• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ดาวน์โหลด
 • ค้นหา
 • เว็บลิงค์
 • ลงโฆษณา
 • ติดต่อ
 • เมนูหลัก

    หน้าแรก  หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา  ประวัติความเป็นมา
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
    อำนาจหน้าที่  อำนาจหน้าที่
    โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างองค์กร
    โครงสร้างส่วนราชการ  โครงสร้างส่วนราชการ
    ข้อมูลการติดต่อเทศบาล  ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
    กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
    แผนดำเนินการประจำปี  แผนดำเนินการประจำปี
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบแสดงสถานะทางการเงิน  งบแสดงสถานะทางการเงิน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน
    เทศบัญญัติ  เทศบัญญัติ
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน  คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน
    คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
    แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี
    รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส
    รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)
    ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร
    รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    แผนป้องกันการทุจริต 4ปี  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี
    การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
    รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
    คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
    การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
    สถิติการให้บริการ  สถิติการให้บริการ
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  บุคลากรในหน่วยงาน

   สำนักปลัด
   สภาเทศบาล
   ผู้บริหาร
   ปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา

  ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

  ขณะนี้มี 65 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

  สำหรับผู้ดูแลระบบ


  คำเตือน!
   การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

  สำหรับผู้ดูแลเว็บ
  ชื่อเรียก
  รหัสผ่าน

  E-SERVICE

  1-การขอถังขยะ ออนไลน์ เทศบาลตำบลทางพูน...................................................... 2. "-จองคิวออนไลน์ เข้ามาติดต่อ ชำระภาษีและยื่นคำขอลงทะเบียนต่างๆ................. 3. "-แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย";

  ข้อมูลการติดต่อ เทศบาล

  52 ม.2 ต.ทางพุูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช 80290 โทร 075809588 สำนักปลัดเทศบาล กด 1 กองคลัง กด 2 กองช่าง กด 3 กองการศึกษา กด 4 ปลัดเทศบาลตำบลทางพูน กด 5 โทรสาร โทร 075845321 อีเมล์ thangpooncity@hotmail.com fackbook : https://www.facebook.com/thangpoon "แผนที่เทศบาล"; "แนวเขตเทศบาล";
  www.thangpooncity.go.th : ห้องแสดงภาพ  ห้องแสดงภาพ     10 อันดับแรก     ส่งรูป
  301 รูป

  ห้องแสดงภาพ >> งานกีฬาอำเภอเฉลิมพระเกียรติเกม >> 1 21.JPG

  รูปก่อนนี้ - 1_21.JPG - รูปถัดไป

  [800 x 533 JPG]

  ส่งมาโดย
  เพิ่มเมื่อ18-06-2019
  ครั้งที่ชม13391
  ลงคะแนน0
  คะแนน0


  ส่ง eCard ส่ง eCard
  Download this Media ดาวน์โหลดรูปนี้
  พิมพ์รูปนี้พิมพ์รูปนี้

