• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ดาวน์โหลด
 • ค้นหา
 • เว็บลิงค์
 • ลงโฆษณา
 • ติดต่อ
 • เมนูหลัก

    หน้าแรก  หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา  ประวัติความเป็นมา
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
    อำนาจหน้าที่  อำนาจหน้าที่
    โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างองค์กร
    โครงสร้างส่วนราชการ  โครงสร้างส่วนราชการ
    ข้อมูลการติดต่อเทศบาล  ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
    กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
    แผนดำเนินการประจำปี  แผนดำเนินการประจำปี
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบแสดงสถานะทางการเงิน  งบแสดงสถานะทางการเงิน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน
    เทศบัญญัติ  เทศบัญญัติ
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน  คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน
    คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
    แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี
    รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส
    รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)
    ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร
    รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    แผนป้องกันการทุจริต 4ปี  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี
    การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
    รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
    คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
    การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
    สถิติการให้บริการ  สถิติการให้บริการ
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  บุคลากรในหน่วยงาน

   สำนักปลัด
   สภาเทศบาล
   ผู้บริหาร
   ปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา

  ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

  ขณะนี้มี 66 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

  สำหรับผู้ดูแลระบบ


  คำเตือน!
   การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

  สำหรับผู้ดูแลเว็บ
  ชื่อเรียก
  รหัสผ่าน

  E-SERVICE

  1-การขอถังขยะ ออนไลน์ เทศบาลตำบลทางพูน...................................................... 2. "-จองคิวออนไลน์ เข้ามาติดต่อ ชำระภาษีและยื่นคำขอลงทะเบียนต่างๆ................. 3. "-แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย";

  ข้อมูลการติดต่อ เทศบาล

  52 ม.2 ต.ทางพุูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช 80290 โทร 075809588 สำนักปลัดเทศบาล กด 1 กองคลัง กด 2 กองช่าง กด 3 กองการศึกษา กด 4 ปลัดเทศบาลตำบลทางพูน กด 5 โทรสาร โทร 075845321 อีเมล์ thangpooncity@hotmail.com fackbook : https://www.facebook.com/thangpoon "แผนที่เทศบาล"; "แนวเขตเทศบาล";
  www.thangpooncity.go.th : ห้องแสดงภาพ  ห้องแสดงภาพ     10 อันดับแรก     ส่งรูป
  301 รูป

  ห้องแสดงภาพ >> งานกีฬาอำเภอเฉลิมพระเกียรติเกม >> 1 02.JPG

  รูปก่อนนี้ - 1_02.JPG - รูปถัดไป

  [800 x 533 JPG]

  ส่งมาโดย
  เพิ่มเมื่อ18-06-2019
  ครั้งที่ชม12700
  ลงคะแนน0
  คะแนน0


  ส่ง eCard ส่ง eCard
  Download this Media ดาวน์โหลดรูปนี้
  พิมพ์รูปนี้พิมพ์รูปนี้

