (2021-11-20): Looking for a job Dallas (2021-11-20): How do I get an outside line? Osvaldo (2021-11-20): I love the theatre Caleb (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Brooke (2021-11-20): What university do you go to? Kristopher (2021-11-20): Please call back later Tilburg (2021-11-20): We need someone with experience Makayla (2021-11-20): Which year are you in? Barry (2021-11-20): Stolen credit card Bella (2021-11-20): Do you know each other? Gianna (2021-11-20): Can you put it on the scales, please? Sandy (2021-11-20): I like it a lot Taylor (2021-11-20): Where are you from? Genesis (2021-11-20): Gloomy tales Hyman (2021-11-20): What sort of work do you do? Franklin (2021-11-20): Canada>Canada Benny (2021-11-20): In a meeting Elvin (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Domenic (2021-11-20): I want to make a withdrawal Lawrence (2021-11-20): Can I call you back? Rudolph (2021-11-20): I quite like cooking Sandy (2021-11-20): Go travelling Porfirio (2021-11-20): Special Delivery Joshua (2021-11-20): A few months Norbert (2021-11-20): Stolen credit card Robby (2021-11-20): Gloomy tales Merlin (2021-11-20): I went to Horacio (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Miles (2021-11-20): I work for myself Carlo (2021-11-20): Could you ask him to call me? Jonah (2021-11-20): What do you do? Mario (2021-11-20): perfect design thanks Sylvester (2021-11-20): What university do you go to? Layla (2021-11-20): A financial advisor Goodboy (2021-11-20): Hold the line, please Filiberto (2021-11-20): Children with disabilities Colton (2021-11-20): Another year Brant (2021-11-20): What line of work are you in? Melissa (2021-11-20): I like watching football Clifford (2021-11-20): How much notice do you have to give? Richie (2021-11-20): Very Good Site Angelo (2021-11-20): Where are you from? Ramiro (2021-11-20): What sort of work do you do? Raymond (2021-11-20): Do you play any instruments? Warner (2021-11-20): A packet of envelopes Hipolito (2021-11-20): Cool site goodluck :) Deshawn (2021-11-20): Just over two years Lucky (2021-11-20): One moment, please Armando (2021-11-20): Where do you come from? Millard (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Lemuel (2021-11-20): Punk not dead Alexa (2021-11-20): Get a job Giuseppe (2021-11-20): Who would I report to? Jarrett (2021-11-20): Yes, I play the guitar Augustine (2021-11-20): Whereabouts are you from? Cooper (2021-11-20): I never went to university Bryon (2021-11-20): Wonderfull great site Alyssa (2021-11-20): Can you hear me OK? Allan (2021-11-20): US dollars Brant (2021-11-20): How do I get an outside line? Bernardo (2021-11-20): Very funny pictures Lemuel (2021-11-20): How much notice do you have to give? Vance (2021-11-20): I want to make a withdrawal Logan (2021-11-20): What company are you calling from? Claude (2021-11-20): How do you spell that? Pitfighter (2021-11-20): Who would I report to? Johnnie (2021-11-20): I have my own business Kimberly (2021-11-20): I came here to study Ernest (2021-11-20): Do you know each other? Larry (2021-11-20): Three years Silas (2021-11-20): Jonny was here
  Michelle (2021-11-20): I enjoy travelling Juan (2021-11-20): How much notice do you have to give? Terence (2021-11-20): Photography Nelson (2021-11-20): Accountant supermarket manager Kimberly (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Boyce (2021-11-20): perfect design thanks Bryan (2021-11-20): Sorry, I ran out of credit Josue (2021-11-20): Looking for work Donovan (2021-11-20): Did you go to university? Behappy (2021-11-20): Did you go to university? Billie (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Lucky (2021-11-20): I read a lot Samuel (2021-11-20): Remove card Fidel (2021-11-20): I want to make a withdrawal Vanessa (2021-11-20): The manager Lemuel (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Oliver (2021-11-20): Best Site good looking Kyle (2021-11-20): Can I call you back? Louis (2021-11-20): Wonderfull great site Nicholas (2021-11-20): Would you like a receipt? Julio (2021-11-20): I support Manchester United Kelly (2021-11-20): I want to make a withdrawal Mariano (2021-11-20): Have you got a telephone directory? Ramiro (2021-11-20): An estate agents Hipolito (2021-11-20): I work for a publishers Clifton (2021-11-20): Could you please repeat that? Miquel (2021-11-20): Do you know the number for ? Elbert (2021-11-20): I was made redundant two months ago Morgan (2021-11-20): Do you know the address? Tanner (2021-11-20): One moment, please Efren (2021-11-20): Another service? Jordon (2021-11-20): Where did you go to university? Ashley (2021-11-20): Jonny was here Sierra (2021-11-20): I came here to work Aaliyah (2021-11-20): An envelope Winston (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Myles (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Unlove (2021-11-20): The manager Darnell (2021-11-20): Where are you from? Alvin (2021-11-20): We need someone with experience Markus (2021-11-20): How do you do? Diana (2021-11-20): Please call back later Dwayne (2021-11-20): Very funny pictures Dro4er (2021-11-20): Which year are you in? Garrett (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Sophia (2021-11-20): Do you know each other? Williams (2021-11-20): Could I borrow your phone, please? Makayla (2021-11-20): Excellent work, Nice Design Emerson (2021-11-20): I hate shopping Trenton (2021-11-20): A packet of envelopes Haley (2021-11-20): Could I take your name and number, please? Leland (2021-11-20): A jiffy bag Oswaldo (2021-11-20): A company car Jack (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Wally (2021-11-20): Languages Prince (2021-11-20): The National Gallery Timmy (2021-11-20): We need someone with experience Harland (2021-11-20): Very funny pictures Lewis (2021-11-20): I really like swimming Claud (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Jordon (2021-11-20): How long have you lived here? Hannah (2021-11-20): Jonny was here Robby (2021-11-20): Hold the line, please Arnold (2021-11-20): very best job Sophia (2021-11-20): I love this site Cornell (2021-11-20): Go travelling Rocco (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Harland (2021-11-20): I quite like cooking Rodrick (2021-11-20): Could I have an application form? Zachary (2021-11-20): Could I make an appointment to see ? Rosario (2021-11-20): Would you like to leave a message? Rigoberto (2021-11-20): Would you like to leave a message? Kelley (2021-11-20): I really like swimming Hailey (2021-11-20): Where do you live? Modesto (2021-11-20): I love this site Lorenzo (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Felipe (2021-11-20): perfect design thanks Reynaldo (2021-11-20): Another year Houston (2021-11-20): I came here to study Roscoe (2021-11-20): I saw your advert in the paper Hilario (2021-11-20): Will I have to work shifts? Maximo (2021-11-20): I have my own business Coleman (2021-11-20): Who do you work for? Carol (2021-11-20): Where are you from? Jayson (2021-11-20): What do you do for a living? Emma (2021-11-20): Have you got a telephone directory? Jason (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Tyrell (2021-11-20): Where did you go to university? Russell (2021-11-20): I stay at home and look after the children Jerrold (2021-11-20): Punk not dead Chloe (2021-11-20): Is there ? Robbie (2021-11-20): Could I make an appointment to see ? Leah (2021-11-20): I do some voluntary work Wilbur (2021-11-20): On another call Archie (2021-11-20): Yes, I love it! Noble (2021-11-20): this post is fantastic Bobbie (2021-11-20): Not in at the moment Denny (2021-11-20): How many would you like? Oliver (2021-11-20): Best Site Good Work Claire (2021-11-20): How many are there in a book? Carroll (2021-11-20): I want to make a withdrawal Winston (2021-11-20): Recorded Delivery Denis (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Rosendo (2021-11-20): perfect design thanks Brooks (2021-11-20): How would you like the money? Cortez (2021-11-20): How much notice do you have to give? Ezekiel (2021-11-20): I work here Arthur (2021-11-20): I do some voluntary work Elbert (2021-11-20): Not in at the moment Monty (2021-11-20): Can I use your phone? Brandon (2021-11-20): Looking for work Jenna (2021-11-20): Could I make an appointment to see ? Carey (2021-11-20): Yes, I love it! Corey (2021-11-20): I quite like cooking Sherman (2021-11-20): Can you hear me OK? Katelyn (2021-11-20): Where are you from? Isaac (2021-11-20): Hello good day Raymon (2021-11-20): Incorrect PIN Alberto (2021-11-20): Could I have a statement, please? Fifa55 (2021-11-20): When do you want me to start? Carmelo (2021-11-20): How would you like the money? Raymond (2021-11-20): A few months Giovanni (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Emory (2021-11-20): I love this site Lanny (2021-11-20): An accountancy practice Tanner (2021-11-20): Stolen credit card Mitchel (2021-11-20): This site is crazy :) Chase (2021-11-20): Punk not dead Filiberto (2021-11-20): Directory enquiries Chung (2021-11-20): Lost credit card Hosea (2021-11-20): A pension scheme
  Felix (2021-11-20): Your cash is being counted Morris (2021-11-20): Best Site good looking Hayden (2021-11-20): I work for myself Marty (2021-11-20): Is this a temporary or permanent position? Genesis (2021-11-20): Can you put it on the scales, please? Marissa (2021-11-20): I went to Jamaal (2021-11-20): I work here Larry (2021-11-20): Yes, I love it! Corey (2021-11-20): Who would I report to? Johnie (2021-11-20): Photography Joseph (2021-11-20): Canada>Canada Gracie (2021-11-20): Through friends Floyd (2021-11-20): Another year Colby (2021-11-20): Get a job Mervin (2021-11-20): I came here to study Diva (2021-11-20): What sort of work do you do? Julia (2021-11-20): Not available at the moment Lionel (2021-11-20): Which team do you support? Caroline (2021-11-20): Can you hear me OK? Trinidad (2021-11-20): Whereabouts are you from? Wilbert (2021-11-20): We need someone with experience Fernando (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Claud (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Delbert (2021-11-20): Lost credit card Isaias (2021-11-20): Where do you come from? Dudley (2021-11-20): A company car Ignacio (2021-11-20): I like watching football Steve (2021-11-20): An estate agents Pasquale (2021-11-20): An estate agents Clayton (2021-11-20): Very Good Site Lorenzo (2021-11-20): Do you know each other? Henry (2021-11-20): I live here Chuck (2021-11-20): How much notice do you have to give? Jeremy (2021-11-20): I came here to work Lewis (2021-11-20): Jonny was here Edwardo (2021-11-20): Not available at the moment Keven (2021-11-20): Do you know the number for ? Winford (2021-11-20): Could you tell me the dialing code for ? Claude (2021-11-20): Have you got any experience? Philip (2021-11-20): How do you do? Jerrell (2021-11-20): How much is a First Class stamp? Rodrigo (2021-11-20): very best job Vaughn (2021-11-20): I sing in a choir Francis (2021-11-20): Just over two years Rusty (2021-11-20): We need someone with qualifications Sara (2021-11-20): Can I take your number? Warner (2021-11-20): Very Good Site Lloyd (2021-11-20): An accountancy practice Wilton (2021-11-20): Have you got any qualifications? Elizabeth (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Dro4er (2021-11-20): This is the job description Demetrius (2021-11-20): A law firm Danielle (2021-11-20): Which team do you support? Jerome (2021-11-20): What company are you calling from? Tomas (2021-11-20): Some First Class stamps Jerrod (2021-11-20): Have you got any qualifications? Vicente (2021-11-20): Special Delivery Sammy (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Gaston (2021-11-20): Have you got a telephone directory? Jacob (2021-11-20): Can I call you back? Carlton (2021-11-20): I need to charge up my phone Raymundo (2021-11-20): I work with computers Amelia (2021-11-20): Three years Arturo (2021-11-20): A pension scheme Madelyn (2021-11-20): Sorry, I ran out of credit Daron (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Mya (2021-11-20): Could I have a statement, please? Derrick (2021-11-20): I do some voluntary work Freddy (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Reuben (2021-11-20): What are the hours of work? Edward (2021-11-20): Can you put it on the scales, please? Curt (2021-11-20): Where do you study? Coolman (2021-11-20): I really like swimming Kermit (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Jerome (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Augustine (2021-11-20): Where are you calling from? Alton (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Jayson (2021-11-20): Canada>Canada Houston (2021-11-20): A law firm Jamey (2021-11-20): What are the hours of work? Miquel (2021-11-20): A financial advisor Steve (2021-11-20): I want to report a Carroll (2021-11-20): How do you do? Tommy (2021-11-20): I came here to study Lazaro (2021-11-20): Insert your card Frederic (2021-11-20): A few months Kaitlyn (2021-11-20): I was made redundant two months ago Jerald (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Deshawn (2021-11-20): I wanted to live abroad Jerrold (2021-11-20): Where did you go to university? Wilford (2021-11-20): Another year Josue (2021-11-20): How many more years do you have to go? Garry (2021-11-20): Could you ask her to call me? Arianna (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Adolfo (2021-11-20): How do you know each other? Sofia (2021-11-20): When can you start? Jaden (2021-11-20): I came here to work Arden (2021-11-20): I was made redundant two months ago Sandy (2021-11-20): How do I get an outside line? Roberto (2021-11-20): A staff restaurant Delmer (2021-11-20): Free medical insurance Dylan (2021-11-20): I quite like cooking Eliseo (2021-11-20): What qualifications have you got? Normand (2021-11-20): We need someone with experience Robert (2021-11-20): I stay at home and look after the children Buster (2021-11-20): The United States Kennith (2021-11-20): Punk not dead Winfred (2021-11-20): Wonderfull great site Augustine (2021-11-20): Thanks for calling Erick (2021-11-20): Do you know each other? Emmitt (2021-11-20): A staff restaurant Patricia (2021-11-20): A pension scheme Miquel (2021-11-20): Some First Class stamps Dirtbill (2021-11-20): Could I order a new chequebook, please? Marissa (2021-11-20): Can you put it on the scales, please? Behappy (2021-11-20): A pension scheme Refugio (2021-11-20): I love the theatre Dogkill (2021-11-20): I live in London Fritz (2021-11-20): When can you start? Pasquale (2021-11-20): On another call Herbert (2021-11-20): Hello good day Desmond (2021-11-20): Can I use your phone? Grant (2021-11-20): We went to university together Nathanial (2021-11-20): Where are you from? Quentin (2021-11-20): very best job Hayden (2021-11-20): Lost credit card Harrison (2021-11-20): Very Good Site Frederic (2021-11-20): A Second Class stamp Rayford (2021-11-20): What do you do? Elijah (2021-11-20): What university do you go to? Garfield (2021-11-20): Can I call you back? Sydney (2021-11-20): Very Good Site Lily (2021-11-20): What sort of work do you do? Johnson (2021-11-20): Looking for work Moses (2021-11-20): What university do you go to? Coolman (2021-11-20): Please call back later Frank (2021-11-20): A pension scheme Stacey (2021-11-20): I came here to study Willis (2021-11-20): I went to Jimmie (2021-11-20): Could I have , please? Jewell (2021-11-20): perfect design thanks Gabriella (2021-11-20): Free medical insurance Armand (2021-11-20): Insufficient funds Randall (2021-11-20): A staff restaurant Deshawn (2021-11-20): A staff restaurant Percy (2021-11-20): Go travelling Numbers (2021-11-20): Could you ask her to call me? Diego (2021-11-20): Very funny pictures Alfredo (2021-11-20): Thanks funny site Burton (2021-11-20): We need someone with experience Timothy (2021-11-20): I hate shopping Coleman (2021-11-20): Accountant supermarket manager Deandre (2021-11-20): I really like swimming Harvey (2021-11-20): perfect design thanks Eugenio (2021-11-20): Do you know the address? Sherman (2021-11-20): Who would I report to? Irea (2021-11-20): How many would you like? Jennifer (2021-11-20): Have you got any experience? Lyndon (2021-11-20): Very interesting tale Cletus (2021-11-20): Can I take your number? Noah (2021-11-20): Which university are you at? Jerome (2021-11-20): Is there ? Aiden (2021-11-20): Looking for a job Brianna (2021-11-20): How do I get an outside line? Rodger (2021-11-20): A Second Class stamp Jayden (2021-11-20): When can you start? Rayford (2021-11-20): International directory enquiries Irving (2021-11-20): I live here Valentin (2021-11-20): Could you ask her to call me? Hassan (2021-11-20): Best Site Good Work Margarito (2021-11-20): On another call Jamal (2021-11-20): magic story very thanks Joseph (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Nathan (2021-11-20): Withdraw cash Kenton (2021-11-20): Hello good day Dylan (2021-11-20): Yes, I play the guitar Tanner (2021-11-20): Thanks funny site Geoffrey (2021-11-20): How do you do? Gerry (2021-11-20): How much does the job pay? Rebecca (2021-11-20): Can I use your phone? Enrique (2021-11-20): A few months Anibal (2021-11-20): Can you hear me OK? Patric (2021-11-20): Have you got a telephone directory? Wilton (2021-11-20): How much is a Second Class stamp? Jake (2021-11-20): What are the hours of work? Erick (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Jerrod (2021-11-20): A company car Patricia (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Robin (2021-11-20): Where did you go to university? Orville (2021-11-20): A few months Emma (2021-11-20): Could I have , please? Coolman (2021-11-20): Please wait Earnest (2021-11-20): Jonny was here Lily (2021-11-20): What sort of music do you like? Hunter (2021-11-20): Through friends Pablo (2021-11-20): I love the theatre Bertram (2021-11-20): Jonny was here Wilton (2021-11-20): What company are you calling from? Arlen (2021-11-20): Can you put it on the scales, please? Nicky (2021-11-20): Other amount Kelley (2021-11-20): How many are there in a book? Irea (2021-11-20): When can you start? Norbert (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Julius (2021-11-20): Languages Francesco (2021-11-20): What qualifications have you got? Lucas (2021-11-20): How long have you lived here? Lewis (2021-11-20): This site is crazy :) Laurence (2021-11-20): Recorded Delivery Adolfo (2021-11-20): I want to make a withdrawal Alejandro (2021-11-20): We went to university together Stephen (2021-11-20): I came here to work Rocky (2021-11-20): Could I have , please? Tony (2021-11-20): I study here Alyssa (2021-11-20): I saw your advert in the paper Fletcher (2021-11-20): I love the theatre Rolland (2021-11-20): perfect design thanks Julian (2021-11-20): Do you play any instruments? Sammie (2021-11-20): Yes, I love it! Bradley (2021-11-20): I never went to university Antone (2021-11-20): Remove card James (2021-11-20): Can I use your phone? Lily (2021-11-20): I love this site Jefferey (2021-11-20): Where do you come from? Corey (2021-11-20): Where do you study? Brian (2021-11-20): I hate shopping Alvin (2021-11-20): What company are you calling from? Collin (2021-11-20): Other amount Michale (2021-11-20): Could I borrow your phone, please? Milford (2021-11-20): What are the hours of work? Grace (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Brady (2021-11-20): I really like swimming Keneth (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Merrill (2021-11-20): Please wait Glenn (2021-11-20): I want to report a Colin (2021-11-20): How much notice do you have to give? Merlin (2021-11-20): Could you ask her to call me? Jarrett (2021-11-20): Until August ho
  Donald (2021-11-20): I work for myself Madison (2021-11-20): I live here Matthew (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Rodney (2021-11-20): Can I use your phone? Erick (2021-11-20): Free medical insurance Incomeppc (2021-11-20): I enjoy travelling Charlie (2021-11-20): What part of do you come from? Conrad (2021-11-20): Could I take your name and number, please? Leandro (2021-11-20): How much notice do you have to give? Elroy (2021-11-20): A law firm Delbert (2021-11-20): Are you a student? Emerson (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Fredric (2021-11-20): A First Class stamp Lifestile (2021-11-20): Another service? Gilberto (2021-11-20): What part of do you come from? Brenton (2021-11-20): This is your employment contract Alexa (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Tomas (2021-11-20): Withdraw cash Patricia (2021-11-20): An accountancy practice Maynard (2021-11-20): Hello good day Jordon (2021-11-20): Canada>Canada Maximo (2021-11-20): I came here to study Jasper (2021-11-20): Very funny pictures Peter (2021-11-20): How much notice do you have to give? Leroy (2021-11-20): Photography Morton (2021-11-20): I love the theatre Quinton (2021-11-20): I quite like cooking Ronnie (2021-11-20): When can you start? Sandy (2021-11-20): Could I have a statement, please? Jules (2021-11-20): Have you got any ?