  ส่งข้อคิดเห็น

  1 (2021-07-20): 1
  1 (2021-12-17): 1
  xekimwkjuwy (2022-01-26): q94XLK gekrmscrqtbr, [url=http
  Jewell (2022-01-29): Insert your card
  Federico (2022-01-29): Go travelling Fifa55 (2022-01-29): I live in London Antony (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Charles (2022-01-29): Do you know each other? Esteban (2022-01-29): I saw your advert in the paper Virgilio (2022-01-29): Can I use your phone? Rubin (2022-01-29): I enjoy travelling
  Laverne (2022-01-29): A law firm Duncan (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Logan (2022-01-29): Do you know each other? Layla (2022-01-29): Can you hear me OK? Lincoln (2022-01-29): A few months Gerard (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Jozef (2022-01-29): Directory enquiries Valeria (2022-01-29): Get a job Claire (2022-01-29): About a year Ronnie (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Cyril (2022-01-29): Could you ask him to call me? Miquel (2022-01-29): I read a lot Arden (2022-01-29): When do you want me to start? Diego (2022-01-29): Wonderfull great site Getjoy (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Rickie (2022-01-29): Insufficient funds Gabriella (2022-01-29): Jonny was here Goodboy (2022-01-29): Special Delivery Willian (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Maurice (2022-01-29): Could you ask her to call me? Kerry (2022-01-29): I stay at home and look after the children Megan (2022-01-29): What company are you calling from? Hollis (2022-01-29): Canada>Canada Shelby (2022-01-29): Very interesting tale Cletus (2022-01-29): Some First Class stamps Sergio (2022-01-29): Have you read any good books lately? Stevie (2022-01-29): How do I get an outside line? Cristobal (2022-01-29): We were at school together Hiram (2022-01-29): What do you study? webmail
  Santos (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Miguel (2022-01-29): A Second Class stamp Randolph (2022-01-29): Can I call you back? Amber (2022-01-29): Would you like a receipt? Lucien (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Earnest (2022-01-29): A Second Class stamp Nelson (2022-01-29): What do you do? Woodrow (2022-01-29): What sort of work do you do? Jules (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Erin (2022-01-29): Nice to meet you Kerry (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Sydney (2022-01-29): A packet of envelopes Carmen (2022-01-29): Do you like it here? Rebecca (2022-01-29): I sing in a choir Makayla (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Harland (2022-01-29): Your cash is being counted Jackson (2022-01-29): How do I get an outside line? Autumn (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Theodore (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Willian (2022-01-29): A Second Class stamp Damon (2022-01-29): Where do you come from? Oliver (2022-01-29): International directory enquiries Vida (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Benny (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Antione (2022-01-29): Insert your card Connor (2022-01-29): Do you know each other? Elvis (2022-01-29): What university do you go to? Sarah (2022-01-29): I work for a publishers Fritz (2022-01-29): Do you like it here? Ronald (2022-01-29): This is the job description Clayton (2022-01-29): I really like swimming Serenity (2022-01-29): What sort of work do you do? Aubrey (2022-01-29): I need to charge up my phone Lamar (2022-01-29): How many are there in a book? Harris (2022-01-29): I like watching TV Melissa (2022-01-29): Incorrect PIN Marty (2022-01-29): Who do you work for? Ernie (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Avery (2022-01-29): Do you know the address? Camila (2022-01-29): Stolen credit card Newton (2022-01-29): I work for myself Sydney (2022-01-29): Not available at the moment Louis (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Josiah (2022-01-29): A company car Makayla (2022-01-29): What do you do for a living? Rupert (2022-01-29): Your cash is being counted Derick (2022-01-29): This is the job description Camila (2022-01-29): Looking for a job Incomeppc (2022-01-29): Get a job Leonard (2022-01-29): Best Site Good Work Dwayne (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Ivory (2022-01-29): Some First Class stamps Carmelo (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Whitney (2022-01-29): Looking for a job Brent (2022-01-29): Have you got any qualifications? Roman (2022-01-29): Another year Shannon (2022-01-29): What university do you go to? Serenity (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Charlotte (2022-01-29): Incorrect PIN Miquel (2022-01-29): Could you please repeat that? Maurice (2022-01-29): I live here Maynard (2022-01-29): This site is crazy :) Anibal (2022-01-29): A financial advisor Abdul (2022-01-29): magic story very thanks Darren (2022-01-29): Get a job Jerrell (2022-01-29): Remove card Reuben (2022-01-29): Lost credit card Efren (2022-01-29): Please call back later Willard (2022-01-29): An accountancy practice Hunter (2022-01-29): I came here to study Emery (2022-01-29): I really like swimming Santiago (2022-01-29): Thanks for calling Mikel (2022-01-29): Have you got any experience? Jonas (2022-01-29): Free medical insurance Rolland (2022-01-29): A financial advisor Sheldon (2022-01-29): How many would you like? Jacinto (2022-01-29): this is be cool 8) Eugene (2022-01-29): The United States Porfirio (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Corey (2022-01-29): How long have you lived here? Dogkill (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Ernesto (2022-01-29): A few months Kelly (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Damien (2022-01-29): Very funny pictures Scott (2022-01-29): Can I take your number? Brett (2022-01-29): I do some voluntary work Domenic (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Jimmy (2022-01-29): What do you study? Joseph (2022-01-29): Can you hear me OK? Unlove (2022-01-29): What do you study? Eva (2022-01-29): Could I have , please? Lincoln (2022-01-29): Could I have a statement, please? Salvador (2022-01-29): Yes, I love it! Eldridge (2022-01-29): I stay at home and look after the children Isaac (2022-01-29): Lost credit card Clifton (2022-01-29): Special Delivery Alphonse (2022-01-29): Not available at the moment Alexander (2022-01-29): I work here Kelley (2022-01-29): We need someone with experience Gracie (2022-01-29): Canada>Canada Geoffrey (2022-01-29): I quite like cooking Norbert (2022-01-29): Can I call you back? Joshua (2022-01-29): Do you need a work permit? Jared (2022-01-29): Can I use your phone? Weldon (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Chance (2022-01-29): I stay at home and look after the children Edison (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Roger (2022-01-29): The manager
  Samual (2022-01-29): We used to work together Ivory (2022-01-29): Best Site good looking Phillip (2022-01-29): A few months shat
  Federico (2022-01-29): Yes, I love it! Douglass (2022-01-29): Incorrect PIN Caden (2022-01-29): Where are you calling from? Ariel (2022-01-29): Do you play any instruments? Bruce (2022-01-29): A financial advisor Moses (2022-01-29): International directory enquiries Keith (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Infest (2022-01-29): The manager Vanessa (2022-01-29): Hello good day Madison (2022-01-29): Whereabouts are you from? Derek (2022-01-29): Where do you study? Damian (2022-01-29): Thanks funny site Lemuel (2022-01-29): How many would you like? Frank (2022-01-29): I support Manchester United Genesis (2022-01-29): Do you like it here? Darren (2022-01-29): Your cash is being counted Anna (2022-01-29): Yes, I play the guitar Ulysses (2022-01-29): Your cash is being counted Barton (2022-01-29): Did you go to university? Demetrius (2022-01-29): Enter your PIN Willy (2022-01-29): Where do you live? Bonser (2022-01-29): What part of do you come from? Garfield (2022-01-29): I was made redundant two months ago Shaun (2022-01-29): Enter your PIN Boris (2022-01-29): I quite like cooking Wiley (2022-01-29): International directory enquiries Darryl (2022-01-29): Please wait di
  Gracie (2022-01-29): Would you like to leave a message? Everette (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Domingo (2022-01-29): Looking for a job Elliott (2022-01-29): Do you know the number for ? Tilburg (2022-01-29): When can you start? Andre (2022-01-29): Canada>Canada Edgar (2022-01-29): Until August Grady (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Matthew (2022-01-29): Have you got any ? Davis (2022-01-29): Have you got any ? Mauro (2022-01-29): Very funny pictures Johnathan (2022-01-29): A book of First Class stamps Emery (2022-01-29): What do you study? Lifestile (2022-01-29): I like watching football Ella (2022-01-29): Very Good Site Hannah (2022-01-29): Please wait Houston (2022-01-29): Where do you live? Burton (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Russell (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Roger (2022-01-29): Jonny was here Grady (2022-01-29): Three years Darron (2022-01-29): Have you got any ? Leonard (2022-01-29): Can I use your phone? Leonel (2022-01-29): Free medical insurance Warner (2022-01-29): I went to
  Anthony (2022-01-29): We need someone with experience Taylor (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Chloe (2022-01-29): Special Delivery Marcelino (2022-01-29): Recorded Delivery Madelyn (2022-01-29): How much notice do you have to give? Douglass (2022-01-29): Can I call you back? Norberto (2022-01-29): We work together Barton (2022-01-29): Looking for a job Graham (2022-01-29): A few months Jasper (2022-01-29): Cool site goodluck :) Ulysses (2022-01-29): I need to charge up my phone Levi (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Crazyfrog (2022-01-29): Could you ask him to call me? Shayne (2022-01-29): I wanted to live abroad Hollis (2022-01-29): How much does the job pay? Nathaniel (2022-01-29): Other amount Donnell (2022-01-29): I went to coper
  Nelson (2022-01-29): This is your employment contract Myles (2022-01-29): I wanted to live abroad Deadman (2022-01-29): Punk not dead Donald (2022-01-29): I never went to university Kirby (2022-01-29): Some First Class stamps Luke (2022-01-29): An estate agents Thebest (2022-01-29): A Second Class stamp Dro4er (2022-01-29): Gloomy tales Michale (2022-01-29): Cool site goodluck :) Derek (2022-01-29): I came here to study Virgil (2022-01-29): this is be cool 8) Arron (2022-01-29): Your cash is being counted Reggie (2022-01-29): Best Site good looking Grady (2022-01-29): We were at school together Carlton (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Irving (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Monte (2022-01-29): Pleased to meet you Evan (2022-01-29): Best Site good looking Jerrold (2022-01-29): A staff restaurant Giovanni (2022-01-29): Free medical insurance Domingo (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Claire (2022-01-29): Gloomy tales Filiberto (2022-01-29): Do you know each other? Collin (2022-01-29): The manager
  Edmundo (2022-01-29): Incorrect PIN Wayne (2022-01-29): I love this site Cooper (2022-01-29): I study here Diego (2022-01-29): This is the job description Paige (2022-01-29): Very Good Site Santiago (2022-01-29): What sort of work do you do? Franklyn (2022-01-29): I came here to work Brenton (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Samantha (2022-01-29): Could you please repeat that? Katherine (2022-01-29): An accountancy practice Javier (2022-01-29): Is there ? Devon (2022-01-29): How long have you lived here? Alonso (2022-01-29): I want to make a withdrawal Ahmad (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Vicente (2022-01-29): I want to make a withdrawal Rafael (2022-01-29): Lost credit card Crazyivan (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Mitchell (2022-01-29): International directory enquiries Jesse (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Friend35 (2022-01-29): What qualifications have you got? Roger (2022-01-29): Have you got any qualifications? Giovanni (2022-01-29): Through friends Faith (2022-01-29): What do you do? Jane (2022-01-29): Pleased to meet you Abdul (2022-01-29): I like watching TV Melissa (2022-01-29): Where do you come from? Lewis (2022-01-29): Incorrect PIN Rickey (2022-01-29): This site is crazy :) Pierre (2022-01-29): I work for myself Freelove (2022-01-29): Other amount Brian (2022-01-29): I like watching football Howard (2022-01-29): Until August Alphonso (2022-01-29): Could you please repeat that? Lesley (2022-01-29): Children with disabilities Denis (2022-01-29): Incorrect PIN Vicente (2022-01-29): A few months Emery (2022-01-29): Where did you go to university? Antoine (2022-01-29): I wanted to live abroad Lyndon (2022-01-29): Looking for work Andreas (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Roderick (2022-01-29): Have you read any good books lately? Tyson (2022-01-29): this post is fantastic Garry (2022-01-29): We need someone with experience Larry (2022-01-29): What qualifications have you got? Autumn (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Domenic (2022-01-29): On another call
  Clint (2022-01-29): Do you know the address? Mary (2022-01-29): I saw your advert in the paper Mitchell (2022-01-29): How do you know each other? Miguel (2022-01-29): real beauty page Willard (2022-01-29): Could I have an application form? Roger (2022-01-29): Why did you come to ? Dennis (2022-01-29): I came here to study Rodrick (2022-01-29): I came here to study Keith (2022-01-29): I work for a publishers Mario (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Porter (2022-01-29): Hello good day Bailey (2022-01-29): Incorrect PIN Judson (2022-01-29): An accountancy practice Delbert (2022-01-29): Insufficient funds Lillian (2022-01-29): Not available at the moment Chauncey (2022-01-29): Very funny pictures Kieth (2022-01-29): The United States Marcos (2022-01-29): Can I take your number? Booker (2022-01-29): Where do you live? Desmond (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Rodger (2022-01-29): Recorded Delivery Marco (2022-01-29): How much does the job pay? Anthony (2022-01-29): Insufficient funds Lindsay (2022-01-29): When can you start? Hosea (2022-01-29): Looking for work Haywood (2022-01-29): Just over two years Brayden (2022-01-29): Do you know each other? Janni (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Lawrence (2022-01-29): Wonderfull great site Perry (2022-01-29): Could you send me an application form? Jocelyn (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Marlon (2022-01-29): We need someone with qualifications Harry (2022-01-29): Jonny was here Kevin (2022-01-29): What university do you go to? Mia (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Mervin (2022-01-29): I love this site Carson (2022-01-29): How much does the job pay? Natalie (2022-01-29): What sort of music do you like? Deandre (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Shayne (2022-01-29): I really like swimming James (2022-01-29): Until August Denver (2022-01-29): Other amount Darius (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Juan (2022-01-29): I study here Denny (2022-01-29): A book of First Class stamps Dennis (2022-01-29): Stolen credit card Myles (2022-01-29): Directory enquiries Lenard (2022-01-29): US dollars Nicole (2022-01-29): Where are you from? Sanford (2022-01-29): Would you like to leave a message? Markus (2022-01-29): Have you got any experience? Melissa (2022-01-29): The United States Ernie (2022-01-29): Why did you come to ? Shawn (2022-01-29): Three years pir
  Elliott (2022-01-29): A Second Class stamp Demarcus (2022-01-29): this post is fantastic Patric (2022-01-29): very best job Marquis (2022-01-29): A pension scheme Martin (2022-01-29): What do you do? Rolando (2022-01-29): Whereabouts are you from? Valeria (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Lyman (2022-01-29): What sort of work do you do? Ellsworth (2022-01-29): I sing in a choir Dorian (2022-01-29): I have my own business Caroline (2022-01-29): Some First Class stamps Marcelo (2022-01-29): I live here
  Benton (2022-01-29): Incorrect PIN Dillon (2022-01-29): How do you spell that? Calvin (2022-01-29): We went to university together Russell (2022-01-29): Do you like it here? Victoria (2022-01-29): I love the theatre Horacio (2022-01-29): Directory enquiries Kenneth (2022-01-29): Directory enquiries Grant (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Mohammad (2022-01-29): We need someone with qualifications Stephen (2022-01-29): I like it a lot Jefferey (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Jefferson (2022-01-29): Who would I report to? Raymundo (2022-01-29): I work here Caroline (2022-01-29): Where do you live? Walton (2022-01-29): This site is crazy :) Forest (2022-01-29): This is the job description Amelia (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Trinidad (2022-01-29): What company are you calling from? Arnold (2022-01-29): Accountant supermarket manager Tommy (2022-01-29): Could you please repeat that? Daron (2022-01-29): Could you send me an application form? Fernando (2022-01-29): Have you got any ? Terrence (2022-01-29): A pension scheme Blaine (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Jamaal (2022-01-29): Through friends Raleigh (2022-01-29): The manager i
  Alvin (2022-01-29): Yes, I play the guitar Roger (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Olivia (2022-01-29): Would you like a receipt? Marcel (2022-01-29): How much notice do you have to give? Mia (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Domenic (2022-01-29): Not available at the moment Franklin (2022-01-29): Your cash is being counted Chong (2022-01-29): perfect design thanks Lily (2022-01-29): What university do you go to? Danial (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Mia (2022-01-29): Until August Benton (2022-01-29): How much notice do you have to give? Giuseppe (2022-01-29): Children with disabilities Stacy (2022-01-29): Very funny pictures Victor (2022-01-29): I work with computers Ricky (2022-01-29): Could I have an application form? Horace (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Lesley (2022-01-29): We used to work together Miguel (2022-01-29): A few months Gayle (2022-01-29): Photography Britt (2022-01-29): I love the theatre Kasey (2022-01-29): Looking for work Julia (2022-01-29): Very Good Site Stefan (2022-01-29): Which university are you at? Sanford (2022-01-29): Have you got any qualifications? Erich (2022-01-29): Until August Hilton (2022-01-29): Accountant supermarket manager Junior (2022-01-29): US dollars Christoper (2022-01-29): Could I have a statement, please? Roosevelt (2022-01-29): This site is crazy :) Graig (2022-01-29): When do you want me to start? Ernest (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Andre (2022-01-29): An accountancy practice Johnathon (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Erich (2022-01-29): Very interesting tale Terrence (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Coolman (2022-01-29): Thanks funny site Freeman (2022-01-29): About a year Wiley (2022-01-29): We need someone with experience Clement (2022-01-29): I like it a lot Aiden (2022-01-29): Incorrect PIN Sara (2022-01-29): Not available at the moment Donnell (2022-01-29): Thanks funny site Percy (2022-01-29): Get a job Alexa (2022-01-29): I like watching football Bob (2022-01-29): I support Manchester United Alberto (2022-01-29): I like watching TV Monroe (2022-01-29): Where are you from? Sara (2022-01-29): I went to Dghonson (2022-01-29): International directory enquiries Marlin (2022-01-29): Punk not dead Wally (2022-01-29): Where are you calling from? Owen (2022-01-29): Free medical insurance Cornelius (2022-01-29): Do you play any instruments? Lanny (2022-01-29): Get a job celecoxib
  Chris (2022-01-29): Accountant supermarket manager Anthony (2022-01-29): I want to report a Davis (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Truman (2022-01-29): Do you know the number for ? Bobber (2022-01-29): Free medical insurance Robbie (2022-01-29): I enjoy travelling Guadalupe (2022-01-29): This site is crazy :) Matthew (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Grady (2022-01-29): Just over two years Ronald (2022-01-29): Who do you work for? Joesph (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Brain (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Lenard (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Granville (2022-01-29): Do you know the number for ? Jarvis (2022-01-29): I came here to study Junior (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Gavin (2022-01-29): What do you study? Osvaldo (2022-01-29): I live in London Herschel (2022-01-29): A First Class stamp Paris (2022-01-29): this is be cool 8) Rashad (2022-01-29): Could you send me an application form? Wilmer (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? DE (2022-01-29): About a year Mitchell (2022-01-29): Remove card Laurence (2022-01-29): I support Manchester United Barton (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Jamar (2022-01-29): I wanted to live abroad Robert (2022-01-29): Very Good Site intim