  ส่งข้อคิดเห็น

  nygeyjszpfl (2021-10-05): YjjvXi gxgfpmbwwoli, [url=http
  hnasduzvxti (2021-10-05): b9MxKX xasfqiiggyin, [url=http
  Enrique (2021-10-08): Photography Brenton (2021-10-08): Please wait Normand (2021-10-08): Thanks funny site Wayne (2021-10-08): Have you got any experience? Augustus (2021-10-08): Could I borrow your phone, please? Alvaro (2021-10-08): How many days will it take for the cheque to clear? Booker (2021-10-08): Have you read any good books lately? Molly (2021-10-08): Not available at the moment Reyes (2021-10-08): Who do you work for? Irvin (2021-10-08): Can I call you back? Jozef (2021-10-08): Can I call you back? Stanley (2021-10-08): this post is fantastic Ellis (2021-10-08): Jonny was here Victor (2021-10-08): Another year Lamont (2021-10-08): How much is a Second Class stamp? Kelley (2021-10-08): Which university are you at? Burton (2021-10-08): Do you play any instruments? Clinton (2021-10-08): Is this a temporary or permanent position? Olivia (2021-10-08): Where do you come from? Ellis (2021-10-08): Could I make an appointment to see ? Vance (2021-10-08): Which university are you at? Lucien (2021-10-08): I have my own business Merrill (2021-10-08): We went to university together Freelife (2021-10-08): Other amount Jaime (2021-10-08): A First Class stamp Ava (2021-10-08): I like watching TV Cordell (2021-10-08): Thanks funny site Tilburg (2021-10-08): I work here Heriberto (2021-10-08): Can you hear me OK? Gordon (2021-10-08): I live here Deandre (2021-10-08): What line of work are you in? Hilario (2021-10-08): Could you tell me my balance, please? Maurice (2021-10-08): I came here to study Theodore (2021-10-08): Where do you study? Moises (2021-10-08): Which year are you in? Brady (2021-10-08): Is it convenient to talk at the moment? Tyron (2021-10-08): Incorrect PIN Pierre (2021-10-08): this is be cool 8) Dewey (2021-10-08): I sing in a choir Carlos (2021-10-08): An envelope Abdul (2021-10-08): I want to make a withdrawal Irvin (2021-10-08): What do you like doing in your spare time? Brent (2021-10-08): Please wait Wilbert (2021-10-08): Gloomy tales Marcel (2021-10-08): How long are you planning to stay here? Henry (2021-10-08): I never went to university Houston (2021-10-08): In a meeting Kenton (2021-10-08): Some First Class stamps Hilton (2021-10-08): very best job Earle (2021-10-08): Is there ? Willian (2021-10-08): Pleased to meet you Angel (2021-10-08): this is be cool 8) Cedrick (2021-10-08): I was born in Australia but grew up in England Gordon (2021-10-08): I work with computers Nickolas (2021-10-08): We need someone with experience Micah (2021-10-08): Do you play any instruments? Jayson (2021-10-08): How much were you paid in your last job? Chance (2021-10-08): Sorry, I ran out of credit Terrance (2021-10-08): A First Class stamp Jerrold (2021-10-08): A company car Jarod (2021-10-08): Could you tell me the number for ? Virgilio (2021-10-08): Special Delivery Haley (2021-10-08): Is this a temporary or permanent position? Dalton (2021-10-08): In a meeting Cedrick (2021-10-08): Free medical insurance Sofia (2021-10-08): Enter your PIN Tommie (2021-10-08): Do you need a work permit? Mickey (2021-10-08): Can I call you back? Unlove (2021-10-08): A book of First Class stamps Wilmer (2021-10-08): I like watching football Marshall (2021-10-08): Could you give me some smaller notes? Emery (2021-10-08): I study here Rodney (2021-10-08): How do you spell that? Conrad (2021-10-08): I was born in Australia but grew up in England Seth (2021-10-08): A financial advisor Jared (2021-10-08): Another service? Guadalupe (2021-10-08): Your cash is being counted Chang (2021-10-08): US dollars Barney (2021-10-08): An envelope Brianna (2021-10-08): History Alexandra (2021-10-08): This site is crazy :) Quentin (2021-10-08): I want to report a Olivia (2021-10-08): Have you read any good books lately? Michelle (2021-10-08): How much does the job pay? Ezequiel (2021-10-08): Is this a temporary or permanent position? Devin (2021-10-08): Where do you live? Willy (2021-10-08): A book of First Class stamps Logan (2021-10-08): Do you know the number for ? William (2021-10-08): I wanted to live abroad Foster (2021-10-08): The manager Roosevelt (2021-10-08): How long have you lived here? Mitchel (2021-10-08): Until August Reynaldo (2021-10-08): What qualifications have you got? Geoffrey (2021-10-08): this is be cool 8) Hayden (2021-10-08): Could you tell me the dialing code for ? Cedric (2021-10-08): This is your employment contract Faith (2021-10-08): How many are there in a book? Maya (2021-10-08): Remove card Felix (2021-10-08): An accountancy practice Mitchell (2021-10-08): Do you need a work permit? Christopher (2021-10-08): What company are you calling from? Goodboy (2021-10-08): I was made redundant two months ago Sylvester (2021-10-08): On another call Royce (2021-10-08): Will I have to work shifts? Plank (2021-10-08): Very funny pictures Louis (2021-10-08): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Wally (2021-10-08): How much is a First Class stamp? Jeffery (2021-10-08): Just over two years Alonso (2021-10-08): I work here Garry (2021-10-08): Free medical insurance Florencio (2021-10-08): Is it convenient to talk at the moment? Darron (2021-10-08): I do some voluntary work Garret (2021-10-08): Could you send me an application form? Jessie (2021-10-08): I study here Thaddeus (2021-10-08): What company are you calling from? Rebecca (2021-10-08): In tens, please (ten pound notes) Boyce (2021-10-08): On another call Danny (2021-10-08): Will I be paid weekly or monthly? Emerson (2021-10-08): Can you put it on the scales, please? Deangelo (2021-10-08): What sort of work do you do? Terrell (2021-10-08): Which university are you at? Martin (2021-10-08): I do some voluntary work Emmett (2021-10-08): I love the theatre Randell (2021-10-08): In tens, please (ten pound notes) Chauncey (2021-10-08): Could I make an appointment to see ? Erich (2021-10-08): Where are you calling from? Brian (2021-10-08): Gloomy tales Anthony (2021-10-08): Remove card Jackie (2021-10-08): How much does the job pay? Steep777 (2021-10-08): How would you like the money? Luciano (2021-10-08): I went to Sanford (2021-10-08): I stay at home and look after the children Katherine (2021-10-08): Have you got a current driving licence? Timmy (2021-10-08): Looking for work Connie (2021-10-08): Sorry, you must have the wrong number Mariah (2021-10-08): How do I get an outside line? Nicholas (2021-10-08): On another call Lamar (2021-10-08): A Second Class stamp Wilbert (2021-10-08): How do you know each other? Leland (2021-10-08): Is it convenient to talk at the moment? Alonzo (2021-10-08): How do I get an outside line? Eldon (2021-10-08): Three years Trinity (2021-10-08): Is this a temporary or permanent position? Valentin (2021-10-08): Sorry, you must have the wrong number Ivory (2021-10-08): Whereabouts in are you from? Herschel (2021-10-08): Not available at the moment Bella (2021-10-08): Where do you come from? DE (2021-10-08): Could you send me an application form? Rolland (2021-10-08): An envelope Edgar (2021-10-08): What university do you go to? Edward (2021-10-08): Remove card Hosea (2021-10-08): How many more years do you have to go? Darin (2021-10-08): Thanks funny site Morgan (2021-10-08): Could you please repeat that? Felix (2021-10-08): I work for a publishers Jonas (2021-10-08): real beauty page Teodoro (2021-10-08): Could I have a statement, please? Wilfred (2021-10-08): This is the job description Robin (2021-10-08): History Daryl (2021-10-08): Can you hear me OK? Woodrow (2021-10-08): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Francis (2021-10-08): Did you go to university? Emmett (2021-10-08): I support Manchester United Tyron (2021-10-08): Looking for work Jarvis (2021-10-08): Thanks funny site Dante (2021-10-08): Do you know each other? Payton (2021-10-08): An accountancy practice Franklin (2021-10-08): Hello good day Spencer (2021-10-08): Incorrect PIN Israel (2021-10-08): Do you play any instruments? Conrad (2021-10-08): Who do you work for? Edward (2021-10-08): How many more years do you have to go? Gonzalo (2021-10-08): A few months Eli (2021-10-08): What sort of music do you listen to? Darrick (2021-10-08): I came here to study Fredric (2021-10-08): Please call back later Shawn (2021-10-08): Is there ? Jacob (2021-10-08): Could I have , please? Marcelino (2021-10-08): Could you please repeat that? Leigh (2021-10-08): When can you start? Salvador (2021-10-08): Get a job Errol (2021-10-08): Could you give me some smaller notes? Leland (2021-10-08): Why did you come to ? Isiah (2021-10-08): Would you like a receipt? Kaitlyn (2021-10-08): How many more years do you have to go? Elmer (2021-10-08): Which university are you at? Bobber (2021-10-08): Stolen credit card Hunter (2021-10-08): Another service? Dylan (2021-10-08): Another year cyto
  Elwood (2021-10-08): I quite like cooking Malcolm (2021-10-08): Have you seen any good films recently? Damien (2021-10-08): I live in London Vince (2021-10-08): How many would you like? Anibal (2021-10-08): Will I get paid for overtime? Jocelyn (2021-10-08): Your cash is being counted Jospeh (2021-10-08): Another service? Freddy (2021-10-08): Your cash is being counted Jarrod (2021-10-08): Other amount Shawn (2021-10-08): Could I make an appointment to see ? Gaston (2021-10-08): Is it convenient to talk at the moment? Gordon (2021-10-08): Have you got any qualifications? Cristobal (2021-10-08): Who do you work for? Dalton (2021-10-08): An envelope extra str
  John (2021-10-08): How long are you planning to stay here? Coolman (2021-10-08): Please wait Derick (2021-10-08): Best Site Good Work Duane (2021-10-08): Is this a temporary or permanent position? Shelby (2021-10-08): Could you tell me the dialing code for ? Frederic (2021-10-08): The National Gallery Isabel (2021-10-08): Remove card Emile (2021-10-08): A staff restaurant Judson (2021-10-08): A financial advisor Danny (2021-10-08): Is this a temporary or permanent position? Boyce (2021-10-08): Will I get travelling expenses? Valentine (2021-10-08): Not in at the moment Carlo (2021-10-08): Three years Roman (2021-10-08): Your cash is being counted Goodboy (2021-10-08): Languages
  Florencio (2021-10-08): I want to make a withdrawal Brendan (2021-10-08): How many more years do you have to go? Genesis (2021-10-08): About a year Brian (2021-10-08): How much notice do you have to give? Angelina (2021-10-08): Just over two years Waylon (2021-10-08): I love this site Shirley (2021-10-08): How much does the job pay? Antwan (2021-10-08): Do you play any instruments? David (2021-10-08): Wonderfull great site Sophie (2021-10-08): I saw your advert in the paper Valentin (2021-10-08): Have you read any good books lately? Alvaro (2021-10-08): Thanks funny site Ayden (2021-10-08): Jonny was here Crazyivan (2021-10-08): Do you know the number for ? Donovan (2021-10-08): A law firm Deangelo (2021-10-08): What do you do? Miles (2021-10-08): International directory enquiries Sammy (2021-10-08): What sort of music do you like? Abdul (2021-10-08): How much is a Second Class stamp? Garret (2021-10-08): When do you want me to start? Deadman (2021-10-08): Have you read any good books lately? Thomas (2021-10-08): This is the job description Danny (2021-10-08): What line of work are you in? Emmitt (2021-10-08): A few months Dudley (2021-10-08): Could I borrow your phone, please? Dewitt (2021-10-08): One moment, please Nicky (2021-10-08): Canada>Canada b
  Jamar (2021-10-08): In tens, please (ten pound notes) Xavier (2021-10-08): This site is crazy :) Octavio (2021-10-08): Thanks for calling Cecil (2021-10-08): Could I take your name and number, please? Zachery (2021-10-08): Could I have an application form? Mohammad (2021-10-08): How long have you lived here? Sophia (2021-10-08): Do you know each other? Lucien (2021-10-08): Could you tell me my balance, please? Lyndon (2021-10-08): What do you study? Conrad (2021-10-08): Where do you live? Emma (2021-10-08): What do you like doing in your spare time? Sonny (2021-10-08): Where do you study? Greenwood (2021-10-08): I hate shopping Doyle (2021-10-08): Would you like a receipt? Jeffrey (2021-10-08): A few months Edmundo (2021-10-08): Stolen credit card Wally (2021-10-08): One moment, please Ahmad (2021-10-08): I support Manchester United Allan (2021-10-08): Have you seen any good films recently? Herman (2021-10-08): Withdraw cash Ariel (2021-10-08): How much will it cost to send this letter to ? Lenny (2021-10-08): Recorded Delivery Angelina (2021-10-08): A few months Roscoe (2021-10-08): Other amount Sylvester (2021-10-08): I live here Ella (2021-10-08): How do you spell that? Irwin (2021-10-08): Very funny pictures DE (2021-10-08): How much is a Second Class stamp? Daren (2021-10-08): I like watching football August (2021-10-08): Have you read any good books lately? Israel (2021-10-08): Where do you study? Henry (2021-10-08): US dollars na
  Barrett (2021-10-08): Will I have to work shifts? Darell (2021-10-08): Jonny was here Charlotte (2021-10-08): I work here Wilburn (2021-10-08): Could you ask him to call me? Winston (2021-10-08): This is the job description Chloe (2021-10-08): How do you spell that? Rafael (2021-10-08): Very interesting tale Morton (2021-10-08): Do you play any instruments? Branden (2021-10-08): Stolen credit card Vincent (2021-10-08): A law firm Josef (2021-10-08): Incorrect PIN Rayford (2021-10-08): Thanks for calling Brandon (2021-10-08): A staff restaurant Nicholas (2021-10-08): Can you hear me OK? Mohammed (2021-10-08): Enter your PIN Roger (2021-10-08): Where do you study? Bonser (2021-10-08): Who do you work for? Charley (2021-10-08): I quite like cooking Reginald (2021-10-08): Will I get travelling expenses? Nestor (2021-10-08): Is there ? Salvatore (2021-10-08): A financial advisor Armand (2021-10-08): What company are you calling from? Garrett (2021-10-08): How do you spell that? Anibal (2021-10-08): What university do you go to? Waldo (2021-10-08): How much is a First Class stamp? Arianna (2021-10-08): What sort of music do you listen to? Abraham (2021-10-08): A company car Toney (2021-10-08): Pleased to meet you Jessica (2021-10-08): Free medical insurance Javier (2021-10-08): A company car Antonio (2021-10-08): Please call back later Alexis (2021-10-08): How do you do? Gayle (2021-10-08): How would you like the money? Waylon (2021-10-08): Where are you calling from? Darnell (2021-10-08): How much notice do you have to give? Junior (2021-10-08): Where do you live? Brent (2021-10-08): Thanks funny site Clyde (2021-10-08): We need someone with experience Denver (2021-10-08): I work for a publishers Wilfred (2021-10-08): Cool site goodluck :) Lucien (2021-10-08): Where did you go to university? Luther (2021-10-08): Which team do you support? Tomas (2021-10-08): How do you spell that? Jerrell (2021-10-08): I support Manchester United Isabel (2021-10-08): Where did you go to university? Ezequiel (2021-10-08): I like watching football Audrey (2021-10-08): Could you please repeat that? Isiah (2021-10-08): Which university are you at? Graham (2021-10-08): Where are you from? Cooper (2021-10-08): I read a lot Rhett (2021-10-08): Are you a student? Roland (2021-10-08): perfect design thanks Ricardo (2021-10-08): What do you do? Stephen (2021-10-08): Whereabouts are you from? Dwight (2021-10-08): Cool site goodluck :) Snoopy (2021-10-08): Children with disabilities Marquis (2021-10-08): We need someone with experience Sandy (2021-10-08): Other amount Zachary (2021-10-08): I stay at home and look after the children Modesto (2021-10-08): Did you go to university? Palmer (2021-10-08): Until August v
  Randal (2021-10-08): Is this a temporary or permanent position? Andrew (2021-10-08): Where do you live? Hyman (2021-10-08): Could I have an application form? Thebest (2021-10-08): real beauty page Norberto (2021-10-08): I study here Behappy (2021-10-08): Where did you go to university? Garrett (2021-10-08): How many days will it take for the cheque to clear? Alvaro (2021-10-08): I hate shopping Israel (2021-10-08): Have you got any experience? Rolland (2021-10-08): How would you like the money? Donald (2021-10-08): Which year are you in? Chase (2021-10-08): This site is crazy :) Brant (2021-10-08): Punk not dead Brandon (2021-10-08): I love this site Makayla (2021-10-08): Gloomy tales Armand (2021-10-08): I want to report a Emmitt (2021-10-08): Can I call you back? Brayden (2021-10-08): A packet of envelopes Earnest (2021-10-08): I live in London Darryl (2021-10-08): Will I have to work on Saturdays? Jermaine (2021-10-08): Where do you study? Dwain (2021-10-08): Have you got any qualifications? Bernard (2021-10-08): An envelope Russel (2021-10-08): Gloomy tales Savannah (2021-10-08): Have you seen any good films recently? Nicolas (2021-10-08): We were at school together Stanton (2021-10-08): This is your employment contract Nicholas (2021-10-08): Some First Class stamps Edward (2021-10-08): Not available at the moment Elbert (2021-10-08): Could I take your name and number, please? Brianna (2021-10-08): Looking for work Scotty (2021-10-08): I live in London Columbus (2021-10-08): This is the job description Rudolph (2021-10-08): I went to Stephen (2021-10-08): Directory enquiries Prince (2021-10-08): Punk not dead Faith (2021-10-08): Sorry, you must have the wrong number Rickey (2021-10-08): Will I have to work on Saturdays? Jeramy (2021-10-08): Punk not dead Lenny (2021-10-08): Where do you study? Cesar (2021-10-08): We work together Marlin (2021-10-08): Could you tell me the dialing code for ? Henry (2021-10-08): A financial advisor Davis (2021-10-08): Pleased to meet you Jessica (2021-10-08): Where do you study? Mike (2021-10-08): Could you tell me my balance, please? Dustin (2021-10-08): Directory enquiries Harris (2021-10-08): I never went to university Dusty (2021-10-08): US dollars Williams (2021-10-08): Could you send me an application form? Martin (2021-10-08): A few months Ezekiel (2021-10-08): How would you like the money? Leigh (2021-10-08): This is the job description Allen (2021-10-08): Have you got any ? Timmy (2021-10-08): A financial advisor Clement (2021-10-08): A First Class stamp Denver (2021-10-08): A company car Isidro (2021-10-08): Is it convenient to talk at the moment? Jarod (2021-10-08): What university do you go to? Augustine (2021-10-08): Recorded Delivery bupr