  Dalton (2021-11-20): How would you like the money? Jessica (2021-11-20): What qualifications have you got? Odell (2021-11-20): I live here Buddy (2021-11-20): Gloomy tales Gabriel (2021-11-20): Hold the line, please Anibal (2021-11-20): Do you play any instruments? Shelby (2021-11-20): Do you play any instruments? Jarred (2021-11-20): In a meeting Clifton (2021-11-20): I enjoy travelling Sanford (2021-11-20): Insert your card Jospeh (2021-11-20): Which year are you in? Dennis (2021-11-20): A jiffy bag Buster (2021-11-20): I came here to study Lioncool (2021-11-20): A staff restaurant Cyril (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Sophia (2021-11-20): Could you ask her to call me? Dominic (2021-11-20): How much notice do you have to give? Manuel (2021-11-20): How many would you like? Efrain (2021-11-20): perfect design thanks Geoffrey (2021-11-20): We went to university together Carmen (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Edmundo (2021-11-20): How much notice do you have to give? Issac (2021-11-20): What sort of music do you listen to? Emmett (2021-11-20): This site is crazy :) Ivory (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Daryl (2021-11-20): Hello good day Collin (2021-11-20): Will I have to work shifts? Mario (2021-11-20): Remove card Sterling (2021-11-20): Another service? Solomon (2021-11-20): One moment, please Rosario (2021-11-20): What do you study? Reggie (2021-11-20): Could I borrow your phone, please? Marcus (2021-11-20): How do you spell that? Sebastian (2021-11-20): A book of First Class stamps Lily (2021-11-20): Could you send me an application form? Alphonso (2021-11-20): Can I take your number? Dirtbill (2021-11-20): How do you know each other? Arden (2021-11-20): Could I borrow your phone, please? Louis (2021-11-20): How much notice do you have to give? Jamie (2021-11-20): Do you like it here? Young (2021-11-20): On another call Dudley (2021-11-20): Have you got any ? Valeria (2021-11-20): Please wait Paris (2021-11-20): Could you ask him to call me? Florentino (2021-11-20): What do you do? Megan (2021-11-20): I really like swimming Amia (2021-11-20): The manager Eva (2021-11-20): What part of do you come from? Elias (2021-11-20): very best job Curt (2021-11-20): How much is a First Class stamp? Alexa (2021-11-20): Where did you go to university? Jarrett (2021-11-20): this is be cool 8) Stacey (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Kieth (2021-11-20): I like watching TV Freddy (2021-11-20): Which university are you at? Wyatt (2021-11-20): About a year Ulysses (2021-11-20): Will I have to work shifts? Stuart (2021-11-20): Could you ask her to call me? Mikel (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Woodrow (2021-11-20): Do you play any instruments? Bailey (2021-11-20): this post is fantastic Emery (2021-11-20): Who do you work for? Eddie (2021-11-20): I support Manchester United Alfonso (2021-11-20): How much notice do you have to give? Emory (2021-11-20): A Second Class stamp Buddy (2021-11-20): Looking for a job Carol (2021-11-20): When can you start? Quinton (2021-11-20): What university do you go to? Irving (2021-11-20): About a year Deandre (2021-11-20): How do you spell that? Kasey (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Martin (2021-11-20): Do you need a work permit? Micah (2021-11-20): We need someone with qualifications Sarah (2021-11-20): Please wait Gobiz (2021-11-20): Yes, I love it! Mariah (2021-11-20): I study here Harley (2021-11-20): I work here Marco (2021-11-20): Other amount Jamel (2021-11-20): US dollars Werner (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Shelton (2021-11-20): We were at school together Scott (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Hobert (2021-11-20): Which university are you at? Lorenzo (2021-11-20): I saw your advert in the paper Dewayne (2021-11-20): How do you spell that? Robbie (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Faustino (2021-11-20): Where are you calling from? Miguel (2021-11-20): We were at school together Johnathon (2021-11-20): I do some voluntary work Tanner (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Wallace (2021-11-20): Who do you work for? Gonzalo (2021-11-20): What are the hours of work? Mason (2021-11-20): Insufficient funds Simon (2021-11-20): What do you do for a living? Alex (2021-11-20): I sing in a choir Broderick (2021-11-20): Hold the line, please Byron (2021-11-20): Could I take your name and number, please? Wilfred (2021-11-20): Have you got any experience? Charley (2021-11-20): What sort of work do you do? Clement (2021-11-20): Other amount Emory (2021-11-20): Insert your card Milan (2021-11-20): Jonny was here Lance (2021-11-20): Where are you calling from? Aubrey (2021-11-20): Wonderfull great site Abigail (2021-11-20): Where do you live? Lorenzo (2021-11-20): Through friends Ignacio (2021-11-20): Will I have to work shifts? Jeramy (2021-11-20): Withdraw cash Mya (2021-11-20): Where did you go to university? Aidan (2021-11-20): I like watching football Willie (2021-11-20): I work with computers Sammie (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Allison (2021-11-20): I saw your advert in the paper Freeman (2021-11-20): Will I have to work shifts? Levi (2021-11-20): Are you a student? Kermit (2021-11-20): I wanted to live abroad Garland (2021-11-20): The National Gallery Rocco (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Kelley (2021-11-20): In a meeting Stuart (2021-11-20): Where do you come from? Jonathon (2021-11-20): This is the job description Kaylee (2021-11-20): Can I take your number? Willie (2021-11-20): Are you a student? Mikel (2021-11-20): A few months Steven (2021-11-20): Very Good Site Carlton (2021-11-20): I stay at home and look after the children Houston (2021-11-20): Is this a temporary or permanent position? Amado (2021-11-20): perfect design thanks Jimmie (2021-11-20): Free medical insurance Christopher (2021-11-20): Hello good day Wilbur (2021-11-20): Just over two years Denny (2021-11-20): How much were you paid in your last job? Rubin (2021-11-20): Where are you calling from? Gerardo (2021-11-20): How much notice do you have to give? Tommy (2021-11-20): We work together Lightsoul (2021-11-20): How do I get an outside line? Clifford (2021-11-20): Could I borrow your phone, please? Mia (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Phillip (2021-11-20): How do you do? David (2021-11-20): Do you play any instruments? Alyssa (2021-11-20): What part of do you come from? Peyton (2021-11-20): Stolen credit card Hilario (2021-11-20): A law firm Irwin (2021-11-20): How do you know each other? Chuck (2021-11-20): I want to make a withdrawal Benedict (2021-11-20): Is there ? Rebecca (2021-11-20): A Second Class stamp Ignacio (2021-11-20): Yes, I love it! Burton (2021-11-20): Hello good day Gaylord (2021-11-20): Could you send me an application form? Willie (2021-11-20): Can you put it on the scales, please? Jeromy (2021-11-20): Which team do you support? Bryant (2021-11-20): Best Site good looking Boyce (2021-11-20): Looking for a job Bruce (2021-11-20): How would you like the money? Clark (2021-11-20): Where did you go to university? Errol (2021-11-20): this is be cool 8) Chang (2021-11-20): Can I use your phone? Rodney (2021-11-20): Children with disabilities Palmer (2021-11-20): I do some voluntary work Ivory (2021-11-20): Lost credit card Darrel (2021-11-20): Other amount Randall (2021-11-20): How do you know each other? Winfred (2021-11-20): A financial advisor Jacques (2021-11-20): How many would you like? Payton (2021-11-20): A packet of envelopes Zachery (2021-11-20): We used to work together Lucius (2021-11-20): Punk not dead Wilford (2021-11-20): Which university are you at? Dogkill (2021-11-20): Children with disabilities Emmanuel (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Megan (2021-11-20): Pleased to meet you Judson (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Roman (2021-11-20): Incorrect PIN Weston (2021-11-20): We used to work together Mackenzie (2021-11-20): Which year are you in? Dirtbill (2021-11-20): I want to report a Guadalupe (2021-11-20): Directory enquiries Luigi (2021-11-20): I need to charge up my phone Jason (2021-11-20): On another call Devon (2021-11-20): Where did you go to university? Hubert (2021-11-20): this is be cool 8) Jacques (2021-11-20): I work here Chadwick (2021-11-20): The manager Foster (2021-11-20): What university do you go to? Freddy (2021-11-20): I stay at home and look after the children Marvin (2021-11-20): Where are you from? Arlen (2021-11-20): Lost credit card Wyatt (2021-11-20): Could you tell me the dialing code for ? Charles (2021-11-20): Could I have a statement, please? Robert (2021-11-20): Through friends Patric (2021-11-20): Gloomy tales Virgilio (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Steve (2021-11-20): What sort of music do you listen to? Jordon (2021-11-20): How do you do? Kristopher (2021-11-20): Remove card Seth (2021-11-20): this post is fantastic Marissa (2021-11-20): Who do you work for? Daren (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Paige (2021-11-20): I live in London Marcel (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Alfonso (2021-11-20): How do you spell that? Anthony (2021-11-20): About a year Foster (2021-11-20): We work together Arthur (2021-11-20): Can I take your number? Shannon (2021-11-20): What sort of work do you do? Vincent (2021-11-20): magic story very thanks Oliver (2021-11-20): A few months Nestor (2021-11-20): A few months Marshall (2021-11-20): I need to charge up my phone Bobber (2021-11-20): What university do you go to? Elden (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Mia (2021-11-20): Is there ? Theron (2021-11-20): I sing in a choir Carey (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Weldon (2021-11-20): An accountancy practice Arturo (2021-11-20): Who would I report to? Dghonson (2021-11-20): Which team do you support? Marcellus (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Norberto (2021-11-20): Could I borrow your phone, please? Jerome (2021-11-20): very best job Clemente (2021-11-20): Wonderfull great site Donte (2021-11-20): International directory enquiries Clarence (2021-11-20): Whereabouts are you from? Armand (2021-11-20): How much were you paid in your last job? Randolph (2021-11-20): good material thanks Ricky (2021-11-20): We used to work together Marion (2021-11-20): Did you go to university? Danielle (2021-11-20): Go travelling Mauricio (2021-11-20): I came here to work Brenton (2021-11-20): Children with disabilities Herman (2021-11-20): How do you know each other? Behappy (2021-11-20): This site is crazy :) Buster (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Woodrow (2021-11-20): perfect design thanks Lindsay (2021-11-20): I love the theatre Sterling (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Jerrell (2021-11-20): When can you start? Nolan (2021-11-20): Lost credit card Rupert (2021-11-20): I live here
  Mitch (2021-11-20): Who do you work for? Renato (2021-11-20): Do you like it here? Bradford (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Forrest (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Octavio (2021-11-20): Please call back later Bennett (2021-11-20): A few months Ezequiel (2021-11-20): A law firm Jessie (2021-11-20): Which year are you in? Rolland (2021-11-20): Which university are you at? Bob (2021-11-20): Could I have , please? Isidro (2021-11-20): Do you know the number for ? Claud (2021-11-20): Recorded Delivery Eugene (2021-11-20): I love the theatre Donnell (2021-11-20): Could you please repeat that? Shannon (2021-11-20): Hello good day Greenwood (2021-11-20): The National Gallery Arianna (2021-11-20): Cool site goodluck :) Denis (2021-11-20): How many are there in a book? Emma (2021-11-20): Special Delivery Steep777 (2021-11-20): We work together Kyle (2021-11-20): Your cash is being counted Nicolas (2021-11-20): Just over two years Grant (2021-11-20): I support Manchester United Dominick (2021-11-20): I was made redundant two months ago Freeman (2021-11-20): Can I call you back? Diva (2021-11-20): magic story very thanks Aubrey (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Boyce (2021-11-20): Which team do you support? Elton (2021-11-20): this post is fantastic Graig (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Willian (2021-11-20): Gloomy tales Rodolfo (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Dexter (2021-11-20): Why did you come to ? Randal (2021-11-20): Looking for a job Edgar (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Elmer (2021-11-20): Not in at the moment Woodrow (2021-11-20): Another service? Israel (2021-11-20): Children with disabilities Denver (2021-11-20): How many are there in a book? Ambrose (2021-11-20): A law firm
  Garfield (2021-11-20): Are you a student?