  Ariana (2022-01-29): I need to charge up my phone Loren (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Tyrell (2022-01-29): Do you play any instruments? Frank (2022-01-29): In a meeting Cornelius (2022-01-29): this is be cool 8) Maria (2022-01-29): Which team do you support? Errol (2022-01-29): Can I use your phone? Kaylee (2022-01-29): Could you please repeat that? Jonah (2022-01-29): Where are you from? Erwin (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Wilfredo (2022-01-29): perfect design thanks Theron (2022-01-29): Pleased to meet you Emile (2022-01-29): A packet of envelopes Jewell (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Mitchel (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Antonio (2022-01-29): Did you go to university? Zachariah (2022-01-29): Jonny was here Ramiro (2022-01-29): Not available at the moment Claire (2022-01-29): What sort of work do you do? Lenny (2022-01-29): Thanks funny site Casey (2022-01-29): I like watching TV Kerry (2022-01-29): What do you do for a living? Fredric (2022-01-29): magic story very thanks Christoper (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Alfonzo (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Riley (2022-01-29): What sort of work do you do? Scottie (2022-01-29): Would you like a receipt? Brooks (2022-01-29): A book of First Class stamps Harvey (2022-01-29): A financial advisor Houston (2022-01-29): In a meeting
  Marty (2022-01-29): I came here to work Tyree (2022-01-29): A Second Class stamp Matthew (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Aurelio (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Irvin (2022-01-29): Could you ask him to call me? Ezekiel (2022-01-29): Could you ask him to call me? Lyman (2022-01-29): Have you got any experience? Brianna (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Nolan (2022-01-29): Please wait Jerrod (2022-01-29): Go travelling Barbera (2022-01-29): How much does the job pay? Jenna (2022-01-29): A financial advisor Glenn (2022-01-29): Just over two years Isaac (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Seymour (2022-01-29): I wanted to live abroad Dusty (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Milan (2022-01-29): Remove card a
  Jake (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Douglas (2022-01-29): Children with disabilities Jefferey (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Carmen (2022-01-29): I quite like cooking Florentino (2022-01-29): Photography Arlen (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Michale (2022-01-29): I like watching TV Numbers (2022-01-29): A law firm Reuben (2022-01-29): Very interesting tale Rebecca (2022-01-29): Please call back later Miquel (2022-01-29): real beauty page Kristopher (2022-01-29): this is be cool 8) Hilton (2022-01-29): A pension scheme Gregg (2022-01-29): Can I call you back? Behappy (2022-01-29): Who would I report to? Mohammed (2022-01-29): I stay at home and look after the children Marion (2022-01-29): I was made redundant two months ago Jefferey (2022-01-29): Gloomy tales Magic (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Demetrius (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Willis (2022-01-29): I live in London Felton (2022-01-29): I like watching TV Colby (2022-01-29): This is your employment contract Stanton (2022-01-29): How many are there in a book? Marlin (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Brendon (2022-01-29): I need to charge up my phone Kasey (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Luke (2022-01-29): Lost credit card Augustus (2022-01-29): How do I get an outside line? Shane (2022-01-29): Which university are you at? Octavio (2022-01-29): Where are you from? Merlin (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Darrell (2022-01-29): Will I have to work shifts? Blair (2022-01-29): Languages Grant (2022-01-29): Do you know each other? Charley (2022-01-29): What do you do? Wilton (2022-01-29): Have you got any experience? Garland (2022-01-29): Not in at the moment Graig (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Royce (2022-01-29): Will I have to work shifts? Ignacio (2022-01-29): Get a job Elliot (2022-01-29): I live here Stacey (2022-01-29): I wanted to live abroad Neville (2022-01-29): Thanks for calling Laurence (2022-01-29): This is the job description Bernie (2022-01-29): Looking for a job Nicole (2022-01-29): Where did you go to university? Josef (2022-01-29): I work here Filiberto (2022-01-29): Thanks funny site Jewell (2022-01-29): What sort of music do you like? Michel (2022-01-29): I live in London Rodolfo (2022-01-29): When can you start? Reginald (2022-01-29): What part of do you come from? Caroline (2022-01-29): I live here zyrtec
  Lifestile (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Alton (2022-01-29): Another service? Nicky (2022-01-29): I want to make a withdrawal Willy (2022-01-29): I quite like cooking Angelina (2022-01-29): What sort of music do you like? Stewart (2022-01-29): We need someone with qualifications Jordon (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Morton (2022-01-29): I want to report a Freeman (2022-01-29): Insert your card Melvin (2022-01-29): Special Delivery Carey (2022-01-29): Languages Leonel (2022-01-29): Pleased to meet you Rubin (2022-01-29): What are the hours of work? Jozef (2022-01-29): real beauty page Jarvis (2022-01-29): Which team do you support? August (2022-01-29): I live in London Antony (2022-01-29): A company car
  Whitney (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Wayne (2022-01-29): Would you like a receipt? Lightsoul (2022-01-29): Could you send me an application form? Frederick (2022-01-29): Not in at the moment Mitch (2022-01-29): Insufficient funds Antone (2022-01-29): I came here to study Terry (2022-01-29): Where did you go to university? Royce (2022-01-29): How long have you lived here? Cletus (2022-01-29): What are the hours of work? Emanuel (2022-01-29): I came here to work Luciano (2022-01-29): A pension scheme Magic (2022-01-29): History Kelvin (2022-01-29): Where are you calling from? Simon (2022-01-29): The United States ne
  Johnson (2022-01-29): Did you go to university? Tyrone (2022-01-29): Your cash is being counted Merle (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Lillian (2022-01-29): I work for a publishers Normand (2022-01-29): Can I use your phone? Caleb (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Juan (2022-01-29): How do you know each other? Kennith (2022-01-29): What part of do you come from? Amber (2022-01-29): What do you do for a living? Johnnie (2022-01-29): Wonderfull great site Lester (2022-01-29): Which team do you support? Anderson (2022-01-29): I hate shopping Neville (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Julia (2022-01-29): What do you study? Maya (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Palmer (2022-01-29): We used to work together Mackenzie (2022-01-29): Very Good Site Jeffrey (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Lucas (2022-01-29): I hate shopping Emory (2022-01-29): Did you go to university? Carlton (2022-01-29): Could you please repeat that? Incomeppc (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Ronny (2022-01-29): A pension scheme Joseph (2022-01-29): I love this site Kristofer (2022-01-29): Another year Alexa (2022-01-29): Which year are you in? Ariana (2022-01-29): Accountant supermarket manager Larry (2022-01-29): A company car Dominique (2022-01-29): Just over two years Porfirio (2022-01-29): An envelope Colin (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Marlon (2022-01-29): Who do you work for? Getjoy (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Alton (2022-01-29): This is your employment contract Blaine (2022-01-29): Which team do you support? Harvey (2022-01-29): Which year are you in? Harold (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Nilson (2022-01-29): good material thanks Buster (2022-01-29): Would you like a receipt? Harlan (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Darrell (2022-01-29): Looking for a job Perry (2022-01-29): Accountant supermarket manager Sydney (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Quentin (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Derick (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Xavier (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Clarence (2022-01-29): How would you like the money? Melvin (2022-01-29): I went to Katelyn (2022-01-29): Remove card Caden (2022-01-29): Through friends Cyril (2022-01-29): Do you know each other? Ricardo (2022-01-29): A Second Class stamp Ronald (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Dwight (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Valeria (2022-01-29): Have you read any good books lately? Allan (2022-01-29): A First Class stamp Bryant (2022-01-29): What sort of work do you do? Francis (2022-01-29): Do you play any instruments? Rikky (2022-01-29): I like watching football Homer (2022-01-29): Hello good day Lyndon (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Eddie (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Melissa (2022-01-29): Enter your PIN Randell (2022-01-29): Another service? Thebest (2022-01-29): The National Gallery Palmer (2022-01-29): Recorded Delivery Dwight (2022-01-29): We went to university together Destiny (2022-01-29): Canada>Canada Liam (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Aurelio (2022-01-29): good material thanks Myles (2022-01-29): What are the hours of work? Lyman (2022-01-29): I have my own business Brett (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Brady (2022-01-29): Do you like it here? Jayden (2022-01-29): How many would you like? Vernon (2022-01-29): Until August Gerry (2022-01-29): I work with computers Byron (2022-01-29): Where do you study? Logan (2022-01-29): Languages Dillon (2022-01-29): Have you read any good books lately? Shane (2022-01-29): Could you ask her to call me? Nathaniel (2022-01-29): Special Delivery
  Leopoldo (2022-01-29): Until August Bradly (2022-01-29): The manager Luciano (2022-01-29): Pleased to meet you Elbert (2022-01-29): Thanks for calling Ahmed (2022-01-29): Can I take your number? Nolan (2022-01-29): We work together Michal (2022-01-29): Very Good Site Norman (2022-01-29): Have you got any experience? Dalton (2022-01-29): What line of work are you in? Heath (2022-01-29): Yes, I play the guitar Nelson (2022-01-29): A few months Marcus (2022-01-29): Can you hear me OK? Fabian (2022-01-29): I came here to work Earnest (2022-01-29): How many are there in a book? Giovanni (2022-01-29): Which year are you in? Arron (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Blair (2022-01-29): Please wait Frederick (2022-01-29): A book of First Class stamps Ava (2022-01-29): Thanks funny site Jarrett (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Jorge (2022-01-29): Where are you calling from? Cristobal (2022-01-29): Best Site good looking Jewell (2022-01-29): What line of work are you in? Alfredo (2022-01-29): Photography Edwardo (2022-01-29): How do you do? John (2022-01-29): real beauty page Alfred (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Rhett (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Jermaine (2022-01-29): How much notice do you have to give? Delmer (2022-01-29): How do you know each other? Wallace (2022-01-29): Did you go to university? Brooks (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Isaac (2022-01-29): Did you go to university? Bruno (2022-01-29): Three years Audrey (2022-01-29): What do you do? Millard (2022-01-29): Your cash is being counted Brent (2022-01-29): How would you like the money? Jayson (2022-01-29): Very funny pictures Jacob (2022-01-29): A few months Cody (2022-01-29): Wonderfull great site Ricky (2022-01-29): I like watching football Brooke (2022-01-29): How much notice do you have to give? Leandro (2022-01-29): Where are you calling from? Jayson (2022-01-29): How do you spell that? Jerry (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Franklin (2022-01-29): I wanted to live abroad Galen (2022-01-29): What are the hours of work? Adam (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Dewey (2022-01-29): I work for a publishers Francis (2022-01-29): We were at school together Cody (2022-01-29): Insufficient funds Randell (2022-01-29): Languages Frankie (2022-01-29): I went to Nicolas (2022-01-29): How many would you like? Blake (2022-01-29): I work with computers Carson (2022-01-29): perfect design thanks Darren (2022-01-29): Very interesting tale Rodger (2022-01-29): Could you ask her to call me? Lindsey (2022-01-29): Do you like it here? Eva (2022-01-29): How much does the job pay? Porter (2022-01-29): Very funny pictures Marlin (2022-01-29): A few months Brody (2022-01-29): We used to work together Paris (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Fabian (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Giuseppe (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Ella (2022-01-29): Who do you work for? p
  Gustavo (2022-01-29): On another call Taylor (2022-01-29): Can you hear me OK? Ashley (2022-01-29): Through friends Makayla (2022-01-29): International directory enquiries Arthur (2022-01-29): Lost credit card Katherine (2022-01-29): This is the job description Reuben (2022-01-29): I study here Dominique (2022-01-29): Some First Class stamps Moshe (2022-01-29): Where are you calling from? Faustino (2022-01-29): good material thanks Trevor (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Erich (2022-01-29): Do you know each other? Ramon (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Gerry (2022-01-29): Please call back later Ashton (2022-01-29): good material thanks Eugene (2022-01-29): How do I get an outside line? Kenny (2022-01-29): I do some voluntary work Savannah (2022-01-29): magic story very thanks Reginald (2022-01-29): Where do you come from? Donovan (2022-01-29): Please call back later Khloe (2022-01-29): Do you know each other? Desmond (2022-01-29): US dollars Adolph (2022-01-29): Could you please repeat that? Mary (2022-01-29): A book of First Class stamps Leroy (2022-01-29): I was made redundant two months ago Arnoldo (2022-01-29): What part of do you come from? Gaylord (2022-01-29): This site is crazy :) Orlando (2022-01-29): Canada>Canada Nogood87 (2022-01-29): Wonderfull great site Sean (2022-01-29): I like watching football Alfonzo (2022-01-29): I like watching TV Lance (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Marcus (2022-01-29): Three years Garth (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Deandre (2022-01-29): I do some voluntary work Jerald (2022-01-29): Would you like to leave a message? Broderick (2022-01-29): What part of do you come from? Cristobal (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Megan (2022-01-29): Just over two years Ramiro (2022-01-29): Children with disabilities Javier (2022-01-29): I sing in a choir Morgan (2022-01-29): I live in London Garfield (2022-01-29): We went to university together Frederick (2022-01-29): Why did you come to ? Jarod (2022-01-29): A staff restaurant Roland (2022-01-29): An envelope Augustine (2022-01-29): Which year are you in? Timmy (2022-01-29): I do some voluntary work Lesley (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Sammy (2022-01-29): Could I have an application form? Tyron (2022-01-29): Could you ask him to call me? Adrian (2022-01-29): Hello good day Mike (2022-01-29): The United States Josiah (2022-01-29): Another year Julia (2022-01-29): I came here to study Gerard (2022-01-29): I read a lot Antone (2022-01-29): Where do you come from? Oliver (2022-01-29): Would you like to leave a message? Jospeh (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Salvador (2022-01-29): Could you send me an application form? Darren (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Jeffrey (2022-01-29): What part of do you come from? Valentine (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Antone (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Warren (2022-01-29): I stay at home and look after the children Johnathon (2022-01-29): I was made redundant two months ago Merlin (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Tommie (2022-01-29): Get a job Luciano (2022-01-29): I went to
  Williams (2022-01-29): Recorded Delivery Quinton (2022-01-29): Best Site Good Work Antonia (2022-01-29): What do you do? Ernie (2022-01-29): Do you know the address? Bobber (2022-01-29): I want to make a withdrawal Henry (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Rafael (2022-01-29): A book of First Class stamps Hayden (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Jamie (2022-01-29): Looking for work Thanh (2022-01-29): Have you got any experience? Razer22 (2022-01-29): Which team do you support? Merlin (2022-01-29): Who do you work for? Dominick (2022-01-29): What part of do you come from? Emilio (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Samual (2022-01-29): This site is crazy :) Marshall (2022-01-29): I live in London Arturo (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Wilson (2022-01-29): Do you like it here? Ernie (2022-01-29): I was made redundant two months ago Shawn (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Israel (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Katelyn (2022-01-29): Do you know the number for ? Irea (2022-01-29): The manager Benjamin (2022-01-29): I do some voluntary work Benton (2022-01-29): good material thanks Giovanni (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Warner (2022-01-29): I read a lot Kidrock (2022-01-29): We used to work together Miguel (2022-01-29): A pension scheme Sandy (2022-01-29): Do you know the address? Kenneth (2022-01-29): How do I get an outside line? Renato (2022-01-29): Can I take your number? Jorge (2022-01-29): We work together Angelina (2022-01-29): Hold the line, please Kimberly (2022-01-29): I work with computers Evan (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Martin (2022-01-29): Whereabouts are you from? Eldon (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Jerome (2022-01-29): Which team do you support? Jeromy (2022-01-29): Can I call you back? Francisco (2022-01-29): Very funny pictures Florentino (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Alexander (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Andres (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Pablo (2022-01-29): Did you go to university? Sydney (2022-01-29): Do you play any instruments? Scottie (2022-01-29): Where do you study? Jospeh (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Armando (2022-01-29): Please call back later Danial (2022-01-29): Get a job bal
  Carlos (2022-01-29): I came here to study Jarod (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Stuart (2022-01-29): Could I have an application form? Blaine (2022-01-29): How do you spell that? Brooks (2022-01-29): Accountant supermarket manager Coolman (2022-01-29): Free medical insurance Elliot (2022-01-29): Pleased to meet you Chadwick (2022-01-29): A staff restaurant Cliff (2022-01-29): Do you know each other? Rickie (2022-01-29): Could I have a statement, please? Ezekiel (2022-01-29): Withdraw cash Wilson (2022-01-29): I like watching TV Gordon (2022-01-29): magic story very thanks Frederick (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Claire (2022-01-29): Gloomy tales Allen (2022-01-29): Remove card Demetrius (2022-01-29): Languages Gracie (2022-01-29): Where do you come from? Antwan (2022-01-29): When do you want me to start? Wilfred (2022-01-29): Very Good Site Jarrett (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Daniel (2022-01-29): real beauty page Adolfo (2022-01-29): I saw your advert in the paper Isreal (2022-01-29): Cool site goodluck :) Rickie (2022-01-29): A few months Savannah (2022-01-29): I hate shopping Sherwood (2022-01-29): Another year maxar
  Felipe (2022-01-29): What sort of work do you do? Mikel (2022-01-29): A First Class stamp Fausto (2022-01-29): I work for myself Michal (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Francisco (2022-01-29): Best Site Good Work Mickey (2022-01-29): What part of do you come from? Amia (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Clinton (2022-01-29): I never went to university Zoey (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Gregory (2022-01-29): Best Site good looking Wilmer (2022-01-29): Why did you come to ? Luis (2022-01-29): An estate agents Jasper (2022-01-29): History Chadwick (2022-01-29): I wanted to live abroad Ismael (2022-01-29): Yes, I play the guitar Collin (2022-01-29): Very interesting tale Gregorio (2022-01-29): I wanted to live abroad Sandy (2022-01-29): Could you please repeat that? Vincent (2022-01-29): Where are you calling from? Vincenzo (2022-01-29): Could I have an application form? Ralph (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Houston (2022-01-29): I read a lot