  Rodney (2021-10-08): Your cash is being counted Aubrey (2021-10-08): How do you spell that? Fermin (2021-10-08): Do you need a work permit? Rodolfo (2021-10-08): What do you like doing in your spare time? Kieth (2021-10-08): Yes, I play the guitar Olivia (2021-10-08): Who do you work for? Jasmine (2021-10-08): Could you give me some smaller notes? Angel (2021-10-08): Thanks funny site Lucas (2021-10-08): How much does the job pay? Warren (2021-10-08): Where are you from? Newton (2021-10-08): Yes, I love it! is 2
  Brendon (2021-10-08): I went to Barney (2021-10-08): About a year Robin (2021-10-08): What are the hours of work? Shannon (2021-10-08): I saw your advert in the paper Herbert (2021-10-08): Best Site good looking Rodrigo (2021-10-08): Enter your PIN Trevor (2021-10-08): Where do you come from? Sara (2021-10-08): The National Gallery Franklin (2021-10-08): Have you read any good books lately? Marquis (2021-10-08): Directory enquiries Zachariah (2021-10-08): US dollars Gerry (2021-10-08): Do you know each other? Weston (2021-10-08): I work here Roland (2021-10-08): How do you do? Chase (2021-10-08): Jonny was here Lanny (2021-10-08): In a meeting Malcom (2021-10-08): Could I have an application form? Antonio (2021-10-08): Insufficient funds Noble (2021-10-08): On another call Mckinley (2021-10-08): Could I have , please? Tony (2021-10-08): Can I take your number? Waylon (2021-10-08): We need someone with qualifications Tobias (2021-10-08): We work together Madeline (2021-10-08): Another year Charlotte (2021-10-08): I quite like cooking Diana (2021-10-08): Will I have to work shifts? Garrett (2021-10-08): In a meeting Sierra (2021-10-08): Where did you go to university? Amia (2021-10-08): Could I have , please? Herman (2021-10-08): Could I make an appointment to see ? Felton (2021-10-08): Can I call you back? Merle (2021-10-08): We need someone with qualifications Teddy (2021-10-08): Best Site Good Work Melvin (2021-10-08): I have my own business Matthew (2021-10-08): magic story very thanks Clifford (2021-10-08): How would you like the money? Randall (2021-10-08): I saw your advert in the paper Amelia (2021-10-08): The manager Harris (2021-10-08): Could you ask him to call me? Monty (2021-10-08): Recorded Delivery Jocelyn (2021-10-08): Could you please repeat that? Deandre (2021-10-08): A packet of envelopes Cole (2021-10-08): Recorded Delivery Moises (2021-10-08): I really like swimming Rosendo (2021-10-08): An estate agents Eddie (2021-10-08): Photography Clark (2021-10-08): Could you tell me my balance, please? Roland (2021-10-08): Your cash is being counted Deadman (2021-10-08): Not available at the moment Filiberto (2021-10-08): Can I use your phone? Williams (2021-10-08): I study here Quentin (2021-10-08): When do you want me to start? Katherine (2021-10-08): Could I have an application form? Michel (2021-10-08): Whereabouts in are you from? Grant (2021-10-08): Your cash is being counted Kidrock (2021-10-08): How much notice do you have to give? Emmanuel (2021-10-08): I came here to work Caleb (2021-10-08): This is the job description Lincoln (2021-10-08): Three years Hannah (2021-10-08): Looking for work Arnoldo (2021-10-08): A jiffy bag Tyson (2021-10-08): I saw your advert in the paper Rafael (2021-10-08): I live in London Joseph (2021-10-08): perfect design thanks Angelo (2021-10-08): Please call back later Alfred (2021-10-08): Could you ask her to call me? Hannah (2021-10-08): Withdraw cash Chance (2021-10-08): What sort of music do you listen to? Donnie (2021-10-08): I was born in Australia but grew up in England Marquis (2021-10-08): Sorry, I ran out of credit Johnathon (2021-10-08): Please call back later Normand (2021-10-08): Which university are you at? Quinton (2021-10-08): Hold the line, please Chong (2021-10-08): Free medical insurance Chuck (2021-10-08): A packet of envelopes Christian (2021-10-08): Have you got any qualifications? Gilbert (2021-10-08): We went to university together Matthew (2021-10-08): How long have you lived here? Frankie (2021-10-08): Could you please repeat that? Scottie (2021-10-08): An estate agents Arlie (2021-10-08): magic story very thanks Maya (2021-10-08): Accountant supermarket manager Ariel (2021-10-08): I have my own business Graig (2021-10-08): How do you spell that? Jorge (2021-10-08): Insert your card Garry (2021-10-08): Not available at the moment Hyman (2021-10-08): Best Site good looking Herschel (2021-10-08): How would you like the money? Preston (2021-10-08): Can I use your phone? Willy (2021-10-08): Jonny was here Sherwood (2021-10-08): Who do you work for? Elizabeth (2021-10-08): Through friends Rocco (2021-10-08): I need to charge up my phone Shane (2021-10-08): I was made redundant two months ago Wilbur (2021-10-08): A packet of envelopes Trinity (2021-10-08): One moment, please Nicole (2021-10-08): Sorry, you must have the wrong number Preston (2021-10-08): I want to report a Cyrus (2021-10-08): I do some voluntary work Kidrock (2021-10-08): We were at school together Antonio (2021-10-08): How much were you paid in your last job? Eric (2021-10-08): Have you seen any good films recently? Jayden (2021-10-08): How do I get an outside line? Wilton (2021-10-08): Do you know the number for ? Edgar (2021-10-08): perfect design thanks Alonso (2021-10-08): Do you know the number for ? Charley (2021-10-08): How long are you planning to stay here? Darin (2021-10-08): US dollars Chung (2021-10-08): I have my own business Jerrold (2021-10-08): I came here to study Freelife (2021-10-08): Sorry, I ran out of credit Kermit (2021-10-08): This site is crazy :) Chris (2021-10-08): perfect design thanks Lloyd (2021-10-08): Could you tell me the dialing code for ? Dannie (2021-10-08): We went to university together Lester (2021-10-08): I really like swimming Mackenzie (2021-10-08): Which team do you support? Louie (2021-10-08): magic story very thanks Alexis (2021-10-08): Through friends Kaden (2021-10-08): Thanks for calling Leland (2021-10-08): Excellent work, Nice Design Nilson (2021-10-08): Three years Shannon (2021-10-08): Can you hear me OK? Alonso (2021-10-08): Whereabouts in are you from? Merlin (2021-10-08): On another call Lynwood (2021-10-08): Who would I report to? Branden (2021-10-08): Could you ask him to call me? Brady (2021-10-08): I want to report a Dominick (2021-10-08): International directory enquiries Donte (2021-10-08): International directory enquiries Adrian (2021-10-08): A few months Henry (2021-10-08): I want to make a withdrawal Paris (2021-10-08): Other amount Frankie (2021-10-08): Do you know the number for ? Sierra (2021-10-08): Incorrect PIN Silas (2021-10-08): Lost credit card Norbert (2021-10-08): Thanks for calling Rubin (2021-10-08): Insufficient funds Johnson (2021-10-08): Looking for work Wilford (2021-10-08): Gloomy tales Samuel (2021-10-08): Could you please repeat that? Fredric (2021-10-08): Very funny pictures Graham (2021-10-08): real beauty page Tomas (2021-10-08): An envelope Jerome (2021-10-08): Will I be paid weekly or monthly? Garth (2021-10-08): Have you got a current driving licence? Keven (2021-10-08): We were at school together Lloyd (2021-10-08): A pension scheme Benton (2021-10-08): How many would you like? Isaiah (2021-10-08): Languages Lowell (2021-10-08): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Brian (2021-10-08): I support Manchester United Steep777 (2021-10-08): Another year Bobby (2021-10-08): Will I get travelling expenses? Marvin (2021-10-08): I went to Barton (2021-10-08): Could I order a new chequebook, please? Garland (2021-10-08): How do you know each other? Leah (2021-10-08): Yes, I love it! Lesley (2021-10-08): Another year Lucio (2021-10-08): I saw your advert in the paper Lonnie (2021-10-08): Best Site good looking Steep777 (2021-10-08): real beauty page Tracey (2021-10-08): I came here to work Marcelo (2021-10-08): How many days will it take for the cheque to clear? Vincenzo (2021-10-08): I stay at home and look after the children Howard (2021-10-08): The National Gallery Alfredo (2021-10-08): Do you have any exams coming up? Ernesto (2021-10-08): Could you ask her to call me? Ralph (2021-10-08): We used to work together Alvaro (2021-10-08): I work with computers Isabelle (2021-10-08): Could you give me some smaller notes? Damian (2021-10-08): Which team do you support? Virgil (2021-10-08): Directory enquiries Tilburg (2021-10-08): I work here Leandro (2021-10-08): When do you want me to start? Hailey (2021-10-08): Whereabouts are you from? Domingo (2021-10-08): In tens, please (ten pound notes) Israel (2021-10-08): Will I be paid weekly or monthly? Madelyn (2021-10-08): I never went to university Lioncool (2021-10-08): Some First Class stamps Ronny (2021-10-08): Insufficient funds Zachary (2021-10-08): How many days will it take for the cheque to clear? Caden (2021-10-08): Please call back later Stephan (2021-10-08): What line of work are you in? Andreas (2021-10-08): Do you know the number for ? Brianna (2021-10-08): Have you got any ? Wesley (2021-10-08): Do you know the number for ? Winford (2021-10-08): Best Site good looking Lucio (2021-10-08): I really like swimming Romeo (2021-10-08): What do you study? Teddy (2021-10-08): I was made redundant two months ago Augustine (2021-10-08): Looking for work Manuel (2021-10-08): Special Delivery fl
  Abigail (2021-10-08): Hold the line, please Mohammad (2021-10-08): We went to university together Donnell (2021-10-08): One moment, please Keneth (2021-10-08): Insufficient funds Britt (2021-10-08): I like watching TV Nigel (2021-10-08): US dollars Granville (2021-10-08): I need to charge up my phone Walter (2021-10-08): Insufficient funds Mathew (2021-10-08): perfect design thanks Mervin (2021-10-08): I hate shopping Titus (2021-10-08): I enjoy travelling Romeo (2021-10-08): The United States Antonia (2021-10-08): Languages Merlin (2021-10-08): Please call back later Danielle (2021-10-08): The manager Rudolf (2021-10-08): What sort of work do you do? Logan (2021-10-08): I saw your advert in the paper Owen (2021-10-08): I live in London Chung (2021-10-08): Is this a temporary or permanent position? Xavier (2021-10-08): Could you please repeat that? Scott (2021-10-08): US dollars a
  Danial (2021-10-08): I work here Savannah (2021-10-08): Would you like a receipt? Taylor (2021-10-08): Will I have to work on Saturdays? Jerrod (2021-10-08): Directory enquiries Rolland (2021-10-08): Can I use your phone? Lucio (2021-10-08): What qualifications have you got? Emmitt (2021-10-08): Not available at the moment Faith (2021-10-08): When can you start? Gregg (2021-10-08): Could you tell me the number for ? Willard (2021-10-08): Who would I report to? Jenna (2021-10-08): Where did you go to university? Brody (2021-10-08): Thanks funny site Brice (2021-10-08): How much is a First Class stamp? Alfredo (2021-10-08): real beauty page Gabrielle (2021-10-08): Could I take your name and number, please? Freddy (2021-10-08): In a meeting Barry (2021-10-08): Get a job Shaun (2021-10-08): Who do you work for? Mohammad (2021-10-08): I work for myself Quinton (2021-10-08): Please call back later Luigi (2021-10-08): Please wait mirape
  August (2021-10-08): How many days will it take for the cheque to clear? Rocco (2021-10-08): Whereabouts are you from? Zachariah (2021-10-08): An accountancy practice Milan (2021-10-08): I was made redundant two months ago Sterling (2021-10-08): How many would you like? Roberto (2021-10-08): What do you study? Dalton (2021-10-08): A packet of envelopes Courtney (2021-10-08): Will I have to work shifts? Marcelo (2021-10-08): Could you ask her to call me? Curt (2021-10-08): Whereabouts are you from? Ronnie (2021-10-08): What sort of work do you do? Brooks (2021-10-08): A few months Booker (2021-10-08): Some First Class stamps Wilbur (2021-10-08): How do you spell that? Arlie (2021-10-08): A pension scheme Katelyn (2021-10-08): Will I have to work shifts? Arturo (2021-10-08): Incorrect PIN Stewart (2021-10-08): Have you read any good books lately? Merlin (2021-10-08): How much is a Second Class stamp? Alfred (2021-10-08): The United States Kieth (2021-10-08): Do you know the number for ? Mikel (2021-10-08): How do you spell that? Sierra (2021-10-08): Do you know each other? Willard (2021-10-08): Enter your PIN Rudolf (2021-10-08): Sorry, I ran out of credit Oscar (2021-10-08): Enter your PIN Bruno (2021-10-08): I enjoy travelling Horacio (2021-10-08): Languages Ralph (2021-10-08): Lost credit card Russel (2021-10-08): What sort of music do you listen to? Gregorio (2021-10-08): I hate shopping Dylan (2021-10-08): I quite like cooking Abdul (2021-10-08): A few months Charlie (2021-10-08): Please wait Fredrick (2021-10-08): A packet of envelopes Parker (2021-10-08): Could I have an application form? Herman (2021-10-08): This is the job description Alonzo (2021-10-08): Best Site good looking Reggie (2021-10-08): Sorry, you must have the wrong number Desmond (2021-10-08): I was made redundant two months ago Richard (2021-10-08): Can I take your number? Rufus (2021-10-08): Wonderfull great site Nelson (2021-10-08): Where are you from? Millard (2021-10-08): How do you spell that? Kieth (2021-10-08): Have you got any ? Esteban (2021-10-08): A few months Ambrose (2021-10-08): What sort of music do you like? Delbert (2021-10-08): Where do you live? Murray (2021-10-08): Special Delivery Sergio (2021-10-08): How many are there in a book? Tristan (2021-10-08): I live in London Maynard (2021-10-08): I have my own business Ryan (2021-10-08): Could you ask her to call me? Thanh (2021-10-08): I read a lot Scottie (2021-10-08): I stay at home and look after the children Darrell (2021-10-08): What sort of work do you do? Destiny (2021-10-08): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Dorian (2021-10-08): I came here to work Morgan (2021-10-08): Will I have to work shifts? Malcom (2021-10-08): Could I borrow your phone, please? Owen (2021-10-08): Looking for a job Sophie (2021-10-08): We work together Warren (2021-10-08): Could you tell me the dialing code for ? Vanessa (2021-10-08): I was made redundant two months ago Francesco (2021-10-08): Will I be paid weekly or monthly? Boris (2021-10-08): Hold the line, please Junior (2021-10-08): I live in London Tyler (2021-10-08): Would you like a receipt? Floyd (2021-10-08): Will I have to work shifts? Deadman (2021-10-08): Could I have , please? Chris (2021-10-08): Stolen credit card Jerrod (2021-10-08): What qualifications have you got? Ahmed (2021-10-08): Looking for work Brock (2021-10-08): Not in at the moment Tristan (2021-10-08): History nizoral
  Irvin (2021-10-08): How many more years do you have to go? Carol (2021-10-08): I study here Goodboy (2021-10-08): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Diego (2021-10-08): Please wait Lucio (2021-10-08): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Justin (2021-10-08): I enjoy travelling Arnoldo (2021-10-08): A book of First Class stamps Emmitt (2021-10-08): Could I have , please? Clair (2021-10-08): Best Site Good Work Dwain (2021-10-08): Can I take your number? Jack (2021-10-08): Thanks funny site Elwood (2021-10-08): Looking for a job Hollis (2021-10-08): Could I take your name and number, please? Marcellus (2021-10-08): Can I use your phone? Horacio (2021-10-08): We used to work together Derick (2021-10-08): Are you a student? Spencer (2021-10-08): I went to Lionel (2021-10-08): I enjoy travelling Geraldo (2021-10-08): Not available at the moment Kimberly (2021-10-08): Who would I report to? Galen (2021-10-08): The manager Eva (2021-10-08): A law firm Joseph (2021-10-08): real beauty page Salvatore (2021-10-08): A law firm Darrell (2021-10-08): I enjoy travelling Michael (2021-10-08): Why did you come to ? Antonia (2021-10-08): Could I have a statement, please? Nogood87 (2021-10-08): What qualifications have you got? Jarrett (2021-10-08): A staff restaurant Salvatore (2021-10-08): Punk not dead Stanley (2021-10-08): Very Good Site Jeffry (2021-10-08): Can I take your number? Waylon (2021-10-08): I need to charge up my phone Jayson (2021-10-08): Cool site goodluck :) Gracie (2021-10-08): Could I order a new chequebook, please? Grady (2021-10-08): Photography Gustavo (2021-10-08): Very interesting tale Patrick (2021-10-08): How much does the job pay? Isabel (2021-10-08): I have my own business Elvis (2021-10-08): Will I get paid for overtime? Rikky (2021-10-08): Have you seen any good films recently? Salvatore (2021-10-08): Do you like it here? Gerardo (2021-10-08): A book of First Class stamps Infest (2021-10-08): I was born in Australia but grew up in England Trenton (2021-10-08): Thanks funny site Richard (2021-10-08): A First Class stamp Sandy (2021-10-08): How do you do? Clark (2021-10-08): Not in at the moment Isabelle (2021-10-08): Where do you come from? Miguel (2021-10-08): Best Site good looking Lawrence (2021-10-08): I read a lot Fifa55 (2021-10-08): Would you like to leave a message? Lioncool (2021-10-08): Could I borrow your phone, please? Cyrus (2021-10-08): Have you got any ? Burton (2021-10-08): I love this site Isaias (2021-10-08): How many would you like? Millard (2021-10-08): The United States Numbers (2021-10-08): We went to university together Donte (2021-10-08): Could you tell me the dialing code for ? Rufus (2021-10-08): Children with disabilities Tilburg (2021-10-08): Will I have to work on Saturdays? Maxwell (2021-10-08): I have my own business Sophie (2021-10-08): What sort of work do you do? Johnathon (2021-10-08): On another call Garland (2021-10-08): Could you send me an application form? Cristobal (2021-10-08): Could I have , please? Jerrod (2021-10-08): I like watching TV Chauncey (2021-10-08): Could you please repeat that? Ramon (2021-10-08): I work for a publishers Gabrielle (2021-10-08): What do you like doing in your spare time? Kelvin (2021-10-08): I work for a publishers Amia (2021-10-08): I stay at home and look after the children Allan (2021-10-08): Would you like to leave a message? Douglas (2021-10-08): Could you send me an application form? Adalberto (2021-10-08): I live here Tony (2021-10-08): Children with disabilities David (2021-10-08): Would you like to leave a message? Brenton (2021-10-08): What sort of work do you do? Hiram (2021-10-08): A book of First Class stamps Edward (2021-10-08): Is this a temporary or permanent position? Marcelino (2021-10-08): I live in London Weldon (2021-10-08): I work for myself Curtis (2021-10-08): I study here orbera cos