  Randall (2021-11-20): Looking for work Margarito (2021-11-20): Incorrect PIN Patrick (2021-11-20): Whereabouts are you from? Cleveland (2021-11-20): Three years Deandre (2021-11-20): Excellent work, Nice Design Lillian (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Willie (2021-11-20): I work for a publishers Eugenio (2021-11-20): Sorry, I ran out of credit Ervin (2021-11-20): I work for myself Devin (2021-11-20): Where are you calling from? George (2021-11-20): I need to charge up my phone Newton (2021-11-20): Go travelling Royce (2021-11-20): Could I borrow your phone, please? Bob (2021-11-20): Whereabouts are you from? Grady (2021-11-20): Is there ? Phillip (2021-11-20): Canada>Canada Ollie (2021-11-20): Have you got any experience? Ian (2021-11-20): Excellent work, Nice Design Quentin (2021-11-20): What university do you go to? Harold (2021-11-20): When can you start? Korey (2021-11-20): good material thanks Florencio (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Sofia (2021-11-20): A pension scheme Claudio (2021-11-20): What do you study? Geoffrey (2021-11-20): I have my own business Jermaine (2021-11-20): very best job Wesley (2021-11-20): About a year Jacinto (2021-11-20): How do you know each other? Wyatt (2021-11-20): What are the hours of work? John (2021-11-20): Insufficient funds Brock (2021-11-20): Could you tell me the dialing code for ? Jeremy (2021-11-20): Very funny pictures Emery (2021-11-20): Could I have , please? Rudolf (2021-11-20): Whereabouts are you from? David (2021-11-20): Some First Class stamps Edmundo (2021-11-20): Another service? Zachary (2021-11-20): Would you like to leave a message? Walton (2021-11-20): Hold the line, please Jerome (2021-11-20): How much were you paid in your last job? Theodore (2021-11-20): I work here Stefan (2021-11-20): Where do you live? Scott (2021-11-20): What part of do you come from? Isabel (2021-11-20): Would you like to leave a message? Rikky (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Ashton (2021-11-20): What sort of music do you listen to? Sherman (2021-11-20): I wanted to live abroad Dwain (2021-11-20): This is the job description Ollie (2021-11-20): I wanted to live abroad Shannon (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Theodore (2021-11-20): Can I use your phone? Claire (2021-11-20): I wanted to live abroad Maria (2021-11-20): I need to charge up my phone Randolph (2021-11-20): Looking for work Adolph (2021-11-20): Is there ? Arnold (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Rodolfo (2021-11-20): The United States Cooler111 (2021-11-20): What university do you go to? Andre (2021-11-20): Special Delivery Casey (2021-11-20): Free medical insurance Donovan (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Jonas (2021-11-20): Some First Class stamps Chang (2021-11-20): I sing in a choir Alfredo (2021-11-20): Who do you work for? Jordan (2021-11-20): A packet of envelopes Dewey (2021-11-20): What do you do? Evan (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Keven (2021-11-20): I work for a publishers Bob (2021-11-20): Where are you from? Britt (2021-11-20): How would you like the money? Isabella (2021-11-20): Special Delivery Johnnie (2021-11-20): What part of do you come from? Grant (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Plank (2021-11-20): Did you go to university? Gerry (2021-11-20): Jonny was here Frederick (2021-11-20): Gloomy tales Freddy (2021-11-20): Have you got any qualifications? Denny (2021-11-20): Which university are you at? Dustin (2021-11-20): Have you got any experience? Cyril (2021-11-20): How do you do? Roscoe (2021-11-20): Have you read any good books lately? Isreal (2021-11-20): I hate shopping Clayton (2021-11-20): Enter your PIN Denny (2021-11-20): What qualifications have you got? Jamel (2021-11-20): What sort of music do you listen to? Mervin (2021-11-20): US dollars Eugene (2021-11-20): Very interesting tale John (2021-11-20): A book of First Class stamps Kidrock (2021-11-20): A First Class stamp Madison (2021-11-20): Accountant supermarket manager Gregorio (2021-11-20): Which university are you at? Rupert (2021-11-20): How much is a Second Class stamp? Dewey (2021-11-20): We work together Donnie (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Casey (2021-11-20): Have you got any experience? Juan (2021-11-20): I support Manchester United Crazyfrog (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Kareem (2021-11-20): An envelope Benedict (2021-11-20): Have you got a telephone directory? Zachery (2021-11-20): A Second Class stamp Kaylee (2021-11-20): On another call Ronny (2021-11-20): I sing in a choir Alfredo (2021-11-20): I like watching TV Delbert (2021-11-20): An accountancy practice Mary (2021-11-20): I study here Eliseo (2021-11-20): Jonny was here Conrad (2021-11-20): Just over two years Reuben (2021-11-20): Thanks funny site Gavin (2021-11-20): I support Manchester United Anton (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Sammy (2021-11-20): Gloomy tales Rodolfo (2021-11-20): One moment, please Walter (2021-11-20): I work for a publishers Snoopy (2021-11-20): Where are you calling from? Emmitt (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Rigoberto (2021-11-20): Until August Erich (2021-11-20): Are you a student? Chase (2021-11-20): How many are there in a book? Cyrus (2021-11-20): Which year are you in? Micah (2021-11-20): I went to Herbert (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Israel (2021-11-20): Could I make an appointment to see ? Eric (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Korey (2021-11-20): I enjoy travelling Fausto (2021-11-20): I study here Dwight (2021-11-20): A financial advisor Rayford (2021-11-20): magic story very thanks Jarvis (2021-11-20): this post is fantastic Andres (2021-11-20): this post is fantastic Molly (2021-11-20): How much is a First Class stamp? Elvis (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Ferdinand (2021-11-20): Is there ? Christopher (2021-11-20): What line of work are you in? Sierra (2021-11-20): Could I make an appointment to see ? Ian (2021-11-20): What do you do for a living? Corey (2021-11-20): Languages Brandon (2021-11-20): Could I order a new chequebook, please? Herschel (2021-11-20): Why did you come to ? Hunter (2021-11-20): Could you tell me the dialing code for ? Eblanned (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Bailey (2021-11-20): Very funny pictures Romeo (2021-11-20): Could I order a new chequebook, please? Virgil (2021-11-20): Have you got any qualifications? Derick (2021-11-20): Go travelling Rikky (2021-11-20): We need someone with qualifications Bobbie (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Ernest (2021-11-20): Enter your PIN Joesph (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Ricky (2021-11-20): Thanks funny site Eva (2021-11-20): Can I use your phone? Charley (2021-11-20): We work together
  Marquis (2021-11-20): Can I take your number? Arianna (2021-11-20): I work with computers Randy (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Rodrigo (2021-11-20): This is your employment contract Aubrey (2021-11-20): Could I make an appointment to see ? Lemuel (2021-11-20): I went to Bryce (2021-11-20): Wonderfull great site Marcelino (2021-11-20): Could I have an application form? Louis (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Danial (2021-11-20): International directory enquiries Josef (2021-11-20): Do you like it here? Jackie (2021-11-20): Withdraw cash Javier (2021-11-20): How do you know each other? Dudley (2021-11-20): A law firm Horacio (2021-11-20): perfect design thanks Theron (2021-11-20): Where did you go to university? Calvin (2021-11-20): Best Site good looking Weldon (2021-11-20): I sing in a choir Roman (2021-11-20): On another call Lorenzo (2021-11-20): Do you know the address? Jonas (2021-11-20): Thanks for calling Kieth (2021-11-20): A packet of envelopes Madeline (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Israel (2021-11-20): Sorry, I ran out of credit Cordell (2021-11-20): Do you like it here? Wally (2021-11-20): perfect design thanks Jackson (2021-11-20): I want to make a withdrawal Nicholas (2021-11-20): perfect design thanks Bella (2021-11-20): Best Site Good Work Johnie (2021-11-20): Jonny was here John (2021-11-20): Hello good day Jerrold (2021-11-20): Other amount Carmen (2021-11-20): Could I take your name and number, please? Aubrey (2021-11-20): What company are you calling from? Santiago (2021-11-20): real beauty page Marquis (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Buddy (2021-11-20): We were at school together Aaliyah (2021-11-20): Very Good Site Sofia (2021-11-20): What do you do for a living? Hyman (2021-11-20): A packet of envelopes Harris (2021-11-20): very best job Bernie (2021-11-20): How much is a Second Class stamp? Federico (2021-11-20): Why did you come to ? Ernest (2021-11-20): What line of work are you in? Anton (2021-11-20): I came here to work Bernard (2021-11-20): We were at school together Royal (2021-11-20): We need someone with qualifications Ignacio (2021-11-20): A few months Natalie (2021-11-20): Just over two years Roosevelt (2021-11-20): Wonderfull great site Santos (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Ethan (2021-11-20): Some First Class stamps Cedrick (2021-11-20): Could I borrow your phone, please? Alfonso (2021-11-20): How do you know each other? Roland (2021-11-20): Can you put it on the scales, please? Shirley (2021-11-20): Remove card Jayson (2021-11-20): Just over two years Vincenzo (2021-11-20): Gloomy tales Kristopher (2021-11-20): Three years Leopoldo (2021-11-20): Where are you from? Kylie (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Samantha (2021-11-20): International directory enquiries Jewel (2021-11-20): Remove card Werner (2021-11-20): I support Manchester United Blake (2021-11-20): About a year Bob (2021-11-20): Other amount Stefan (2021-11-20): Will I have to work shifts? Kaylee (2021-11-20): I went to
  Arturo (2021-11-20): An accountancy practice Dorian (2021-11-20): International directory enquiries Nicole (2021-11-20): I sing in a choir Murray (2021-11-20): Withdraw cash Sammie (2021-11-20): How do you spell that? Claire (2021-11-20): Children with disabilities Winston (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Leonel (2021-11-20): Could you ask her to call me? Romeo (2021-11-20): Who do you work for? Nicky (2021-11-20): Photography Waldo (2021-11-20): I saw your advert in the paper Warren (2021-11-20): A staff restaurant Maya (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Jacinto (2021-11-20): Special Delivery Bailey (2021-11-20): Cool site goodluck :) Cliff (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Dante (2021-11-20): Some First Class stamps Vanessa (2021-11-20): Yes, I play the guitar Isabella (2021-11-20): How much notice do you have to give? Jack (2021-11-20): Do you know each other? Peyton (2021-11-20): I support Manchester United Alvin (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Orville (2021-11-20): Some First Class stamps Marissa (2021-11-20): Just over two years Stewart (2021-11-20): this post is fantastic Winford (2021-11-20): Have you got any ? Alvaro (2021-11-20): Until August Matthew (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Melvin (2021-11-20): Another service? Darrel (2021-11-20): Languages Benton (2021-11-20): this is be cool 8) Jaime (2021-11-20): A company car Eliseo (2021-11-20): How much is a Second Class stamp? Antione (2021-11-20): This is your employment contract Dro4er (2021-11-20): Your cash is being counted Rikky (2021-11-20): A pension scheme Clair (2021-11-20): Hello good day Harrison (2021-11-20): Some First Class stamps Floyd (2021-11-20): Just over two years Bradly (2021-11-20): Looking for work Monte (2021-11-20): Where do you come from? Joaquin (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Bryce (2021-11-20): Just over two years Stanton (2021-11-20): What do you do for a living? Behappy (2021-11-20): How much were you paid in your last job? Eliseo (2021-11-20): Did you go to university? Kraig (2021-11-20): this is be cool 8) Cortez (2021-11-20): Could you tell me the dialing code for ? Gobiz (2021-11-20): I love this site Dro4er (2021-11-20): real beauty page Leah (2021-11-20): This is your employment contract Oswaldo (2021-11-20): Not in at the moment Jerold (2021-11-20): I never went to university Hipolito (2021-11-20): Another year Teddy (2021-11-20): We went to university together Carol (2021-11-20): What qualifications have you got? Jimmi (2021-11-20): How much notice do you have to give? Ian (2021-11-20): I do some voluntary work Marco (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Elliott (2021-11-20): perfect design thanks Walton (2021-11-20): Where do you come from? Jeffrey (2021-11-20): Can I use your phone? Reggie (2021-11-20): A First Class stamp Steep777 (2021-11-20): A company car Cornell (2021-11-20): Could you please repeat that? Kendall (2021-11-20): real beauty page Natalie (2021-11-20): What sort of music do you listen to? Jasper (2021-11-20): How much is a Second Class stamp? Ahmad (2021-11-20): What line of work are you in? Jasper (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Lawrence (2021-11-20): Thanks for calling Manual (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Zachary (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Mariano (2021-11-20): I like watching TV Manual (2021-11-20): How do you spell that? Adolph (2021-11-20): Wonderfull great site Simon (2021-11-20): Yes, I play the guitar Ignacio (2021-11-20): In a meeting will r
  Jasper (2021-11-20): this post is fantastic Joaquin (2021-11-20): good material thanks Octavio (2021-11-20): I saw your advert in the paper Roscoe (2021-11-20): On another call Jerrod (2021-11-20): Can you hear me OK? Freddie (2021-11-20): How many more years do you have to go? Rudolf (2021-11-20): Could I take your name and number, please? Fausto (2021-11-20): Cool site goodluck :) Lowell (2021-11-20): How do you know each other? Ariel (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Justin (2021-11-20): Could I have , please? Ahmad (2021-11-20): A law firm Melanie (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Jefferson (2021-11-20): A few months Adalberto (2021-11-20): I live in London Wilford (2021-11-20): The manager Johnathon (2021-11-20): How do you do? Benton (2021-11-20): We were at school together Carlo (2021-11-20): This site is crazy :) Emile (2021-11-20): I want to report a Normand (2021-11-20): Another year Mackenzie (2021-11-20): We went to university together Nicole (2021-11-20): I work here Coco888 (2021-11-20): I have my own business Gerry (2021-11-20): I need to charge up my phone Spencer (2021-11-20): I sing in a choir Luciano (2021-11-20): Free medical insurance James (2021-11-20): In tens, please (ten pound notes) Stanford (2021-11-20): A company car Stanley (2021-11-20): Do you know the address? Lenard (2021-11-20): A book of First Class stamps Donte (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Franklin (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Lucio (2021-11-20): Where do you study? Wilmer (2021-11-20): Have you got any experience? Junior (2021-11-20): A Second Class stamp Phillip (2021-11-20): I study here Marcellus (2021-11-20): I study here Geoffrey (2021-11-20): I came here to work Ellsworth (2021-11-20): How much does the job pay? Mauro (2021-11-20): A law firm Boyce (2021-11-20): I really like swimming Claud (2021-11-20): What part of do you come from? Jonas (2021-11-20): Do you know the number for ? Greenwood (2021-11-20): Pleased to meet you Tristan (2021-11-20): How many are there in a book? Avery (2021-11-20): Where are you calling from? Benedict (2021-11-20): I came here to study Ivory (2021-11-20): We were at school together Stacy (2021-11-20): Get a job Bradford (2021-11-20): Yes, I play the guitar Antonio (2021-11-20): This is your employment contract Reinaldo (2021-11-20): Through friends Ava (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Cristopher (2021-11-20): We went to university together Sierra (2021-11-20): Which year are you in? Chance (2021-11-20): A few months Norman (2021-11-20): Where did you go to university? Bennett (2021-11-20): Another service? Peter (2021-11-20): Where do you live? Carlos (2021-11-20): I live in London Heriberto (2021-11-20): What do you do? Layla (2021-11-20): Could I have an application form? Raymundo (2021-11-20): Looking for work Nathanial (2021-11-20): Insert your card Friend35 (2021-11-20): good material thanks Wendell (2021-11-20): I wanted to live abroad Donny (2021-11-20): Can you put it on the scales, please? Ava (2021-11-20): On another call Ivory (2021-11-20): Canada>Canada Vince (2021-11-20): We were at school together Elroy (2021-11-20): good material thanks Graig (2021-11-20): I like watching TV Mitchel (2021-11-20): I live in London Cristobal (2021-11-20): I like watching football Howard (2021-11-20): A Second Class stamp Shelby (2021-11-20): How much is a First Class stamp? Harlan (2021-11-20): Very Good Site Ian (2021-11-20): Children with disabilities Brent (2021-11-20): Could you ask her to call me? Mohammad (2021-11-20): I need to charge up my phone Antione (2021-11-20): This is the job description Gaylord (2021-11-20): Could I have , please? Vicente (2021-11-20): Which team do you support? Darnell (2021-11-20): How do you know each other? Stacy (2021-11-20): What qualifications have you got? Monty (2021-11-20): Have you got any qualifications? Rusty (2021-11-20): Where are you from? Heriberto (2021-11-20): Another service? Sergio (2021-11-20): Is there ? Dghonson (2021-11-20): I love the theatre Darnell (2021-11-20): An accountancy practice Antony (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Stanley (2021-11-20): Accountant supermarket manager Raymundo (2021-11-20): I came here to study Gabriel (2021-11-20): How much does the job pay? Earnest (2021-11-20): Please wait Katelyn (2021-11-20): Did you go to university? Denis (2021-11-20): Three years Benny (2021-11-20): I study here Vance (2021-11-20): I stay at home and look after the children Heyjew (2021-11-20): In a meeting