  Dewitt (2022-01-29): I work with computers Ethan (2022-01-29): We used to work together Dro4er (2022-01-29): In a meeting Jacob (2022-01-29): Wonderfull great site Zachery (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Abigail (2022-01-29): What do you do for a living? Thurman (2022-01-29): perfect design thanks Clint (2022-01-29): A book of First Class stamps Marcus (2022-01-29): Go travelling Claud (2022-01-29): Can you hear me OK? Anton (2022-01-29): We need someone with qualifications Spencer (2022-01-29): Looking for a job Napoleon (2022-01-29): Your cash is being counted Willian (2022-01-29): How many are there in a book? Genaro (2022-01-29): Stolen credit card Teddy (2022-01-29): Looking for a job Micah (2022-01-29): I work here Fausto (2022-01-29): Could you send me an application form? Amia (2022-01-29): Have you got any qualifications? Ryan (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Franklyn (2022-01-29): Nice to meet you Madison (2022-01-29): How many would you like? Maxwell (2022-01-29): Other amount Barbera (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Allen (2022-01-29): A Second Class stamp Melanie (2022-01-29): How would you like the money? Linwood (2022-01-29): International directory enquiries Dudley (2022-01-29): Do you need a work permit? Kermit (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Infest (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Adolfo (2022-01-29): Please call back later Dwain (2022-01-29): I love this site Johnie (2022-01-29): Do you know the address? Jerome (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Shelby (2022-01-29): Other amount Samantha (2022-01-29): On another call Joesph (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Willie (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Rueben (2022-01-29): Not available at the moment Hubert (2022-01-29): Which team do you support? Bobbie (2022-01-29): I quite like cooking Robbie (2022-01-29): I hate shopping Henry (2022-01-29): I read a lot Reuben (2022-01-29): Yes, I play the guitar Tyrone (2022-01-29): Very Good Site Chester (2022-01-29): This is your employment contract Ulysses (2022-01-29): Who would I report to? Fredrick (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Donovan (2022-01-29): Yes, I play the guitar
  Benny (2022-01-29): Thanks funny site Duncan (2022-01-29): Stolen credit card Fausto (2022-01-29): I read a lot vitrix m
  Kraig (2022-01-29): How do you know each other? Cornell (2022-01-29): Did you go to university? Stanford (2022-01-29): I enjoy travelling Delmar (2022-01-29): How long have you lived here? Demarcus (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Major (2022-01-29): Would you like to leave a message? Bennett (2022-01-29): Which university are you at? Eliseo (2022-01-29): Have you got any ? Marcus (2022-01-29): Would you like to leave a message? Diva (2022-01-29): Why did you come to ? Deshawn (2022-01-29): Enter your PIN Cooper (2022-01-29): I hate shopping Chuck (2022-01-29): Canada>Canada Vanessa (2022-01-29): This site is crazy :) Marquis (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Guadalupe (2022-01-29): I love the theatre Ferdinand (2022-01-29): I saw your advert in the paper Denver (2022-01-29): I went to Victor (2022-01-29): Get a job Infest (2022-01-29): I work here Valentin (2022-01-29): this post is fantastic Tommy (2022-01-29): The National Gallery Lazaro (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Freeman (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Nogood87 (2022-01-29): An envelope Sydney (2022-01-29): Could you ask her to call me? Jaden (2022-01-29): I need to charge up my phone Fabian (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Jayden (2022-01-29): I do some voluntary work Coco888 (2022-01-29): Looking for a job Agustin (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Joaquin (2022-01-29): Best Site Good Work Reyes (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Maria (2022-01-29): Cool site goodluck :) Romeo (2022-01-29): Will I get paid for overtime? John (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Terrence (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Rikky (2022-01-29): Canada>Canada Jane (2022-01-29): Have you got any qualifications? Chang (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Elbert (2022-01-29): A book of First Class stamps Delmer (2022-01-29): This is your employment contract Jarrett (2022-01-29): A few months Molly (2022-01-29): What company are you calling from? Chloe (2022-01-29): Which year are you in? Winston (2022-01-29): I went to Sydney (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Agustin (2022-01-29): Not in at the moment Stephan (2022-01-29): Do you need a work permit? Natalie (2022-01-29): Could you send me an application form? Bernie (2022-01-29): A law firm Rudolph (2022-01-29): The National Gallery Dudley (2022-01-29): How many would you like? Chadwick (2022-01-29): Have you read any good books lately? Lucien (2022-01-29): Remove card Curt (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Vida (2022-01-29): good material thanks Trenton (2022-01-29): Do you know the number for ? Fredric (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Charlie (2022-01-29): this is be cool 8) be
  Valentine (2022-01-29): I work here
  Grady (2022-01-29): US dollars d
  Cletus (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Osvaldo (2022-01-29): Could you send me an application form? Jospeh (2022-01-29): Free medical insurance Josue (2022-01-29): What part of do you come from? Ayden (2022-01-29): History Timmy (2022-01-29): perfect design thanks Tyler (2022-01-29): What part of do you come from? Delmar (2022-01-29): We need someone with qualifications Wally (2022-01-29): good material thanks Solomon (2022-01-29): Free medical insurance Quaker (2022-01-29): this post is fantastic Keenan (2022-01-29): How many more years do you have to go? Davis (2022-01-29): Which team do you support? Nelson (2022-01-29): this post is fantastic Curt (2022-01-29): International directory enquiries Sydney (2022-01-29): Do you know the number for ? Delmar (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Prince (2022-01-29): I like it a lot Reyes (2022-01-29): The National Gallery Tanner (2022-01-29): I study here Liam (2022-01-29): Jonny was here Elliott (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Wilford (2022-01-29): Incorrect PIN Emilio (2022-01-29): Looking for work Andres (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Brayden (2022-01-29): What university do you go to? Milan (2022-01-29): magic story very thanks August (2022-01-29): Go travelling Jeremy (2022-01-29): This is your employment contract Shaun (2022-01-29): I read a lot Diva (2022-01-29): Thanks for calling Jackie (2022-01-29): Who do you work for? Gregory (2022-01-29): Some First Class stamps Bobbie (2022-01-29): Could you ask her to call me? Emma (2022-01-29): I love the theatre Danielle (2022-01-29): Could I have an application form? Bobby (2022-01-29): Canada>Canada Arnulfo (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Katherine (2022-01-29): Where do you live? Lindsay (2022-01-29): I have my own business Jaime (2022-01-29): Where are you from? Jermaine (2022-01-29): How do I get an outside line? Chauncey (2022-01-29): Best Site good looking Walter (2022-01-29): How many are there in a book? Chadwick (2022-01-29): Insufficient funds Alphonso (2022-01-29): Where do you live? Leopoldo (2022-01-29): Are you a student? Palmer (2022-01-29): Best Site Good Work Tracy (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Lanny (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Boyce (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Anibal (2022-01-29): Can you hear me OK? Rigoberto (2022-01-29): I love this site Floyd (2022-01-29): Not available at the moment Guillermo (2022-01-29): The National Gallery Liam (2022-01-29): Gloomy tales Raleigh (2022-01-29): Wonderfull great site Isabella (2022-01-29): Stolen credit card Hassan (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Scott (2022-01-29): What company are you calling from? Roosevelt (2022-01-29): Where do you come from? Jose (2022-01-29): A First Class stamp Osvaldo (2022-01-29): Where are you from? Dewayne (2022-01-29): Photography Thurman (2022-01-29): Could you please repeat that? Marlon (2022-01-29): A company car Melissa (2022-01-29): I like watching TV Ryan (2022-01-29): How would you like the money? Gonzalo (2022-01-29): Please wait Newton (2022-01-29): A few months Zoe (2022-01-29): Children with disabilities Ayden (2022-01-29): Do you know the number for ? Dannie (2022-01-29): Please wait Miguel (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Julio (2022-01-29): Not available at the moment Daren (2022-01-29): Could you ask her to call me? Rolland (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Ian (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Fritz (2022-01-29): What part of do you come from? Percy (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Eugene (2022-01-29): I wanted to live abroad Marshall (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Edwardo (2022-01-29): Which team do you support? Kevin (2022-01-29): How many would you like? Columbus (2022-01-29): magic story very thanks Darnell (2022-01-29): Could you ask her to call me? Isidro (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Sherwood (2022-01-29): What sort of work do you do? Rayford (2022-01-29): How do you spell that? Mason (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Melissa (2022-01-29): Have you got any experience? Erwin (2022-01-29): A few months Jacques (2022-01-29): Hello good day Kelly (2022-01-29): Could I have , please? Jamal (2022-01-29): Do you know each other? Octavio (2022-01-29): I want to report a Quintin (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Chase (2022-01-29): I work for a publishers Elmer (2022-01-29): I need to charge up my phone Elias (2022-01-29): Canada>Canada Rolland (2022-01-29): A few months Patricia (2022-01-29): This is the job description Jarred (2022-01-29): good material thanks Crazyfrog (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Davis (2022-01-29): Thanks funny site Dylan (2022-01-29): This is your employment contract Ariel (2022-01-29): How would you like the money? Bernie (2022-01-29): A law firm Diego (2022-01-29): History riba
  Lily (2022-01-29): How many are there in a book? Sanford (2022-01-29): Which university are you at? Clinton (2022-01-29): Not available at the moment Jocelyn (2022-01-29): Insert your card Emmett (2022-01-29): Withdraw cash cipro
  Renato (2022-01-29): Accountant supermarket manager Enoch (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Tomas (2022-01-29): Would you like a receipt? Israel (2022-01-29): Which team do you support? Kennith (2022-01-29): Free medical insurance Lucio (2022-01-29): Could you ask him to call me? Alden (2022-01-29): I like watching TV Eugene (2022-01-29): A company car Hannah (2022-01-29): Yes, I play the guitar Barbera (2022-01-29): good material thanks Eblanned (2022-01-29): Would you like to leave a message? Graham (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Dghonson (2022-01-29): Accountant supermarket manager Emile (2022-01-29): I like watching football Bradford (2022-01-29): What company are you calling from? Loren (2022-01-29): Please call back later Donnie (2022-01-29): How much notice do you have to give? Gilbert (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Loren (2022-01-29): This is the job description Malcom (2022-01-29): We work together Darrin (2022-01-29): What do you do for a living? Franklin (2022-01-29): Can I use your phone? Walker (2022-01-29): Until August Isreal (2022-01-29): Could I have , please? Erin (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Crazyfrog (2022-01-29): Do you play any instruments? Stephen (2022-01-29): I want to report a Truman (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Douglass (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Sherman (2022-01-29): I want to make a withdrawal Vincent (2022-01-29): I wanted to live abroad Antoine (2022-01-29): Who would I report to? Morton (2022-01-29): Yes, I love it! Vicente (2022-01-29): Best Site good looking Anna (2022-01-29): Could I have a statement, please? Frankie (2022-01-29): Your cash is being counted Emmitt (2022-01-29): this post is fantastic Berry (2022-01-29): I like it a lot Delmar (2022-01-29): Could I have a statement, please? Gregg (2022-01-29): Very interesting tale Randell (2022-01-29): Nice to meet you Elvin (2022-01-29): Could you ask him to call me? Elias (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Scottie (2022-01-29): I came here to study Goodboy (2022-01-29): I like watching TV Cordell (2022-01-29): Very Good Site Mariah (2022-01-29): Do you know the address? Louis (2022-01-29): A financial advisor Efren (2022-01-29): Could I have , please? Marissa (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Terry (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Ollie (2022-01-29): Which team do you support? Jennifer (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Kelvin (2022-01-29): How many would you like? Jamey (2022-01-29): I wanted to live abroad Rusty (2022-01-29): Could you ask her to call me? Riley (2022-01-29): I hate shopping Adolph (2022-01-29): I want to make a withdrawal Solomon (2022-01-29): Will I have to work shifts? Keith (2022-01-29): What university do you go to? Janni (2022-01-29): Why did you come to ? Abigail (2022-01-29): Gloomy tales Raymon (2022-01-29): Other amount Freelife (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Courtney (2022-01-29): Which team do you support? Sophia (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Luis (2022-01-29): Did you go to university? Merlin (2022-01-29): Who do you work for? Jefferson (2022-01-29): Why did you come to ? Frank (2022-01-29): Cool site goodluck :) Trevor (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Rodney (2022-01-29): Through friends Gregorio (2022-01-29): Do you know each other? Monroe (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Earnest (2022-01-29): Incorrect PIN Jeffrey (2022-01-29): In a meeting Ronny (2022-01-29): Hold the line, please Layla (2022-01-29): Can I call you back? Lindsey (2022-01-29): What company are you calling from? Jacinto (2022-01-29): Jonny was here Herschel (2022-01-29): We were at school together Valeria (2022-01-29): Cool site goodluck :) Clark (2022-01-29): I like watching TV Wayne (2022-01-29): A jiffy bag Frederic (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Stacy (2022-01-29): good material thanks Cornell (2022-01-29): I love this site Lyndon (2022-01-29): I work for myself Jane (2022-01-29): Can you hear me OK? Makayla (2022-01-29): International directory enquiries Angelina (2022-01-29): very best job Carroll (2022-01-29): Which university are you at? Milton (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Scott (2022-01-29): Where do you live? Jeffry (2022-01-29): Special Delivery Maurice (2022-01-29): I love the theatre Leandro (2022-01-29): I live in London Anderson (2022-01-29): Very Good Site Reginald (2022-01-29): Looking for a job Goodsam (2022-01-29): What do you do for a living? Eugene (2022-01-29): Is there ? Lenard (2022-01-29): Is there ? Barrett (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Grover (2022-01-29): Please call back later Christopher (2022-01-29): Have you got any ? Tyrone (2022-01-29): I do some voluntary work Raymond (2022-01-29): An estate agents Zoe (2022-01-29): Can I call you back? Virgilio (2022-01-29): Which university are you at? Franklyn (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Teddy (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Walton (2022-01-29): How many would you like? Booker (2022-01-29): How many more years do you have to go? Cyril (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Bob (2022-01-29): I read a lot Earle (2022-01-29): How much does the job pay? Wilford (2022-01-29): When do you want me to start? Alyssa (2022-01-29): I love the theatre Ashley (2022-01-29): Languages Carlo (2022-01-29): I love the theatre Alden (2022-01-29): Can I call you back? Valentine (2022-01-29): How long have you lived here? Cody (2022-01-29): I went to Felix (2022-01-29): What do you study? Burton (2022-01-29): This site is crazy :) Eduardo (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Laverne (2022-01-29): I want to report a Kenton (2022-01-29): I read a lot Preston (2022-01-29): Please wait Moshe (2022-01-29): Where do you live? aen ape
  Cole (2022-01-29): The United States Camila (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Oscar (2022-01-29): Another year Weston (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Arianna (2022-01-29): Where did you go to university? Darin (2022-01-29): real beauty page Jack (2022-01-29): How much were you paid in your last job? August (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Moshe (2022-01-29): A company car Trenton (2022-01-29): I have my own business Pasquale (2022-01-29): Can you hear me OK? Jeffry (2022-01-29): What do you do for a living? Doyle (2022-01-29): perfect design thanks August (2022-01-29): Is there ? Goodboy (2022-01-29): Where do you study? Fifa55 (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Owen (2022-01-29): Go travelling Tyree (2022-01-29): Incorrect PIN Everette (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Virgil (2022-01-29): Have you got any qualifications? Garry (2022-01-29): Very funny pictures Marcellus (2022-01-29): Insufficient funds Adalberto (2022-01-29): What university do you go to? Ashton (2022-01-29): Through friends Javier (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Madison (2022-01-29): I want to report a Alberto (2022-01-29): An estate agents Napoleon (2022-01-29): I work for a publishers Autumn (2022-01-29): I love this site Gregorio (2022-01-29): On another call Michal (2022-01-29): I work here Merle (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Trinity (2022-01-29): The National Gallery Coleman (2022-01-29): Stolen credit card Allan (2022-01-29): Have you got any ? Roscoe (2022-01-29): Did you go to university? Garret (2022-01-29): We were at school together Fidel (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Jimmie (2022-01-29): Cool site goodluck :) Carlton (2022-01-29): Do you know the address? Loren (2022-01-29): What do you do for a living? Katherine (2022-01-29): I study here Rogelio (2022-01-29): perfect design thanks Destiny (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Boyce (2022-01-29): A law firm Forest (2022-01-29): Looking for work Norris (2022-01-29): A packet of envelopes Jeffery (2022-01-29): I support Manchester United Ferdinand (2022-01-29): Yes, I play the guitar Napoleon (2022-01-29): real beauty page Bobber (2022-01-29): Who do you work for? Jaime (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Camila (2022-01-29): A jiffy bag Kimberly (2022-01-29): Can I use your phone? Tilburg (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Waldo (2022-01-29): Stolen credit card Cole (2022-01-29): Could I have an application form? Quintin (2022-01-29): Photography Judson (2022-01-29): Do you like it here? Ernie (2022-01-29): I sing in a choir Melvin (2022-01-29): What do you do? Dudley (2022-01-29): How do you spell that? Jarod (2022-01-29): In a meeting Norberto (2022-01-29): Accountant supermarket manager Theodore (2022-01-29): What line of work are you in? Werner (2022-01-29): Go travelling Malik (2022-01-29): Very Good Site Heriberto (2022-01-29): Some First Class stamps Lyman (2022-01-29): Not in at the moment Claude (2022-01-29): Why did you come to ? Myles (2022-01-29): How do you do? Nathan (2022-01-29): A law firm
  Mitchel (2022-01-29): very best job Rashad (2022-01-29): I read a lot Aubrey (2022-01-29): Lost credit card Randall (2022-01-29): What qualifications have you got? Rosario (2022-01-29): Three years Floyd (2022-01-29): this post is fantastic Ricky (2022-01-29): Please call back later Juan (2022-01-29): We were at school together Emmanuel (2022-01-29): We were at school together Wilbur (2022-01-29): Would you like to leave a message? Clair (2022-01-29): When do you want me to start? Kasey (2022-01-29): I study here Quaker (2022-01-29): How many are there in a book? Lucius (2022-01-29): Through friends Alexis (2022-01-29): Could I have , please? Michal (2022-01-29): Looking for a job Madeline (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Thebest (2022-01-29): Please call back later Walker (2022-01-29): Not available at the moment Stacy (2022-01-29): How much notice do you have to give? Shayne (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Taylor (2022-01-29): I need to charge up my phone Bryon (2022-01-29): Please wait Derek (2022-01-29): Not available at the moment Tyrone (2022-01-29): Your cash is being counted Rusty (2022-01-29): What do you do for a living? Gregorio (2022-01-29): Can I call you back? Rhett (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Cooler111 (2022-01-29): Which university are you at? Stephan (2022-01-29): I enjoy travelling Dudley (2022-01-29): Could I have a statement, please? Arthur (2022-01-29): Have you got any qualifications? Virgil (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Lynwood (2022-01-29): We went to university together Weston (2022-01-29): Whereabouts are you from? Snoopy (2022-01-29): Jonny was here at
  Everette (2022-01-29): Photography a
  Major (2022-01-29): Insufficient funds Gabriella (2022-01-29): An envelope Wilber (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Jessica (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Rikky (2022-01-29): I enjoy travelling Deangelo (2022-01-29): On another call Clair (2022-01-29): I hate shopping Giovanni (2022-01-29): Punk not dead Jennifer (2022-01-29): Children with disabilities Dwight (2022-01-29): Have you got any ? Stephen (2022-01-29): Until August keflex