  Wilburn (2021-10-08): Have you got any experience? Wilford (2021-10-08): The manager pri
  Frederick (2021-10-08): this post is fantastic Sofia (2021-10-08): Very interesting tale Filiberto (2021-10-08): I enjoy travelling Michal (2021-10-08): Would you like a receipt? Leroy (2021-10-08): How long are you planning to stay here? Jonathan (2021-10-08): Can I call you back? Duane (2021-10-08): this post is fantastic Jermaine (2021-10-08): How much is a First Class stamp? Murray (2021-10-08): I study here Clement (2021-10-08): A staff restaurant Jeremiah (2021-10-08): Did you go to university? Dwight (2021-10-08): I came here to work Stewart (2021-10-08): Thanks funny site Lawrence (2021-10-08): I never went to university Behappy (2021-10-08): Canada>Canada Mikel (2021-10-08): magic story very thanks Virgil (2021-10-08): Free medical insurance Ava (2021-10-08): Could you send me an application form? Marcellus (2021-10-08): Photography Patrick (2021-10-08): I was made redundant two months ago Dustin (2021-10-08): Three years Jada (2021-10-08): Accountant supermarket manager Sarah (2021-10-08): Could you please repeat that? Michelle (2021-10-08): Incorrect PIN Raphael (2021-10-08): Where did you go to university? Sanford (2021-10-08): Will I have to work shifts? Rhett (2021-10-08): I read a lot Gerry (2021-10-08): Who would I report to? Spencer (2021-10-08): How much notice do you have to give? Pasquale (2021-10-08): Whereabouts are you from? Jozef (2021-10-08): One moment, please Sanford (2021-10-08): I never went to university Lightsoul (2021-10-08): Please call back later Leslie (2021-10-08): A jiffy bag Antione (2021-10-08): Free medical insurance Melissa (2021-10-08): Three years Roscoe (2021-10-08): Could you tell me my balance, please? Broderick (2021-10-08): Whereabouts are you from? Derrick (2021-10-08): What line of work are you in? Mya (2021-10-08): About a year Emma (2021-10-08): Have you got a current driving licence? Edward (2021-10-08): Sorry, you must have the wrong number Theron (2021-10-08): What are the hours of work? Elisha (2021-10-08): good material thanks Guillermo (2021-10-08): How would you like the money? Faustino (2021-10-08): About a year Teddy (2021-10-08): Have you seen any good films recently? Emma (2021-10-08): How long have you lived here? Colin (2021-10-08): I need to charge up my phone Isiah (2021-10-08): I saw your advert in the paper Jocelyn (2021-10-08): Is there ? Modesto (2021-10-08): Just over two years Dro4er (2021-10-08): Do you have any exams coming up? Lawrence (2021-10-08): Do you know each other? Giuseppe (2021-10-08): About a year Merle (2021-10-08): Could you ask him to call me? Michelle (2021-10-08): Remove card Jesse (2021-10-08): Accountant supermarket manager Ryan (2021-10-08): This is your employment contract Irving (2021-10-08): Not available at the moment Roland (2021-10-08): We need someone with qualifications Stephanie (2021-10-08): Incorrect PIN Gregory (2021-10-08): Three years Lifestile (2021-10-08): I work for myself pros
  Lenard (2021-10-08): I love the theatre Duane (2021-10-08): Do you play any instruments? Billy (2021-10-08): What part of do you come from? Horacio (2021-10-08): What are the hours of work?
  Granville (2021-10-08): I support Manchester United Isiah (2021-10-08): International directory enquiries Levi (2021-10-08): Will I be paid weekly or monthly? Nicky (2021-10-08): I work here isot
  Aubrey (2021-10-08): Could I order a new chequebook, please? Fernando (2021-10-08): Your cash is being counted Tyrone (2021-10-08): An envelope clo
  Manual (2021-10-08): I need to charge up my phone Lance (2021-10-08): I live here Adrian (2021-10-08): magic story very thanks Madelyn (2021-10-08): How much does the job pay? Leonard (2021-10-08): Will I have to work on Saturdays? Ella (2021-10-08): I live in London Billy (2021-10-08): On another call Aaliyah (2021-10-08): Do you play any instruments? Ezekiel (2021-10-08): How many more years do you have to go? Jeffrey (2021-10-08): Have you read any good books lately? Douglass (2021-10-08): I stay at home and look after the children Clint (2021-10-08): How many more years do you have to go? Jackson (2021-10-08): How do you know each other? Jarred (2021-10-08): A Second Class stamp Emmitt (2021-10-08): How much notice do you have to give? Sidney (2021-10-08): Special Delivery Megan (2021-10-08): Could you ask him to call me? Michale (2021-10-08): I read a lot Bradly (2021-10-08): Go travelling Garland (2021-10-08): Please wait v
  Merrill (2021-10-08): Thanks funny site Fermin (2021-10-08): Would you like to leave a message? Felton (2021-10-08): Is it convenient to talk at the moment? Harland (2021-10-08): I came here to work Preston (2021-10-08): I study here Kyle (2021-10-08): Whereabouts in are you from? Brant (2021-10-08): magic story very thanks Maurice (2021-10-08): I want to report a Carrol (2021-10-08): Wonderfull great site Denver (2021-10-08): What part of do you come from? Oliver (2021-10-08): Stolen credit card David (2021-10-08): Directory enquiries Oscar (2021-10-08): Three years
  Oscar (2021-10-08): Nice to meet you Vanessa (2021-10-08): Another year Neville (2021-10-08): This is your employment contract Wilburn (2021-10-08): Could you give me some smaller notes? Rodolfo (2021-10-08): I quite like cooking Terence (2021-10-08): Could you tell me my balance, please? Peter (2021-10-08): Would you like a receipt? Anibal (2021-10-08): A few months Gilbert (2021-10-08): I was made redundant two months ago Benjamin (2021-10-08): A pension scheme Faith (2021-10-08): Who do you work for? Monty (2021-10-08): An accountancy practice Woodrow (2021-10-08): Have you got any qualifications? Jimmie (2021-10-08): The United States Deadman (2021-10-08): Very interesting tale Moses (2021-10-08): How do you do? Shane (2021-10-08): Will I get paid for overtime? Fredrick (2021-10-08): perfect design thanks Nicole (2021-10-08): Insert your card Josiah (2021-10-08): Where are you from? Earnest (2021-10-08): How would you like the money? Walton (2021-10-08): Get a job Carol (2021-10-08): Will I get travelling expenses? Randell (2021-10-08): Could you tell me the number for ? Forrest (2021-10-08): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Owen (2021-10-08): I want to report a Darrell (2021-10-08): When can you start? Rudolf (2021-10-08): The National Gallery Silas (2021-10-08): How long have you lived here? Terence (2021-10-08): We need someone with qualifications Reggie (2021-10-08): I came here to study Sebastian (2021-10-08): Hello good day Augustus (2021-10-08): Is this a temporary or permanent position? Esteban (2021-10-08): When do you want me to start? Wallace (2021-10-08): Can I take your number? Doyle (2021-10-08): Are you a student? Josiah (2021-10-08): Nice to meet you Charles (2021-10-08): A pension scheme Trenton (2021-10-08): Another service? Marlin (2021-10-08): I live in London Frank (2021-10-08): Enter your PIN Kaylee (2021-10-08): Would you like a receipt? Fermin (2021-10-08): We went to university together Cristobal (2021-10-08): Special Delivery Kenny (2021-10-08): A company car Levi (2021-10-08): Will I get paid for overtime? Brooks (2021-10-08): Could you please repeat that? Jewel (2021-10-08): Yes, I love it! Sophie (2021-10-08): Stolen credit card Warner (2021-10-08): The United States Granville (2021-10-08): Who do you work for? Terrence (2021-10-08): Not available at the moment Seth (2021-10-08): Are you a student? Dillon (2021-10-08): Who do you work for? Cordell (2021-10-08): Incorrect PIN Tanner (2021-10-08): Where are you calling from? Boyce (2021-10-08): A few months Kaylee (2021-10-08): Do you know the number for ? Rufus (2021-10-08): I live here Corey (2021-10-08): We used to work together Murray (2021-10-08): What sort of music do you like? Chloe (2021-10-08): real beauty page Evelyn (2021-10-08): An estate agents Alonzo (2021-10-08): Stolen credit card Jerrod (2021-10-08): Could you ask him to call me? Lucio (2021-10-08): International directory enquiries Blake (2021-10-08): Will I have to work on Saturdays? Caleb (2021-10-08): Can I call you back? Nogood87 (2021-10-08): Will I be paid weekly or monthly? Franklin (2021-10-08): Canada>Canada Diana (2021-10-08): Would you like a receipt? Rashad (2021-10-08): I wanted to live abroad Daniel (2021-10-08): Sorry, I ran out of credit Frankie (2021-10-08): How do I get an outside line? Rayford (2021-10-08): I was born in Australia but grew up in England Eva (2021-10-08): Have you seen any good films recently? Willian (2021-10-08): I came here to work Autumn (2021-10-08): real beauty page Bradley (2021-10-08): Please wait Melanie (2021-10-08): Remove card Billy (2021-10-08): Which team do you support? Linwood (2021-10-08): Are you a student? Calvin (2021-10-08): Canada>Canada Kaden (2021-10-08): A First Class stamp Valentine (2021-10-08): How many more years do you have to go? Ryan (2021-10-08): International directory enquiries Amber (2021-10-08): What do you study? Lioncool (2021-10-08): How do you spell that? Ahmed (2021-10-08): What sort of work do you do? Allan (2021-10-08): I never went to university Jared (2021-10-08): I came here to study Audrey (2021-10-08): I went to Roger (2021-10-08): magic story very thanks Rodger (2021-10-08): I was born in Australia but grew up in England Rachel (2021-10-08): Directory enquiries Forest (2021-10-08): Please wait Darrel (2021-10-08): This site is crazy :) Landon (2021-10-08): Languages gl
  Royal (2021-10-08): Would you like a receipt? Errol (2021-10-08): I came here to study Eldon (2021-10-08): What do you do? Darrell (2021-10-08): Pleased to meet you Unlove (2021-10-08): A law firm
  Genaro (2021-10-08): International directory enquiries Javier (2021-10-08): Another year Walter (2021-10-08): Is this a temporary or permanent position? Heath (2021-10-08): The United States Alfonzo (2021-10-08): Yes, I love it! Branden (2021-10-08): I really like swimming Elvin (2021-10-08): Could I take your name and number, please? Delbert (2021-10-08): Children with disabilities Tyree (2021-10-08): Where do you come from? Roscoe (2021-10-08): On another call Stevie (2021-10-08): Have you got a telephone directory? Emmanuel (2021-10-08): A few months Jarod (2021-10-08): Could I borrow your phone, please? Brent (2021-10-08): perfect design thanks Trinity (2021-10-08): Insert your card Theodore (2021-10-08): I love this site Raymond (2021-10-08): Is this a temporary or permanent position? Renato (2021-10-08): This site is crazy :) Hunter (2021-10-08): Do you know the address? Antwan (2021-10-08): Where do you live? Domenic (2021-10-08): Did you go to university? Jerome (2021-10-08): this is be cool 8) Jacob (2021-10-08): Is it convenient to talk at the moment? Dillon (2021-10-08): Looking for work Damian (2021-10-08): International directory enquiries Charlie (2021-10-08): The manager Jacinto (2021-10-08): magic story very thanks Ricardo (2021-10-08): What are the hours of work? Moises (2021-10-08): A financial advisor Bradford (2021-10-08): Looking for a job Harold (2021-10-08): Could you tell me the number for ? Lucio (2021-10-08): Directory enquiries Houston (2021-10-08): Whereabouts in are you from? Kendrick (2021-10-08): How much does the job pay? Jerrod (2021-10-08): How do you spell that? Kenton (2021-10-08): Insufficient funds Mya (2021-10-08): How do I get an outside line? Reyes (2021-10-08): What part of do you come from? Jayden (2021-10-08): I came here to work Brock (2021-10-08): Do you like it here? Lightsoul (2021-10-08): I saw your advert in the paper Irvin (2021-10-08): Until August Roberto (2021-10-08): Where do you come from?
  Jerome (2021-10-08): I like watching TV Gaston (2021-10-08): Could I make an appointment to see ? Eldon (2021-10-08): Do you know each other? Dudley (2021-10-08): very best job Bernie (2021-10-08): How much is a Second Class stamp? Destiny (2021-10-08): Please wait Spencer (2021-10-08): Could you tell me the number for ? Johnnie (2021-10-08): Please wait Mason (2021-10-08): Have you got any experience? Sidney (2021-10-08): Lost credit card Jordan (2021-10-08): Yes, I play the guitar Quinn (2021-10-08): Free medical insurance Elliot (2021-10-08): Children with disabilities Alyssa (2021-10-08): Wonderfull great site Shelby (2021-10-08): Get a job ele
  Calvin (2021-10-08): We used to work together Norbert (2021-10-08): The manager Lonny (2021-10-08): I study here Garry (2021-10-08): I wanted to live abroad Edmundo (2021-10-08): Please wait Dwayne (2021-10-08): Could you tell me the number for ? Oscar (2021-10-08): Remove card Alfred (2021-10-08): Through friends Ronnie (2021-10-08): What do you like doing in your spare time? Gerard (2021-10-08): Hello good day Randall (2021-10-08): Where do you live? Edwardo (2021-10-08): What sort of music do you listen to? Philip (2021-10-08): Can you put it on the scales, please? Richard (2021-10-08): Could you ask her to call me? Leonard (2021-10-08): How do I get an outside line? Emma (2021-10-08): Whereabouts in are you from? Houston (2021-10-08): Whereabouts are you from? Irving (2021-10-08): Which team do you support? Lindsey (2021-10-08): I live here Shirley (2021-10-08): International directory enquiries Rosario (2021-10-08): Enter your PIN Lloyd (2021-10-08): this post is fantastic Roderick (2021-10-08): very best job Jorge (2021-10-08): Could you please repeat that? Eric (2021-10-08): How much does the job pay? Garland (2021-10-08): magic story very thanks Bernie (2021-10-08): How many would you like? Marcos (2021-10-08): Are you a student? Louie (2021-10-08): Do you like it here? Norbert (2021-10-08): On another call Nathanael (2021-10-08): I live in London Clemente (2021-10-08): Just over two years Dro4er (2021-10-08): this is be cool 8) Trinidad (2021-10-08): Have you got a telephone directory? Jozef (2021-10-08): Could you please repeat that? Diego (2021-10-08): Could you tell me the number for ? Mario (2021-10-08): What sort of music do you like? Salvatore (2021-10-08): Accountant supermarket manager Madelyn (2021-10-08): Can I take your number? Shelby (2021-10-08): We used to work together Emily (2021-10-08): Whereabouts are you from? Allan (2021-10-08): Enter your PIN Jeremiah (2021-10-08): Remove card Malcolm (2021-10-08): Pleased to meet you Casey (2021-10-08): Some First Class stamps Scott (2021-10-08): How many would you like? Peyton (2021-10-08): How much is a Second Class stamp? Giuseppe (2021-10-08): Thanks funny site Chance (2021-10-08): Could I order a new chequebook, please? Florencio (2021-10-08): Languages Lauren (2021-10-08): Very Good Site Refugio (2021-10-08): Languages Valentin (2021-10-08): History penegra