  Dante (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Donald (2021-11-20): A Second Class stamp Rebecca (2021-11-20): Languages Jarvis (2021-11-20): A staff restaurant Jeffry (2021-11-20): I live here Perry (2021-11-20): A book of First Class stamps Derek (2021-11-20): How much notice do you have to give? Issac (2021-11-20): Photography Makayla (2021-11-20): When do you want me to start? Vanessa (2021-11-20): Is this a temporary or permanent position? Stanton (2021-11-20): How much is a Second Class stamp? Noble (2021-11-20): What university do you go to? Loren (2021-11-20): I want to make a withdrawal Virgilio (2021-11-20): On another call Morton (2021-11-20): What are the hours of work? Douglass (2021-11-20): How do you do? Norberto (2021-11-20): Looking for work
  Richard (2021-11-20): What sort of work do you do? Samuel (2021-11-20): perfect design thanks Kendrick (2021-11-20): Cool site goodluck :) Billy (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Bradford (2021-11-20): Stolen credit card Wilford (2021-11-20): What do you study? Antoine (2021-11-20): Special Delivery Janni (2021-11-20): Languages Howard (2021-11-20): I love the theatre Christian (2021-11-20): How many more years do you have to go? Crazyfrog (2021-11-20): Your cash is being counted Elias (2021-11-20): Could you ask her to call me? Alonzo (2021-11-20): Where are you calling from? Cecil (2021-11-20): I study here
  Zackary (2021-11-20): A company car Brayden (2021-11-20): A packet of envelopes Daren (2021-11-20): International directory enquiries Eugenio (2021-11-20): I wanted to live abroad Thebest (2021-11-20): What line of work are you in? Herbert (2021-11-20): Can I call you back? Teddy (2021-11-20): Could you tell me the dialing code for ? Justin (2021-11-20): I went to Vanessa (2021-11-20): Yes, I play the guitar Jorge (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Horacio (2021-11-20): What do you do for a living? Terrell (2021-11-20): Have you got any ? Booker (2021-11-20): A pension scheme Elden (2021-11-20): Where did you go to university? Gabriel (2021-11-20): An accountancy practice Behappy (2021-11-20): Insufficient funds Megan (2021-11-20): Where are you from? Porter (2021-11-20): Withdraw cash Ulysses (2021-11-20): Just over two years Keven (2021-11-20): About a year Rodger (2021-11-20): Where did you go to university? Madison (2021-11-20): How much does the job pay? Amber (2021-11-20): Could I have an application form? Martin (2021-11-20): How do you spell that? Seymour (2021-11-20): I support Manchester United Danilo (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Boris (2021-11-20): What company are you calling from? Lamar (2021-11-20): This is the job description Erasmo (2021-11-20): Looking for work Willard (2021-11-20): Why did you come to ? Geoffrey (2021-11-20): I read a lot Clarence (2021-11-20): The manager Raymond (2021-11-20): Not available at the moment Duane (2021-11-20): Did you go to university? Jonas (2021-11-20): Which team do you support? Lindsay (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Dewey (2021-11-20): Why did you come to ? Benny (2021-11-20): Incorrect PIN Trenton (2021-11-20): US dollars Katherine (2021-11-20): A Second Class stamp Emmitt (2021-11-20): I read a lot Malcolm (2021-11-20): How many would you like? Rigoberto (2021-11-20): Do you like it here? Lifestile (2021-11-20): In tens, please (ten pound notes) Benedict (2021-11-20): Will I have to work shifts? Hyman (2021-11-20): Yes, I play the guitar Jerald (2021-11-20): How much is a Second Class stamp? Winford (2021-11-20): I live here Kenneth (2021-11-20): I hate shopping Jerald (2021-11-20): Thanks for calling Edgar (2021-11-20): Through friends Zoe (2021-11-20): I like watching TV Bryant (2021-11-20): I quite like cooking Vince (2021-11-20): Could you send me an application form? Walker (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Jeffery (2021-11-20): What sort of work do you do? Irea (2021-11-20): Which year are you in? Connie (2021-11-20): Who do you work for? Geoffrey (2021-11-20): How many are there in a book? Darrick (2021-11-20): What sort of music do you listen to? Faustino (2021-11-20): Another year Jane (2021-11-20): Until August Alex (2021-11-20): I hate shopping Calvin (2021-11-20): An envelope Harley (2021-11-20): I live in London Logan (2021-11-20): Jonny was here Cristobal (2021-11-20): Whereabouts are you from? Albert (2021-11-20): Could I borrow your phone, please? Marion (2021-11-20): Incorrect PIN Antione (2021-11-20): Can I use your phone? Micah (2021-11-20): History Filiberto (2021-11-20): Would you like a receipt? Dwain (2021-11-20): Who do you work for? Arnold (2021-11-20): Looking for work Antione (2021-11-20): I work here Phillip (2021-11-20): Withdraw cash Alyssa (2021-11-20): magic story very thanks Xavier (2021-11-20): What do you do? Dexter (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Mya (2021-11-20): Could I have a statement, please? Julian (2021-11-20): Enter your PIN Sonny (2021-11-20): A jiffy bag Justin (2021-11-20): Could I have an application form? Antwan (2021-11-20): How much were you paid in your last job? Plank (2021-11-20): I want to report a Harold (2021-11-20): I went to Carmen (2021-11-20): I want to report a Benny (2021-11-20): We went to university together Arlen (2021-11-20): I support Manchester United Dro4er (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Willie (2021-11-20): How much were you paid in your last job? Rigoberto (2021-11-20): The National Gallery Caroline (2021-11-20): This is your employment contract Hosea (2021-11-20): real beauty page Josiah (2021-11-20): The National Gallery Wilfred (2021-11-20): What qualifications have you got? Stanley (2021-11-20): Looking for a job Junior (2021-11-20): International directory enquiries Dewitt (2021-11-20): We went to university together Marcel (2021-11-20): Are you a student? Nathanial (2021-11-20): Your cash is being counted Camila (2021-11-20): We need someone with qualifications Isaias (2021-11-20): Could I have , please? Santos (2021-11-20): I live in London Lowell (2021-11-20): Languages Hilton (2021-11-20): Whereabouts are you from? Foster (2021-11-20): I came here to work Mauricio (2021-11-20): Would you like to leave a message? Everette (2021-11-20): What do you do for a living? Major (2021-11-20): I want to make a withdrawal Jared (2021-11-20): Get a job Pablo (2021-11-20): I enjoy travelling Colby (2021-11-20): An estate agents Rudolph (2021-11-20): How many are there in a book? Serenity (2021-11-20): How do I get an outside line? Vernon (2021-11-20): Could you tell me the dialing code for ? Samuel (2021-11-20): Could you tell me the dialing code for ? Jamaal (2021-11-20): An accountancy practice Kaden (2021-11-20): Stolen credit card Randal (2021-11-20): Thanks funny site Garfield (2021-11-20): Where do you live? Stephan (2021-11-20): I live here Lemuel (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Marvin (2021-11-20): Could I order a new chequebook, please? Frank (2021-11-20): How much does the job pay? Horacio (2021-11-20): I like it a lot Milford (2021-11-20): What university do you go to? Myron (2021-11-20): Jonny was here Sydney (2021-11-20): A jiffy bag Glenn (2021-11-20): Have you read any good books lately? Wyatt (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Dorsey (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Lionel (2021-11-20): How do you spell that? Gregg (2021-11-20): Could you ask him to call me? Cole (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Stephen (2021-11-20): I work for a publishers Eric (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Eugenio (2021-11-20): On another call Porfirio (2021-11-20): Thanks funny site Coleman (2021-11-20): Yes, I love it! Garth (2021-11-20): Go travelling Aiden (2021-11-20): Yes, I play the guitar Brain (2021-11-20): What company are you calling from? Cody (2021-11-20): Stolen credit card Stephen (2021-11-20): Special Delivery Jessica (2021-11-20): I love this site Newton (2021-11-20): Another year Carson (2021-11-20): A staff restaurant Fifa55 (2021-11-20): History Emanuel (2021-11-20): Which team do you support? Sonny (2021-11-20): I came here to work Seymour (2021-11-20): Can you hear me OK? Jose (2021-11-20): International directory enquiries Tyler (2021-11-20): Recorded Delivery Lionel (2021-11-20): US dollars Darrick (2021-11-20): How much does the job pay? Friend35 (2021-11-20): Have you read any good books lately? Kerry (2021-11-20): Who would I report to? Caden (2021-11-20): What line of work are you in? Andrea (2021-11-20): How much were you paid in your last job? Barton (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Clair (2021-11-20): A staff restaurant Nogood87 (2021-11-20): When do you want me to start? Brody (2021-11-20): I went to Russel (2021-11-20): Get a job Heyjew (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Lavern (2021-11-20): A financial advisor Virgilio (2021-11-20): What sort of music do you like? Porter (2021-11-20): A book of First Class stamps Cristobal (2021-11-20): good material thanks Dorian (2021-11-20): I want to make a withdrawal Harlan (2021-11-20): Which team do you support? Magic (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Jeffrey (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Dorian (2021-11-20): What do you do for a living? Tyler (2021-11-20): Could you ask her to call me? Stephanie (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Dario (2021-11-20): I hate shopping Royal (2021-11-20): How much notice do you have to give? Jordon (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Lindsey (2021-11-20): How do you know each other? Brianna (2021-11-20): Where are you calling from? Norberto (2021-11-20): Special Delivery Walker (2021-11-20): This is the job description Alvaro (2021-11-20): Do you know the address? Khloe (2021-11-20): I like watching football Monte (2021-11-20): Which university are you at? Brooke (2021-11-20): How much is a Second Class stamp? Carson (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Carmen (2021-11-20): Would you like a receipt? Andrea (2021-11-20): Go travelling German (2021-11-20): About a year Francis (2021-11-20): In tens, please (ten pound notes) Coolman (2021-11-20): What sort of work do you do? Walker (2021-11-20): Have you read any good books lately? Douglas (2021-11-20): Would you like a receipt? Johnathan (2021-11-20): We used to work together Jimmi (2021-11-20): good material thanks Francis (2021-11-20): this post is fantastic Micheal (2021-11-20): How much does the job pay? Haywood (2021-11-20): This is your employment contract Edward (2021-11-20): Hello good day Hosea (2021-11-20): Can I take your number? Shelton (2021-11-20): real beauty page Arturo (2021-11-20): We work together Cristobal (2021-11-20): A First Class stamp Berry (2021-11-20): What university do you go to? Maynard (2021-11-20): Best Site Good Work Nogood87 (2021-11-20): On another call Mathew (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Jeffry (2021-11-20): I really like swimming Juan (2021-11-20): Other amount Benton (2021-11-20): Through friends Caroline (2021-11-20): Have you got a telephone directory? Victor (2021-11-20): We need someone with experience Sammy (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Arnold (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Virgilio (2021-11-20): Who do you work for? Fidel (2021-11-20): On another call Ellsworth (2021-11-20): I hate shopping Ashton (2021-11-20): I have my own business Berry (2021-11-20): Hold the line, please German (2021-11-20): We need someone with experience Katelyn (2021-11-20): Could you please repeat that? Larry (2021-11-20): What do you study? Loren (2021-11-20): Please wait Bradford (2021-11-20): Have you got any qualifications? Dominique (2021-11-20): I like it a lot Scotty (2021-11-20): How much is a First Class stamp? Maximo (2021-11-20): A pension scheme Russel (2021-11-20): This site is crazy :) Garrett (2021-11-20): Why did you come to ? Lazaro (2021-11-20): US dollars ivermect
  Blaine (2021-11-20): What do you do for a living? Elbert (2021-11-20): What university do you go to? Rodolfo (2021-11-20): A staff restaurant Lamar (2021-11-20): I stay at home and look after the children Fritz (2021-11-20): Can I use your phone? Ricky (2021-11-20): Do you like it here? Rayford (2021-11-20): Wonderfull great site Martin (2021-11-20): Your cash is being counted Teodoro (2021-11-20): Is this a temporary or permanent position? Melvin (2021-11-20): In a meeting Bobber (2021-11-20): What company are you calling from? Simon (2021-11-20): Thanks for calling Dghonson (2021-11-20): Where do you study? Berry (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Irving (2021-11-20): Do you know the address? Foster (2021-11-20): Best Site good looking Haywood (2021-11-20): Do you know the number for ? Alonso (2021-11-20): Which year are you in? a
  Edwardo (2021-11-20): What do you do? Micheal (2021-11-20): A company car Wiley (2021-11-20): What do you do for a living? Claud (2021-11-20): Who do you work for? Clifton (2021-11-20): Do you know each other? Demarcus (2021-11-20): I work with computers Tracy (2021-11-20): Do you know the number for ? Michal (2021-11-20): The National Gallery Morgan (2021-11-20): Have you read any good books lately? Nicolas (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Billy (2021-11-20): How many more years do you have to go? Luigi (2021-11-20): Excellent work, Nice Design Deshawn (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Clarence (2021-11-20): Best Site Good Work Donald (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Forrest (2021-11-20): Do you know the address? Tommy (2021-11-20): What do you do for a living? Humberto (2021-11-20): Who do you work for? Fritz (2021-11-20): Jonny was here Lindsey (2021-11-20): Could I have an application form? Anderson (2021-11-20): A jiffy bag
  Magic (2021-11-20): In a meeting dox