  Robby (2022-01-29): I work for myself Conrad (2022-01-29): Looking for work Seth (2022-01-29): Where did you go to university? Wally (2022-01-29): I work for a publishers Nogood87 (2022-01-29): Which university are you at? Terrance (2022-01-29): Could you ask him to call me? Antwan (2022-01-29): Incorrect PIN Jackie (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Tommie (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Joesph (2022-01-29): I went to Hilton (2022-01-29): Hold the line, please Milan (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Wilson (2022-01-29): Yes, I love it! Zackary (2022-01-29): Accountant supermarket manager Connie (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Rocco (2022-01-29): A Second Class stamp Adam (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Edgar (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Fletcher (2022-01-29): I live in London Kelvin (2022-01-29): I work for myself Stephen (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Danilo (2022-01-29): What do you do for a living? Mauricio (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Jerrod (2022-01-29): Please call back later Christoper (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Nathanael (2022-01-29): Who would I report to? Roger (2022-01-29): Could I have , please? Blaine (2022-01-29): A book of First Class stamps Cedrick (2022-01-29): Pleased to meet you Claudio (2022-01-29): Very funny pictures Quintin (2022-01-29): How many would you like? Timmy (2022-01-29): Do you know the number for ? Johnathon (2022-01-29): Other amount Davis (2022-01-29): What line of work are you in? Cordell (2022-01-29): We used to work together Armando (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Truman (2022-01-29): Some First Class stamps John (2022-01-29): Looking for work Brody (2022-01-29): Have you got any ? Lazaro (2022-01-29): Cool site goodluck :) Brayden (2022-01-29): Where are you calling from? Dalton (2022-01-29): History vyv
  Horace (2022-01-29): Could I have a statement, please? Bernard (2022-01-29): Will I have to work shifts? Wilber (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Grant (2022-01-29): How do I get an outside line? Shaun (2022-01-29): The manager Fabian (2022-01-29): The manager Emanuel (2022-01-29): I support Manchester United Lawerence (2022-01-29): Do you know the address? Noble (2022-01-29): Can I use your phone? Enoch (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Sterling (2022-01-29): Is there ? Jeromy (2022-01-29): Punk not dead Brendan (2022-01-29): What company are you calling from? Caleb (2022-01-29): Incorrect PIN Dewayne (2022-01-29): Best Site Good Work Raleigh (2022-01-29): History Trevor (2022-01-29): Just over two years Alden (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Santo (2022-01-29): A Second Class stamp Jerrold (2022-01-29): Did you go to university? Woodrow (2022-01-29): A financial advisor Modesto (2022-01-29): Hold the line, please Ezekiel (2022-01-29): Who would I report to? Derek (2022-01-29): Not available at the moment Salvador (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Barry (2022-01-29): We used to work together Shirley (2022-01-29): Could I have , please? Addison (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Cooper (2022-01-29): very best job Gonzalo (2022-01-29): International directory enquiries Garry (2022-01-29): I came here to study Ashton (2022-01-29): I like watching TV Efrain (2022-01-29): Can I use your phone? Brianna (2022-01-29): Nice to meet you Norberto (2022-01-29): A few months Alonzo (2022-01-29): Not available at the moment Thanh (2022-01-29): Do you like it here? Jeromy (2022-01-29): Please wait Erwin (2022-01-29): Best Site Good Work Vaughn (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Josue (2022-01-29): Who would I report to? Erick (2022-01-29): A First Class stamp Edgardo (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Zachery (2022-01-29): Three years par
  Antwan (2022-01-29): Where do you study? Arnold (2022-01-29): Where are you from? Sonny (2022-01-29): Until August Gonzalo (2022-01-29): Cool site goodluck :) Isabelle (2022-01-29): A First Class stamp Bruce (2022-01-29): What do you do? Granville (2022-01-29): When can you start? Katherine (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Garrett (2022-01-29): I came here to work Barney (2022-01-29): Will I have to work shifts? Rodney (2022-01-29): Looking for a job Stuart (2022-01-29): Pleased to meet you Monty (2022-01-29): Very funny pictures Eusebio (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Gavin (2022-01-29): We need someone with experience Timmy (2022-01-29): How many more years do you have to go? Maxwell (2022-01-29): Your cash is being counted Fritz (2022-01-29): Very Good Site Thurman (2022-01-29): About a year Isreal (2022-01-29): I came here to study Roosevelt (2022-01-29): Not available at the moment Isiah (2022-01-29): How much notice do you have to give? Cole (2022-01-29): A few months Olivia (2022-01-29): I like watching football DE (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Jonah (2022-01-29): Will I have to work shifts? Gerardo (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Coolman (2022-01-29): I live here Lewis (2022-01-29): Just over two years Maxwell (2022-01-29): Please call back later Chang (2022-01-29): Nice to meet you Madeline (2022-01-29): I support Manchester United Adam (2022-01-29): Where are you from? Sylvester (2022-01-29): How would you like the money? Norman (2022-01-29): Do you know the number for ? Ismael (2022-01-29): Until August Shawn (2022-01-29): A staff restaurant Rayford (2022-01-29): Photography Mary (2022-01-29): This is your employment contract Roscoe (2022-01-29): Where do you live? Lightsoul (2022-01-29): A law firm Magic (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Wallace (2022-01-29): Very interesting tale Alex (2022-01-29): How many would you like? Addison (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Barton (2022-01-29): Did you go to university? Aurelio (2022-01-29): Your cash is being counted Amia (2022-01-29): Your cash is being counted Maya (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Jarrod (2022-01-29): Just over two years Issac (2022-01-29): I study here Jordon (2022-01-29): Remove card Vince (2022-01-29): Free medical insurance Marlon (2022-01-29): What are the hours of work? Murray (2022-01-29): A jiffy bag Michel (2022-01-29): History cr
  Danielle (2022-01-29): A jiffy bag Ramiro (2022-01-29): Stolen credit card Kimberly (2022-01-29): Have you got any qualifications? Leland (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Malcolm (2022-01-29): When can you start? Major (2022-01-29): Cool site goodluck :) Clemente (2022-01-29): We used to work together Patricia (2022-01-29): Have you got any experience? Owen (2022-01-29): An estate agents Ernest (2022-01-29): How many would you like? Santo (2022-01-29): On another call Orval (2022-01-29): Yes, I love it! Mitch (2022-01-29): Withdraw cash Marlon (2022-01-29): How much notice do you have to give? Salvador (2022-01-29): Best Site good looking Donald (2022-01-29): Who would I report to? Darren (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Weston (2022-01-29): I want to report a Amelia (2022-01-29): We used to work together Aurelio (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Lyndon (2022-01-29): Recorded Delivery Lawrence (2022-01-29): Very Good Site Tracey (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Chris (2022-01-29): Best Site good looking Nestor (2022-01-29): What qualifications have you got? Bailey (2022-01-29): Would you like a receipt? Alphonse (2022-01-29): Can I call you back? Prince (2022-01-29): Do you need a work permit? Alvin (2022-01-29): Where are you calling from? Payton (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Trinidad (2022-01-29): I love the theatre Ramiro (2022-01-29): An accountancy practice Devin (2022-01-29): I want to report a Allen (2022-01-29): Where are you from? Nolan (2022-01-29): Remove card Heriberto (2022-01-29): I like watching football Avery (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Timothy (2022-01-29): Just over two years Ruben (2022-01-29): Another year tri
  Madelyn (2022-01-29): Which university are you at? Nevaeh (2022-01-29): I work for myself Weston (2022-01-29): Why did you come to ? Claire (2022-01-29): I read a lot Carol (2022-01-29): I live in London Quincy (2022-01-29): Can I take your number? Ella (2022-01-29): I want to make a withdrawal Normand (2022-01-29): About a year busp
  Monty (2022-01-29): I stay at home and look after the children Antwan (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Harold (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Rudolph (2022-01-29): Very Good Site Randal (2022-01-29): This is your employment contract Darrel (2022-01-29): Incorrect PIN Justin (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Aaron (2022-01-29): Not in at the moment Charlotte (2022-01-29): I quite like cooking Fifa55 (2022-01-29): I live in London Gianna (2022-01-29): Languages Johnnie (2022-01-29): When can you start? Blake (2022-01-29): I came here to work Lowell (2022-01-29): Best Site good looking Patricia (2022-01-29): An estate agents Prince (2022-01-29): A financial advisor Sierra (2022-01-29): magic story very thanks Zoe (2022-01-29): US dollars Jonah (2022-01-29): We work together Weldon (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Megan (2022-01-29): History Santos (2022-01-29): On another call Kimberly (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Trent (2022-01-29): Have you got any ? Casey (2022-01-29): Just over two years Roderick (2022-01-29): Will I have to work shifts? Madison (2022-01-29): A Second Class stamp Nicky (2022-01-29): This site is crazy :) Fletcher (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Quintin (2022-01-29): Best Site Good Work Diego (2022-01-29): Could I have an application form? Harvey (2022-01-29): I stay at home and look after the children Lazaro (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Rolland (2022-01-29): Directory enquiries Marshall (2022-01-29): Where do you come from? Mckinley (2022-01-29): Do you know each other? Clayton (2022-01-29): Could you ask him to call me? Lazaro (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Thanh (2022-01-29): How many would you like? Jamison (2022-01-29): What are the hours of work? Hyman (2022-01-29): Thanks for calling Leonard (2022-01-29): History Darrell (2022-01-29): Another year Willard (2022-01-29): Who do you work for? Graig (2022-01-29): The manager Teodoro (2022-01-29): Thanks for calling Damon (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Patricia (2022-01-29): Get a job Camila (2022-01-29): International directory enquiries Erwin (2022-01-29): We went to university together Willy (2022-01-29): Do you play any instruments? Elvis (2022-01-29): A company car Stacy (2022-01-29): Not available at the moment Gabriel (2022-01-29): An estate agents Aaron (2022-01-29): Do you know the number for ? Malcolm (2022-01-29): Wonderfull great site Richard (2022-01-29): Children with disabilities Stephanie (2022-01-29): Not available at the moment Eliseo (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Williams (2022-01-29): How many would you like? Garrett (2022-01-29): Get a job ine
  Andreas (2022-01-29): Remove card Gaston (2022-01-29): This is your employment contract Crazyivan (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Xavier (2022-01-29): An envelope Landon (2022-01-29): Thanks funny site Daron (2022-01-29): Hold the line, please Darrin (2022-01-29): I have my own business Jerry (2022-01-29): Free medical insurance Mathew (2022-01-29): About a year Donnell (2022-01-29): I quite like cooking Bradley (2022-01-29): What do you do for a living? Hayden (2022-01-29): Photography Brendan (2022-01-29): We were at school together Bella (2022-01-29): Why did you come to ? Kermit (2022-01-29): Would you like to leave a message? Antonia (2022-01-29): How would you like the money? Graig (2022-01-29): A Second Class stamp Brody (2022-01-29): Very Good Site Patricia (2022-01-29): I need to charge up my phone Florentino (2022-01-29): What sort of music do you like? Antone (2022-01-29): Do you know each other? Kaitlyn (2022-01-29): Which team do you support? Ella (2022-01-29): An envelope George (2022-01-29): The manager Felipe (2022-01-29): Where are you from? Samual (2022-01-29): I quite like cooking Carlos (2022-01-29): When do you want me to start? Shelby (2022-01-29): I enjoy travelling Maynard (2022-01-29): Thanks funny site Kristofer (2022-01-29): this is be cool 8) Franklin (2022-01-29): A company car Randolph (2022-01-29): We used to work together Randy (2022-01-29): I enjoy travelling Layla (2022-01-29): Accountant supermarket manager Rolland (2022-01-29): What qualifications have you got? Sean (2022-01-29): This is your employment contract Jordan (2022-01-29): Go travelling Jackie (2022-01-29): Gloomy tales Kermit (2022-01-29): Very funny pictures Kenton (2022-01-29): Could I have an application form? Ella (2022-01-29): The manager Markus (2022-01-29): How would you like the money? Stuart (2022-01-29): Gloomy tales Samantha (2022-01-29): A few months Michel (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Donte (2022-01-29): Where are you from? Moses (2022-01-29): We went to university together Darius (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Rocky (2022-01-29): Best Site Good Work Efrain (2022-01-29): Gloomy tales Rudolf (2022-01-29): The National Gallery Kristofer (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Whitney (2022-01-29): Do you like it here? Erich (2022-01-29): A staff restaurant Ismael (2022-01-29): An accountancy practice Pasquale (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Coolman (2022-01-29): How would you like the money? Quentin (2022-01-29): Not available at the moment Julia (2022-01-29): Remove card Gregorio (2022-01-29): We used to work together Arron (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Raymon (2022-01-29): Who would I report to? Mitch (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Merle (2022-01-29): Best Site Good Work Makayla (2022-01-29): A company car Seymour (2022-01-29): Where are you calling from? Alexander (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Garfield (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Jerrod (2022-01-29): Have you got any experience? Lanny (2022-01-29): This site is crazy :) Eugenio (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Jeromy (2022-01-29): Can you hear me OK? Dwain (2022-01-29): I live in London Hiram (2022-01-29): I like watching TV Charlotte (2022-01-29): I have my own business Diego (2022-01-29): Why did you come to ? Junior (2022-01-29): Free medical insurance Rikky (2022-01-29): I want to make a withdrawal Amado (2022-01-29): How many are there in a book? Modesto (2022-01-29): Who do you work for? Coolman (2022-01-29): Another service?
  Nigel (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Bonser (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Dante (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Destiny (2022-01-29): The manager Derek (2022-01-29): Some First Class stamps Anton (2022-01-29): magic story very thanks Stevie (2022-01-29): Lost credit card Behappy (2022-01-29): How many are there in a book? Jimmi (2022-01-29): perfect design thanks Cameron (2022-01-29): I want to report a Elbert (2022-01-29): An accountancy practice Robbie (2022-01-29): Do you know the number for ? Porter (2022-01-29): An estate agents Samual (2022-01-29): Have you got any qualifications? Isaac (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Harlan (2022-01-29): Just over two years Heyjew (2022-01-29): Thanks for calling Osvaldo (2022-01-29): this post is fantastic Leandro (2022-01-29): Can you hear me OK? Buster (2022-01-29): I was made redundant two months ago Barton (2022-01-29): Are you a student? Jayden (2022-01-29): Punk not dead Spencer (2022-01-29): this is be cool 8) Kerry (2022-01-29): How long have you lived here? Jasper (2022-01-29): History alle
  Sheldon (2022-01-29): Could you ask him to call me? Emmanuel (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Jozef (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Emile (2022-01-29): An envelope Mitch (2022-01-29): Could you please repeat that? Francesco (2022-01-29): Another service? Howard (2022-01-29): How much notice do you have to give? Newton (2022-01-29): A jiffy bag Jamaal (2022-01-29): I went to Wiley (2022-01-29): Get a job
  Emilio (2022-01-29): How much notice do you have to give? Thurman (2022-01-29): Accountant supermarket manager Ronnie (2022-01-29): Whereabouts are you from? Brendan (2022-01-29): Could I have , please? Garry (2022-01-29): Where do you live? Danielle (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Giovanni (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Darin (2022-01-29): Three years Cristopher (2022-01-29): Where do you study? Palmer (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Duncan (2022-01-29): Do you play any instruments? Emory (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Ellsworth (2022-01-29): Do you know the number for ? Bruce (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Bobby (2022-01-29): How would you like the money? Rocco (2022-01-29): Who do you work for? Garret (2022-01-29): What do you study? Sophia (2022-01-29): Did you go to university? Cleveland (2022-01-29): How many more years do you have to go? Kasey (2022-01-29): Withdraw cash Stanford (2022-01-29): We need someone with qualifications Ariel (2022-01-29): The National Gallery Deangelo (2022-01-29): Free medical insurance Alexa (2022-01-29): I saw your advert in the paper Gianna (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Albert (2022-01-29): Can I call you back? Tommy (2022-01-29): How would you like the money? Virgilio (2022-01-29): On another call Brice (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Gustavo (2022-01-29): Lost credit card Sean (2022-01-29): Do you know each other? Jessica (2022-01-29): Hello good day Allison (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Carol (2022-01-29): Directory enquiries Luigi (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Tommy (2022-01-29): How many are there in a book? Elizabeth (2022-01-29): Have you got any experience? Lily (2022-01-29): very best job Roscoe (2022-01-29): What do you do? Geoffrey (2022-01-29): What do you study? Juan (2022-01-29): Very interesting tale Rickie (2022-01-29): A law firm Jamaal (2022-01-29): Nice to meet you Alexa (2022-01-29): Special Delivery Amber (2022-01-29): How do you know each other? Sarah (2022-01-29): Yes, I play the guitar Renaldo (2022-01-29): The National Gallery Plank (2022-01-29): Children with disabilities Scottie (2022-01-29): Other amount Daren (2022-01-29): A law firm Angelo (2022-01-29): A pension scheme Savannah (2022-01-29): Can I call you back? Norris (2022-01-29): Lost credit card Garret (2022-01-29): Please wait Tomas (2022-01-29): I want to make a withdrawal Scottie (2022-01-29): The National Gallery Eric (2022-01-29): A few months Columbus (2022-01-29): A packet of envelopes Mitch (2022-01-29): I work for myself Wesley (2022-01-29): Directory enquiries Randy (2022-01-29): Would you like a receipt? Jenna (2022-01-29): this is be cool 8) Alden (2022-01-29): Why did you come to ? Hipolito (2022-01-29): We went to university together Leonardo (2022-01-29): How do you spell that? Rebecca (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Cornelius (2022-01-29): I love the theatre Melanie (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Shirley (2022-01-29): A staff restaurant Randal (2022-01-29): I want to make a withdrawal Haywood (2022-01-29): An accountancy practice Brant (2022-01-29): this is be cool 8)
  Terence (2022-01-29): I quite like cooking Alfonso (2022-01-29): Cool site goodluck :) Raphael (2022-01-29): Some First Class stamps Amber (2022-01-29): An estate agents Tyrell (2022-01-29): Stolen credit card Cameron (2022-01-29): Best Site good looking Jonah (2022-01-29): Where did you go to university? Esteban (2022-01-29): Recorded Delivery Teodoro (2022-01-29): How do you know each other? Jason (2022-01-29): Yes, I love it! Katelyn (2022-01-29): I never went to university Edmundo (2022-01-29): Have you got any qualifications? Brooke (2022-01-29): I stay at home and look after the children Cristobal (2022-01-29): Another year Charlotte (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Clifford (2022-01-29): this post is fantastic Connor (2022-01-29): We need someone with qualifications Manuel (2022-01-29): A few months Malcom (2022-01-29): Can I use your phone? Robert (2022-01-29): Gloomy tales Spencer (2022-01-29): Could I have an application form? Dewey (2022-01-29): Punk not dead
  Travis (2022-01-29): I support Manchester United Darrell (2022-01-29): What are the hours of work? Coco888 (2022-01-29): A financial advisor med
  Damon (2022-01-29): I like it a lot Paris (2022-01-29): Canada>Canada Jamal (2022-01-29): We were at school together Stephen (2022-01-29): Just over two years Edison (2022-01-29): Yes, I love it! c
  Esteban (2022-01-29): I quite like cooking Jamaal (2022-01-29): I read a lot Marion (2022-01-29): Could I have a statement, please? Lionel (2022-01-29): Are you a student? Irving (2022-01-29): I support Manchester United Addison (2022-01-29): Which university are you at? Payton (2022-01-29): How do I get an outside line? Luciano (2022-01-29): Have you got any qualifications? Cliff (2022-01-29): Is there ? Henry (2022-01-29): Please wait remedio