  Israel (2021-10-08): How many are there in a book? Charlotte (2021-10-08): Could I take your name and number, please? Crazyivan (2021-10-08): Could I have a statement, please? Anthony (2021-10-08): Have you got any experience? Friend35 (2021-10-08): How much is a First Class stamp? Rusty (2021-10-08): Could you tell me the dialing code for ? Major (2021-10-08): What qualifications have you got? Boyce (2021-10-08): Whereabouts in are you from? Abraham (2021-10-08): Is there ? Samual (2021-10-08): Not available at the moment Kimberly (2021-10-08): I never went to university Lawrence (2021-10-08): What line of work are you in? Albert (2021-10-08): Yes, I love it! Bryon (2021-10-08): Looking for a job Jewell (2021-10-08): I work for a publishers Flyman (2021-10-08): Do you know the address? Lenny (2021-10-08): I want to make a withdrawal Jasper (2021-10-08): On another call Eldridge (2021-10-08): What sort of music do you listen to? Barrett (2021-10-08): What sort of work do you do? Garret (2021-10-08): On another call Rodger (2021-10-08): Best Site Good Work Columbus (2021-10-08): Could you ask her to call me? Gonzalo (2021-10-08): A First Class stamp Moises (2021-10-08): A few months Harley (2021-10-08): Incorrect PIN Santos (2021-10-08): Do you know the address? Johnathon (2021-10-08): this post is fantastic Jospeh (2021-10-08): How many more years do you have to go? Ariel (2021-10-08): I wanted to live abroad Isreal (2021-10-08): Could I have an application form? Goodboy (2021-10-08): Withdraw cash Arthur (2021-10-08): How much will it cost to send this letter to ? Cortez (2021-10-08): Excellent work, Nice Design Tyler (2021-10-08): I live in London Elvis (2021-10-08): Could I have a statement, please? Carter (2021-10-08): I came here to study Gonzalo (2021-10-08): I love the theatre Merle (2021-10-08): Nice to meet you Milan (2021-10-08): Wonderfull great site Rickey (2021-10-08): Enter your PIN Hayden (2021-10-08): Until August Evan (2021-10-08): How many are there in a book? Enoch (2021-10-08): Do you need a work permit? Marshall (2021-10-08): In a meeting Lyman (2021-10-08): Where are you calling from? Carrol (2021-10-08): What part of do you come from? Bennie (2021-10-08): History Felipe (2021-10-08): How do I get an outside line? Reuben (2021-10-08): Have you got any experience? Roderick (2021-10-08): How do you do? Norberto (2021-10-08): this post is fantastic Chloe (2021-10-08): Jonny was here Nicky (2021-10-08): Could I have a statement, please? Bryant (2021-10-08): Could I order a new chequebook, please? Garfield (2021-10-08): How do you know each other? Ollie (2021-10-08): I sing in a choir Forest (2021-10-08): How much were you paid in your last job? Jerome (2021-10-08): I want to report a Lynwood (2021-10-08): Could you give me some smaller notes? Jamel (2021-10-08): I was born in Australia but grew up in England Roger (2021-10-08): Some First Class stamps Jacques (2021-10-08): We used to work together Darryl (2021-10-08): Thanks funny site Antone (2021-10-08): Incorrect PIN Willian (2021-10-08): I really like swimming Anna (2021-10-08): real beauty page Shane (2021-10-08): What university do you go to? Julio (2021-10-08): A pension scheme Abraham (2021-10-08): I like watching football Steep777 (2021-10-08): How much notice do you have to give? Kendall (2021-10-08): Would you like to leave a message? Theron (2021-10-08): Who do you work for? Irvin (2021-10-08): magic story very thanks Guillermo (2021-10-08): How many are there in a book? Travis (2021-10-08): Which team do you support? Perry (2021-10-08): How do you do? Ariana (2021-10-08): I like it a lot Markus (2021-10-08): I work with computers Juan (2021-10-08): US dollars Lucio (2021-10-08): Sorry, I ran out of credit Behappy (2021-10-08): Do you know each other? Adolph (2021-10-08): Remove card Marcus (2021-10-08): Who do you work for? Jarrod (2021-10-08): Nice to meet you Darrell (2021-10-08): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Lionel (2021-10-08): Would you like to leave a message? Gianna (2021-10-08): What do you do? Ryan (2021-10-08): Is it convenient to talk at the moment? Brett (2021-10-08): Is there ? Kieth (2021-10-08): What do you like doing in your spare time? Santiago (2021-10-08): Would you like to leave a message? Marquis (2021-10-08): This site is crazy :) Johnathan (2021-10-08): Could you tell me the number for ? Denis (2021-10-08): Have you read any good books lately? Khloe (2021-10-08): How much notice do you have to give? Jasper (2021-10-08): Could I borrow your phone, please? Chang (2021-10-08): good material thanks Jimmy (2021-10-08): Could you give me some smaller notes? Calvin (2021-10-08): What part of do you come from? Craig (2021-10-08): I came here to study Leslie (2021-10-08): I do some voluntary work Jeramy (2021-10-08): Sorry, you must have the wrong number Carson (2021-10-08): Insert your card Lincoln (2021-10-08): Hold the line, please Fermin (2021-10-08): Not available at the moment Eblanned (2021-10-08): Excellent work, Nice Design Kyle (2021-10-08): Did you go to university? Carlo (2021-10-08): One moment, please Delmer (2021-10-08): Very interesting tale Edmund (2021-10-08): Could I take your name and number, please? Michel (2021-10-08): Will I have to work on Saturdays? Terrance (2021-10-08): How do you know each other? Jarred (2021-10-08): good material thanks Lawrence (2021-10-08): How many days will it take for the cheque to clear? Bradly (2021-10-08): We need someone with qualifications Mariah (2021-10-08): I stay at home and look after the children Eugene (2021-10-08): Sorry, you must have the wrong number Marvin (2021-10-08): Who would I report to? Booker (2021-10-08): Hold the line, please Brianna (2021-10-08): How do you spell that? Prince (2021-10-08): I stay at home and look after the children Josue (2021-10-08): Withdraw cash Preston (2021-10-08): I read a lot Mitch (2021-10-08): What do you like doing in your spare time? Harris (2021-10-08): Where did you go to university? Willard (2021-10-08): Yes, I love it! Vaughn (2021-10-08): I work for a publishers Armando (2021-10-08): Where do you come from? Toney (2021-10-08): Could I have , please? Anton (2021-10-08): When can you start? Murray (2021-10-08): Sorry, I ran out of credit Caden (2021-10-08): Do you play any instruments? Marcellus (2021-10-08): What do you like doing in your spare time? Toney (2021-10-08): What do you do? Cole (2021-10-08): I need to charge up my phone Quincy (2021-10-08): I do some voluntary work Ariel (2021-10-08): I was made redundant two months ago Rueben (2021-10-08): Through friends Allan (2021-10-08): I came here to work Darren (2021-10-08): Can you hear me OK? Orlando (2021-10-08): Could I order a new chequebook, please? Frederick (2021-10-08): How do you know each other? Stanton (2021-10-08): real beauty page Wilton (2021-10-08): I work with computers Arlen (2021-10-08): Could you please repeat that? Ralph (2021-10-08): Yes, I love it! Jonathan (2021-10-08): An accountancy practice Emilio (2021-10-08): I was born in Australia but grew up in England Patrick (2021-10-08): I like watching TV Seymour (2021-10-08): A pension scheme Dennis (2021-10-08): Best Site Good Work Cameron (2021-10-08): A few months Bryce (2021-10-08): Where are you calling from? Alton (2021-10-08): Hello good day Eldridge (2021-10-08): Wonderfull great site Robert (2021-10-08): I love this site Luciano (2021-10-08): Thanks funny site Mason (2021-10-08): Could I take your name and number, please? Allison (2021-10-08): When can you start? Rudolph (2021-10-08): Have you got any experience? Marlin (2021-10-08): How do you do? Graig (2021-10-08): I went to Sammie (2021-10-08): Could I have a statement, please? Graig (2021-10-08): Accountant supermarket manager Grady (2021-10-08): What sort of music do you listen to? Donnell (2021-10-08): I like watching football Marissa (2021-10-08): I work here
  Columbus (2021-10-08): Could I take your name and number, please? Wesley (2021-10-08): Will I have to work shifts? Ignacio (2021-10-08): real beauty page Samantha (2021-10-08): We were at school together Roman (2021-10-08): Please call back later Elden (2021-10-08): Would you like to leave a message? Dexter (2021-10-08): I love the theatre Chris (2021-10-08): How much were you paid in your last job? Rocco (2021-10-08): Could I have , please? Gregory (2021-10-08): Please call back later Clinton (2021-10-08): Did you go to university? Lifestile (2021-10-08): An estate agents Trent (2021-10-08): Accountant supermarket manager Antoine (2021-10-08): Is there ? Dwight (2021-10-08): Can I call you back? Jordan (2021-10-08): Enter your PIN Antione (2021-10-08): I stay at home and look after the children Hosea (2021-10-08): Which team do you support? Genaro (2021-10-08): Nice to meet you Michelle (2021-10-08): A pension scheme Aiden (2021-10-08): I want to report a Jordan (2021-10-08): Where do you live? Wilbur (2021-10-08): I like watching TV Edward (2021-10-08): Cool site goodluck :) Silas (2021-10-08): A pension scheme Devin (2021-10-08): What sort of music do you like? Santos (2021-10-08): Can I call you back? Tyron (2021-10-08): I have my own business Joseph (2021-10-08): Some First Class stamps Marty (2021-10-08): Could you send me an application form? Jessie (2021-10-08): I wanted to live abroad Eugenio (2021-10-08): What company are you calling from? Rickie (2021-10-08): Could I have an application form? Daron (2021-10-08): How much will it cost to send this letter to ? Lucio (2021-10-08): This site is crazy :) Damion (2021-10-08): Do you have any exams coming up? Mathew (2021-10-08): Will I have to work on Saturdays? Heriberto (2021-10-08): Could you give me some smaller notes? Andreas (2021-10-08): Will I be paid weekly or monthly? Marlin (2021-10-08): I love this site Razer22 (2021-10-08): What sort of music do you like? Samual (2021-10-08): Just over two years Augustine (2021-10-08): I enjoy travelling Elbert (2021-10-08): Why did you come to ? Williams (2021-10-08): How long are you planning to stay here? Kimberly (2021-10-08): Cool site goodluck :) Santo (2021-10-08): Which team do you support? Brady (2021-10-08): What sort of music do you listen to? Kylie (2021-10-08): How many days will it take for the cheque to clear? Isaac (2021-10-08): The manager Alberto (2021-10-08): This is your employment contract Sheldon (2021-10-08): this post is fantastic Nilson (2021-10-08): I really like swimming Anna (2021-10-08): Insufficient funds Wyatt (2021-10-08): Best Site Good Work Melissa (2021-10-08): A Second Class stamp Darwin (2021-10-08): I support Manchester United Aiden (2021-10-08): Would you like a receipt? Faustino (2021-10-08): I work for a publishers Johnny (2021-10-08): Have you got a telephone directory? Willard (2021-10-08): I live here Clement (2021-10-08): How much notice do you have to give? Paris (2021-10-08): Could you give me some smaller notes? Denny (2021-10-08): Will I have to work shifts? Grover (2021-10-08): How would you like the money? Hobert (2021-10-08): One moment, please Vince (2021-10-08): Where are you from? Stanley (2021-10-08): We went to university together Jordon (2021-10-08): Lost credit card Derek (2021-10-08): Remove card Brendon (2021-10-08): Canada>Canada Evan (2021-10-08): I live in London Brian (2021-10-08): A jiffy bag Philip (2021-10-08): How long have you lived here? Javier (2021-10-08): Have you got any experience? Palmer (2021-10-08): Could I take your name and number, please? Zachariah (2021-10-08): Some First Class stamps Aubrey (2021-10-08): On another call Owen (2021-10-08): Can you hear me OK? Nicolas (2021-10-08): Can you put it on the scales, please? Judson (2021-10-08): Children with disabilities Edwardo (2021-10-08): Insufficient funds Elwood (2021-10-08): I wanted to live abroad Josue (2021-10-08): Have you got any experience? Dghonson (2021-10-08): Why did you come to ? Megan (2021-10-08): A financial advisor Ervin (2021-10-08): I work here Lyndon (2021-10-08): What sort of work do you do? Chadwick (2021-10-08): Who would I report to? Sydney (2021-10-08): Do you know the number for ? Maximo (2021-10-08): Looking for work Rolando (2021-10-08): Which year are you in? Miles (2021-10-08): How much is a First Class stamp? Bernard (2021-10-08): How much is a Second Class stamp? Kenny (2021-10-08): Will I have to work on Saturdays? Davis (2021-10-08): I need to charge up my phone Jonas (2021-10-08): Do you know each other? Richie (2021-10-08): I quite like cooking Lonnie (2021-10-08): Where do you come from? Grover (2021-10-08): Do you need a work permit? Cyrus (2021-10-08): I went to Jose (2021-10-08): I live in London Brett (2021-10-08): Have you got any experience? Daren (2021-10-08): How do you do? Cornell (2021-10-08): Another year Mckinley (2021-10-08): Lost credit card Armand (2021-10-08): One moment, please Rodrigo (2021-10-08): Not in at the moment Genaro (2021-10-08): What do you like doing in your spare time? Logan (2021-10-08): A pension scheme Alvin (2021-10-08): I have my own business Domenic (2021-10-08): Could I order a new chequebook, please? Jackie (2021-10-08): The United States
  Bernardo (2021-10-08): real beauty page Warren (2021-10-08): What do you like doing in your spare time? Lloyd (2021-10-08): An envelope Austin (2021-10-08): A company car Modesto (2021-10-08): What are the hours of work? Eric (2021-10-08): We need someone with qualifications Kristofer (2021-10-08): Wonderfull great site Simon (2021-10-08): Please wait Federico (2021-10-08): I want to report a Frankie (2021-10-08): I live here ciproflo
  Erich (2021-10-08): Do you know the number for ? Patricia (2021-10-08): I came here to work Tommy (2021-10-08): Could I have , please? Plank (2021-10-08): Another service? Deshawn (2021-10-08): Sorry, I ran out of credit Leah (2021-10-08): Do you know the number for ? Carrol (2021-10-08): A book of First Class stamps Edgardo (2021-10-08): How many more years do you have to go? Victor (2021-10-08): Through friends Harvey (2021-10-08): Remove card Tyree (2021-10-08): Could I order a new chequebook, please? Derrick (2021-10-08): Yes, I play the guitar Alonso (2021-10-08): A book of First Class stamps Johnathan (2021-10-08): A pension scheme Melissa (2021-10-08): How do you know each other? Kieth (2021-10-08): Hold the line, please Snoopy (2021-10-08): I work here Stacy (2021-10-08): A few months Tyree (2021-10-08): Punk not dead Harland (2021-10-08): real beauty page Jerry (2021-10-08): good material thanks Kylie (2021-10-08): Recorded Delivery Steep777 (2021-10-08): What company are you calling from? Houston (2021-10-08): How do you know each other? Clyde (2021-10-08): An accountancy practice Jerold (2021-10-08): Why did you come to ? Francesco (2021-10-08): Have you got any qualifications? Williams (2021-10-08): Where did you go to university? Jayson (2021-10-08): A company car Branden (2021-10-08): I enjoy travelling Stephanie (2021-10-08): What sort of work do you do? Demetrius (2021-10-08): A company car Thanh (2021-10-08): I love the theatre Carmine (2021-10-08): I like watching TV Shelton (2021-10-08): Do you need a work permit? Dogkill (2021-10-08): Hold the line, please Tyler (2021-10-08): Can you hear me OK? Tyrell (2021-10-08): How many more years do you have to go? Eli (2021-10-08): We used to work together Preston (2021-10-08): Where are you from? Ernie (2021-10-08): We used to work together Damian (2021-10-08): very best job Kerry (2021-10-08): Have you seen any good films recently? Christoper (2021-10-08): I study here Juan (2021-10-08): Could I borrow your phone, please? Emmitt (2021-10-08): I like watching TV Elisha (2021-10-08): I have my own business Porfirio (2021-10-08): A financial advisor Philip (2021-10-08): Thanks for calling Rodrigo (2021-10-08): Could I order a new chequebook, please? Elwood (2021-10-08): I do some voluntary work Daniel (2021-10-08): An accountancy practice Ashley (2021-10-08): What do you do? Jordon (2021-10-08): I work here
  Katherine (2021-10-08): very best job Lemuel (2021-10-08): Accountant supermarket manager Harold (2021-10-08): Do you need a work permit? Federico (2021-10-08): I came here to work Raphael (2021-10-08): I went to Brianna (2021-10-08): Withdraw cash Carmine (2021-10-08): This site is crazy :) Leah (2021-10-08): Excellent work, Nice Design Deandre (2021-10-08): I enjoy travelling Deandre (2021-10-08): Go travelling Melanie (2021-10-08): Very Good Site Luis (2021-10-08): Languages Trent (2021-10-08): I live here Angelo (2021-10-08): Recorded Delivery Armando (2021-10-08): Nice to meet you Elijah (2021-10-08): I love the theatre Roscoe (2021-10-08): Lost credit card Jordan (2021-10-08): Have you got any qualifications? Angelina (2021-10-08): Could I borrow your phone, please? Jocelyn (2021-10-08): very best job Lioncool (2021-10-08): Withdraw cash Ian (2021-10-08): Best Site good looking Tracey (2021-10-08): The National Gallery Gonzalo (2021-10-08): An estate agents Gianna (2021-10-08): Gloomy tales Ryan (2021-10-08): Nice to meet you Weldon (2021-10-08): Jonny was here Andrea (2021-10-08): I work for a publishers Tyler (2021-10-08): This is the job description Jessie (2021-10-08): Have you seen any good films recently? Jerold (2021-10-08): Which university are you at? Unlove (2021-10-08): I sing in a choir Scott (2021-10-08): How do you do? Connie (2021-10-08): I have my own business Carlton (2021-10-08): Could you give me some smaller notes? Sterling (2021-10-08): A First Class stamp Cletus (2021-10-08): Is this a temporary or permanent position? Nicholas (2021-10-08): What university do you go to? Grace (2021-10-08): I wanted to live abroad Derek (2021-10-08): A pension scheme Sammy (2021-10-08): Enter your PIN Johnson (2021-10-08): Do you have any exams coming up? Pasquale (2021-10-08): Is there ? Coleman (2021-10-08): Your cash is being counted Dewayne (2021-10-08): this post is fantastic Rufus (2021-10-08): Thanks funny site Whitney (2021-10-08): The National Gallery Sheldon (2021-10-08): How long are you planning to stay here? Blake (2021-10-08): real beauty page Lamont (2021-10-08): Please wait Rocky (2021-10-08): Could you ask her to call me? Alfred (2021-10-08): How much is a Second Class stamp? Alvaro (2021-10-08): Do you play any instruments? Nilson (2021-10-08): Can you hear me OK? Andre (2021-10-08): I need to charge up my phone Jackson (2021-10-08): A packet of envelopes Abdul (2021-10-08): I like watching TV Filiberto (2021-10-08): A packet of envelopes Molly (2021-10-08): How long are you planning to stay here? Johnathan (2021-10-08): Which university are you at? Ignacio (2021-10-08): I like watching TV Jospeh (2021-10-08): In tens, please (ten pound notes) August (2021-10-08): A staff restaurant Jack (2021-10-08): this is be cool 8) Tanner (2021-10-08): Is it convenient to talk at the moment? Quincy (2021-10-08): Insufficient funds Vernon (2021-10-08): I wanted to live abroad Joseph (2021-10-08): I was born in Australia but grew up in England Cristopher (2021-10-08): Will I get paid for overtime? Daniel (2021-10-08): I was made redundant two months ago Leonel (2021-10-08): A company car Nicholas (2021-10-08): How long have you lived here? Genaro (2021-10-08): Punk not dead Ralph (2021-10-08): Please call back later Humberto (2021-10-08): Why did you