  Jospeh (2021-11-20): Could you ask her to call me? Jacob (2021-11-20): This site is crazy :) Seth (2021-11-20): I work for a publishers Dallas (2021-11-20): Can I take your number? Cole (2021-11-20): How do you spell that? Sophia (2021-11-20): Nice to meet you Ricardo (2021-11-20): Could I have a statement, please? Randall (2021-11-20): Do you know the number for ? Derick (2021-11-20): Have you read any good books lately? Cody (2021-11-20): In tens, please (ten pound notes) Megan (2021-11-20): How many would you like? Luke (2021-11-20): I do some voluntary work Caleb (2021-11-20): I support Manchester United David (2021-11-20): I live in London Jarrod (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Branden (2021-11-20): A company car Chester (2021-11-20): Very funny pictures Dghonson (2021-11-20): Very interesting tale Darren (2021-11-20): Gloomy tales Moshe (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Chase (2021-11-20): How many are there in a book? Deadman (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Elliot (2021-11-20): Stolen credit card Leland (2021-11-20): How do you spell that? David (2021-11-20): Could you tell me the dialing code for ? Barney (2021-11-20): I never went to university Arnold (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Simon (2021-11-20): I live in London Michal (2021-11-20): Can you hear me OK? Fausto (2021-11-20): Directory enquiries Arturo (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Mckinley (2021-11-20): Where are you from? Carmen (2021-11-20): Through friends Errol (2021-11-20): In tens, please (ten pound notes) Snoopy (2021-11-20): Wonderfull great site Lily (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Lester (2021-11-20): Not in at the moment Gregorio (2021-11-20): When do you want me to start? Billie (2021-11-20): I sing in a choir Jasper (2021-11-20): Can you hear me OK? Arlie (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Kelvin (2021-11-20): real beauty page Pasquale (2021-11-20): Thanks funny site Elizabeth (2021-11-20): Directory enquiries Rubin (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Cliff (2021-11-20): Some First Class stamps Alden (2021-11-20): Would you like to leave a message? Boyce (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Clifford (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Elvis (2021-11-20): good material thanks Florencio (2021-11-20): Best Site good looking Casey (2021-11-20): Do you know the number for ? Conrad (2021-11-20): How do you know each other? Spencer (2021-11-20): I support Manchester United Cameron (2021-11-20): I have my own business Alexa (2021-11-20): I love the theatre Silas (2021-11-20): Withdraw cash Alfonzo (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Russell (2021-11-20): Could you tell me the dialing code for ? Lincoln (2021-11-20): Where did you go to university? Lemuel (2021-11-20): US dollars Ruben (2021-11-20): Stolen credit card Francesco (2021-11-20): How do you do? Granville (2021-11-20): Not available at the moment Ellis (2021-11-20): Why did you come to ? Alden (2021-11-20): Could you ask her to call me? Horacio (2021-11-20): Have you got a telephone directory? Mishel (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Byron (2021-11-20): Is this a temporary or permanent position? Unlove (2021-11-20): Is this a temporary or permanent position? Rodrigo (2021-11-20): What do you do? Angelo (2021-11-20): Who would I report to? Lightsoul (2021-11-20): The National Gallery Santo (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Harvey (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Dirtbill (2021-11-20): A jiffy bag Branden (2021-11-20): Who do you work for? Austin (2021-11-20): this is be cool 8) Stacy (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Darell (2021-11-20): Which university are you at? Sherwood (2021-11-20): Special Delivery Brock (2021-11-20): good material thanks Eldon (2021-11-20): Yes, I play the guitar Lenny (2021-11-20): Where are you from? Payton (2021-11-20): I work for a publishers Hunter (2021-11-20): I love this site Michel (2021-11-20): Do you need a work permit? Santo (2021-11-20): Did you go to university? Warner (2021-11-20): I never went to university Carlton (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Antwan (2021-11-20): How much notice do you have to give? Delmar (2021-11-20): Photography Flyman (2021-11-20): Are you a student? Alberto (2021-11-20): A jiffy bag Dominique (2021-11-20): A law firm Sarah (2021-11-20): I was made redundant two months ago Warren (2021-11-20): We work together Gilbert (2021-11-20): What line of work are you in? Earle (2021-11-20): Do you play any instruments? Mckinley (2021-11-20): I read a lot al
  Laurence (2021-11-20): Could you ask her to call me? Quaker (2021-11-20): We went to university together Ellsworth (2021-11-20): Who would I report to? Billy (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Houston (2021-11-20): A few months Eugene (2021-11-20): Who do you work for? Jesus (2021-11-20): Best Site Good Work Barbera (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Melanie (2021-11-20): Do you like it here? Cristopher (2021-11-20): What company are you calling from? Sylvester (2021-11-20): What are the hours of work? Cordell (2021-11-20): Can you put it on the scales, please? Darrell (2021-11-20): How do you know each other? Damion (2021-11-20): Do you play any instruments? Tony (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Bruno (2021-11-20): I hate shopping Francisco (2021-11-20): Is this a temporary or permanent position? Zackary (2021-11-20): A staff restaurant
  Malcom (2021-11-20): A financial advisor Jordan (2021-11-20): We went to university together Elijah (2021-11-20): What company are you calling from? Ella (2021-11-20): I study here Branden (2021-11-20): Is this a temporary or permanent position? Moises (2021-11-20): I love this site Corey (2021-11-20): The National Gallery Jefferson (2021-11-20): this is be cool 8) Leah (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Freelife (2021-11-20): Very interesting tale Marcus (2021-11-20): Very Good Site Randal (2021-11-20): I sing in a choir Brayden (2021-11-20): Just over two years Efrain (2021-11-20): Canada>Canada Keith (2021-11-20): I hate shopping Leland (2021-11-20): Could you please repeat that? Magic (2021-11-20): An envelope Jackie (2021-11-20): A packet of envelopes Shirley (2021-11-20): Do you know the number for ? Forrest (2021-11-20): this post is fantastic Clinton (2021-11-20): good material thanks Edmund (2021-11-20): The National Gallery Seymour (2021-11-20): Very funny pictures Jason (2021-11-20): Accountant supermarket manager Crazyfrog (2021-11-20): I study here Julia (2021-11-20): Can I take your number? David (2021-11-20): On another call Clement (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Elden (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Snoopy (2021-11-20): Enter your PIN Odell (2021-11-20): Cool site goodluck :) Julio (2021-11-20): Looking for a job Mariano (2021-11-20): This is the job description Marcus (2021-11-20): Is this a temporary or permanent position? Stephan (2021-11-20): A few months Frankie (2021-11-20): How many are there in a book? Aiden (2021-11-20): Another year Stewart (2021-11-20): Photography Garland (2021-11-20): International directory enquiries Coolman (2021-11-20): Enter your PIN Jamie (2021-11-20): A staff restaurant Damien (2021-11-20): I came here to work Pasquale (2021-11-20): Pleased to meet you Scottie (2021-11-20): A few months Patrick (2021-11-20): Best Site good looking Marlin (2021-11-20): Do you like it here? Lamont (2021-11-20): Lost credit card Domenic (2021-11-20): Could you ask her to call me? Gerry (2021-11-20): Children with disabilities Darius (2021-11-20): Have you got a telephone directory? Emory (2021-11-20): About a year Junior (2021-11-20): I love the theatre Curtis (2021-11-20): Would you like a receipt? Edison (2021-11-20): Yes, I play the guitar Chadwick (2021-11-20): How many are there in a book? Roberto (2021-11-20): I was made redundant two months ago Abram (2021-11-20): Cool site goodluck :) Leigh (2021-11-20): A Second Class stamp Erich (2021-11-20): A few months Tyson (2021-11-20): Wonderfull great site Jerold (2021-11-20): Jonny was here Bradford (2021-11-20): Very interesting tale Charles (2021-11-20): Which year are you in? Clair (2021-11-20): Can I take your number? Madison (2021-11-20): Could I borrow your phone, please? Hershel (2021-11-20): Remove card Diana (2021-11-20): How many are there in a book? Trinity (2021-11-20): In a meeting Noah (2021-11-20): Where do you live? Noble (2021-11-20): I enjoy travelling Shelton (2021-11-20): Have you got any ? Whitney (2021-11-20): Did you go to university? Guadalupe (2021-11-20): Can I take your number? Quinn (2021-11-20): Could I borrow your phone, please? Behappy (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Nogood87 (2021-11-20): What sort of music do you listen to? Gregg (2021-11-20): Best Site Good Work Salvatore (2021-11-20): Is this a temporary or permanent position? Jose (2021-11-20): Where did you go to university? Allan (2021-11-20): I need to charge up my phone Madelyn (2021-11-20): Yes, I love it! Derrick (2021-11-20): Looking for work Deandre (2021-11-20): Could I take your name and number, please? Courtney (2021-11-20): good material thanks Samual (2021-11-20): I never went to university Warner (2021-11-20): I work for a publishers Kendrick (2021-11-20): Will I have to work shifts? Josiah (2021-11-20): Could I have an application form? Caroline (2021-11-20): We work together Dominic (2021-11-20): What do you do for a living? Buster (2021-11-20): I want to make a withdrawal Jaime (2021-11-20): Could I make an appointment to see ? Brent (2021-11-20): I came here to work Jennifer (2021-11-20): Is there ? Valentin (2021-11-20): How long have you lived here? Quentin (2021-11-20): Have you got any experience? Conrad (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Galen (2021-11-20): Just over two years Damon (2021-11-20): The manager Kevin (2021-11-20): I work here Barton (2021-11-20): Can I use your phone? Miles (2021-11-20): I came here to study Myles (2021-11-20): How many more years do you have to go? Thurman (2021-11-20): A few months Dwain (2021-11-20): I study here Francisco (2021-11-20): Please wait Lloyd (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Danny (2021-11-20): This is the job description Rosario (2021-11-20): When can you start? Alexandra (2021-11-20): Languages Danielle (2021-11-20): Do you know the number for ? Normand (2021-11-20): What qualifications have you got? Delbert (2021-11-20): Where did you go to university? Jeremiah (2021-11-20): What are the hours of work? Valentin (2021-11-20): We work together Abigail (2021-11-20): Could I take your name and number, please? Tony (2021-11-20): Go travelling Craig (2021-11-20): I read a lot Randell (2021-11-20): Could I make an appointment to see ? Abigail (2021-11-20): One moment, please Derek (2021-11-20): Through friends Heath (2021-11-20): An accountancy practice Michal (2021-11-20): What do you study? Steve (2021-11-20): Where do you study? Harold (2021-11-20): I sing in a choir Leopoldo (2021-11-20): I enjoy travelling Humberto (2021-11-20): Some First Class stamps Ronald (2021-11-20): What qualifications have you got? Moses (2021-11-20): Punk not dead Trent (2021-11-20): Other amount Abdul (2021-11-20): Insert your card Earnest (2021-11-20): this post is fantastic Jason (2021-11-20): Yes, I love it! Howard (2021-11-20): We went to university together Rueben (2021-11-20): I love the theatre Herman (2021-11-20): I stay at home and look after the children Normand (2021-11-20): Which university are you at? Zoey (2021-11-20): A few months Stephen (2021-11-20): In a meeting Freddy (2021-11-20): Hold the line, please Enrique (2021-11-20): Can I use your phone? Sidney (2021-11-20): Which team do you support? Jerry (2021-11-20): Do you need a work permit? Franklin (2021-11-20): Why did you come to ? Roosevelt (2021-11-20): When do you want me to start? Ferdinand (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Arnoldo (2021-11-20): Photography Pasquale (2021-11-20): Insert your card Arturo (2021-11-20): Where did you go to university? Elliott (2021-11-20): Hold the line, please Norbert (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Cristobal (2021-11-20): I read a lot Keven (2021-11-20): Photography Gregg (2021-11-20): Remove card Wyatt (2021-11-20): US dollars Nolan (2021-11-20): Some First Class stamps Tanner (2021-11-20): Free medical insurance Devin (2021-11-20): The National Gallery Deshawn (2021-11-20): I support Manchester United Gustavo (2021-11-20): I went to Terrance (2021-11-20): Do you know the number for ? Roger (2021-11-20): Could I have a statement, please? Roger (2021-11-20): Withdraw cash Christoper (2021-11-20): Languages Madeline (2021-11-20): A few months Hayden (2021-11-20): A few months Tristan (2021-11-20): Thanks funny site Jordon (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Gilbert (2021-11-20): Will I have to work shifts? Josef (2021-11-20): Who would I report to? Moses (2021-11-20): What company are you calling from? Devon (2021-11-20): US dollars Nigel (2021-11-20): What sort of work do you do? Billie (2021-11-20): Whereabouts are you from? Stacy (2021-11-20): I like watching football Heyjew (2021-11-20): What part of do you come from? Francis (2021-11-20): Go travelling Lawerence (2021-11-20): History Rocco (2021-11-20): Incorrect PIN Marquis (2021-11-20): An accountancy practice Noah (2021-11-20): Do you know the address? Sterling (2021-11-20): Can you put it on the scales, please? Alfred (2021-11-20): How long have you lived here? Faith (2021-11-20): In tens, please (ten pound notes) Forrest (2021-11-20): Yes, I love it! Jamie (2021-11-20): Where are you calling from? Mervin (2021-11-20): Very interesting tale Arturo (2021-11-20): This is your employment contract Claire (2021-11-20): Looking for work Melvin (2021-11-20): good material thanks Luciano (2021-11-20): Where do you live? Jefferson (2021-11-20): very best job Roberto (2021-11-20): What part of do you come from? Benito (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Zoey (2021-11-20): Withdraw cash Truman (2021-11-20): Can I use your phone? Kristofer (2021-11-20): I work for myself Harland (2021-11-20): Accountant supermarket manager Shaun (2021-11-20): One moment, please Ralph (2021-11-20): Where do you live? Claire (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Darwin (2021-11-20): How much is a Second Class stamp? Oliver (2021-11-20): How would you like the money? Amber (2021-11-20): What do you do for a living? Domingo (2021-11-20): I was made redundant two months ago Leonard (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Boyce (2021-11-20): How much is a First Class stamp? Dwain (2021-11-20): About a year Joshua (2021-11-20): Can I use your phone? Deandre (2021-11-20): I read a lot Elijah (2021-11-20): Could you send me an application form? Grady (2021-11-20): Can you put it on the scales, please? Tyson (2021-11-20): Could you tell me the dialing code for ? Boris (2021-11-20): Incorrect PIN Micah (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Noah (2021-11-20): Who would I report to? Aiden (2021-11-20): How do you do? Hobert (2021-11-20): I love this site Guadalupe (2021-11-20): Another year Josiah (2021-11-20): What do you do for a living? Cyrus (2021-11-20): Are you a student? Liam (2021-11-20): Have you got any ? Adolfo (2021-11-20): I never went to university Francesco (2021-11-20): I read a lot
  Ruben (2021-11-20): Please wait Samuel (2021-11-20): I live in London Goodsam (2021-11-20): Wonderfull great site Hollis (2021-11-20): A First Class stamp Thebest (2021-11-20): Incorrect PIN Deadman (2021-11-20): Do you know the address? Thurman (2021-11-20): Please wait Herschel (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Adam (2021-11-20): Other amount Albert (2021-11-20): I love this site Mathew (2021-11-20): Please wait Andres (2021-11-20): I saw your advert in the paper Joshua (2021-11-20): Do you know each other? Dirtbill (2021-11-20): Accountant supermarket manager Rosario (2021-11-20): I enjoy travelling Colby (2021-11-20): Which team do you support? Chauncey (2021-11-20): I was made redundant two months ago Florentino (2021-11-20): I enjoy travelling Mitchell (2021-11-20): Children with disabilities Lucas (2021-11-20): Have you got any experience? Daryl (2021-11-20): A packet of envelopes Rufus (2021-11-20): A Second Class stamp Claud (2021-11-20): How do I get an outside line? Spencer (2021-11-20): Get a job Jessie (2021-11-20): I really like swimming Benny (2021-11-20): I live here Chang (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Trevor (2021-11-20): Can you hear me OK? Ashley (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Sebastian (2021-11-20): Do you need a work permit? Nolan (2021-11-20): Very Good Site Andrew (2021-11-20): A few months Caleb (2021-11-20): What are the hours of work? Domingo (2021-11-20): Cool site goodluck :) Glenn (2021-11-20): good material thanks Guillermo (2021-11-20): How do you spell that? Refugio (2021-11-20): This site is crazy :) Claud (2021-11-20): A First Class stamp Levi (2021-11-20): A Second Class stamp Stuart (2021-11-20): A packet of envelopes Donte (2021-11-20): Please wait Glenn (2021-11-20): Do you know the address? Dexter (2021-11-20): In a meeting Dewayne (2021-11-20): What line of work are you in? Geoffrey (2021-11-20): I came here to study Jocelyn (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Vaughn (2021-11-20): I read a lot Giuseppe (2021-11-20): Remove card topi
  Dudley (2021-11-20): Are you a student? Rogelio (2021-11-20): Not available at the moment Jeffry (2021-11-20): A jiffy bag Aaron (2021-11-20): We work together Jerold (2021-11-20): Could you send me an application form? Bryan (2021-11-20): Could you tell me the dialing code for ? Errol (2021-11-20): We went to university together Sophie (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Payton (2021-11-20): Could I have , please? Zachariah (2021-11-20): A jiffy bag Kurtis (2021-11-20): An envelope Steep777 (2021-11-20): In tens, please (ten pound notes) Eugene (2021-11-20): What sort of music do you like? Harry (2021-11-20): I work with computers Jamar (2021-11-20): Looking for a job Alvaro (2021-11-20): perfect design thanks Modesto (2021-11-20): Yes, I play the guitar Curtis (2021-11-20): Remove card Barry (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Julia (2021-11-20): Special Delivery Gracie (2021-11-20): Incorrect PIN George (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Enoch (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Jerrell (2021-11-20): perfect design thanks Kaden (2021-11-20): I sing in a choir Teddy (2021-11-20): Cool site goodluck :) Israel (2021-11-20): Can you hear me OK?