  Donnie (2022-01-29): Can you hear me OK? Kennith (2022-01-29): What university do you go to? Craig (2022-01-29): Withdraw cash
  Jackie (2022-01-29): Pleased to meet you Aubrey (2022-01-29): A law firm Israel (2022-01-29): Where did you go to university? Harrison (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Andreas (2022-01-29): I work here Marco (2022-01-29): Yes, I love it! Filiberto (2022-01-29): Photography Israel (2022-01-29): The manager Millard (2022-01-29): Can you hear me OK? Andre (2022-01-29): Accountant supermarket manager Jonathan (2022-01-29): Would you like a receipt? Dennis (2022-01-29): How much does the job pay? Derick (2022-01-29): How many would you like? Mariano (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Gobiz (2022-01-29): An estate agents Ellsworth (2022-01-29): Best Site good looking Douglass (2022-01-29): This site is crazy :) Israel (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Khloe (2022-01-29): I went to Amia (2022-01-29): Can I use your phone? Emmitt (2022-01-29): Is there ? Elden (2022-01-29): The manager Isreal (2022-01-29): Recorded Delivery Wilburn (2022-01-29): Yes, I love it! Kareem (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Rachel (2022-01-29): When can you start? Charles (2022-01-29): Where do you come from? Gilberto (2022-01-29): Which university are you at? Pasquale (2022-01-29): What qualifications have you got? Aubrey (2022-01-29): History Rickey (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Elliott (2022-01-29): Enter your PIN Neville (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Clemente (2022-01-29): Other amount Vance (2022-01-29): I live in London Quincy (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Dominick (2022-01-29): Very Good Site Marcel (2022-01-29): Are you a student? Gobiz (2022-01-29): A few months Raymundo (2022-01-29): Looking for work Irvin (2022-01-29): A law firm Guadalupe (2022-01-29): Have you got any ? Marcelo (2022-01-29): An envelope Denver (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) David (2022-01-29): Could I have , please? Nigel (2022-01-29): Have you got any experience? Edgardo (2022-01-29): How do I get an outside line? Efrain (2022-01-29): One moment, please Archie (2022-01-29): Punk not dead wh
  Sammie (2022-01-29): Who would I report to? Cooler111 (2022-01-29): How many would you like? Wiley (2022-01-29): Best Site good looking Pablo (2022-01-29): Are you a student? Devon (2022-01-29): I saw your advert in the paper Alejandro (2022-01-29): What university do you go to? Cody (2022-01-29): Children with disabilities Kaylee (2022-01-29): I support Manchester United Serenity (2022-01-29): I work for a publishers Arron (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Zoe (2022-01-29): Not in at the moment Conrad (2022-01-29): Free medical insurance Byron (2022-01-29): Who would I report to? Sofia (2022-01-29): A few months
  Dominic (2022-01-29): How do you know each other? Mauro (2022-01-29): Languages vigor
  Marlon (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Irvin (2022-01-29): Will I have to work shifts? Allison (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Terrell (2022-01-29): Do you play any instruments? Trinity (2022-01-29): This is the job description Hailey (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? David (2022-01-29): What sort of work do you do? Sylvester (2022-01-29): Special Delivery Leopoldo (2022-01-29): Accountant supermarket manager Raphael (2022-01-29): What line of work are you in? Lemuel (2022-01-29): A pension scheme Filiberto (2022-01-29): Would you like to leave a message? Frederick (2022-01-29): Jonny was here inmobili
  Norris (2022-01-29): Which year are you in? Larry (2022-01-29): How many would you like? Jimmy (2022-01-29): Very interesting tale Hubert (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Samuel (2022-01-29): Very Good Site Parker (2022-01-29): What university do you go to? Elliott (2022-01-29): I saw your advert in the paper Robin (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Jeramy (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Freddie (2022-01-29): I went to imi
  Octavio (2022-01-29): I live here Benito (2022-01-29): Have you got any experience? Craig (2022-01-29): Could I have , please? Galen (2022-01-29): Have you got any qualifications? Darron (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Crazyfrog (2022-01-29): Very interesting tale Marcus (2022-01-29): Why did you come to ? Ferdinand (2022-01-29): I came here to study Brendon (2022-01-29): Could you ask her to call me? Aidan (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Miles (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Christopher (2022-01-29): We need someone with experience Sofia (2022-01-29): Punk not dead Markus (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Jimmie (2022-01-29): Do you know the address? Winston (2022-01-29): On another call Dominique (2022-01-29): An envelope Rueben (2022-01-29): Languages Cristopher (2022-01-29): How many would you like? Franklin (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Marco (2022-01-29): Could I have an application form? Layla (2022-01-29): How many more years do you have to go? Juan (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Clint (2022-01-29): Would you like a receipt? Connie (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Josef (2022-01-29): I came here to work Darrin (2022-01-29): magic story very thanks Mackenzie (2022-01-29): very best job Russel (2022-01-29): How many are there in a book? Kurtis (2022-01-29): Have you read any good books lately? Dylan (2022-01-29): I love the theatre Keenan (2022-01-29): I saw your advert in the paper Genesis (2022-01-29): Could you ask him to call me? Jennifer (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Jospeh (2022-01-29): Where did you go to university? Nathan (2022-01-29): What company are you calling from? Alexander (2022-01-29): I was made redundant two months ago Johnathon (2022-01-29): Children with disabilities Andrew (2022-01-29): Enter your PIN Layla (2022-01-29): How do you know each other? Donny (2022-01-29): What do you study? Jamie (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Sean (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Bruce (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Jacob (2022-01-29): A few months Timothy (2022-01-29): What qualifications have you got? Jordan (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Camila (2022-01-29): Why did you come to ? Everett (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Keneth (2022-01-29): Which university are you at? Bailey (2022-01-29): Which university are you at? Micah (2022-01-29): I work here Tomas (2022-01-29): Can you hear me OK? Valentine (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Samuel (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Geoffrey (2022-01-29): What sort of music do you like? Dylan (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Rodney (2022-01-29): How do you know each other? Alexis (2022-01-29): Is there ? Erick (2022-01-29): How do you spell that? Freddie (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Leandro (2022-01-29): I never went to university Normand (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Lightsoul (2022-01-29): Can I use your phone? Derrick (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Charlie (2022-01-29): Do you like it here? Monte (2022-01-29): An accountancy practice Donovan (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Coco888 (2022-01-29): Could you send me an application form? Jerrod (2022-01-29): How much does the job pay? Jules (2022-01-29): A few months Mary (2022-01-29): How do you do? Khloe (2022-01-29): How many would you like? Xavier (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Chase (2022-01-29): Could I have an application form? Elijah (2022-01-29): This is your employment contract Joseph (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Odell (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Clarence (2022-01-29): Where do you live? Randell (2022-01-29): I do some voluntary work Abraham (2022-01-29): How do you spell that? Haywood (2022-01-29): What part of do you come from? Alexis (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Bob (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Michal (2022-01-29): Please call back later Kenton (2022-01-29): Photography 2.5 mg fi
  Jesse (2022-01-29): Have you read any good books lately? Valentin (2022-01-29): I support Manchester United Taylor (2022-01-29): I work for myself Gayle (2022-01-29): I like watching TV Isabella (2022-01-29): A pension scheme Tyson (2022-01-29): Recorded Delivery Enrique (2022-01-29): International directory enquiries Steve (2022-01-29): Which year are you in? Denis (2022-01-29): Some First Class stamps Melvin (2022-01-29): Could I have , please? Brice (2022-01-29): Whereabouts are you from? Clyde (2022-01-29): How many are there in a book? Sophia (2022-01-29): Thanks for calling Rodolfo (2022-01-29): perfect design thanks Stanford (2022-01-29): Languages Rudolph (2022-01-29): How many would you like? Joseph (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Gregg (2022-01-29): How much does the job pay? Pasquale (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Stanford (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Bonser (2022-01-29): Three years Dogkill (2022-01-29): We were at school together Edgardo (2022-01-29): Cool site goodluck :) Leah (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Stewart (2022-01-29): Do you play any instruments? Ella (2022-01-29): Do you play any instruments? Lily (2022-01-29): Do you play any instruments? Sammy (2022-01-29): Have you got any ? Sammy (2022-01-29): I wanted to live abroad Elmer (2022-01-29): We used to work together Marlin (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Alex (2022-01-29): I live here Rafael (2022-01-29): Until August Alfonso (2022-01-29): What sort of work do you do? Moises (2022-01-29): Not in at the moment Chauncey (2022-01-29): I need to charge up my phone Loren (2022-01-29): Insufficient funds Kaylee (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Clair (2022-01-29): Stolen credit card Brandon (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Darryl (2022-01-29): How long have you lived here? Fifa55 (2022-01-29): Stolen credit card Marshall (2022-01-29): Do you play any instruments? Sarah (2022-01-29): Where do you live? Bonser (2022-01-29): How much notice do you have to give? Marcelo (2022-01-29): How long have you lived here? Jesus (2022-01-29): How do you do? Enoch (2022-01-29): Other amount Jarod (2022-01-29): Go travelling Carmine (2022-01-29): I stay at home and look after the children Luke (2022-01-29): I came here to study Royce (2022-01-29): The National Gallery Jeremy (2022-01-29): Do you play any instruments? Dirtbill (2022-01-29): Jonny was here Andres (2022-01-29): Could I have , please? Clemente (2022-01-29): Languages Frances (2022-01-29): We were at school together Everette (2022-01-29): What do you do? Pitfighter (2022-01-29): good material thanks Lavern (2022-01-29): Canada>Canada Flyman (2022-01-29): Special Delivery Micheal (2022-01-29): I have my own business Harrison (2022-01-29): I quite like cooking Ernie (2022-01-29): this post is fantastic Charley (2022-01-29): Have you read any good books lately? Wesley (2022-01-29): I work here Collin (2022-01-29): Can I take your number? Darnell (2022-01-29): I want to make a withdrawal Sergio (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Norman (2022-01-29): Some First Class stamps Ernie (2022-01-29): What do you do for a living? Darell (2022-01-29): What university do you go to? Bradly (2022-01-29): Please wait Simon (2022-01-29): A law firm Arlen (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Wilson (2022-01-29): Have you read any good books lately? Perry (2022-01-29): Do you know the address? Freddie (2022-01-29): I never went to university Edwin (2022-01-29): What do you do? Reginald (2022-01-29): Thanks for calling Gaston (2022-01-29): I want to make a withdrawal Patrick (2022-01-29): very best job Calvin (2022-01-29): What sort of work do you do? Tyron (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Gavin (2022-01-29): How many are there in a book? Mya (2022-01-29): I like watching football Shelton (2022-01-29): I live here Carlo (2022-01-29): The United States Dominique (2022-01-29): I saw your advert in the paper Steve (2022-01-29): Not in at the moment Billy (2022-01-29): I like watching football Darren (2022-01-29): Would you like to leave a message? Flyman (2022-01-29): Thanks for calling Carlo (2022-01-29): I really like swimming Myron (2022-01-29): I never went to university Wilfred (2022-01-29): Could you please repeat that? Rikky (2022-01-29): I study here Kristofer (2022-01-29): This site is crazy :) Anton (2022-01-29): I came here to study William (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Young (2022-01-29): Punk not dead Jake (2022-01-29): Free medical insurance Antonio (2022-01-29): Just over two years Hobert (2022-01-29): I do some voluntary work Lyman (2022-01-29): I live in London Claud (2022-01-29): How do you do? Louie (2022-01-29): How many would you like? Connor (2022-01-29): Until August Makayla (2022-01-29): This is your employment contract Jesse (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Taylor (2022-01-29): I want to make a withdrawal Gonzalo (2022-01-29): A company car Willis (2022-01-29): An envelope n
  Waldo (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Evan (2022-01-29): I love the theatre Roger (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Rodolfo (2022-01-29): Could you send me an application form? Marty (2022-01-29): Is there ? c
  Gabrielle (2022-01-29): Where do you live? Bertram (2022-01-29): I study here Isaias (2022-01-29): Could I have an application form? Owen (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Katelyn (2022-01-29): I like watching football Manuel (2022-01-29): About a year Eblanned (2022-01-29): Yes, I play the guitar Cooper (2022-01-29): This is your employment contract Getjoy (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Cedric (2022-01-29): Cool site goodluck :) Warren (2022-01-29): Remove card Jeremiah (2022-01-29): Three years Cornell (2022-01-29): What do you do for a living? Razer22 (2022-01-29): Jonny was here
  Kermit (2022-01-29): How do you do? d
  Ernie (2022-01-29): Enter your PIN Stephanie (2022-01-29): I went to Damion (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Ambrose (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Kendrick (2022-01-29): International directory enquiries Matthew (2022-01-29): The manager
  Davis (2022-01-29): We used to work together Erin (2022-01-29): I enjoy travelling Jerrod (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Amia (2022-01-29): Do you know each other? Octavio (2022-01-29): I have my own business Robert (2022-01-29): Did you go to university? Gerry (2022-01-29): What company are you calling from? Felton (2022-01-29): Can you hear me OK? Herschel (2022-01-29): I work here Andre (2022-01-29): I work with computers Jarrod (2022-01-29): Wonderfull great site Hiram (2022-01-29): Could I have , please? Mauricio (2022-01-29): Where did you go to university? Stacey (2022-01-29): Canada>Canada Elliot (2022-01-29): Get a job Dylan (2022-01-29): Gloomy tales comp
  Shannon (2022-01-29): I live in London Stanford (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Granville (2022-01-29): How do you know each other? Moses (2022-01-29): One moment, please
  Octavio (2022-01-29): What sort of work do you do? Wilfred (2022-01-29): What part of do you come from? Austin (2022-01-29): Have you got any ? Ariana (2022-01-29): How many are there in a book? Kelley (2022-01-29): What are the hours of work? Darnell (2022-01-29): I work for a publishers Esteban (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Scott (2022-01-29): Incorrect PIN Carmen (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Chang (2022-01-29): Where did you go to university? Jonathan (2022-01-29): Yes, I love it! sup
  Connie (2022-01-29): We need someone with qualifications Stacy (2022-01-29): A jiffy bag Rodger (2022-01-29): This site is crazy :) Sonny (2022-01-29): What university do you go to? Bryant (2022-01-29): Where are you calling from? Bobber (2022-01-29): Free medical insurance Weston (2022-01-29): I never went to university Jerald (2022-01-29): How much does the job pay? Quintin (2022-01-29): Do you like it here? Lloyd (2022-01-29): real beauty page Ezequiel (2022-01-29): this post is fantastic Clemente (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Fredrick (2022-01-29): What company are you calling from? Silas (2022-01-29): Can I use your phone? Cesar (2022-01-29): An accountancy practice Fermin (2022-01-29): US dollars Salvador (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Leopoldo (2022-01-29): How do you spell that? James (2022-01-29): What qualifications have you got? Katelyn (2022-01-29): Directory enquiries Mauricio (2022-01-29): I came here to study Jeromy (2022-01-29): I live here Trent (2022-01-29): Who would I report to? Jonas (2022-01-29): What do you study? Reggie (2022-01-29): Did you go to university? Dwight (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Dallas (2022-01-29): Can I call you back? Alden (2022-01-29): A company car Michal (2022-01-29): I like watching TV Jewell (2022-01-29): this post is fantastic Kaylee (2022-01-29): Very funny pictures Arden (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Wendell (2022-01-29): Which team do you support? Whitney (2022-01-29): This is your employment contract Lowell (2022-01-29): I work for a publishers Kurtis (2022-01-29): I really like swimming Harris (2022-01-29): Enter your PIN Josiah (2022-01-29): Hello good day Chuck (2022-01-29): I love the theatre Cordell (2022-01-29): Who do you work for? Lewis (2022-01-29): Not available at the moment Humberto (2022-01-29): What line of work are you in? Barbera (2022-01-29): I work for a publishers Kaden (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Carlos (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Scotty (2022-01-29): Looking for work Tyrone (2022-01-29): Where are you calling from? Tommy (2022-01-29): A First Class stamp Salvatore (2022-01-29): Where are you from? Jerold (2022-01-29): I went to Trinidad (2022-01-29): What line of work are you in? Ruben (2022-01-29): Could you ask her to call me? Maxwell (2022-01-29): Do you know the number for ? Jorge (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Behappy (2022-01-29): Have you read any good books lately? Modesto (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Dexter (2022-01-29): How many would you like? Odell (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Rodrick (2022-01-29): A packet of envelopes Lynwood (2022-01-29): How would you like the money? Benjamin (2022-01-29): Very Good Site Brady (2022-01-29): I want to report a Kennith (2022-01-29): How do I get an outside line? Jeromy (2022-01-29): We work together Ahmed (2022-01-29): We used to work together Jamar (2022-01-29): I want to make a withdrawal Octavio (2022-01-29): Hello good day Brett (2022-01-29): Languages Forest (2022-01-29): Have you got any qualifications? Jamey (2022-01-29): Which team do you support? Louis (2022-01-29): real beauty page Herman (2022-01-29): A company car Kendrick (2022-01-29): A few months Danilo (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Cornelius (2022-01-29): The United States Dorsey (2022-01-29): A packet of envelopes Stacy (2022-01-29): I saw your advert in the paper Laverne (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Thaddeus (2022-01-29): Have you got any ? Raymon (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Conrad (2022-01-29): We were at school together Rickie (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Warner (2022-01-29): Do you like it here? Lyman (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Loren (2022-01-29): We used to work together Tyrone (2022-01-29): When do you want me to start? Edwin (2022-01-29): Lost credit card Issac (2022-01-29): Recorded Delivery Colin (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Amelia (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Morton (2022-01-29): A First Class stamp Merlin (2022-01-29): Other amount Woodrow (2022-01-29): Where do you live? Mariano (2022-01-29): I work here l
  Myron (2022-01-29): Canada>Canada Aaron (2022-01-29): Who do you work for? Jarrod (2022-01-29): Please wait Aidan (2022-01-29): Have you got any experience? Arthur (2022-01-29): The National Gallery Zoey (2022-01-29): How much does the job pay? Jaden (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Harrison (2022-01-29): Canada>Canada Jarod (2022-01-29): Cool site goodluck :) Clifford (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Darin (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Allison (2022-01-29): Hello good day Lester (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Edmund (2022-01-29): Do you know the number for ? Mckinley (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Roger (2022-01-29): A staff restaurant Silas (2022-01-29): I came here to study Stanley (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Cameron (2022-01-29): perfect design thanks Haywood (2022-01-29): Where do you study? Richard (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Delmer (2022-01-29): On another call Cornell (2022-01-29): I live in London Dghonson (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Elbert (2022-01-29): How long have you lived here? Carmen (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Douglass (2022-01-29): Have you got any qualifications? Malik (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Luther (2022-01-29): Please call back later Issac (2022-01-29): A jiffy bag Corey (2022-01-29): A few months Davis (2022-01-29): Remove card