come to ? Brayden (2021-10-08): Have you got any ? Garret (2021-10-08): Three years Quaker (2021-10-08): Thanks funny site Jarrod (2021-10-08): I quite like cooking Carol (2021-10-08): Insert your card Emily (2021-10-08): What part of do you come from? Taylor (2021-10-08): I want to make a withdrawal Raymundo (2021-10-08): I really like swimming Ahmad (2021-10-08): What company are you calling from? Nestor (2021-10-08): We need someone with experience Clement (2021-10-08): Looking for work Mike (2021-10-08): Looking for work Malcolm (2021-10-08): Other amount Sherman (2021-10-08): How many are there in a book? Sherman (2021-10-08): Whereabouts are you from? Harold (2021-10-08): I live in London Normand (2021-10-08): What university do you go to? Allan (2021-10-08): How long are you planning to stay here? Gerardo (2021-10-08): Do you like it here? Gerard (2021-10-08): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Emma (2021-10-08): Recorded Delivery Marcus (2021-10-08): Would you like a receipt? Infest (2021-10-08): Gloomy tales Lionel (2021-10-08): How do I get an outside line? Cedric (2021-10-08): How many more years do you have to go? Desmond (2021-10-08): Jonny was here Juan (2021-10-08): I work with computers Ashton (2021-10-08): Will I get paid for overtime? Tyrell (2021-10-08): How would you like the money? Nickolas (2021-10-08): Pleased to meet you Thaddeus (2021-10-08): What do you do for a living? Mariah (2021-10-08): Incorrect PIN Moises (2021-10-08): How would you like the money? Lyman (2021-10-08): Could I make an appointment to see ? Hipolito (2021-10-08): What line of work are you in? Philip (2021-10-08): What qualifications have you got? Murray (2021-10-08): I never went to university Norman (2021-10-08): History Ignacio (2021-10-08): Another year Maria (2021-10-08): A financial advisor Peter (2021-10-08): Insufficient funds Tyler (2021-10-08): What company are you calling from? Ernie (2021-10-08): Pleased to meet you Rayford (2021-10-08): Very interesting tale Sheldon (2021-10-08): What university do you go to? Patricia (2021-10-08): I want to make a withdrawal Guillermo (2021-10-08): In tens, please (ten pound notes) Solomon (2021-10-08): How many would you like? Dominique (2021-10-08): Can I call you back? Sammy (2021-10-08): How long have you lived here? Nicole (2021-10-08): How many are there in a book? Philip (2021-10-08): Can I use your phone? Rudolf (2021-10-08): I really like swimming Delmar (2021-10-08): I saw your advert in the paper Christopher (2021-10-08): Do you need a work permit? Johnie (2021-10-08): Would you like a receipt? Hannah (2021-10-08): Please wait Jerome (2021-10-08): magic story very thanks Werner (2021-10-08): Jonny was here Olivia (2021-10-08): Withdraw cash cr
  Buford (2021-10-08): Three years Parker (2021-10-08): Very funny pictures Willian (2021-10-08): I came here to work Reggie (2021-10-08): Can you hear me OK? Agustin (2021-10-08): I sing in a choir buy a
  Salvatore (2021-10-08): this post is fantastic Bob (2021-10-08): I live in London Weston (2021-10-08): Where do you live?
  Monty (2021-10-08): How many are there in a book? Dallas (2021-10-08): Punk not dead Darrick (2021-10-08): I hate shopping Alyssa (2021-10-08): I love the theatre Johnie (2021-10-08): This site is crazy :) Payton (2021-10-08): When can you start? Desmond (2021-10-08): Insert your card Arlie (2021-10-08): Could I order a new chequebook, please? Gordon (2021-10-08): Will I be paid weekly or monthly? Jada (2021-10-08): I came here to study Edmundo (2021-10-08): In tens, please (ten pound notes) Andrew (2021-10-08): How do I get an outside line? Clair (2021-10-08): perfect design thanks Micah (2021-10-08): Where do you come from? Horacio (2021-10-08): What company are you calling from? Elton (2021-10-08): We were at school together Manual (2021-10-08): Yes, I love it! Neville (2021-10-08): I hate shopping Marvin (2021-10-08): Could I have a statement, please? Morris (2021-10-08): How many more years do you have to go? Angelina (2021-10-08): How long are you planning to stay here? Emery (2021-10-08): On another call Clair (2021-10-08): Could I have an application form? Mauricio (2021-10-08): A First Class stamp Josef (2021-10-08): Is there ? what
  Margarito (2021-10-08): Where do you come from? Kendall (2021-10-08): Is this a temporary or permanent position? Ricardo (2021-10-08): Why did you come to ? Hayden (2021-10-08): Looking for work Jeffry (2021-10-08): We were at school together Mohammad (2021-10-08): Can you put it on the scales, please? Chong (2021-10-08): What sort of work do you do? Chauncey (2021-10-08): How many would you like? Kaitlyn (2021-10-08): I have my own business Floyd (2021-10-08): I like it a lot Patrick (2021-10-08): Just over two years Isiah (2021-10-08): A pension scheme Erick (2021-10-08): Will I get travelling expenses? Angelina (2021-10-08): What do you do for a living? Jeremiah (2021-10-08): How many days will it take for the cheque to clear? Preston (2021-10-08): Have you got any experience? Reuben (2021-10-08): I wanted to live abroad Friend35 (2021-10-08): We need someone with qualifications Dominic (2021-10-08): Languages Stacey (2021-10-08): How much notice do you have to give? Jorge (2021-10-08): How would you like the money? Keven (2021-10-08): In tens, please (ten pound notes) Dustin (2021-10-08): Could I have a statement, please? Silas (2021-10-08): Who would I report to? DE (2021-10-08): I support Manchester United Tanner (2021-10-08): Not in at the moment Brayden (2021-10-08): I support Manchester United Julian (2021-10-08): A pension scheme Kenneth (2021-10-08): I want to report a Israel (2021-10-08): Do you know the number for ? Robby (2021-10-08): Have you read any good books lately? Maurice (2021-10-08): I love the theatre Jonah (2021-10-08): This site is crazy :) Jamal (2021-10-08): I really like swimming Fletcher (2021-10-08): This site is crazy :) Bobbie (2021-10-08): Could you send me an application form? Marcelino (2021-10-08): How much is a First Class stamp? Duncan (2021-10-08): How do you know each other? Bryon (2021-10-08): How much notice do you have to give? Darwin (2021-10-08): Yes, I play the guitar Eduardo (2021-10-08): A book of First Class stamps Judson (2021-10-08): this is be cool 8) Elijah (2021-10-08): perfect design thanks Kylie (2021-10-08): A book of First Class stamps Fredric (2021-10-08): magic story very thanks Wilford (2021-10-08): I never went to university Chase (2021-10-08): Free medical insurance Seymour (2021-10-08): How much notice do you have to give? Hector (2021-10-08): A few months Clifton (2021-10-08): I never went to university Marissa (2021-10-08): A pension scheme Willard (2021-10-08): I need to charge up my phone Colton (2021-10-08): Will I get travelling expenses? Natalie (2021-10-08): Enter your PIN Booker (2021-10-08): Please call back later Denver (2021-10-08): Enter your PIN Lioncool (2021-10-08): Stolen credit card Santiago (2021-10-08): How many would you like? Harland (2021-10-08): I work with computers Steep777 (2021-10-08): Can I take your number? Darrel (2021-10-08): Who do you work for? Destiny (2021-10-08): Could you send me an application form? Alexander (2021-10-08): How much notice do you have to give? Jamar (2021-10-08): Withdraw cash Kendall (2021-10-08): I never went to university Rudolph (2021-10-08): Do you need a work permit? Infest (2021-10-08): Very funny pictures Steve (2021-10-08): I love this site Terry (2021-10-08): I read a lot buspar-p
  Reginald (2021-10-08): Will I have to work shifts? Rocco (2021-10-08): Excellent work, Nice Design Mitch (2021-10-08): We went to university together Wilton (2021-10-08): I support Manchester United Kenny (2021-10-08): Whereabouts are you from? Monroe (2021-10-08): Some First Class stamps Sean (2021-10-08): Nice to meet you Leigh (2021-10-08): Which year are you in? Jules (2021-10-08): Where did you go to university? Ricky (2021-10-08): What are the hours of work? Hobert (2021-10-08): How much notice do you have to give? Jessica (2021-10-08): The United States Lily (2021-10-08): How much will it cost to send this letter to ? Antone (2021-10-08): Very interesting tale Israel (2021-10-08): Free medical insurance Jamie (2021-10-08): How do you spell that? Aiden (2021-10-08): Could you tell me the dialing code for ? Efrain (2021-10-08): I wanted to live abroad Lucius (2021-10-08): Insufficient funds Darwin (2021-10-08): Why did you come to ? Deandre (2021-10-08): Yes, I play the guitar Daniel (2021-10-08): Can you hear me OK? Martin (2021-10-08): I came here to work Garland (2021-10-08): Could I have , please? Rhett (2021-10-08): Photography Fletcher (2021-10-08): Could you tell me the number for ? Emily (2021-10-08): An envelope August (2021-10-08): Can you hear me OK? Brent (2021-10-08): I came here to work Danilo (2021-10-08): Whereabouts are you from? Elias (2021-10-08): Have you seen any good films recently? Randell (2021-10-08): Just over two years Dudley (2021-10-08): Three years Bruce (2021-10-08): Could I have a statement, please? Kasey (2021-10-08): One moment, please Bob (2021-10-08): Could you send me an application form? Ashton (2021-10-08): Which university are you at? Emerson (2021-10-08): this post is fantastic Stefan (2021-10-08): When can you start? Timmy (2021-10-08): Could you tell me my balance, please? Stephan (2021-10-08): Whereabouts are you from? Jimmi (2021-10-08): Jonny was here Donny (2021-10-08): What do you study? Ronnie (2021-10-08): Cool site goodluck :) Barbera (2021-10-08): What university do you go to? Forest (2021-10-08): How do you spell that? Nicolas (2021-10-08): Insufficient funds Kimberly (2021-10-08): I work for a publishers Patric (2021-10-08): Three years Mia (2021-10-08): A financial advisor Julio (2021-10-08): How many more years do you have to go? Stacey (2021-10-08): I live in London Edwardo (2021-10-08): Get a job fungsi obat ponst
  Juan (2021-10-08): Which team do you support? Jarred (2021-10-08): A pension scheme Cristopher (2021-10-08): Would you like to leave a message? Elwood (2021-10-08): A packet of envelopes Leopoldo (2021-10-08): How do I get an outside line? Carey (2021-10-08): good material thanks Harlan (2021-10-08): A financial advisor Noble (2021-10-08): How long are you planning to stay here? Gerald (2021-10-08): How long have you lived here? Rudolf (2021-10-08): this is be cool 8) Leonard (2021-10-08): Could you send me an application form? Royce (2021-10-08): Please wait Alexa (2021-10-08): How long have you lived here? Nelson (2021-10-08): Will I be paid weekly or monthly? Jada (2021-10-08): How do you spell that? Scott (2021-10-08): Three years
  Everette (2021-10-08): Where did you go to university? Vincent (2021-10-08): this is be cool 8) Jonah (2021-10-08): Excellent work, Nice Design Enrique (2021-10-08): A First Class stamp Marshall (2021-10-08): Do you know the address? Brooklyn (2021-10-08): I like it a lot ca
  Stephen (2021-10-08): Another year Walton (2021-10-08): Yes, I love it! Eli (2021-10-08): I study here Cordell (2021-10-08): Can you put it on the scales, please? Randy (2021-10-08): What university do you go to? Lavern (2021-10-08): I was made redundant two months ago Victor (2021-10-08): I live in London Allan (2021-10-08): Who do you work for? Michelle (2021-10-08): In a meeting Lonnie (2021-10-08): A few months Jermaine (2021-10-08): The United States Wilber (2021-10-08): Which year are you in? Emanuel (2021-10-08): This site is crazy :) Porter (2021-10-08): Thanks for calling Donnell (2021-10-08): I never went to university Gobiz (2021-10-08): Excellent work, Nice Design Gayle (2021-10-08): Gloomy tales Cooler111 (2021-10-08): A company car Heath (2021-10-08): Do you know the number for ? Razer22 (2021-10-08): Jonny was here Russel (2021-10-08): I work for myself Young (2021-10-08): I love the theatre Antonio (2021-10-08): Is there ?
  Gaston (2021-10-08): this post is fantastic Nickolas (2021-10-08): Do you know the address? Andres (2021-10-08): Wonderfull great site Jenna (2021-10-08): Will I get paid for overtime? Genesis (2021-10-08): Could you give me some smaller notes? Leroy (2021-10-08): On another call Anthony (2021-10-08): Could I make an appointment to see ? Rhett (2021-10-08): In tens, please (ten pound notes) Cleveland (2021-10-08): A few months tegre
  Kylie (2021-10-08): Have you got any experience? Errol (2021-10-08): Enter your PIN enalapr
  Evan (2021-10-08): US dollars Taylor (2021-10-08): Just over two years Kristopher (2021-10-08): A few months zyvo
  Mariah (2021-10-08): Could I have an application form? Denny (2021-10-08): Is it convenient to talk at the moment? Antoine (2021-10-08): What line of work are you in? Cristobal (2021-10-08): Can you put it on the scales, please? Porfirio (2021-10-08): Could you tell me my balance, please? Sydney (2021-10-08): A few months William (2021-10-08): Could you send me an application form? Randal (2021-10-08): How much notice do you have to give? Earnest (2021-10-08): Could you ask him to call me? Pedro (2021-10-08): Could you tell me my balance, please? Anibal (2021-10-08): This is your employment contract Rashad (2021-10-08): What do you do for a living? Connor (2021-10-08): Can I use your phone? Forest (2021-10-08): What sort of music do you listen to? Payton (2021-10-08): Have you read any good books lately? Everette (2021-10-08): How much is a Second Class stamp? Charlotte (2021-10-08): Wonderfull great site Cooper (2021-10-08): Would you like to leave a message? Peter (2021-10-08): How do I get an outside line? Camila (2021-10-08): Through friends Edwardo (2021-10-08): We went to university together Harvey (2021-10-08): I support Manchester United Terrance (2021-10-08): I like it a lot Emmitt (2021-10-08): Will I get paid for overtime? Cameron (2021-10-08): I work with computers Daron (2021-10-08): Recorded Delivery Waldo (2021-10-08): In a meeting Garret (2021-10-08): I love the theatre Santiago (2021-10-08): Stolen credit card Cedrick (2021-10-08): A company car Sarah (2021-10-08): magic story very thanks Terry (2021-10-08): Can you put it on the scales, please? Isidro (2021-10-08): Pleased to meet you Josef (2021-10-08): good material thanks Anderson (2021-10-08): Would you like to leave a message? Michael (2021-10-08): How many days will it take for the cheque to clear? Johnny (2021-10-08): Whereabouts in are you from? Wilford (2021-10-08): What qualifications have you got? Jayson (2021-10-08): Best Site good looking Colin (2021-10-08): Get a job Enoch (2021-10-08): Would you like a receipt? Albert (2021-10-08): How much notice do you have to give? Marissa (2021-10-08): Not available at the moment Sherwood (2021-10-08): I never went to university Guadalupe (2021-10-08): Just over two years Bob (2021-10-08): I like it a lot Dewayne (2021-10-08): Children with disabilities Fabian (2021-10-08): perfect design thanks Steven (2021-10-08): I need to charge up my phone Aidan (2021-10-08): Will I get travelling expenses? Alexander (2021-10-08): This is your employment contract Alfonso (2021-10-08): Please wait Kayla (2021-10-08): An accountancy practice Fernando (2021-10-08): I live here Trevor (2021-10-08): Please call back later Sophie (2021-10-08): What line of work are you in? Christoper (2021-10-08): What sort of music do you listen to? Harvey (2021-10-08): I was made redundant two months ago Nathanael (2021-10-08): Could you ask him to call me? Modesto (2021-10-08): Can I use your phone? Xavier (2021-10-08): Incorrect PIN Keith (2021-10-08): A company car Tobias (2021-10-08): Can I take your number? Brooklyn (2021-10-08): How much will it cost to send this letter to ? Marcellus (2021-10-08): I came here to study Stanton (2021-10-08): Best Site good looking Arturo (2021-10-08): Is it convenient to talk at the moment? Mishel (2021-10-08): Sorry, I ran out of credit Chloe (2021-10-08): Could you ask him to call me? Larry (2021-10-08): A book of First Class stamps Raymond (2021-10-08): Please wait
  Nickolas (2021-10-08): I need to charge up my phone Harland (2021-10-08): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Irea (2021-10-08): Wonderfull great site Seymour (2021-10-08): An envelope Jamaal (2021-10-08): About a year Keenan (2021-10-08): Have you read any good books lately? Mckinley (2021-10-08): Have you got any experience? Moses (2021-10-08): Through friends Hayden (2021-10-08): An estate agents Jarred (2021-10-08): Canada>Canada
  Rupert (2021-10-08): How do you know each other? Santos (2021-10-08): I read a lot Infest (2021-10-08): Could you tell me the dialing code for ? Rickie (2021-10-08): Thanks for calling Marcelo (2021-10-08): Could I borrow your phone, please? Francisco (2021-10-08): Until August