  Hershel (2021-11-20): On another call Douglas (2021-11-20): A company car Dwayne (2021-11-20): What line of work are you in? Sydney (2021-11-20): Whereabouts in are you from? Wilfred (2021-11-20): Can I take your number? Antony (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Aaron (2021-11-20): How do you do? Waylon (2021-11-20): I work with computers Edmond (2021-11-20): A pension scheme Filiberto (2021-11-20): I need to charge up my phone Dwayne (2021-11-20): I support Manchester United Elbert (2021-11-20): perfect design thanks Cedric (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Adalberto (2021-11-20): I stay at home and look after the children Charley (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Friend35 (2021-11-20): How many are there in a book? Shelton (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Bradly (2021-11-20): How much is a Second Class stamp? Brayden (2021-11-20): I live here i
  Aiden (2021-11-20): I quite like cooking Hector (2021-11-20): Other amount Barton (2021-11-20): I study here Garfield (2021-11-20): Very Good Site Faustino (2021-11-20): Which year are you in? Earnest (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Razer22 (2021-11-20): Sorry, you must have the wrong number Silas (2021-11-20): Have you got a telephone directory? Mohammed (2021-11-20): What sort of music do you listen to? Stacy (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Herman (2021-11-20): Looking for work Sebastian (2021-11-20): What part of do you come from? Roscoe (2021-11-20): Who would I report to? German (2021-11-20): What university do you go to? Sofia (2021-11-20): I live in London Dillon (2021-11-20): Are you a student? Osvaldo (2021-11-20): Very interesting tale Roland (2021-11-20): Please wait Domenic (2021-11-20): What university do you go to? Stefan (2021-11-20): Where did you go to university? Richard (2021-11-20): I have my own business Harold (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Jamie (2021-11-20): Could you send me an application form? Lesley (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Cole (2021-11-20): Cool site goodluck :) Hershel (2021-11-20): Where do you study? Korey (2021-11-20): I quite like cooking Ricardo (2021-11-20): A financial advisor Collin (2021-11-20): What university do you go to? Clyde (2021-11-20): Not available at the moment Plank (2021-11-20): Thanks for calling Rudolph (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Ambrose (2021-11-20): this is be cool 8) Dennis (2021-11-20): When can you start? Toney (2021-11-20): I stay at home and look after the children Charlotte (2021-11-20): Could I have a statement, please? Carrol (2021-11-20): Could you tell me the dialing code for ? Leonard (2021-11-20): History Hollis (2021-11-20): Which university are you at? Caroline (2021-11-20): Accountant supermarket manager Vance (2021-11-20): Will I have to work shifts? Nicky (2021-11-20): I love this site Hipolito (2021-11-20): I love this site Cooper (2021-11-20): I saw your advert in the paper Cedric (2021-11-20): Nice to meet you Octavio (2021-11-20): I sing in a choir Wiley (2021-11-20): Have you read any good books lately? Newton (2021-11-20): I read a lot Mitch (2021-11-20): this is be cool 8) so
  Danial (2021-11-20): Whereabouts are you from? Florentino (2021-11-20): How much is a Second Class stamp? Russell (2021-11-20): Excellent work, Nice Design Lynwood (2021-11-20): A few months Darren (2021-11-20): very best job Teodoro (2021-11-20): Whereabouts are you from? Marlon (2021-11-20): Is this a temporary or permanent position? Norman (2021-11-20): Where do you live? Darrick (2021-11-20): I work with computers Hassan (2021-11-20): About a year Zoe (2021-11-20): We went to university together Allen (2021-11-20): How much were you paid in your last job? Marty (2021-11-20): Three years Gregory (2021-11-20): The manager Marlin (2021-11-20): Another service? Brandon (2021-11-20): Very interesting tale Bradly (2021-11-20): How do you spell that? Marlin (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Charley (2021-11-20): Yes, I play the guitar Sidney (2021-11-20): Other amount Loren (2021-11-20): I work here Dorsey (2021-11-20): History
  Hunter (2021-11-20): Could I have a statement, please? Patricia (2021-11-20): Recorded Delivery Devin (2021-11-20): Do you know each other? Garland (2021-11-20): Go travelling Laverne (2021-11-20): I came here to work Bruce (2021-11-20): I hate shopping Coco888 (2021-11-20): Have you got a telephone directory? Elmer (2021-11-20): A pension scheme Arlie (2021-11-20): Incorrect PIN Ernie (2021-11-20): We used to work together Clifton (2021-11-20): Sorry, I ran out of credit Clarence (2021-11-20): magic story very thanks Salvador (2021-11-20): An envelope Foster (2021-11-20): Would you like to leave a message? Cletus (2021-11-20): What company are you calling from? Christian (2021-11-20): Could I order a new chequebook, please? Jessie (2021-11-20): very best job Jamel (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Roderick (2021-11-20): Do you play any instruments? Joseph (2021-11-20): We were at school together Lesley (2021-11-20): Through friends Ralph (2021-11-20): I work here Milton (2021-11-20): Can I call you back? Emery (2021-11-20): This is the job description Melvin (2021-11-20): We work together Noah (2021-11-20): Are you a student? Ramiro (2021-11-20): Thanks for calling Duncan (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Jonathon (2021-11-20): real beauty page Rosendo (2021-11-20): What sort of music do you listen to? Lincoln (2021-11-20): Could I have , please? Trent (2021-11-20): I do some voluntary work Stephan (2021-11-20): Languages Kristopher (2021-11-20): Who would I report to? Percy (2021-11-20): What are the hours of work? Brandon (2021-11-20): Recorded Delivery Courtney (2021-11-20): Very Good Site Bertram (2021-11-20): A law firm i
  Elden (2021-11-20): Thanks funny site August (2021-11-20): Best Site Good Work Jackie (2021-11-20): Where are you from? Alexandra (2021-11-20): Sorry, I ran out of credit Lucio (2021-11-20): In a meeting Michelle (2021-11-20): Another service? Florencio (2021-11-20): Not available at the moment Rayford (2021-11-20): I live here viagr
  Elvin (2021-11-20): Do you know the address? Fausto (2021-11-20): Children with disabilities Moses (2021-11-20): Will I have to work shifts? Orville (2021-11-20): Best Site Good Work Byron (2021-11-20): How much does the job pay? Joaquin (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Ashton (2021-11-20): Have you got any qualifications? Liam (2021-11-20): How much notice do you have to give? Waylon (2021-11-20): A few months Bertram (2021-11-20): I wanted to live abroad Shannon (2021-11-20): What line of work are you in? Victoria (2021-11-20): Withdraw cash Jeromy (2021-11-20): In a meeting Johnathan (2021-11-20): Please wait Leonardo (2021-11-20): A few months Chung (2021-11-20): Accountant supermarket manager Salvador (2021-11-20): A pension scheme
  Jerry (2021-11-20): What sort of music do you like? Terrence (2021-11-20): A financial advisor Josef (2021-11-20): I study here Garfield (2021-11-20): I hate shopping Filiberto (2021-11-20): I came here to work Lavern (2021-11-20): An accountancy practice Calvin (2021-11-20): Best Site good looking Deandre (2021-11-20): Have you got a telephone directory? Jeremy (2021-11-20): Canada>Canada Demetrius (2021-11-20): Have you got any qualifications? Thebest (2021-11-20): Photography Scottie (2021-11-20): Your cash is being counted Elton (2021-11-20): In a meeting Michal (2021-11-20): Until August Addison (2021-11-20): I love the theatre Mike (2021-11-20): A jiffy bag Malcom (2021-11-20): How much notice do you have to give? Domenic (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Johnnie (2021-11-20): Do you play any instruments? Daryl (2021-11-20): A pension scheme Brendan (2021-11-20): A packet of envelopes Enoch (2021-11-20): I stay at home and look after the children Jack (2021-11-20): I need to charge up my phone Eldon (2021-11-20): Have you got any qualifications? Felton (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Santiago (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Gerald (2021-11-20): Yes, I love it! Maya (2021-11-20): Your cash is being counted Kurtis (2021-11-20): Could I have an application form? Morgan (2021-11-20): Please call back later Jennifer (2021-11-20): Insert your card Jonah (2021-11-20): What do you study? Kristopher (2021-11-20): How do you spell that? Raymundo (2021-11-20): A Second Class stamp Ella (2021-11-20): Remove card Andre (2021-11-20): Please call back later Willy (2021-11-20): perfect design thanks Garrett (2021-11-20): A law firm Jarvis (2021-11-20): An estate agents Humberto (2021-11-20): Do you know the number for ? Douglas (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Christian (2021-11-20): When do you want me to start? Eblanned (2021-11-20): We went to university together Ricky (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Percy (2021-11-20): When can you start? Millard (2021-11-20): I work for myself Quentin (2021-11-20): Will I have to work shifts? Thebest (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Lyman (2021-11-20): Very funny pictures Gracie (2021-11-20): I saw your advert in the paper Douglass (2021-11-20): How many would you like? Maria (2021-11-20): A book of First Class stamps Linwood (2021-11-20): good material thanks Razer22 (2021-11-20): How do you know each other? Stanley (2021-11-20): Yes, I love it! Quincy (2021-11-20): How do I get an outside line? Garth (2021-11-20): magic story very thanks Jesus (2021-11-20): Yes, I love it! Jefferey (2021-11-20): Just over two years Pitfighter (2021-11-20): Where are you from? Tommy (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Caleb (2021-11-20): Could you please repeat that? Herschel (2021-11-20): Thanks for calling Mathew (2021-11-20): Do you know the address? Vida (2021-11-20): US dollars Deandre (2021-11-20): Insufficient funds Ignacio (2021-11-20): Where are you from? Wilmer (2021-11-20): Who would I report to? Hassan (2021-11-20): Have you read any good books lately? Deandre (2021-11-20): One moment, please Cleveland (2021-11-20): Why did you come to ? Francis (2021-11-20): Could you please repeat that? Luke (2021-11-20): Could I borrow your phone, please? Paris (2021-11-20): What qualifications have you got? Linwood (2021-11-20): Which team do you support? Dwight (2021-11-20): real beauty page Salvador (2021-11-20): Would you like a receipt? Israel (2021-11-20): Very funny pictures Grover (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Ellis (2021-11-20): I support Manchester United Malcolm (2021-11-20): Are you a student? Rodney (2021-11-20): Please call back later Jamal (2021-11-20): I study here Rolland (2021-11-20): Which university are you at? Nicholas (2021-11-20): Who would I report to? Marissa (2021-11-20): I quite like cooking Agustin (2021-11-20): Why did you come to ? Jonathon (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Monty (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Bobby (2021-11-20): What company are you calling from? Wilburn (2021-11-20): Will I have to work shifts? Sara (2021-11-20): US dollars Felipe (2021-11-20): Could I borrow your phone, please? Gerardo (2021-11-20): I like it a lot Benito (2021-11-20): Can I call you back? Lindsay (2021-11-20): Do you know each other? Foster (2021-11-20): Stolen credit card Russell (2021-11-20): Which university are you at? Gerald (2021-11-20): What sort of work do you do? Freelove (2021-11-20): Could I make an appointment to see ? Reuben (2021-11-20): Through friends Shelton (2021-11-20): What do you do? Fredrick (2021-11-20): Go travelling Hunter (2021-11-20): What qualifications have you got? Giuseppe (2021-11-20): I live here Sylvester (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Dusty (2021-11-20): A pension scheme Trent (2021-11-20): Children with disabilities Emmett (2021-11-20): Would you like to leave a message? Dominic (2021-11-20): Insert your card Ariel (2021-11-20): What qualifications have you got? Cyril (2021-11-20): A financial advisor Zoey (2021-11-20): Punk not dead Morris (2021-11-20): How much will it cost to send this letter to ? Rickie (2021-11-20): Can I use your phone? Buster (2021-11-20): How much is a First Class stamp? Daren (2021-11-20): Nice to meet you
  Quintin (2021-11-20): Languages Julia (2021-11-20): Did you go to university? Jerry (2021-11-20): Very interesting tale Chris (2021-11-20): A few months Stevie (2021-11-20): I love this site Ahmad (2021-11-20): Yes, I play the guitar Leonard (2021-11-20): I support Manchester United Chang (2021-11-20): Can I call you back? Willie (2021-11-20): Just over two years Cecil (2021-11-20): This is your employment contract Norbert (2021-11-20): Thanks for calling Milan (2021-11-20): How much does the job pay? Olivia (2021-11-20): I came here to work Ervin (2021-11-20): How would you like the money? Darrick (2021-11-20): A book of First Class stamps Sammie (2021-11-20): I really like swimming Kendall (2021-11-20): On another call Nigel (2021-11-20): Whereabouts are you from? Reuben (2021-11-20): Gloomy tales Frank (2021-11-20): How would you like the money? Frederick (2021-11-20): How would you like the money? Shayne (2021-11-20): Sorry, I ran out of credit Marcelo (2021-11-20): Sorry, I ran out of credit Richard (2021-11-20): Why did you come to ? Darius (2021-11-20): The manager Edison (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Herbert (2021-11-20): Recorded Delivery Roger (2021-11-20): I saw your advert in the paper Irvin (2021-11-20): Very Good Site Lionel (2021-11-20): Hello good day Merle (2021-11-20): Accountant supermarket manager Blair (2021-11-20): Jonny was here
  Calvin (2021-11-20): Best Site Good Work Nathan (2021-11-20): How much were you paid in your last job? Elizabeth (2021-11-20): Have you got a telephone directory? Reggie (2021-11-20): Do you play any instruments? Isreal (2021-11-20): Stolen credit card Benedict (2021-11-20): Will I get travelling expenses? Gregorio (2021-11-20): Could I have , please? Dallas (2021-11-20): When do you want me to start? Justin (2021-11-20): perfect design thanks Aaron (2021-11-20): What sort of music do you like? Lifestile (2021-11-20): This is your employment contract Diego (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Dusty (2021-11-20): Not in at the moment Michel (2021-11-20): How long have you lived here? Vance (2021-11-20): I work for a publishers Chuck (2021-11-20): Lost credit card Shawn (2021-11-20): Three years Wilbert (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Bobbie (2021-11-20): I like it a lot Adam (2021-11-20): An envelope Chance (2021-11-20): Would you like to leave a message? Carmine (2021-11-20): I like it a lot Trinity (2021-11-20): How do I get an outside line? Deadman (2021-11-20): An accountancy practice Gerard (2021-11-20): What sort of music do you like? Buddy (2021-11-20): I need to charge up my phone Chadwick (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Kristofer (2021-11-20): We went to university together Amelia (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Ervin (2021-11-20): Could I have an application form? Dwight (2021-11-20): Looking for a job Rebecca (2021-11-20): Where do you live? Eddie (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Gracie (2021-11-20): How do I get an outside line? Enoch (2021-11-20): Do you know the address? Autumn (2021-11-20): How much is a First Class stamp? Myron (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Joaquin (2021-11-20): Please call back later Kaylee (2021-11-20): A First Class stamp Jack (2021-11-20): Sorry, I ran out of credit Kristopher (2021-11-20): Gloomy tales Winford (2021-11-20): Can I take your number? Bobber (2021-11-20): Thanks funny site
  Berry (2021-11-20): What part of do you come from? Devin (2021-11-20): I need to charge up my phone Ralph (2021-11-20): A First Class stamp Antone (2021-11-20): Remove card Louis (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Earle (2021-11-20): Punk not dead Carter (2021-11-20): Please call back later Keven (2021-11-20): How do you do? Xavier (2021-11-20): A few months Marcellus (2021-11-20): We need someone with qualifications Modesto (2021-11-20): Special Delivery Jasper (2021-11-20): Wonderfull great site Shawn (2021-11-20): I do some voluntary work Titus (2021-11-20): Lost credit card Maria (2021-11-20): One moment, please Julio (2021-11-20): Excellent work, Nice Design Quaker (2021-11-20): Can I call you back? Josiah (2021-11-20): Accountant supermarket manager Herman (2021-11-20): A financial advisor Tyron (2021-11-20): A First Class stamp Marvin (2021-11-20): This is your employment contract Johnathon (2021-11-20): What do you do for a living? Sonny (2021-11-20): What do you study? Gabrielle (2021-11-20): Can I use your phone? Jarrod (2021-11-20): Whereabouts are you from? Wilton (2021-11-20): I like watching TV Magic (2021-11-20): This is your employment contract Gerardo (2021-11-20): An estate agents Jonas (2021-11-20): What sort of work do you do? Roland (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Myles (2021-11-20): I was made redundant two months ago Christian (2021-11-20): An envelope Gregory (2021-11-20): I like it a lot Keenan (2021-11-20): this is be cool 8) Erin (2021-11-20): I work here Darren (2021-11-20): I work for myself Alphonso (2021-11-20): Get a job Roger (2021-11-20): Excellent work, Nice Design Giuseppe (2021-11-20): The manager river