  Francesco (2022-01-29): How much does the job pay? Donny (2022-01-29): What company are you calling from? Cristobal (2022-01-29): What qualifications have you got? Bradley (2022-01-29): Do you need a work permit? Joaquin (2022-01-29): How do you know each other? Pasquale (2022-01-29): Three years Seymour (2022-01-29): How many are there in a book? Cortez (2022-01-29): I like watching football Fabian (2022-01-29): Can I use your phone? Jeffery (2022-01-29): In a meeting Pitfighter (2022-01-29): Where are you calling from? Marcellus (2022-01-29): Do you need a work permit? Mike (2022-01-29): Yes, I love it! Erich (2022-01-29): Punk not dead Palmer (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Collin (2022-01-29): Would you like a receipt? Chung (2022-01-29): We were at school together Forrest (2022-01-29): A Second Class stamp Eldridge (2022-01-29): Do you like it here? Sergio (2022-01-29): We work together Harold (2022-01-29): good material thanks Wayne (2022-01-29): What qualifications have you got? Waldo (2022-01-29): How do you do? Diana (2022-01-29): An envelope Lesley (2022-01-29): Enter your PIN Emory (2022-01-29): I live in London Quintin (2022-01-29): I study here Miquel (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Adrian (2022-01-29): When do you want me to start? Donald (2022-01-29): I never went to university Sherman (2022-01-29): A Second Class stamp Nevaeh (2022-01-29): Where do you study? Rikky (2022-01-29): Could I have a statement, please? Adam (2022-01-29): Would you like to leave a message? Fritz (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Felton (2022-01-29): We work together Israel (2022-01-29): What sort of music do you like? Jonathan (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Lewis (2022-01-29): Who would I report to? Steve (2022-01-29): Looking for a job Bradly (2022-01-29): Which year are you in? Colton (2022-01-29): Insert your card Danial (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Micheal (2022-01-29): How do you do? Jorge (2022-01-29): Hello good day Leslie (2022-01-29): Can I call you back? Norbert (2022-01-29): this post is fantastic Evelyn (2022-01-29): We used to work together Kendrick (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Riley (2022-01-29): magic story very thanks Dexter (2022-01-29): How much notice do you have to give? Colton (2022-01-29): Can I use your phone? Wiley (2022-01-29): How many are there in a book? Bradley (2022-01-29): I work for myself Kenny (2022-01-29): Where do you study? Christopher (2022-01-29): I want to report a Stefan (2022-01-29): I want to make a withdrawal Rickey (2022-01-29): A few months Lavern (2022-01-29): Lost credit card Jocelyn (2022-01-29): Have you got any experience? Khloe (2022-01-29): What qualifications have you got? Clark (2022-01-29): I went to Truman (2022-01-29): Languages Billie (2022-01-29): Best Site Good Work Hershel (2022-01-29): Very interesting tale Brock (2022-01-29): I work here John (2022-01-29): Withdraw cash Ignacio (2022-01-29): A law firm Isaias (2022-01-29): An accountancy practice Dogkill (2022-01-29): I work with computers Brain (2022-01-29): Can you hear me OK? Winfred (2022-01-29): Who would I report to? Floyd (2022-01-29): Just over two years Monty (2022-01-29): How many are there in a book? Morton (2022-01-29): Do you know the address? Shelby (2022-01-29): We were at school together Darell (2022-01-29): Have you got any experience? Mariano (2022-01-29): When do you want me to start? Foster (2022-01-29): Whereabouts are you from? Delmer (2022-01-29): very best job Brain (2022-01-29): In a meeting Maria (2022-01-29): I do some voluntary work Jeromy (2022-01-29): Very funny pictures Cyrus (2022-01-29): I work here Mason (2022-01-29): A law firm Grady (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Levi (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Hobert (2022-01-29): US dollars Carlton (2022-01-29): Have you got any qualifications? Dewey (2022-01-29): Why did you come to ? Jesse (2022-01-29): The National Gallery Dustin (2022-01-29): How long have you lived here? Everett (2022-01-29): I quite like cooking Jamal (2022-01-29): International directory enquiries Kraig (2022-01-29): Have you got any ? Jared (2022-01-29): I love this site Wilfredo (2022-01-29): An estate agents Fletcher (2022-01-29): How many are there in a book? Maria (2022-01-29): How do you do? Bryan (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Ahmed (2022-01-29): How do I get an outside line? Lorenzo (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Dominique (2022-01-29): Get a job Emmitt (2022-01-29): Photography Trinidad (2022-01-29): Can I use your phone? Bruce (2022-01-29): Languages fuci
  Jimmie (2022-01-29): Are you a student? Steve (2022-01-29): How do you do? Marcelino (2022-01-29): History Rolando (2022-01-29): Just over two years Irwin (2022-01-29): Cool site goodluck :) Brooklyn (2022-01-29): Do you play any instruments? Blake (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Devin (2022-01-29): Get a job Cecil (2022-01-29): A financial advisor Armand (2022-01-29): I do some voluntary work Zackary (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Santo (2022-01-29): I saw your advert in the paper Aaliyah (2022-01-29): A First Class stamp Simon (2022-01-29): What sort of work do you do? Daryl (2022-01-29): We need someone with qualifications Maurice (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Hayden (2022-01-29): Could you please repeat that? Virgil (2022-01-29): A Second Class stamp Ahmad (2022-01-29): I never went to university Gavin (2022-01-29): I hate shopping Vance (2022-01-29): A pension scheme Gaylord (2022-01-29): I study here Guillermo (2022-01-29): Punk not dead Filiberto (2022-01-29): I saw your advert in the paper Fifa55 (2022-01-29): I need to charge up my phone Darrell (2022-01-29): I love this site Ronnie (2022-01-29): I work for a publishers Lamont (2022-01-29): When do you want me to start? Stephanie (2022-01-29): Have you read any good books lately? Ian (2022-01-29): Do you know the address? Ashton (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Zoey (2022-01-29): Nice to meet you Lewis (2022-01-29): Special Delivery Alexa (2022-01-29): Can I use your phone? Curt (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Werner (2022-01-29): Would you like a receipt? Leroy (2022-01-29): I work with computers Bennett (2022-01-29): real beauty page Sammie (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Raymon (2022-01-29): I saw your advert in the paper Jamey (2022-01-29): Where do you come from? Jeromy (2022-01-29): Do you know the number for ? Sanford (2022-01-29): Children with disabilities Darrin (2022-01-29): Insufficient funds Hubert (2022-01-29): Hold the line, please Dewey (2022-01-29): A few months Erwin (2022-01-29): How would you like the money? Numbers (2022-01-29): Have you got any experience? Rodrigo (2022-01-29): very best job Harris (2022-01-29): Looking for work Mohammed (2022-01-29): Where are you calling from? Efrain (2022-01-29): Hello good day George (2022-01-29): Children with disabilities Ashton (2022-01-29): The National Gallery Eli (2022-01-29): I enjoy travelling Mario (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Shelby (2022-01-29): Through friends
  Barton (2022-01-29): How many more years do you have to go? Vicente (2022-01-29): Where did you go to university? Terry (2022-01-29): Until August Leigh (2022-01-29): Some First Class stamps Isabelle (2022-01-29): Do you have any exams coming up? August (2022-01-29): Have you got any qualifications? Joshua (2022-01-29): Who do you work for? Rodney (2022-01-29): Which team do you support? Theodore (2022-01-29): Photography Mackenzie (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Kidrock (2022-01-29): Some First Class stamps Leigh (2022-01-29): Gloomy tales Jerald (2022-01-29): Do you know each other? Leopoldo (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Leroy (2022-01-29): Some First Class stamps Kermit (2022-01-29): A packet of envelopes Brenton (2022-01-29): I read a lot Cedric (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Oscar (2022-01-29): Best Site Good Work Doyle (2022-01-29): Pleased to meet you Kendrick (2022-01-29): What company are you calling from? Crazyivan (2022-01-29): I stay at home and look after the children Colby (2022-01-29): An envelope Isaac (2022-01-29): Are you a student? Cecil (2022-01-29): We need someone with qualifications Angelo (2022-01-29): I study here Hiram (2022-01-29): Best Site Good Work Elwood (2022-01-29): Do you need a work permit? Isiah (2022-01-29): I live here
  Bennie (2022-01-29): I really like swimming Edwardo (2022-01-29): How do you do?
  Harrison (2022-01-29): A jiffy bag Nicky (2022-01-29): I stay at home and look after the children Jospeh (2022-01-29): I enjoy travelling Luciano (2022-01-29): Cool site goodluck :) Claud (2022-01-29): Jonny was here Pasquale (2022-01-29): An estate agents Kareem (2022-01-29): I saw your advert in the paper Snoopy (2022-01-29): Get a job Stanley (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Granville (2022-01-29): Do you like it here?
  Adolfo (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Kirby (2022-01-29): Whereabouts are you from? Philip (2022-01-29): How do you do? Chang (2022-01-29): Incorrect PIN Jessie (2022-01-29): History Howard (2022-01-29): How do you know each other? Kelvin (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Rosario (2022-01-29): I like it a lot Mckinley (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Walton (2022-01-29): good material thanks Sophie (2022-01-29): What company are you calling from? Nevaeh (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Sidney (2022-01-29): Which year are you in? Teodoro (2022-01-29): I really like swimming Sydney (2022-01-29): Have you read any good books lately? Rudolph (2022-01-29): What part of do you come from? Hannah (2022-01-29): Why did you come to ? Erick (2022-01-29): Get a job Joseph (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Esteban (2022-01-29): perfect design thanks Incomeppc (2022-01-29): I want to make a withdrawal Johnny (2022-01-29): Go travelling Samual (2022-01-29): this is be cool 8) Jaden (2022-01-29): Through friends Walter (2022-01-29): The manager Roman (2022-01-29): Accountant supermarket manager Derrick (2022-01-29): Very interesting tale Tommie (2022-01-29): We were at school together Andrew (2022-01-29): Stolen credit card Arnold (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Ramon (2022-01-29): I sing in a choir Modesto (2022-01-29): Can you hear me OK? Jerry (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Marvin (2022-01-29): Looking for work Wiley (2022-01-29): Very Good Site Agustin (2022-01-29): Could you send me an application form? Percy (2022-01-29): About a year Clayton (2022-01-29): An estate agents Carlo (2022-01-29): Jonny was here Wesley (2022-01-29): I read a lot Haywood (2022-01-29): The manager Rodney (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Theodore (2022-01-29): A First Class stamp Elias (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Billie (2022-01-29): Yes, I play the guitar Rogelio (2022-01-29): I came here to work Corey (2022-01-29): I live in London Rigoberto (2022-01-29): A jiffy bag Weston (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Gaylord (2022-01-29): We were at school together Jaden (2022-01-29): Do you play any instruments? Arnoldo (2022-01-29): A few months Miles (2022-01-29): Stolen credit card Nicolas (2022-01-29): What part of do you come from? Chance (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Erasmo (2022-01-29): Are you a student? Earle (2022-01-29): Not available at the moment Philip (2022-01-29): I love the theatre Matthew (2022-01-29): Do you need a work permit? Fabian (2022-01-29): Enter your PIN Millard (2022-01-29): Punk not dead Augustus (2022-01-29): Which year are you in? Valentine (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Maynard (2022-01-29): perfect design thanks Guadalupe (2022-01-29): Gloomy tales Andrew (2022-01-29): Insufficient funds Alonzo (2022-01-29): What do you do for a living? Jasper (2022-01-29): I stay at home and look after the children Romeo (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Reggie (2022-01-29): I have my own business Waylon (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Anna (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Trinity (2022-01-29): A packet of envelopes Sanford (2022-01-29): Special Delivery Marvin (2022-01-29): I like it a lot Virgilio (2022-01-29): Could you ask her to call me? Craig (2022-01-29): What do you do? Cortez (2022-01-29): A staff restaurant Werner (2022-01-29): I sing in a choir Jaden (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Tracy (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Agustin (2022-01-29): Insert your card Dewey (2022-01-29): I stay at home and look after the children Robbie (2022-01-29): I work here Columbus (2022-01-29): I want to make a withdrawal Lonny (2022-01-29): In a meeting Glenn (2022-01-29): Looking for a job Byron (2022-01-29): Have you got any qualifications? Orville (2022-01-29): Nice to meet you Marco (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Amber (2022-01-29): Not in at the moment Elwood (2022-01-29): What part of do you come from? Leland (2022-01-29): How much does the job pay? Everette (2022-01-29): Photography Katelyn (2022-01-29): Recorded Delivery Caroline (2022-01-29): Free medical insurance Jasper (2022-01-29): Are you a student? Miles (2022-01-29): Can I call you back? Mohamed (2022-01-29): This is the job description Archie (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Ashley (2022-01-29): Where do you live? Luke (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Getjoy (2022-01-29): How do I get an outside line? Israel (2022-01-29): I want to make a withdrawal Eusebio (2022-01-29): I do some voluntary work Rolando (2022-01-29): How many would you like? Jerald (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Sierra (2022-01-29): I came here to work Jonah (2022-01-29): Withdraw cash Edmund (2022-01-29): Whereabouts are you from? Kaitlyn (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Wilfred (2022-01-29): Accountant supermarket manager Lily (2022-01-29): this post is fantastic Dante (2022-01-29): Why did you come to ? Federico (2022-01-29): Another service? Cristobal (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Ashley (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Autumn (2022-01-29): Do you know the address? Jefferson (2022-01-29): I was made redundant two months ago Delmar (2022-01-29): In a meeting Clement (2022-01-29): Have you got any experience? Rodrick (2022-01-29): How many more years do you have to go? Vaughn (2022-01-29): I came here to work Charlie (2022-01-29): Where are you from? Giuseppe (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Dustin (2022-01-29): Enter your PIN Cornelius (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Unlove (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Jeramy (2022-01-29): Remove card Infest (2022-01-29): Yes, I play the guitar Chang (2022-01-29): I work here Payton (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Adolfo (2022-01-29): Where are you from? Myles (2022-01-29): Very funny pictures Johnathon (2022-01-29): Do you need a work permit? Aaron (2022-01-29): I went to Chauncey (2022-01-29): Insufficient funds Oscar (2022-01-29): An accountancy practice Claude (2022-01-29): good material thanks Shirley (2022-01-29): I work for myself Genesis (2022-01-29): Very Good Site Darrick (2022-01-29): Three years Pedro (2022-01-29): Where are you from? Katelyn (2022-01-29): Have you read any good books lately? Elton (2022-01-29): Thanks for calling Patricia (2022-01-29): Some First Class stamps Mia (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Coolman (2022-01-29): Your cash is being counted Bella (2022-01-29): Could you please repeat that? Wesley (2022-01-29): I work with computers Preston (2022-01-29): I work for a publishers Marshall (2022-01-29): real beauty page Jermaine (2022-01-29): Have you got any qualifications? Mohammad (2022-01-29): A staff restaurant Faith (2022-01-29): Another year Fletcher (2022-01-29): good material thanks Royce (2022-01-29): Have you got any qualifications? Diana (2022-01-29): Nice to meet you Cortez (2022-01-29): I enjoy travelling Riley (2022-01-29): An accountancy practice Craig (2022-01-29): Not available at the moment Landon (2022-01-29): Another year Moses (2022-01-29): About a year Errol (2022-01-29): A packet of envelopes Morton (2022-01-29): Could you please repeat that? Nevaeh (2022-01-29): We need someone with qualifications Humberto (2022-01-29): Have you got any qualifications? Stevie (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Fernando (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Marcel (2022-01-29): This is the job description Dillon (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Rigoberto (2022-01-29): Through friends
  Napoleon (2022-01-29): How many are there in a book? Garry (2022-01-29): good material thanks Luis (2022-01-29): I want to make a withdrawal Mary (2022-01-29): I live in London Edmundo (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Rubin (2022-01-29): We went to university together Vicente (2022-01-29): We need someone with experience Shane (2022-01-29): Could you ask him to call me? Claire (2022-01-29): Insufficient funds Jayden (2022-01-29): Free medical insurance Sherman (2022-01-29): I support Manchester United Pedro (2022-01-29): Do you play any instruments? Stanley (2022-01-29): Why did you come to ? Reginald (2022-01-29): How much does the job pay? Haywood (2022-01-29): Recorded Delivery Percy (2022-01-29): Where are you from? Jimmi (2022-01-29): I came here to work Columbus (2022-01-29): I do some voluntary work Keneth (2022-01-29): Enter your PIN Sophie (2022-01-29): Other amount Irea (2022-01-29): I want to report a Mia (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Cornelius (2022-01-29): good material thanks Cornell (2022-01-29): Could you ask her to call me? Herman (2022-01-29): Get a job Wilton (2022-01-29): Insert your card Randell (2022-01-29): How do you do? Irwin (2022-01-29): Is there ? Genesis (2022-01-29): Other amount Amado (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Stacy (2022-01-29): Where are you from? Jamey (2022-01-29): Canada>Canada Kareem (2022-01-29): We used to work together Cameron (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Norris (2022-01-29): Can I call you back? Boyce (2022-01-29): We need someone with qualifications Shane (2022-01-29): Another year Alexa (2022-01-29): Are you a student? Chris (2022-01-29): Not available at the moment Clyde (2022-01-29): How would you like the money? Adam (2022-01-29): Do you play any instruments? Shane (2022-01-29): Accountant supermarket manager Alfonso (2022-01-29): When can you start? Stefan (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Mickey (2022-01-29): I like watching football Elvin (2022-01-29): I have my own business Thomas (2022-01-29): I like it a lot Lonnie (2022-01-29): Do you like it here? Katherine (2022-01-29): Another year Stanley (2022-01-29): Can you hear me OK? Evelyn (2022-01-29): Have you read any good books lately? Savannah (2022-01-29): A financial advisor Simon (2022-01-29): How many are there in a book? Lawrence (2022-01-29): I work for myself Andres (2022-01-29): I enjoy travelling Damien (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Arnoldo (2022-01-29): Is there ? Gonzalo (2022-01-29): An estate agents Raymon (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Elliott (2022-01-29): I wanted to live abroad Fritz (2022-01-29): I love the theatre James (2022-01-29): Could you ask him to call me? Williams (2022-01-29): How many more years do you have to go? Gregory (2022-01-29): this post is fantastic Joseph (2022-01-29): Have you got any qualifications? Walton (2022-01-29): I really like swimming Mishel (2022-01-29): I like watching football Shaun (2022-01-29): Not available at the moment Mitchell (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Garrett (2022-01-29): A book of First Class stamps Michel (2022-01-29): Accountant supermarket manager Abdul (2022-01-29): The United States Sterling (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Sofia (2022-01-29): When do you want me to start? Elisha (2022-01-29): I stay at home and look after the children Cornell (2022-01-29): How many more years do you have to go? Bertram (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Arlen (2022-01-29): Could you ask him to call me? Jacques (2022-01-29): perfect design thanks Brady (2022-01-29): I love this site Rafael (2022-01-29): I came here to work Conrad (2022-01-29): In a meeting Fifa55 (2022-01-29): This is the job description Ruben (2022-01-29): International directory enquiries Leandro (2022-01-29): When do you want me to start? Anibal (2022-01-29): We need someone with qualifications Agustin (2022-01-29): I need to charge up my phone Hiram (2022-01-29): This is the job description Wally (2022-01-29): Which university are you at? Clint (2022-01-29): Looking for work Lucien (2022-01-29): What do you do for a living? Everett (2022-01-29): Just over two years Grover (2022-01-29): Could you send me an application form? Jermaine (2022-01-29): Remove card Christian (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Prince (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Rachel (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Goodboy (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Marcelino (2022-01-29): How would you like the money? Josue (2022-01-29): Gloomy tales Irwin (2022-01-29): How much notice do you have to give? Keenan (2022-01-29): A book of First Class stamps Irea (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Osvaldo (2022-01-29): I study here Homer (2022-01-29): Not available at the moment Irvin (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Erich (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Tristan (2022-01-29): Free medical insurance Cornell (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Carol (2022-01-29): An accountancy practice Lyndon (2022-01-29): A few months Lloyd (2022-01-29): What qualifications have you got? Rusty (2022-01-29): Who would I report to? Rocco (2022-01-29): A jiffy bag Levi (2022-01-29): I want to report a Berry (2022-01-29): Lost credit card Issac (2022-01-29): Insufficient funds Whitney (2022-01-29): magic story very thanks Kristofer (2022-01-29): Please wait Coco888 (2022-01-29): How many are there in a book? Judson (2022-01-29): Not in at the moment Mariah (2022-01-29): A book of First Class stamps Lioncool (2022-01-29): Incorrect PIN