  Stacy (2021-10-08): very best job Refugio (2021-10-08): We went to university together Infest (2021-10-08): I read a lot Randell (2021-10-08): Do you know each other? Orlando (2021-10-08): I study here Grant (2021-10-08): perfect design thanks Chance (2021-10-08): Could I make an appointment to see ? Dario (2021-10-08): Is this a temporary or permanent position? Houston (2021-10-08): What are the hours of work? Sydney (2021-10-08): I want to make a withdrawal Edgardo (2021-10-08): Could you tell me the number for ? Margarito (2021-10-08): very best job Charlie (2021-10-08): The United States Kaden (2021-10-08): Where are you from? Marcus (2021-10-08): How long have you lived here? Dominique (2021-10-08): A law firm Raleigh (2021-10-08): I love the theatre Rogelio (2021-10-08): I work here Arnold (2021-10-08): Nice to meet you Stanley (2021-10-08): Have you read any good books lately? Amelia (2021-10-08): How much notice do you have to give? Boris (2021-10-08): What university do you go to? Cletus (2021-10-08): How do I get an outside line? Maximo (2021-10-08): A few months Alyssa (2021-10-08): Three years Eric (2021-10-08): Could you ask him to call me? Marcellus (2021-10-08): Could I take your name and number, please? Mauricio (2021-10-08): An estate agents Dominick (2021-10-08): How much notice do you have to give? Vaughn (2021-10-08): What do you do? Winfred (2021-10-08): A Second Class stamp Mariah (2021-10-08): We went to university together Savannah (2021-10-08): How long have you lived here? Coleman (2021-10-08): A book of First Class stamps Shelby (2021-10-08): In tens, please (ten pound notes) Antonia (2021-10-08): I went to Emma (2021-10-08): I work for a publishers Clinton (2021-10-08): Yes, I play the guitar Jerome (2021-10-08): Who do you work for? Reginald (2021-10-08): perfect design thanks Vanessa (2021-10-08): About a year Doyle (2021-10-08): What line of work are you in? Cliff (2021-10-08): We were at school together Norris (2021-10-08): Directory enquiries Milton (2021-10-08): I like watching football Danielle (2021-10-08): Could I order a new chequebook, please? Lenny (2021-10-08): When can you start? Amado (2021-10-08): Wonderfull great site Hayden (2021-10-08): How do you spell that? Teddy (2021-10-08): US dollars vprx
  Valentine (2021-10-08): How much is a First Class stamp? Dillon (2021-10-08): Is this a temporary or permanent position? Goodsam (2021-10-08): Will I get paid for overtime? Coleman (2021-10-08): An envelope Allan (2021-10-08): A few months Kelvin (2021-10-08): How do you spell that? Adolph (2021-10-08): Languages Cyrus (2021-10-08): Could I borrow your phone, please? Galen (2021-10-08): Free medical insurance Edmundo (2021-10-08): How much does the job pay? Percy (2021-10-08): Could you tell me the number for ? Santos (2021-10-08): A company car Lorenzo (2021-10-08): Do you like it here? Khloe (2021-10-08): A staff restaurant Dghonson (2021-10-08): I love this site Thanh (2021-10-08): I have my own business Adam (2021-10-08): good material thanks Gregg (2021-10-08): Recorded Delivery Eduardo (2021-10-08): Some First Class stamps Jordon (2021-10-08): In tens, please (ten pound notes) Daren (2021-10-08): We went to university together Ronnie (2021-10-08): When can you start? Hailey (2021-10-08): Will I get travelling expenses? Anton (2021-10-08): Remove card Madeline (2021-10-08): How much were you paid in your last job? Billie (2021-10-08): Another service? Arnoldo (2021-10-08): A staff restaurant Tobias (2021-10-08): Where do you live? Robbie (2021-10-08): How many would you like? Randell (2021-10-08): Which year are you in? Kelley (2021-10-08): I live in London Claude (2021-10-08): We need someone with experience Delmar (2021-10-08): This site is crazy :) Isiah (2021-10-08): A jiffy bag Foster (2021-10-08): A pension scheme Dro4er (2021-10-08): Thanks funny site Arthur (2021-10-08): When do you want me to start? Jefferson (2021-10-08): Where did you go to university? Merle (2021-10-08): this post is fantastic Grant (2021-10-08): Would you like to leave a message? Chadwick (2021-10-08): I stay at home and look after the children Garrett (2021-10-08): this is be cool 8) Serenity (2021-10-08): Will I get travelling expenses? Danilo (2021-10-08): How many days will it take for the cheque to clear? Calvin (2021-10-08): We were at school together Garry (2021-10-08): A few months Michael (2021-10-08): Not in at the moment Molly (2021-10-08): Could you tell me the number for ? Rashad (2021-10-08): I like watching TV Jonah (2021-10-08): Other amount John (2021-10-08): I came here to work Forest (2021-10-08): Could I make an appointment to see ? Evan (2021-10-08): Do you know the address? Gregg (2021-10-08): How much were you paid in your last job? Major (2021-10-08): We were at school together Willis (2021-10-08): Do you need a work permit? Calvin (2021-10-08): A company car Angelo (2021-10-08): I like it a lot Reuben (2021-10-08): I was born in Australia but grew up in England Stephen (2021-10-08): Until August Justin (2021-10-08): Looking for a job Kendrick (2021-10-08): What are the hours of work? Lanny (2021-10-08): What do you study? Benton (2021-10-08): Where are you from? Floyd (2021-10-08): I need to charge up my phone Faith (2021-10-08): very best job Jerome (2021-10-08): Not available at the moment Connie (2021-10-08): Will I get paid for overtime? Hiram (2021-10-08): magic story very thanks Jarrod (2021-10-08): Jonny was here Weldon (2021-10-08): I went to Nigel (2021-10-08): Have you read any good books lately? Chauncey (2021-10-08): How do you know each other? Gabrielle (2021-10-08): Best Site Good Work Gonzalo (2021-10-08): very best job Diva (2021-10-08): I saw your advert in the paper Rudolf (2021-10-08): Where are you calling from? Isiah (2021-10-08): Will I have to work on Saturdays? Trinidad (2021-10-08): Have you read any good books lately? Fausto (2021-10-08): What line of work are you in? Wilburn (2021-10-08): Where do you study? Cedrick (2021-10-08): Could I borrow your phone, please? Chong (2021-10-08): Through friends pa
  Titus (2021-10-08): Another service? Behappy (2021-10-08): What university do you go to? Carter (2021-10-08): Jonny was here Simon (2021-10-08): Stolen credit card Darron (2021-10-08): How much were you paid in your last job? Efrain (2021-10-08): Have you got any qualifications? Stephen (2021-10-08): Have you got any experience? Roderick (2021-10-08): Are you a student? Paige (2021-10-08): Recorded Delivery Rogelio (2021-10-08): Which year are you in? Santo (2021-10-08): What line of work are you in? Homer (2021-10-08): International directory enquiries Ferdinand (2021-10-08): I came here to work James (2021-10-08): The manager hydrox
  Lawerence (2021-10-08): I sing in a choir Rupert (2021-10-08): Recorded Delivery Destiny (2021-10-08): I came here to study Ollie (2021-10-08): The National Gallery Jacques (2021-10-08): What sort of music do you like? Werner (2021-10-08): What do you like doing in your spare time? Blaine (2021-10-08): Would you like to leave a message? Savannah (2021-10-08): Can I use your phone? Gerard (2021-10-08): Punk not dead Ruben (2021-10-08): I like watching TV Cornelius (2021-10-08): Do you need a work permit? Alexis (2021-10-08): Do you have any exams coming up? Rolland (2021-10-08): How would you like the money? Randolph (2021-10-08): Not available at the moment Jules (2021-10-08): How much is a Second Class stamp? Mary (2021-10-08): What part of do you come from? Eusebio (2021-10-08): Another year Matthew (2021-10-08): Excellent work, Nice Design Howard (2021-10-08): I support Manchester United Clark (2021-10-08): An accountancy practice Tyrell (2021-10-08): I love this site Eusebio (2021-10-08): I quite like cooking Benito (2021-10-08): I came here to work Darnell (2021-10-08): Are you a student? Santos (2021-10-08): I enjoy travelling Steep777 (2021-10-08): What sort of music do you like? Winford (2021-10-08): Could I order a new chequebook, please? Preston (2021-10-08): How much notice do you have to give? James (2021-10-08): The National Gallery Ariana (2021-10-08): Could you ask him to call me? Mikel (2021-10-08): How much will it cost to send this letter to ? Antonia (2021-10-08): Do you play any instruments? Whitney (2021-10-08): Photography Blair (2021-10-08): We need someone with qualifications Keneth (2021-10-08): Where do you come from? Razer22 (2021-10-08): The United States Booker (2021-10-08): Will I be paid weekly or monthly? Jamaal (2021-10-08): A packet of envelopes Granville (2021-10-08): I like watching football Gaylord (2021-10-08): US dollars Reynaldo (2021-10-08): Jonny was here Eva (2021-10-08): Looking for work Monte (2021-10-08): Go travelling Camila (2021-10-08): Which team do you support? Milan (2021-10-08): Very interesting tale Hailey (2021-10-08): Could I have an application form? Olivia (2021-10-08): I do some voluntary work Marvin (2021-10-08): Is this a temporary or permanent position? James (2021-10-08): Insufficient funds Lloyd (2021-10-08): Very interesting tale Devin (2021-10-08): I was made redundant two months ago Manual (2021-10-08): I work for myself Bryce (2021-10-08): Another year Mauro (2021-10-08): An estate agents Bryon (2021-10-08): Do you know the address? Sara (2021-10-08): Yes, I play the guitar Amia (2021-10-08): I work here Jasmine (2021-10-08): How much is a First Class stamp? Lanny (2021-10-08): This is the job description Makayla (2021-10-08): Do you know the number for ? Virgilio (2021-10-08): Can you hear me OK? Judson (2021-10-08): Please wait Lewis (2021-10-08): Very funny pictures Matthew (2021-10-08): I was born in Australia but grew up in England Buster (2021-10-08): A book of First Class stamps Bryon (2021-10-08): This is your employment contract Oswaldo (2021-10-08): What university do you go to? Chloe (2021-10-08): In a meeting Fletcher (2021-10-08): In tens, please (ten pound notes) Trevor (2021-10-08): How do I get an outside line? Leopoldo (2021-10-08): Not available at the moment Cecil (2021-10-08): Jonny was here Ivory (2021-10-08): A jiffy bag Jimmi (2021-10-08): I sing in a choir Vernon (2021-10-08): An envelope me
  Clark (2021-10-08): I love this site Cody (2021-10-08): I like watching football Vaughn (2021-10-08): What line of work are you in? Andrea (2021-10-08): Do you play any instruments? Johnathan (2021-10-08): Can I call you back? Valentin (2021-10-08): Looking for a job Luis (2021-10-08): A law firm Chloe (2021-10-08): I saw your advert in the paper Jackie (2021-10-08): How much is a First Class stamp? Jeffery (2021-10-08): This is the job description Aaliyah (2021-10-08): perfect design thanks Flyman (2021-10-08): Three years Harris (2021-10-08): Why did you come to ? Brian (2021-10-08): Could you send me an application form? Denny (2021-10-08): Withdraw cash Elwood (2021-10-08): What company are you calling from? Rafael (2021-10-08): An envelope
  Marion (2021-10-08): Which year are you in? Gracie (2021-10-08): Could you please repeat that? Ariel (2021-10-08): Will I be paid weekly or monthly? Shirley (2021-10-08): A staff restaurant Francis (2021-10-08): This is the job description Isabel (2021-10-08): This is the job description Jarrod (2021-10-08): Do you know the address? Blake (2021-10-08): Free medical insurance Normand (2021-10-08): Could you please repeat that? Simon (2021-10-08): Just over two years Agustin (2021-10-08): Children with disabilities Dorsey (2021-10-08): Could you tell me the number for ? Avery (2021-10-08): Could you please repeat that? Jewel (2021-10-08): Enter your PIN Jefferson (2021-10-08): The manager Lance (2021-10-08): Not available at the moment Kyle (2021-10-08): How do you know each other? Cedrick (2021-10-08): Lost credit card Jordon (2021-10-08): Please call back later Richard (2021-10-08): Can I call you back? Lawerence (2021-10-08): We were at school together Darron (2021-10-08): Other amount Ellis (2021-10-08): real beauty page Peyton (2021-10-08): Could you tell me the dialing code for ? Brain (2021-10-08): I never went to university Clyde (2021-10-08): Free medical insurance Ricky (2021-10-08): What line of work are you in? Moses (2021-10-08): We need someone with experience Stewart (2021-10-08): Gloomy tales Marshall (2021-10-08): An accountancy practice Razer22 (2021-10-08): Remove card Erasmo (2021-10-08): Where are you calling from? Francisco (2021-10-08): Not available at the moment Lynwood (2021-10-08): US dollars careme
  Antonio (2021-10-08): A Second Class stamp Cameron (2021-10-08): real beauty page Valentine (2021-10-08): Can you put it on the scales, please? Lucas (2021-10-08): Can I use your phone? Wilson (2021-10-08): I live in London Gilberto (2021-10-08): I live here Joshua (2021-10-08): Do you know each other? Eric (2021-10-08): Will I be paid weekly or monthly? Barrett (2021-10-08): How much is a Second Class stamp? Hilario (2021-10-08): I came here to work Kraig (2021-10-08): Other amount Jozef (2021-10-08): real beauty page Courtney (2021-10-08): A financial advisor Edgar (2021-10-08): Remove card Alden (2021-10-08): US dollars Derrick (2021-10-08): Jonny was here Dwayne (2021-10-08): A pension scheme Jimmy (2021-10-08): I quite like cooking Felton (2021-10-08): Will I get travelling expenses? Eblanned (2021-10-08): very best job Nestor (2021-10-08): A few months Herschel (2021-10-08): This site is crazy :) Lester (2021-10-08): A book of First Class stamps Markus (2021-10-08): Not available at the moment Peter (2021-10-08): Incorrect PIN Homer (2021-10-08): I live in London Barry (2021-10-08): I work for myself Geraldo (2021-10-08): How do I get an outside line? Zachery (2021-10-08): Thanks for calling Heath (2021-10-08): Do you need a work permit? Cooler111 (2021-10-08): I need to charge up my phone Kylie (2021-10-08): I work here Lamar (2021-10-08): What company are you calling from? Sonny (2021-10-08): How would you like the money? Brianna (2021-10-08): What do you do? Pitfighter (2021-10-08): Have you got any ? Jerrold (2021-10-08): Could you ask him to call me? Luciano (2021-10-08): I live here Philip (2021-10-08): What do you like doing in your spare time? William (2021-10-08): Do you have any exams coming up? Daniel (2021-10-08): How many more years do you have to go? Leopoldo (2021-10-08): Hello good day Eric (2021-10-08): How do you spell that? Michael (2021-10-08): How much is a First Class stamp? Miguel (2021-10-08): We need someone with qualifications Christopher (2021-10-08): Not in at the moment Reggie (2021-10-08): I love this site William (2021-10-08): How long have you lived here? Jermaine (2021-10-08): We need someone with qualifications Willard (2021-10-08): Wonderfull great site Everette (2021-10-08): Very funny pictures Mason (2021-10-08): Have you got any experience? Lance (2021-10-08): In a meeting Laurence (2021-10-08): Will I be paid weekly or monthly? Gregg (2021-10-08): Could I borrow your phone, please? Abram (2021-10-08): Insufficient funds Blaine (2021-10-08): How much were you paid in your last job? Tyron (2021-10-08): Please wait Haywood (2021-10-08): Sorry, you must have the wrong number Mervin (2021-10-08): I want to report a Carrol (2021-10-08): The manager Robby (2021-10-08): An accountancy practice Leopoldo (2021-10-08): Other amount Myles (2021-10-08): Three years Aurelio (2021-10-08): I never went to university Kerry (2021-10-08): I saw your advert in the paper Fletcher (2021-10-08): Who would I report to? Razer22 (2021-10-08): What do you do for a living? Raleigh (2021-10-08): Where are you calling from? Harland (2021-10-08): Please call back later Bryant (2021-10-08): Do you like it here? Allen (2021-10-08): I have my own business Curtis (2021-10-08): Have you got any ? Harrison (2021-10-08): What do you do for a living? Kirby (2021-10-08): I want to make a withdrawal Giovanni (2021-10-08): Could I have an application form? Irving (2021-10-08): What are the hours of work? Harris (2021-10-08): Where did you go to university? Rikky (2021-10-08): Have you got any experience? Elroy (2021-10-08): Will I have to work on Saturdays? Dwight (2021-10-08): A law firm Wiley (2021-10-08): How many more years do you have to go? Edison (2021-10-08): A Second Class stamp David (2021-10-08): We need someone with experience Thomas (2021-10-08): Can you put it on the scales, please? Miles (2021-10-08): Canada>Canada Dillon (2021-10-08): Remove card Damian (2021-10-08): Are you a student? Diego (2021-10-08): Could I have , please? Duane (2021-10-08): Nice to meet you
  Jefferson (2021-10-08): We work together Duane (2021-10-08): Another service? Blair (2021-10-08): Where do you come from? Shaun (2021-10-08): I work here bis
  Clyde (2021-10-08): Will I get travelling expenses? Ricky (2021-10-08): Can I call you back? Kayla (2021-10-08): Will I have to work shifts? Lyman (2021-10-08): A Second Class stamp Gavin (2021-10-08): What do you like doing in your spare time? Maynard (2021-10-08): Stolen credit card Lamar (2021-10-08): Which university are you at? Garry (2021-10-08): The United States Arnold (2021-10-08): Free medical insurance Clinton (2021-10-08): What part of do you come from? Jospeh (2021-10-08): How much notice do you have to give? Donny (2021-10-08): Enter your PIN Wilber (2021-10-08): When can you start? Sean (2021-10-08): Could you please repeat that? Horacio (2021-10-08): I really like swimming Elbert (2021-10-08): How many more years do you have to go? Brooklyn (2021-10-08): Get a job Mishel (2021-10-08): A First Class stamp Milan (2021-10-08): What are the hours of work? Haywood (2021-10-08): this post is fantastic Orlando (2021-10-08): Insert your card Galen (2021-10-08): Could I order a new chequebook, please? Crazyfrog (2021-10-08): International directory enquiries Alphonso (2021-10-08): I sing in a choir Kaitlyn (2021-10-08): Insufficient funds Mike (2021-10-08): How much will it cost to send this letter to ? Alvin (2021-10-08): Is this a temporary or permanent position? Hilario (2021-10-08): A staff restaurant Kaden (2021-10-08): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Theron (2021-10-08): Directory enquiries Clayton (2021-10-08): good material thanks Cooper (2021-10-08): What do you do for a living? Zoey (2021-10-08): Cool site goodluck :) Johnnie (2021-10-08): Have you seen any good films recently? Erick (2021-10-08): US dollars Alejandro (2021-10-08): I do some voluntary work Micah (2021-10-08): Where do you study? Bennie (2021-10-08): Have you got any experience? Barbera (2021-10-08): What company are you calling from? Genaro (2021-10-08): Where do you come from? Harry (2021-10-08): A jiffy bag Gustavo (2021-10-08): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Phillip (2021-10-08): This is the job description Sherman (2021-10-08): magic story very thanks Marty (2021-10-08): We went to university together Duncan (2021-10-08): Could I have , please? Isaiah (2021-10-08): A financial advisor Duane (2021-10-08): Could you tell me my balance, please? Sonny (2021-10-08): this is be cool 8) Genaro (2021-10-08): Best Site Good Work Terry (2021-10-08): Could I make an appointment to see ? Robbie (2021-10-08): Is there ? Darell (2021-10-08): How much is a First Class stamp? Garry (2021-10-08): I came here to work Merle (2021-10-08): Will I get paid for overtime? Jarod (2021-10-08): Very Good Site Freelove (2021-10-08): How do you know each other? Crazyfrog (2021-10-08): Where do you come from? Kareem (2021-10-08): Withdraw cash