  Edwardo (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Isaac (2021-11-20): What do you do? Logan (2021-11-20): Could I have , please? Sherwood (2021-11-20): Is this a temporary or permanent position? Franklyn (2021-11-20): Whereabouts are you from? Andrea (2021-11-20): Some First Class stamps Landon (2021-11-20): A book of First Class stamps Rolland (2021-11-20): Where are you calling from? Avery (2021-11-20): Incorrect PIN Devon (2021-11-20): How long have you lived here? Abram (2021-11-20): Can you put it on the scales, please? Jake (2021-11-20): Who do you work for? Enoch (2021-11-20): What company are you calling from? Jacob (2021-11-20): A packet of envelopes Diego (2021-11-20): Did you go to university? Brooke (2021-11-20): Cool site goodluck :) Lillian (2021-11-20): How long have you lived here? Donny (2021-11-20): Lost credit card Erick (2021-11-20): An estate agents Aiden (2021-11-20): A law firm Hayden (2021-11-20): magic story very thanks Scott (2021-11-20): How many would you like? Lewis (2021-11-20): Please wait Natalie (2021-11-20): Would you like a receipt? Columbus (2021-11-20): We were at school together Alonzo (2021-11-20): What do you do? Ezekiel (2021-11-20): Punk not dead Carol (2021-11-20): I work here Emmitt (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Mitchel (2021-11-20): I work here Lucas (2021-11-20): A company car Willy (2021-11-20): What line of work are you in? Emilio (2021-11-20): Can you hear me OK? Willie (2021-11-20): Another service? Janni (2021-11-20): This is your employment contract Craig (2021-11-20): Have you got a current driving licence? Orville (2021-11-20): Where do you come from? Barbera (2021-11-20): Could I have , please? Charlie (2021-11-20): I work for a publishers Camila (2021-11-20): The United States Gerry (2021-11-20): How much is a Second Class stamp? Reynaldo (2021-11-20): Nice to meet you Tyson (2021-11-20): real beauty page Graham (2021-11-20): Can I use your phone? Louie (2021-11-20): Some First Class stamps Buford (2021-11-20): We used to work together Nigel (2021-11-20): I sing in a choir Marty (2021-11-20): Where did you go to university? Neville (2021-11-20): Could you tell me the dialing code for ? Isaac (2021-11-20): How would you like the money? Bennett (2021-11-20): Do you need a work permit? Pablo (2021-11-20): Very interesting tale Micheal (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Fletcher (2021-11-20): Do you play any instruments? Harry (2021-11-20): When can you start? Caroline (2021-11-20): I want to report a Wesley (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Angelo (2021-11-20): Could you ask him to call me? Williams (2021-11-20): A book of First Class stamps Nicky (2021-11-20): Will I get paid for overtime? Fredrick (2021-11-20): I work for myself Scotty (2021-11-20): Could you tell me the number for ? Claud (2021-11-20): Directory enquiries Lincoln (2021-11-20): A jiffy bag Anton (2021-11-20): Children with disabilities Trent (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Eusebio (2021-11-20): Yes, I love it! Marcus (2021-11-20): good material thanks Gianna (2021-11-20): I want to make a withdrawal Ariel (2021-11-20): How long have you lived here? Percy (2021-11-20): How do you do? Barrett (2021-11-20): On another call Mikel (2021-11-20): Who would I report to? Chung (2021-11-20): Withdraw cash Jeffery (2021-11-20): Will I have to work shifts? Weston (2021-11-20): A few months Leland (2021-11-20): Please wait Quintin (2021-11-20): Very interesting tale Wyatt (2021-11-20): I hate shopping Addison (2021-11-20): A financial advisor Gabriella (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Gustavo (2021-11-20): We work together Milford (2021-11-20): A few months Owen (2021-11-20): Is there ? Mitchel (2021-11-20): I like watching TV Dewayne (2021-11-20): magic story very thanks Ahmad (2021-11-20): A company car Janni (2021-11-20): History Maynard (2021-11-20): I really like swimming Marcelino (2021-11-20): An estate agents Delbert (2021-11-20): Gloomy tales Rueben (2021-11-20): How much is a Second Class stamp? Rodrigo (2021-11-20): this is be cool 8) Ashton (2021-11-20): What do you study? Serenity (2021-11-20): I want to report a Monroe (2021-11-20): I do some voluntary work Hassan (2021-11-20): The manager Darin (2021-11-20): Is this a temporary or permanent position? Dwayne (2021-11-20): In tens, please (ten pound notes) Randall (2021-11-20): Wonderfull great site Mckinley (2021-11-20): Who do you work for? Jake (2021-11-20): I quite like cooking Stacy (2021-11-20): Withdraw cash Whitney (2021-11-20): Do you play any instruments? Avery (2021-11-20): A financial advisor Coolman (2021-11-20): Have you got any experience? Sidney (2021-11-20): Whereabouts are you from? Cornelius (2021-11-20): Punk not dead Cooper (2021-11-20): Go travelling Claude (2021-11-20): I work with computers Pierre (2021-11-20): Could you ask him to call me? Seymour (2021-11-20): What university do you go to? Vicente (2021-11-20): What are the hours of work? Brianna (2021-11-20): Excellent work, Nice Design Fausto (2021-11-20): I like it a lot Joshua (2021-11-20): Could you send me an application form? Juan (2021-11-20): How many would you like? Danilo (2021-11-20): A few months Sofia (2021-11-20): How much does the job pay? Rodrick (2021-11-20): I do some voluntary work Ava (2021-11-20): How many would you like? Alexander (2021-11-20): An accountancy practice Sofia (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Arron (2021-11-20): Where did you go to university? Alvaro (2021-11-20): What do you do for a living? Alvaro (2021-11-20): Pleased to meet you Jesse (2021-11-20): Three years Roberto (2021-11-20): Recorded Delivery Roderick (2021-11-20): Lost credit card Carlton (2021-11-20): I enjoy travelling Ezequiel (2021-11-20): The National Gallery Isaiah (2021-11-20): Withdraw cash Dusty (2021-11-20): A jiffy bag Lloyd (2021-11-20): How much does the job pay? Donte (2021-11-20): Would you like a receipt? Cyril (2021-11-20): What do you like doing in your spare time? Alberto (2021-11-20): Please wait Chance (2021-11-20): Best Site good looking Elliott (2021-11-20): Could I order a new chequebook, please? Micah (2021-11-20): very best job Willian (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Donnie (2021-11-20): This is the job description Marco (2021-11-20): Can you put it on the scales, please? Foster (2021-11-20): Which team do you support? Wilfred (2021-11-20): An accountancy practice Arlie (2021-11-20): I never went to university Kaylee (2021-11-20): Where did you go to university? Chase (2021-11-20): Very funny pictures Jamison (2021-11-20): Hello good day Jessie (2021-11-20): Can I call you back? Wilfredo (2021-11-20): A packet of envelopes Billie (2021-11-20): Would you like to leave a message? Donte (2021-11-20): Who would I report to? Hiram (2021-11-20): I want to report a Caroline (2021-11-20): What sort of work do you do? Jerry (2021-11-20): Just over two years Orval (2021-11-20): I never went to university Lightsoul (2021-11-20): History Brody (2021-11-20): Jonny was here Gilbert (2021-11-20): Not in at the moment Brianna (2021-11-20): The United States Virgil (2021-11-20): Please call back later Haley (2021-11-20): This is your employment contract Edmundo (2021-11-20): Have you got any experience? Lioncool (2021-11-20): Children with disabilities Abraham (2021-11-20): Very funny pictures Rodrigo (2021-11-20): Will I be paid weekly or monthly? Russell (2021-11-20): Insufficient funds Erwin (2021-11-20): A few months b
  Riley (2021-11-20): How do you spell that? Ezekiel (2021-11-20): How do I get an outside line? Marlon (2021-11-20): Have you read any good books lately? Dallas (2021-11-20): Free medical insurance Heyjew (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Newton (2021-11-20): Sorry, I ran out of credit Zackary (2021-11-20): We were at school together Blaine (2021-11-20): Your cash is being counted Luke (2021-11-20): Whereabouts are you from? Clinton (2021-11-20): Yes, I play the guitar Harland (2021-11-20): Insufficient funds Robby (2021-11-20): Can I take your number? Vanessa (2021-11-20): How much is a Second Class stamp? Refugio (2021-11-20): I enjoy travelling Claudio (2021-11-20): Directory enquiries Stephan (2021-11-20): Is there ? Autumn (2021-11-20): When can you start? Maximo (2021-11-20): Which team do you support? Jose (2021-11-20): I like it a lot Reginald (2021-11-20): Could you ask her to call me? Vince (2021-11-20): Where do you study? Pablo (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Valeria (2021-11-20): I was born in Australia but grew up in England Dannie (2021-11-20): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Danielle (2021-11-20): I love this site Emmitt (2021-11-20): A book of First Class stamps Haley (2021-11-20): Can you hear me OK? Rickie (2021-11-20): What university do you go to? Darnell (2021-11-20): Could I take your name and number, please? Shaun (2021-11-20): Accountant supermarket manager Byron (2021-11-20): How many more years do you have to go? Kaitlyn (2021-11-20): I hate shopping test
  Quintin (2021-11-20): Have you seen any good films recently? Nathan (2021-11-20): What sort of work do you do? Orville (2021-11-20): Have you read any good books lately? Nevaeh (2021-11-20): I sing in a choir Donovan (2021-11-20): Do you need a work permit? Antione (2021-11-20): Could you give me some smaller notes? Cyril (2021-11-20): Could you tell me my balance, please? Sherwood (2021-11-20): Yes, I love it! Connie (2021-11-20): I enjoy travelling Jarrett (2021-11-20): Could I borrow your phone, please? Weldon (2021-11-20): How many days will it take for the cheque to clear? Bradford (2021-11-20): I like it a lot Brice (2021-11-20): A financial advisor Lionel (2021-11-20): The National Gallery Leah (2021-11-20): How do you do? Barney (2021-11-20): Wonderfull great site Tomas (2021-11-20): Stolen credit card Janni (2021-11-20): We used to work together Ezequiel (2021-11-20): Have you got any ? Lucas (2021-11-20): Go travelling Morgan (2021-11-20): Until August Warren (2021-11-20): Where did you go to university? Grant (2021-11-20): What are the hours of work? Kendall (2021-11-20): Please call back later Ellsworth (2021-11-20): Where do you study? Brody (2021-11-20): Thanks funny site Elton (2021-11-20): A financial advisor Aidan (2021-11-20): I like it a lot Josef (2021-11-20): I like watching football Arturo (2021-11-20): Where are you from? Shelby (2021-11-20): Some First Class stamps Stevie (2021-11-20): What are the hours of work? Jose (2021-11-20): Remove card Edmund (2021-11-20): I came here to study Alvin (2021-11-20): Three years Werner (2021-11-20): Not in at the moment Trinidad (2021-11-20): A book of First Class stamps Kaylee (2021-11-20): Why did you come to ? Cyrus (2021-11-20): Is it convenient to talk at the moment? Richard (2021-11-20): Can you hear me OK? Lucien (2021-11-20): Will I have to work on Saturdays? Boris (2021-11-20): Looking for work Jayden (2021-11-20): When do you want me to start? Hershel (2021-11-20): The National Gallery Alfonzo (2021-11-20): magic story very thanks Rocky (2021-11-20): We went to university together Mike (2021-11-20): We went to university together Garrett (2021-11-20): I support Manchester United Alejandro (2021-11-20): Could I order a new chequebook, please? Jarrod (2021-11-20): Can I use your phone? Donnell (2021-11-20): I want to make a withdrawal Vincenzo (2021-11-20): Where are you from? Nestor (2021-11-20): How long are you planning to stay here? Modesto (2021-11-20): In tens, please (ten pound notes) Danial (2021-11-20): Do you have any exams coming up? Jocelyn (2021-11-20): I like watching TV Benton (2021-11-20): Very funny pictures Randall (2021-11-20): Can I use your phone? Coolman (2021-11-20): Can I take your number? Colby (2021-11-20): Just over two years Manuel (2021-11-20): Can I take your number? Natalie (2021-11-20): What are the hours of work? Glenn (2021-11-20): What part of do you come from? Basil (2021-11-20): A few months Plank (2021-11-20): Have you got any qualifications? Marquis (2021-11-21): I enjoy travelling Chance (2021-11-21): Could I borrow your phone, please? Clair (2021-11-21): How many are there in a book? Alfonzo (2021-11-21): Insufficient funds Sierra (2021-11-21): Looking for work Raymond (2021-11-21): I need to charge up my phone Errol (2021-11-21): Do you need a work permit? Elton (2021-11-21): An envelope Morgan (2021-11-21): What sort of work do you do? Timothy (2021-11-21): A packet of envelopes Percy (2021-11-21): The manager Winford (2021-11-21): Thanks for calling Fredrick (2021-11-21): In tens, please (ten pound notes) Peyton (2021-11-21): What do you do for a living? Janni (2021-11-21): A jiffy bag Jared (2021-11-21): We used to work together Mario (2021-11-21): What qualifications have you got? Vincent (2021-11-21): How much is a Second Class stamp? Willis (2021-11-21): A financial advisor Arnold (2021-11-21): Could I order a new chequebook, please? Joesph (2021-11-21): Hello good day Harry (2021-11-21): Can I call you back? Hilario (2021-11-21): History Freddie (2021-11-21): Have you got a telephone directory? Thomas (2021-11-21): Why did you come to ? Cooler111 (2021-11-21): What line of work are you in? Carmine (2021-11-21): Lost credit card Vincent (2021-11-21): Sorry, you must have the wrong number Buster (2021-11-21): good material thanks Barry (2021-11-21): What sort of work do you do? Hunter (2021-11-21): How do you do? Rodrick (2021-11-21): How much is a First Class stamp? Anthony (2021-11-21): I love the theatre Reyes (2021-11-21): Remove card Donald (2021-11-21): The National Gallery Edwardo (2021-11-21): Accountant supermarket manager Emmett (2021-11-21): Do you like it here? Wilber (2021-11-21): Do you know each other? Frankie (2021-11-21): good material thanks Faith (2021-11-21): How long have you lived here? Douglas (2021-11-21): Do you like it here? Marcel (2021-11-21): Could you tell me the dialing code for ? Leslie (2021-11-21): How much does the job pay? Richard (2021-11-21): Best Site good looking Greenwood (2021-11-21): Recorded Delivery Friend35 (2021-11-21): Cool site goodluck :) Evelyn (2021-11-21): On another call Jose (2021-11-21): Excellent work, Nice Design Dillon (2021-11-21): I wanted to live abroad Clayton (2021-11-21): Sorry, I ran out of credit Kidrock (2021-11-21): Who do you work for? Clarence (2021-11-21): Could I have , please? Landon (2021-11-21): I came here to study Fidel (2021-11-21): I work with computers Kristofer (2021-11-21): An accountancy practice Mervin (2021-11-21): Where do you study? Parker (2021-11-21): I really like swimming Elmer (2021-11-21): On another call Colby (2021-11-21): I support Manchester United Brice (2021-11-21): I like watching TV Dghonson (2021-11-21): How many are there in a book? Jackie (2021-11-21): Very Good Site Kermit (2021-11-21): Please wait
  Elvis (2021-11-21): Hello good day Danial (2021-11-21): Three years ph
  Kennith (2021-11-21): I like watching TV Modesto (2021-11-21): This site is crazy :) Madeline (2021-11-21): Could I borrow your phone, please? Lesley (2021-11-21): How do I get an outside line? Cornell (2021-11-21): We went to university together Emmett (2021-11-21): Another service? Antone (2021-11-21): Some First Class stamps Larry (2021-11-21): The National Gallery Isabella (2021-11-21): Will I be paid weekly or monthly? Faustino (2021-11-21): I work with computers Shane (2021-11-21): Which team do you support? Marco (2021-11-21): Through friends Damion (2021-11-21): Could I borrow your phone, please? Dogkill (2021-11-21): Insufficient funds Jeffrey (2021-11-21): A few months Delbert (2021-11-21): How much is a Second Class stamp? Wilbur (2021-11-21): What do you study? Aiden (2021-11-21): magic story very thanks Humberto (2021-11-21): Have you got a current driving licence? Marcel (2021-11-21): I work with computers Valentine (2021-11-21): Canada>Canada Merrill (2021-11-21): Please wait Steep777 (2021-11-21): Do you have any exams coming up? Tyler (2021-11-21): Have you got any qualifications? Landon (2021-11-21): Do you know the number for ? Andre (2021-11-21): I like watching football Brady (2021-11-21): On another call Gabriella (2021-11-21): good material thanks Freddie (2021-11-21): Can I call you back? Melissa (2021-11-21): Insufficient funds Seymour (2021-11-21): How do I get an outside line? Nicholas (2021-11-21): A law firm Demetrius (2021-11-21): Have you got any ? Stacy (2021-11-21): How much does the job pay? Jaime (2021-11-21): Who do you work for? Merlin (2021-11-21): Have you got a telephone directory? Stewart (2021-11-21): real beauty page Gerald (2021-11-21): Sorry, you must have the wrong number Carmine (2021-11-21): I read a lot Zachary (2021-11-21): Wonderfull great site Gregorio (2021-11-21): An estate agents Jarod (2021-11-21): How do you know each other? Barrett (2021-11-21): Did you go to university? Bobber (2021-11-21): Wonderfull great site Crazyfrog (2021-11-21): In tens, please (ten pound notes) Garland (2021-11-21): Directory enquiries Gaston (2021-11-21): What sort of music do you listen to? Monte (2021-11-21): Cool site goodluck :) Boris (2021-11-21): good material thanks Christopher (2021-11-21): I quite like cooking Erich (2021-11-21): Do you know the number for ? Luther (2021-11-21): What part of do you come from? Chang (2021-11-21): Will I get travelling expenses? Johnathon (2021-11-21): Can you hear me OK? Josef (2021-11-21): Is it convenient to talk at the moment? Ashton (2021-11-21): I quite like cooking Erwin (2021-11-21): Your cash is being counted Clinton (2021-11-21): I wanted to live abroad Major (2021-11-21): Whereabouts are you from? Peyton (2021-11-21): What qualifications have you got? Darell (2021-11-21): I was made redundant two months ago Faustino (2021-11-21): We work together Derek (2021-11-21): How much were you paid in your last job? Katherine (2021-11-21): This is your employment contract Jonah (2021-11-21): Could I have a statement, please? Lloyd (2021-11-21): Have you got any qualifications? Refugio (2021-11-21): Have you got a telephone directory? Victoria (2021-11-21): One moment, please Patricia (2021-11-21): An estate agents Reuben (2021-11-21): A few months Isreal (2021-11-21): Get a job Ryan (2021-11-21): The National Gallery Christian (2021-11-21): I like it a lot Darius (2021-11-21): Cool site goodluck :) Aubrey (2021-11-21): What part of do you come from? Hubert (2021-11-21): Can you put it on the scales, please? Wendell (2021-11-21): What company are you calling from? Isreal (2021-11-21): Sorry, you must have the wrong number Oswaldo (2021-11-21): What sort of music do you like? Jospeh (2021-11-21): How many are there in a book? Edgar (2021-11-21): Insert your card Johnny (2021-11-21): I live here Katherine (2021-11-21): We need someone with experience Ava (2021-11-21): Cool site goodluck :) Mervin (2021-11-21): I came here to work Louis (2021-11-21): Is this a temporary or permanent position? Lenny (2021-11-21): When do you want me to start? Julio (2021-11-21): I stay at home and look after the children Maya (2021-11-21): I need to charge up my phone Domingo (2021-11-21): I really like swimming Chester (2021-11-21): Is this a temporary or permanent position? Ellis (2021-11-21): Could you ask him to call me? Antione (2021-11-21): Have you got any experience? Addison (2021-11-21): Yes, I play the guitar Douglas (2021-11-21): Insert your card Raymundo (2021-11-21): Free medical insurance Archie (2021-11-21): Which university are you at? Alton (2021-11-21): Yes, I play the guitar Renato (2021-11-21): Have you got a current driving licence? Stacey (2021-11-21): This is the job description Alex (2021-11-21): Have you read any good books lately? Isabella (2021-11-21): An envelope Bobbie (2021-11-21): International directory enquiries Efren (2021-11-21): A jiffy bag Alyssa (2021-11-21): We were at school together Robbie (2021-11-21): Can I take your number? Bernie (2021-11-21): We went to university together Layla (2021-11-21): Hello good day Noah (2021-11-21): What sort of work do you do? Michal (2021-11-21): Sorry, I ran out of credit Morgan (2021-11-21): Insert your card Norris (2021-11-21): Which year are you in? Cecil (2021-11-21): Is there ? Bob (2021-11-21): Thanks funny site Gerardo (2021-11-21): I was made redundant two months ago Lazaro (2021-11-21): What line of work are you in? Robin (2021-11-21): Yes, I play the guitar Jonas (2021-11-21): How do you do? Merle (2021-11-21): A packet of envelopes Jamison (2021-11-21): Could I have a statement, please? Lifestile (2021-11-21): We were at school together Jerrod (2021-11-21): Could you tell me the number for ? Laverne (2021-11-21): Nice to meet you Grant (2021-11-21): Is this a temporary or permanent position? Johnie (2021-11-21): magic story very thanks Terence (2021-11-21): I live in London Murray (2021-11-21): Incorrect PIN Melissa (2021-11-21): This is the job description Pablo (2021-11-21): We need someone with qualifications Stacey (2021-11-21): Is this a temporary or permanent position? Louis (2021-11-21): Could you tell me the number for ? Sean (2021-11-21): I read a lot Heyjew (2021-11-21): Free medical insurance Merle (2021-11-21): Can you hear me OK? Rhett (2021-11-21): Could you tell me the number for ? Valentine (2021-11-21): Could you send me an application form? Trevor (2021-11-21): Hello good day Brooks (2021-11-21): What line of work are you in? Corey (2021-11-21): Remove card Leslie (2021-11-21): I work for myself Forrest (2021-11-21): What line of work are you in? Terry (2021-11-21): We work together Kennith (2021-11-21): How much does the job pay? Alfonzo (2021-11-21): Where are you from? Phillip (2021-11-21): Could I have a statement, please? Keneth (2021-11-21): Lost credit card Milford (2021-11-21): I stay at home and look after the children Jefferson (2021-11-21): We need someone with qualifications Solomon (2021-11-21): A company car Garfield (2021-11-21): A Second Class stamp Fredrick (2021-11-21): Three years Bernard (2021-11-21): I like it a lot Vince (2021-11-21): Thanks funny site Octavio (2021-11-21): real beauty page Leonardo (2021-11-21): US dollars Terence (2021-11-21): In tens, please (ten pound notes) Arlen (2021-11-21): When can you start? Buddy (2021-11-21): Yes, I love it! Burton (2021-11-21): How many are there in a book? Charlie (2021-11-21): Which year are you in? Quentin (2021-11-21): Stolen credit card Leroy (2021-11-21): Children with disabilities Keenan (2021-11-21): very best job Andres (2021-11-21): Just over two years Nicole (2021-11-21): How long have you lived here? Jospeh (2021-11-21): I read a lot Ricky (2021-11-21): Which year are you in? Israel (2021-11-21): The United States Odell (2021-11-21): magic story very thanks Donny (2021-11-21): A First Class stamp Graham (2021-11-21): Would you like to leave a message? Flyman (2021-11-21): Have you got any ? Goodsam (2021-11-21): When can you start? Rachel (2021-11-21): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Sterling (2021-11-21): Do you know the number for ? Major (2021-11-21): I came here to work Federico (2021-11-21): Another year Jamaal (2021-11-21): Which university are you at? Walker (2021-11-21): I hate shopping a
  Virgil (2021-11-21): Why did you come to ? Ahmad (2021-11-21): We went to university together Jimmi (2021-11-21): Is there ? betno
  Edward (2021-11-21): Hold the line, please Dominick (2021-11-21): Get a job bis
  Rodolfo (2021-11-21): I read a lot
  Flyman (2021-11-21): Yes, I love it! Rolando (2021-11-21): Where do you study? Aidan (2021-11-21): Looking for a job Pedro (2021-11-21): Directory enquiries Orlando (2021-11-21): perfect design thanks Magic (2021-11-21): How do you know each other? Jack (2021-11-21): I was born in Australia but grew up in England Frankie (2021-11-21): Have you got a current driving licence? Brendan (2021-11-21): Looking for a job Granville (2021-11-21): Insert your card Sheldon (2021-11-21): Do you like it here? Bernie (2021-11-21): Are you a student? Ferdinand (2021-11-21): this is be cool 8) Mohammad (2021-11-21): I quite like cooking Donnell (2021-11-21): I went to Chong (2021-11-21): Accountant supermarket manager Stephen (2021-11-21): I live in London Joshua (2021-11-21): Can you put it on the scales, please? Rudolph (2021-11-21): Please call back later Wiley (2021-11-21): Could you tell me my balance, please? Friend35 (2021-11-21): Can you hear me OK? Juan (2021-11-21): Could you ask her to call me? Elroy (2021-11-21): This site is crazy :) Kidrock (2021-11-21): Looking for a job Lenard (2021-11-21): What do you like doing in your spare time? Jewell (2021-11-21): Where do you live? Bradly (2021-11-21): Stolen credit card Ignacio (2021-11-21): In tens, please (ten pound notes) Blair (2021-11-21): What are the hours of work? Shirley (2021-11-21): Cool site goodluck :) Trinity (2021-11-21): Will I get paid for overtime? Jeffery (2021-11-21): Where do you study? Jerry (2021-11-21): Yes, I love it! Napoleon (2021-11-21): Recorded Delivery Bernie (2021-11-21): magic story very thanks Eblanned (2021-11-21): Special Delivery Wilson (2021-11-21): Could you ask her to call me? Mariano (2021-11-21): What university do you go to? Forrest (2021-11-21): Cool site goodluck :) Sidney (2021-11-21): Hold the line, please
  Sammie (2021-11-21): A financial advisor Ervin (2021-11-21): Hello good day Barney (2021-11-21): Could I make an appointment to see ? Brooklyn (2021-11-21): A First Class stamp Jada (2021-11-21): perfect design thanks Waylon (2021-11-21): Which university are you at? Michal (2021-11-21): What are the hours of work? Harold (2021-11-21): A law firm Francis (2021-11-21): We used to work together Lenard (2021-11-21): Would you like to leave a message? Eugenio (2021-11-21): Directory enquiries Incomeppc (2021-11-21): Free medical insurance Heyjew (2021-11-21): Hello good day Booker (2021-11-21): A Second Class stamp Alfredo (2021-11-21): Who would I report to? Cooper (2021-11-21): I work for myself Hailey (2021-11-21): A packet of envelopes Sandy (2021-11-21): I want to report a Dudley (2021-11-21): Can you put it on the scales, please? Orval (2021-11-21): Could I have an application form? Winfred (2021-11-21): What university do you go to? Benjamin (2021-11-21): Is there ? how
  Errol (2021-11-21): I quite like cooking Cooler111 (2021-11-21): Will I be paid weekly or monthly? Nelson (2021-11-21): How do you spell that? Craig (2021-11-21): I have my own business Edgar (2021-11-21): How do I get an outside line? Isaias (2021-11-21): A packet of envelopes Rusty (2021-11-21): A pension scheme Pedro (2021-11-21): Free medical insurance Jerrell (2021-11-21): A pension scheme ive
  Irwin (2021-11-21): A few months Zoey (2021-11-21): I stay at home and look after the children Friend35 (2021-11-21): very best job Jamar (2021-11-21): What sort of work do you do? Chang (2021-11-21): Yes, I play the guitar Sherman (2021-11-21): Do you like it here? Royce (2021-11-21): Just over two years Madelyn (2021-11-21): Would you like to leave a message? Kelley (2021-11-21): Punk not dead Margarito (2021-11-21): this is be cool 8) Evan (2021-11-21): This site is crazy :) Samuel (2021-11-21): How do I get an outside line? Willian (2021-11-21): How much notice do you have to give? Keven (2021-11-21): Is there ? Waylon (2021-11-21): History Caden (2021-11-21): Languages Infest (2021-11-21): I want to make a withdrawal Lauren (2021-11-21): A jiffy bag Hannah (2021-11-21): Could I order a new chequebook, please? Joaquin (2021-11-21): Please wait
  Domenic (2021-11-21): We work together Deadman (2021-11-21): A financial advisor Edmund (2021-11-21): The manager Arden (2021-11-21): Where do you live? Morris (2021-11-21): Where are you from? Lucio (2021-11-21): Canada>Canada Kayla (2021-11-21): The National Gallery William (2021-11-21): I really like swimming Lauren (2021-11-21): How many would you like? Diego (2021-11-21): Free medical insurance Vaughn (2021-11-21): Looking for work Trevor (2021-11-21): Through friends Dwayne (2021-11-21): Can I take your number? Evelyn (2021-11-21): I live in London Lester (2021-11-21): Canada>Canada Stanford (2021-11-21): good material thanks Charles (2021-11-21): I like watching football Brenton (2021-11-21): Would you like to leave a message? Virgilio (2021-11-21): Are you a student? Arnoldo (2021-11-21): Sorry, I ran out of credit Isaac (2021-11-21): Whereabouts in are you from? Jeramy (2021-11-21): How many are there in a book? Merrill (2021-11-21): Could I have an application form? Warren (2021-11-21): What qualifications have you got? Graham (2021-11-21): We used to work together Armand (2021-11-21): Could you tell me my balance, please? Homer (2021-11-21): Could you send me an application form? Julius (2021-11-21): Where do you study? Lucio (2021-11-21): Withdraw cash Vince (2021-11-21): Looking for work Marshall (2021-11-21): Could I make an appointment to see ? August (2021-11-21): Can I take your number? Darren (2021-11-21): Could you ask her to call me? Terrence (2021-11-21): Sorry, you must have the wrong number Earnest (2021-11-21): We used to work together Donny (2021-11-21): Will I get travelling expenses? Mary (2021-11-21): Other amount Micah (2021-11-21): Best Site good looking Cordell (2021-11-21): Incorrect PIN Truman (2021-11-21): Hello good day Ricardo (2021-11-21): This is your employment contract Doyle (2021-11-21): I love this site Mitchel (2021-11-21): Have you read any good books lately? Tommie (2021-11-21): Who would I report to? Ian (2021-11-21): Insufficient funds Donnie (2021-11-21): I support Manchester United Seth (2021-11-21): Could you ask her to call me? Floyd (2021-11-21): A First Class stamp Kenton (2021-11-21): I really like swimming Mohammed (2021-11-21): Your cash is being counted Lanny (2021-11-21): Another service? Hilario (2021-11-21): I quite like cooking Erich (2021-11-21): What are the hours of work? Ryan (2021-11-21): Very interesting tale Quaker (2021-11-21): real beauty page Timothy (2021-11-21): I stay at home and look after the children Rocky (2021-11-21): I saw your advert in the paper Steep777 (2021-11-21): Can I call you back? Lucius (2021-11-21): This is the job description Lucas (2021-11-21): I work here Rubin (2021-11-21): Do you know the number for ? Murray (2021-11-21): I support Manchester United Jonathon (2021-11-21): Could you ask him to call me? Ashley (2021-11-21): The National Gallery Eldridge (2021-11-21): How many are there in a book? Heriberto (2021-11-21): Special Delivery Marlin (2021-11-21): Get a job Wilber (2021-11-21): Have you read any good books lately? Jamel (2021-11-21): How would you like the money? Herbert (2021-11-21): A financial advisor Andrew (2021-11-21): What are the hours of work? Graham (2021-11-21): Could I take your name and number, please? Ismael (2021-11-21): One moment, please Jospeh (2021-11-21): Looking for work Grover (2021-11-21): When can you start? Conrad (2021-11-21): Could you send me an application form? Wilfred (2021-11-21): How much does the job pay? Darrick (2021-11-21): Would you like a receipt? Buddy (2021-11-21): What university do you go to? Mia (2021-11-21): Not in at the moment Romeo (2021-11-21): magic story very thanks Louie (2021-11-21): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Dominique (2021-11-21): An estate agents Miles (2021-11-21): Please call back later Antony (2021-11-21): We went to university together Damon (2021-11-21): Three years Pedro (2021-11-21): What sort of music do you listen to? Samual (2021-11-21): Please call back later Domenic (2021-11-21): I like watching TV Bradley (2021-11-21): Your cash is being counted Lindsay (2021-11-21): Insufficient funds Jewell (2021-11-21): I never went to university Wallace (2021-11-21): I enjoy travelling Madeline (2021-11-21): A jiffy bag Lindsey (2021-11-21): Hello good day Gabriella (2021-11-21): History Cristobal (2021-11-21): In a meeting Augustine (2021-11-21): Could I order a new chequebook, please? Jarod (2021-11-21): In tens, please (ten pound notes) Sierra (2021-11-21): Free medical insurance Coco888 (2021-11-21): How much notice do you have to give? Jayden (2021-11-21): Do you know the address? Hobert (2021-11-21): I read a lot Fifa55 (2021-11-21): Do you need a work permit? Kidrock (2021-11-21): Enter your PIN Jacob (2021-11-21): Children with disabilities David (2021-11-21): Will I have to work on Saturdays? Luciano (2021-11-21): What qualifications have you got? Lynwood (2021-11-21): I love the theatre Ernie (2021-11-21): We were at school together Jaden (2021-11-21): I like watching TV Isabel (2021-11-21): Are you a student? Ernie (2021-11-21): this post is fantastic Michel (2021-11-21): Are you a student? Diana (2021-11-21): Could I have an application form? Nelson (2021-11-21): Hold the line, please Virgilio (2021-11-21): I want to make a withdrawal Aurelio (2021-11-21): I read a lot Tanner (2021-11-21): I came here to work Eldridge (2021-11-21): Which year are you in? Wayne (2021-11-21): A Second Class stamp Emory (2021-11-21): Have you got a current driving licence? Kasey (2021-11-21): I saw your advert in the paper Stephen (2021-11-21): How do I get an outside line? Adrian (2021-11-21): Excellent work, Nice Design Silas (2021-11-21): Hold the line, please Shelby (2021-11-21): Sorry, I ran out of credit Lionel (2021-11-21): Other amount Hector (2021-11-21): Cool site goodluck :) Mauro (2021-11-21): I like watching football Ramiro (2021-11-21): A jiffy bag Lightsoul (2021-11-21): Other amount Domingo (2021-11-21): I stay at home and look after the children Jonas (2021-11-21): Which team do you support? Jarvis (2021-11-21): I like watching TV Reyes (2021-11-21): What do you study? Nathaniel (2021-11-21): How many more years do you have to go? Melanie (2021-11-21): Lost credit card Crazyivan (2021-11-21): A book of First Class stamps Sonny (2021-11-21): Go travelling Amelia (2021-11-21): When do you want me to start? Rosendo (2021-11-21): Where do you come from? Floyd (2021-11-21): I stay at home and look after the children David (2021-11-21): Yes, I play the guitar Steve (2021-11-21): Do you need a work permit? Darron (2021-11-21): About a year Randall (2021-11-21): The United States Isiah (2021-11-21): On another call Richard (2021-11-21): How do you spell that? Miquel (2021-11-21): How many more years do you have to go? Sydney (2021-11-21): Will I get paid for overtime? Shannon (2021-11-21): I want to report a Harold (2021-11-21): What university do you go to? Kayla (2021-11-21): Could you give me some smaller notes? Dallas (2021-11-21): I like watching TV Santos (2021-11-21): Will I have to work on Saturdays? Andrew (2021-11-21): What part of do you come from? Plank (2021-11-21): I work here Bobber (2021-11-21): Will I have to work on Saturdays? Bobby (2021-11-21): Is this a temporary or permanent position? Britt (2021-11-21): Thanks for calling Kieth (2021-11-21): A jiffy bag Douglas (2021-11-21): When do you want me to start? Darren (2021-11-21): What sort of work do you do? Kidrock (2021-11-21): Could I borrow your phone, please? Elmer (2021-11-21): this post is fantastic Rueben (2021-11-21): Recorded Delivery Valentin (2021-11-21): US dollars Goodboy (2021-11-21): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Jarrett (2021-11-21): Could you give me some smaller notes? Charles (2021-11-21): Could you ask her to call me? Leland (2021-11-21): How many more years do you have to go? Kelvin (2021-11-21): Could you ask her to call me? Randall (2021-11-21): Where do you live? Gianna (2021-11-21): A First Class stamp Billy (2021-11-21): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Rikky (2021-11-21): I do some voluntary work Carol (2021-11-21): I came here to study Jordan (2021-11-21): A few months lamis
  Rubin (2021-11-21): A law firm