  Allen (2022-01-29): Do you play any instruments? Hailey (2022-01-29): I sing in a choir Bonser (2022-01-29): In a meeting Raymond (2022-01-29): One moment, please Jada (2022-01-29): Special Delivery Curtis (2022-01-29): Will I have to work shifts? Emmanuel (2022-01-29): What qualifications have you got? Loren (2022-01-29): Have you read any good books lately? Grover (2022-01-29): Please call back later Morgan (2022-01-29): I like it a lot
  Bryant (2022-01-29): Incorrect PIN Crazyfrog (2022-01-29): How much does the job pay? Burton (2022-01-29): Are you a student? Jimmy (2022-01-29): I love the theatre Refugio (2022-01-29): Incorrect PIN Dirtbill (2022-01-29): Could you ask her to call me? Bennett (2022-01-29): What university do you go to? Jayson (2022-01-29): Could I have an application form? Emmitt (2022-01-29): Have you got any qualifications? Orville (2022-01-29): Photography Walter (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Malik (2022-01-29): The manager Leopoldo (2022-01-29): Thanks funny site Eli (2022-01-29): How many more years do you have to go? Emery (2022-01-29): Children with disabilities Coco888 (2022-01-29): Could I have a statement, please? Ariana (2022-01-29): Where do you study? Porfirio (2022-01-29): I like it a lot Michel (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Sherman (2022-01-29): Which team do you support? Esteban (2022-01-29): Where do you live? Brice (2022-01-29): Where do you study? Agustin (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Chong (2022-01-29): I love the theatre Milford (2022-01-29): I support Manchester United Kennith (2022-01-29): I read a lot Lincoln (2022-01-29): How much does the job pay? Granville (2022-01-29): I have my own business Bradley (2022-01-29): magic story very thanks Garfield (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Marlon (2022-01-29): An envelope Caroline (2022-01-29): Have you got any qualifications? Dillon (2022-01-29): A few months Vicente (2022-01-29): Hold the line, please Laverne (2022-01-29): Looking for a job Cody (2022-01-29): good material thanks
  Ashton (2022-01-29): How do I get an outside line? Corey (2022-01-29): In a meeting Emmanuel (2022-01-29): Gloomy tales Elwood (2022-01-29): Hold the line, please Rodger (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Pitfighter (2022-01-29): Which university are you at? Eric (2022-01-29): Whereabouts are you from? Sophia (2022-01-29): I stay at home and look after the children Desmond (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Bobby (2022-01-29): We used to work together Kimberly (2022-01-29): Do you know each other? Terence (2022-01-29): Pleased to meet you Jeromy (2022-01-29): I never went to university Lonny (2022-01-29): The National Gallery Michael (2022-01-29): I work here Micheal (2022-01-29): When do you want me to start? Jerrod (2022-01-29): I work for myself Bennie (2022-01-29): A few months
  Rueben (2022-01-29): Could you ask him to call me? Elton (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Dwain (2022-01-29): Could I have a statement, please? Leonel (2022-01-29): good material thanks Alvaro (2022-01-29): Do you know the number for ? Randall (2022-01-29): Go travelling Patricia (2022-01-29): What are the hours of work? Duane (2022-01-29): Yes, I play the guitar Dewey (2022-01-29): real beauty page Ernesto (2022-01-29): Where did you go to university? Titus (2022-01-29): I came here to study Mishel (2022-01-29): How do I get an outside line? Arron (2022-01-29): I like it a lot Diva (2022-01-29): How many would you like? Crazyfrog (2022-01-29): Do you need a work permit? Genesis (2022-01-29): This site is crazy :) Teddy (2022-01-29): Cool site goodluck :) Armando (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Kenton (2022-01-29): US dollars Sheldon (2022-01-29): What are the hours of work? Roman (2022-01-29): Just over two years Leroy (2022-01-29): What do you study? Aurelio (2022-01-29): Could I have a statement, please? Danial (2022-01-29): What do you study? Mitch (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Dominique (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Alfonzo (2022-01-29): A pension scheme Alton (2022-01-29): Have you read any good books lately? Lemuel (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Kenny (2022-01-29): A law firm Willian (2022-01-29): Just over two years Robert (2022-01-29): How many more years do you have to go? Deandre (2022-01-29): I like watching football Shirley (2022-01-29): How many would you like? Charlotte (2022-01-29): Where did you go to university? Pasquale (2022-01-29): Insufficient funds Trinity (2022-01-29): A staff restaurant Lucas (2022-01-29): A company car Douglass (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Marcus (2022-01-29): A law firm Francesco (2022-01-29): Will I have to work shifts? Weldon (2022-01-29): This is your employment contract Waylon (2022-01-29): About a year Luke (2022-01-29): this post is fantastic Hyman (2022-01-29): We need someone with experience Jennifer (2022-01-29): Children with disabilities Antione (2022-01-29): I enjoy travelling Cyrus (2022-01-29): Another service? Brooks (2022-01-29): Do you know the address? Sierra (2022-01-29): What are the hours of work? Rueben (2022-01-29): Looking for a job Barney (2022-01-29): Which team do you support? Nicolas (2022-01-29): Do you need a work permit? Dudley (2022-01-29): How much notice do you have to give? Winfred (2022-01-29): Which university are you at? Giovanni (2022-01-29): Photography Ahmed (2022-01-29): Which university are you at? Eblanned (2022-01-29): Insert your card Eldon (2022-01-29): this is be cool 8) Jimmy (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Ian (2022-01-29): A packet of envelopes Willis (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Wilburn (2022-01-29): This site is crazy :) Danilo (2022-01-29): The United States Leah (2022-01-29): Where do you live? Danielle (2022-01-29): History Mariah (2022-01-29): Have you got any experience? Katelyn (2022-01-29): What do you do for a living? Quinton (2022-01-29): Could you ask her to call me? Rupert (2022-01-29): Some First Class stamps Dorsey (2022-01-29): Where are you from? Royce (2022-01-29): Best Site good looking Alvin (2022-01-29): Children with disabilities Lightsoul (2022-01-29): I came here to work Orlando (2022-01-29): Will I have to work shifts? Marlin (2022-01-29): History Broderick (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Casey (2022-01-29): Gloomy tales Russel (2022-01-29): We went to university together Octavio (2022-01-29): Can I take your number? Amber (2022-01-29): Do you know the address? Garfield (2022-01-29): Incorrect PIN Eddie (2022-01-29): this post is fantastic Vicente (2022-01-29): I want to report a Michal (2022-01-29): What do you study? Austin (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Caden (2022-01-29): How many are there in a book? Adam (2022-01-29): I wanted to live abroad Enoch (2022-01-29): Free medical insurance Branden (2022-01-29): Are you a student? Kaylee (2022-01-29): Another year Ian (2022-01-29): An envelope ir
  Palmer (2022-01-29): How would you like the money? Trinity (2022-01-29): I saw your advert in the paper Clark (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Chloe (2022-01-29): I like it a lot Andrea (2022-01-29): A First Class stamp Jorge (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Manuel (2022-01-29): Where are you from? Getjoy (2022-01-29): Where do you come from? Larry (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Norris (2022-01-29): Can I call you back? Hector (2022-01-29): A financial advisor Mckinley (2022-01-29): Do you know the address? Mickey (2022-01-29): Would you like a receipt? Sidney (2022-01-29): I support Manchester United Alvin (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Ethan (2022-01-29): real beauty page Cyrus (2022-01-29): A company car Freelife (2022-01-29): What sort of work do you do? Katelyn (2022-01-29): this post is fantastic Derek (2022-01-29): How would you like the money? Steven (2022-01-29): Very funny pictures Scott (2022-01-29): I want to make a withdrawal Bradford (2022-01-29): I do some voluntary work Horacio (2022-01-29): Stolen credit card Stacey (2022-01-29): What do you study? Freeman (2022-01-29): Punk not dead Isreal (2022-01-29): I really like swimming Louie (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Lightsoul (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Morris (2022-01-29): I work here
  Amado (2022-01-29): I like watching TV Dusty (2022-01-29): Photography Anton (2022-01-29): I study here Virgilio (2022-01-29): In a meeting Jonathon (2022-01-29): Have you got any qualifications? Shawn (2022-01-29): The National Gallery Erick (2022-01-29): What are the hours of work? Elisha (2022-01-29): I was made redundant two months ago Infest (2022-01-29): Yes, I play the guitar Gaston (2022-01-29): The National Gallery Ronnie (2022-01-29): Other amount Wyatt (2022-01-29): Best Site Good Work Terrance (2022-01-29): Do you need a work permit? Lauren (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Nicky (2022-01-29): What part of do you come from? Mary (2022-01-29): Please wait Vernon (2022-01-29): We went to university together Florentino (2022-01-29): Just over two years Lionel (2022-01-29): Do you play any instruments? Thurman (2022-01-29): I support Manchester United Craig (2022-01-29): What company are you calling from? Ambrose (2022-01-29): About a year Lioncool (2022-01-29): Very funny pictures Garth (2022-01-29): A pension scheme Erick (2022-01-29): A staff restaurant Geoffrey (2022-01-29): An accountancy practice Christoper (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Mckinley (2022-01-29): What do you do? Benedict (2022-01-29): What qualifications have you got? Colby (2022-01-29): I work here Jane (2022-01-29): Do you need a work permit? Rodrick (2022-01-29): Remove card Elliott (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Harry (2022-01-29): I work here Douglass (2022-01-29): Insert your card pan
  Eldon (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Josef (2022-01-29): Nice to meet you Isabella (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Layla (2022-01-29): Canada>Canada Lanny (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Clint (2022-01-29): Who do you work for? Jordan (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Arnulfo (2022-01-29): Could I have a statement, please? Orlando (2022-01-29): I love the theatre Kenneth (2022-01-29): A few months Bradley (2022-01-29): Languages Derick (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Teddy (2022-01-29): What do you do for a living? Sophia (2022-01-29): We were at school together Graig (2022-01-29): I support Manchester United Delmar (2022-01-29): Very funny pictures Lucius (2022-01-29): A First Class stamp Hershel (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Carmine (2022-01-29): Best Site good looking Evelyn (2022-01-29): Who would I report to? Eva (2022-01-29): I work for a publishers Floyd (2022-01-29): magic story very thanks Lester (2022-01-29): Cool site goodluck :) Josef (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Jeffrey (2022-01-29): The manager Jonathon (2022-01-29): A financial advisor Rodrick (2022-01-29): Insufficient funds Brian (2022-01-29): Not available at the moment Victor (2022-01-29): Would you like a receipt? Gordon (2022-01-29): Which team do you support? Antonia (2022-01-29): Have you got any qualifications? Ellis (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Serenity (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Alfredo (2022-01-29): Hello good day Infest (2022-01-29): When can you start? Nelson (2022-01-29): Please call back later Alden (2022-01-29): very best job
  Gobiz (2022-01-29): Another year Caden (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Bernie (2022-01-29): Get a job Sandy (2022-01-29): magic story very thanks Vincenzo (2022-01-29): How would you like the money? Tyrell (2022-01-29): Is there ? Normand (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Kylie (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Antone (2022-01-29): US dollars Cristobal (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Aidan (2022-01-29): What line of work are you in? Morris (2022-01-29): Are you a student? Leah (2022-01-29): I saw your advert in the paper Edgar (2022-01-29): Best Site good looking Wesley (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Kristopher (2022-01-29): I study here Patric (2022-01-29): Another year Rickey (2022-01-29): A Second Class stamp Terrell (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Razer22 (2022-01-29): Until August Zackary (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Cyrus (2022-01-29): I need to charge up my phone Shannon (2022-01-29): I saw your advert in the paper Erich (2022-01-29): What are the hours of work? Michel (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Jonah (2022-01-29): I went to Brooks (2022-01-29): Can I call you back? Marion (2022-01-29): Do you play any instruments? Quincy (2022-01-29): Go travelling Robby (2022-01-29): Would you like a receipt? Everette (2022-01-29): I came here to work Benton (2022-01-29): An estate agents Jaden (2022-01-29): I want to report a Anibal (2022-01-29): A pension scheme Mary (2022-01-29): How many are there in a book? Joaquin (2022-01-29): I enjoy travelling Chester (2022-01-29): I support Manchester United Richie (2022-01-29): What do you do for a living? Miles (2022-01-29): Free medical insurance Liam (2022-01-29): Other amount neem
  Brandon (2022-01-29): Could you send me an application form? Ella (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Tomas (2022-01-29): Another service? Murray (2022-01-29): Thanks for calling Felipe (2022-01-29): Very Good Site Demarcus (2022-01-29): A Second Class stamp Carlton (2022-01-29): good material thanks Dante (2022-01-29): Why did you come to ? Khloe (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Lenard (2022-01-29): A First Class stamp Archie (2022-01-29): Directory enquiries Prince (2022-01-29): How would you like the money? Sammy (2022-01-29): How would you like the money? Charley (2022-01-29): This is your employment contract Brooke (2022-01-29): We need someone with qualifications Shaun (2022-01-29): I hate shopping Rocco (2022-01-29): I work for a publishers Anna (2022-01-29): What sort of music do you like? Alexander (2022-01-29): A company car Miquel (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Leland (2022-01-29): I came here to study Maria (2022-01-30): I love the theatre Dusty (2022-01-30): I enjoy travelling Aurelio (2022-01-30): I stay at home and look after the children Mya (2022-01-30): I sing in a choir Stevie (2022-01-30): Until August Sophia (2022-01-30): Have you got a current driving licence? Kelly (2022-01-30): What qualifications have you got? Bradford (2022-01-30): How much does the job pay? Russel (2022-01-30): Accountant supermarket manager Ricky (2022-01-30): Which team do you support? Wilford (2022-01-30): Until August
  Cedrick (2022-01-30): very best job Willian (2022-01-30): Nice to meet you Willie (2022-01-30): We used to work together Gabrielle (2022-01-30): Can I take your number? Cameron (2022-01-30): Another year William (2022-01-30): Until August Bruno (2022-01-30): On another call Santo (2022-01-30): Will I have to work on Saturdays? Milford (2022-01-30): I live here Jospeh (2022-01-30): I like watching TV Carol (2022-01-30): I stay at home and look after the children Marty (2022-01-30): Wonderfull great site Major (2022-01-30): Could you give me some smaller notes? Reyes (2022-01-30): Through friends Lucky (2022-01-30): I stay at home and look after the children Dario (2022-01-30): How do you spell that? Rolando (2022-01-30): What company are you calling from? Willard (2022-01-30): Thanks funny site Aaliyah (2022-01-30): What company are you calling from? Micah (2022-01-30): Best Site Good Work Fausto (2022-01-30): How long have you lived here? Lemuel (2022-01-30): Go travelling Nigel (2022-01-30): Where do you live? Judson (2022-01-30): Until August Jordon (2022-01-30): Very funny pictures Fermin (2022-01-30): Will I be paid weekly or monthly? Ivory (2022-01-30): I work here Tanner (2022-01-30): Remove card Jamel (2022-01-30): Accountant supermarket manager Bertram (2022-01-30): I hate shopping Alden (2022-01-30): A financial advisor Sydney (2022-01-30): this post is fantastic Lester (2022-01-30): Sorry, you must have the wrong number Titus (2022-01-30): In a meeting Eldridge (2022-01-30): Children with disabilities Rodger (2022-01-30): Very funny pictures Mervin (2022-01-30): In tens, please (ten pound notes) Ferdinand (2022-01-30): Very funny pictures Tyron (2022-01-30): this post is fantastic Chuck (2022-01-30): Enter your PIN Bonser (2022-01-30): Will I have to work shifts? Kenton (2022-01-30): What sort of music do you like? Major (2022-01-30): Best Site Good Work Santos (2022-01-30): Cool site goodluck :) Isaias (2022-01-30): Could I make an appointment to see ? Jamison (2022-01-30): How much will it cost to send this letter to ? Damon (2022-01-30): What qualifications have you got? Sara (2022-01-30): Can you hear me OK? Arron (2022-01-30): Do you know each other? Jamal (2022-01-30): An estate agents Lincoln (2022-01-30): How do you spell that? Curt (2022-01-30): Could you ask him to call me? Molly (2022-01-30): Could you give me some smaller notes? Randell (2022-01-30): What university do you go to? Martin (2022-01-30): I study here Erasmo (2022-01-30): I went to John (2022-01-30): I wanted to live abroad Domenic (2022-01-30): Could I order a new chequebook, please? Samual (2022-01-30): Where are you from? Heriberto (2022-01-30): good material thanks Vaughn (2022-01-30): Recorded Delivery Jack (2022-01-30): Will I be paid weekly or monthly? Brendan (2022-01-30): I was born in Australia but grew up in England Marcelino (2022-01-30): I like watching TV Brandon (2022-01-30): Yes, I play the guitar Bernardo (2022-01-30): Do you need a work permit? Alfredo (2022-01-30): Is there ? Lance (2022-01-30): Sorry, I ran out of credit Ezequiel (2022-01-30): Another service? Jeremy (2022-01-30): How much were you paid in your last job? Ollie (2022-01-30): Could I have an application form? Kirby (2022-01-30): Three years Bob (2022-01-30): Where do you come from? Marshall (2022-01-30): This site is crazy :) Harvey (2022-01-30): Through friends Thaddeus (2022-01-30): Can I use your phone? Wallace (2022-01-30): What sort of work do you do? Shane (2022-01-30): Special Delivery Caroline (2022-01-30): How do you know each other? Daren (2022-01-30): I work with computers Brent (2022-01-30): Could I borrow your phone, please? Forest (2022-01-30): Go travelling Dro4er (2022-01-30): Sorry, you must have the wrong number Rosendo (2022-01-30): I love the theatre Trevor (2022-01-30): Yes, I love it! Marco (2022-01-30): How many are there in a book? Daron (2022-01-30): Free medical insurance Javier (2022-01-30): Another service? Luciano (2022-01-30): I sing in a choir Steep777 (2022-01-30): Have you read any good books lately? Jacob (2022-01-30): Have you read any good books lately? Zachery (2022-01-30): A jiffy bag Connor (2022-01-30): Very interesting tale Martin (2022-01-30): Who do you work for? Tyson (2022-01-30): One moment, please Rueben