  Byron (2021-10-08): The National Gallery Quintin (2021-10-08): Recorded Delivery Irving (2021-10-08): Cool site goodluck :) Freddie (2021-10-08): I went to Wilfredo (2021-10-08): How long are you planning to stay here? Marcelo (2021-10-08): Is there ? Isabelle (2021-10-08): Where do you study? Donnie (2021-10-08): very best job Benedict (2021-10-08): How would you like the money? Sophie (2021-10-08): Which year are you in? Michelle (2021-10-08): Insert your card Eugene (2021-10-08): A Second Class stamp Carmine (2021-10-08): this is be cool 8) Genesis (2021-10-08): Would you like a receipt? Jesse (2021-10-08): We work together Barrett (2021-10-08): Very interesting tale Kaden (2021-10-08): Photography me
  Cesar (2021-10-08): A First Class stamp Stewart (2021-10-08): Recorded Delivery Payton (2021-10-08): Free medical insurance Granville (2021-10-08): The National Gallery Milford (2021-10-08): Another year Jefferson (2021-10-08): What sort of work do you do? Elvis (2021-10-08): Insufficient funds Kelly (2021-10-08): Best Site Good Work Isaac (2021-10-08): Another service? Santos (2021-10-08): In a meeting Hilton (2021-10-08): The manager Jennifer (2021-10-08): I like watching TV Quentin (2021-10-08): Which university are you at? Elijah (2021-10-08): Where did you go to university? Anton (2021-10-08): Have you got any ? Isaac (2021-10-08): An accountancy practice Isabel (2021-10-08): Where are you calling from? Scotty (2021-10-08): What do you like doing in your spare time? Kurtis (2021-10-08): Another year Brooks (2021-10-08): this post is fantastic Prince (2021-10-08): I have my own business Truman (2021-10-08): I went to Crazyfrog (2021-10-08): Could you give me some smaller notes? James (2021-10-08): This is your employment contract Kyle (2021-10-08): Could you ask her to call me? Manual (2021-10-08): How do I get an outside line? Stewart (2021-10-08): A financial advisor Dghonson (2021-10-08): Have you got a current driving licence? Denver (2021-10-08): About a year Tyree (2021-10-08): Where do you come from? Elroy (2021-10-08): How do you do? Josef (2021-10-08): Could I take your name and number, please? Gregory (2021-10-08): One moment, please Leonardo (2021-10-08): How do you spell that? Luigi (2021-10-08): Photography Gabriella (2021-10-08): Sorry, you must have the wrong number Bryan (2021-10-08): How do you do? Mishel (2021-10-08): Can I call you back? Valentine (2021-10-08): I sing in a choir Terrence (2021-10-08): About a year Cooper (2021-10-08): real beauty page Micah (2021-10-08): We need someone with experience Leland (2021-10-08): Where are you from? Bob (2021-10-08): I hate shopping Brendan (2021-10-08): Will I be paid weekly or monthly? Warren (2021-10-08): Insert your card Heyjew (2021-10-08): Enter your PIN Paris (2021-10-08): Would you like to leave a message? Alyssa (2021-10-08): Free medical insurance Clayton (2021-10-08): Very Good Site Logan (2021-10-08): Stolen credit card Alexander (2021-10-08): Looking for a job Werner (2021-10-08): A packet of envelopes Ariana (2021-10-08): Do you know the number for ? Salvador (2021-10-08): How would you like the money? Leah (2021-10-08): What company are you calling from? Mikel (2021-10-08): Directory enquiries Lyman (2021-10-08): I work for a publishers Dante (2021-10-08): Could you tell me my balance, please? Monty (2021-10-08): What are the hours of work? Roman (2021-10-08): How do you do? Incomeppc (2021-10-08): What part of do you come from? Mike (2021-10-08): Could you tell me my balance, please? Gregorio (2021-10-08): Some First Class stamps Carey (2021-10-08): Hold the line, please Theodore (2021-10-08): What line of work are you in? Keneth (2021-10-08): Best Site good looking Forest (2021-10-08): One moment, please Raymond (2021-10-08): The National Gallery Lamont (2021-10-08): Why did you come to ? Rolland (2021-10-08): Will I have to work shifts? Antone (2021-10-08): An estate agents Carroll (2021-10-08): This site is crazy :) Jewel (2021-10-08): Until August Claire (2021-10-08): I really like swimming Leonel (2021-10-08): The United States Arron (2021-10-08): Whereabouts in are you from? Clark (2021-10-08): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Micah (2021-10-08): Looking for work Jasper (2021-10-08): I enjoy travelling Madeline (2021-10-08): An estate agents Carmine (2021-10-08): good material thanks Rodney (2021-10-08): This is your employment contract Marcellus (2021-10-08): Where are you from? Jonathon (2021-10-08): How many days will it take for the cheque to clear? Elton (2021-10-08): We work together Stacy (2021-10-08): Why did you come to ? Pasquale (2021-10-08): A packet of envelopes Gayle (2021-10-08): this is be cool 8) Mason (2021-10-08): Could I have an application form? Jorge (2021-10-08): A Second Class stamp Efrain (2021-10-08): Have you got any qualifications? Sylvester (2021-10-08): An estate agents Marlin (2021-10-08): Is it convenient to talk at the moment? Glenn (2021-10-08): very best job Maya (2021-10-08): A few months Moses (2021-10-08): Canada>Canada Mitchell (2021-10-08): How many more years do you have to go? Oliver (2021-10-08): Will I get paid for overtime? Rupert (2021-10-08): How much is a First Class stamp? Fausto (2021-10-08): Which university are you at? Jeremy (2021-10-08): How much notice do you have to give? Elmer (2021-10-08): Did you go to university? Ernie (2021-10-08): The manager Winfred (2021-10-08): Have you got any qualifications? Ezequiel (2021-10-08): Please wait Mary (2021-10-08): A pension scheme Monty (2021-10-08): I saw your advert in the paper Laverne (2021-10-08): Will I get travelling expenses? Erin (2021-10-08): An estate agents Jason (2021-10-08): I study here Seymour (2021-10-08): I hate shopping Florencio (2021-10-08): The manager Colin (2021-10-08): Could I have , please? Mitch (2021-10-08): Recorded Delivery Norris (2021-10-08): Could you ask him to call me? Ahmed (2021-10-08): Hello good day Cleveland (2021-10-08): Pleased to meet you Damon (2021-10-08): Very Good Site Elvis (2021-10-08): Best Site Good Work Erick (2021-10-08): History Jason (2021-10-08): Could I take your name and number, please? Norman (2021-10-08): Who do you work for? Hobert (2021-10-08): Do you need a work permit? Joshua (2021-10-08): A few months Harold (2021-10-08): Where are you from? Humberto (2021-10-08): I never went to university Alvaro (2021-10-08): Could you ask him to call me? Clayton (2021-10-08): Accountant supermarket manager Darin (2021-10-08): What line of work are you in? Marcellus (2021-10-08): We need someone with qualifications Jada (2021-10-08): Get a job Reuben (2021-10-08): Have you got any ? Maynard (2021-10-08): Just over two years Ava (2021-10-08): Stolen credit card Leonard (2021-10-08): I work with computers Kerry (2021-10-08): Can I use your phone? Scotty (2021-10-08): magic story very thanks Jarred (2021-10-08): I was made redundant two months ago Marissa (2021-10-08): In a meeting Pitfighter (2021-10-08): One moment, please Frank (2021-10-08): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Valentin (2021-10-08): Did you go to university? Kasey (2021-10-08): Three years Hubert (2021-10-08): An accountancy practice Shirley (2021-10-08): A few months Waldo (2021-10-08): Where are you calling from? Goodsam (2021-10-08): Directory enquiries Chong (2021-10-08): Hello good day Alexandra (2021-10-08): A book of First Class stamps Marissa (2021-10-08): An estate agents Forest (2021-10-08): I live in London Eddie (2021-10-08): Could I have , please? Juan (2021-10-08): What sort of music do you listen to? Jimmy (2021-10-08): Punk not dead Benedict (2021-10-08): We used to work together Darrell (2021-10-08): I was made redundant two months ago Alden (2021-10-08): Wonderfull great site Franklin (2021-10-08): Gloomy tales Grant (2021-10-08): Do you play any instruments? Darnell (2021-10-08): How much notice do you have to give? Leonardo (2021-10-08): Who would I report to? Titus (2021-10-08): Three years Young (2021-10-08): Please call back later Silas (2021-10-08): Gloomy tales Alberto (2021-10-08): This is your employment contract Wilson (2021-10-08): What sort of music do you listen to? Stevie (2021-10-08): I wanted to live abroad Agustin (2021-10-08): Enter your PIN Bruce (2021-10-08): A Second Class stamp Lesley (2021-10-08): Where do you come from? Clinton (2021-10-08): Is it convenient to talk at the moment? Wesley (2021-10-08): Where did you go to university? Refugio (2021-10-08): Recorded Delivery Bailey (2021-10-08): Do you have any exams coming up? Blaine (2021-10-08): I enjoy travelling Audrey (2021-10-08): very best job Louie (2021-10-08): How much does the job pay? Antione (2021-10-08): I enjoy travelling Devon (2021-10-08): Whereabouts in are you from? Infest (2021-10-08): Directory enquiries Rickie (2021-10-08): I wanted to live abroad Ella (2021-10-08): I like it a lot Riley (2021-10-08): A packet of envelopes Harlan (2021-10-08): I enjoy travelling Michel (2021-10-08): Withdraw cash Normand (2021-10-08): Could I have , please? Tracy (2021-10-08): What are the hours of work? Wilton (2021-10-08): Gloomy tales Numbers (2021-10-08): Will I have to work on Saturdays? Brooklyn (2021-10-08): What are the hours of work? Horace (2021-10-08): How much notice do you have to give? Darius (2021-10-08): Just over two years Jennifer (2021-10-08): A First Class stamp Elias (2021-10-08): Another year Albert (2021-10-08): Directory enquiries Anton (2021-10-08): Hold the line, please Virgil (2021-10-08): When can you start? Markus (2021-10-08): When do you want me to start? Jared (2021-10-08): This is your employment contract Manuel (2021-10-08): I sing in a choir Porfirio (2021-10-08): What university do you go to? Johnny (2021-10-08): Hello good day Darell (2021-10-08): Will I have to work on Saturdays? Eldridge (2021-10-08): I work for a publishers Modesto (2021-10-08): Who would I report to? Bennett (2021-10-08): A First Class stamp Darrick (2021-10-08): Yes, I love it! Korey (2021-10-08): Looking for a job Carol (2021-10-08): Stolen credit card Kenneth (2021-10-08): I work for a publishers Corey (2021-10-08): An envelope Rafael (2021-10-08): Children with disabilities Titus (2021-10-08): What university do you go to? Ezequiel (2021-10-08): I support Manchester United Tobias (2021-10-08): When do you want me to start? Richard (2021-10-08): Have you got any ? Modesto (2021-10-08): Get a job Jacques (2021-10-08): Where do you study? Ariana (2021-10-08): Other amount Roger (2021-10-08): How much notice do you have to give? Ronny (2021-10-08): Which university are you at? Newton (2021-10-08): Photography Grace (2021-10-08): This site is crazy :) Cletus (2021-10-08): Who do you work for? Orval (2021-10-08): Which year are you in? Thurman (2021-10-08): Another year Natalie (2021-10-08): I study here miracle ea
  Rufus (2021-10-08): Looking for work Brady (2021-10-08): Excellent work, Nice Design Hunter (2021-10-08): Do you need a work permit? Spencer (2021-10-08): Languages Santos (2021-10-08): Very interesting tale Harris (2021-10-08): A jiffy bag Jeffry (2021-10-08): A few months Irea (2021-10-08): I read a lot
  Agustin (2021-10-08): Gloomy tales Abram (2021-10-08): Nice to meet you Cooler111 (2021-10-08): International directory enquiries Tyson (2021-10-08): Could you ask her to call me? Emma (2021-10-08): We went to university together Roman (2021-10-08): A staff restaurant Marquis (2021-10-08): Which university are you at? Sebastian (2021-10-08): Pleased to meet you Ellis (2021-10-08): Could you ask him to call me? Tyson (2021-10-08): Do you know the address? Benny (2021-10-08): Could I borrow your phone, please? Irving (2021-10-08): I quite like cooking Norris (2021-10-08): Until August Darron (2021-10-08): Excellent work, Nice Design Elias (2021-10-08): How much were you paid in your last job? Janni (2021-10-08): What university do you go to? Barry (2021-10-08): perfect design thanks Chauncey (2021-10-08): Is it convenient to talk at the moment? Claudio (2021-10-08): I stay at home and look after the children Arthur (2021-10-08): How many more years do you have to go? Emmitt (2021-10-08): Have you got any experience? Randolph (2021-10-08): Have you got any qualifications? Young (2021-10-08): Could I have an application form? Mya (2021-10-08): A few months Gabrielle (2021-10-08): Is this a temporary or permanent position? Caleb (2021-10-08): Why did you come to ? Colin (2021-10-08): Canada>Canada Edmond (2021-10-08): Photography Wayne (2021-10-08): How would you like the money? Eusebio (2021-10-08): Could I take your name and number, please? Jeromy (2021-10-08): Can I call you back? Henry (2021-10-08): Could you please repeat that? Garrett (2021-10-08): Can I take your number? Sarah (2021-10-08): Which team do you support? Colton (2021-10-08): Withdraw cash Luigi (2021-10-08): What company are you calling from? Sierra (2021-10-08): History Emile (2021-10-08): Which team do you support? Jarod (2021-10-08): Could you give me some smaller notes? Cliff (2021-10-08): Accountant supermarket manager Jeramy (2021-10-08): A packet of envelopes Renaldo (2021-10-08): Hold the line, please Kaden (2021-10-08): How would you like the money? Royal (2021-10-08): One moment, please Noah (2021-10-08): Where do you come from? Damien (2021-10-08): What are the hours of work? Porfirio (2021-10-08): History Andre (2021-10-08): Could I order a new chequebook, please? Frederic (2021-10-08): perfect design thanks German (2021-10-08): What do you like doing in your spare time? Ronny (2021-10-08): Insufficient funds Wallace (2021-10-08): I quite like cooking Benton (2021-10-08): The manager Jessica (2021-10-08): I never went to university James (2021-10-08): How much notice do you have to give? Virgil (2021-10-08): Would you like to leave a message? Wilfredo (2021-10-08): Some First Class stamps Jamaal (2021-10-08): I live here Dominique (2021-10-08): How much does the job pay? Sierra (2021-10-08): good material thanks Filiberto (2021-10-08): How long have you lived here? Brendan (2021-10-08): We need someone with qualifications Milan (2021-10-08): Three years Nolan (2021-10-08): Would you like to leave a message? Greenwood (2021-10-08): Could I make an appointment to see ? Walter (2021-10-08): A few months Janni (2021-10-08): How many days will it take for the cheque to clear? Cordell (2021-10-08): One moment, please Brant (2021-10-08): We need someone with experience Hubert (2021-10-08): Could I borrow your phone, please? Andreas (2021-10-08): Is there ? Dennis (2021-10-08): A company car Eldon (2021-10-08): Will I have to work on Saturdays? Phillip (2021-10-08): I live in London Jessie (2021-10-08): I was made redundant two months ago Kelley (2021-10-08): Your cash is being counted Autumn (2021-10-08): How many are there in a book? Terence (2021-10-08): We need someone with experience Jonas (2021-10-08): What are the hours of work? Harlan (2021-10-08): What do you study? Luigi (2021-10-08): Looking for a job Rodger (2021-10-08): Very Good Site Sherman (2021-10-08): Could you tell me the number for ? Herschel (2021-10-08): Looking for a job Isreal (2021-10-08): Will I have to work on Saturdays? Gerardo (2021-10-08): Wonderfull great site Donnie (2021-10-08): How many would you like? Corey (2021-10-08): A pension scheme Dominique (2021-10-08): History Nickolas (2021-10-08): Would you like a receipt? Roscoe (2021-10-08): Very funny pictures Elizabeth (2021-10-08): How do you know each other? Dillon (2021-10-08): I love this site Jamaal (2021-10-08): I support Manchester United Sterling (2021-10-08): Other amount Henry (2021-10-08): What are the hours of work? Marcellus (2021-10-08): How long have you lived here? Edison (2021-10-08): How much does the job pay? Terrell (2021-10-08): Very funny pictures Randall (2021-10-08): Can I take your number? Houston (2021-10-08): This is the job description Craig (2021-10-08): What company are you calling from? Avery (2021-10-08): What qualifications have you got? Winston (2021-10-08): I love this site Roosevelt (2021-10-08): How do you spell that? Jack (2021-10-08): Do you need a work permit? Victoria (2021-10-08): How do you do? Brandon (2021-10-08): Insufficient funds Barry (2021-10-08): I like watching TV Courtney (2021-10-08): I hate shopping Marlon (2021-10-08): Have you got any ? Hyman (2021-10-08): What sort of music do you listen to? Trinity (2021-10-08): Could you tell me the number for ? Gabrielle (2021-10-08): Could you tell me my balance, please? Quinn (2021-10-08): We need someone with qualifications Mohammed (2021-10-08): I really like swimming Raymon (2021-10-08): Please wait Erich (2021-10-08): Recorded Delivery Claire (2021-10-08): A packet of envelopes Bertram (2021-10-08): I work here Leonardo (2021-10-08): This site is crazy :) Heyjew (2021-10-08): An accountancy practice John (2021-10-08): How much does the job pay? Lavern (2021-10-08): Which university are you at? Kaylee (2021-10-08): Until August Britt (2021-10-08): Could you tell me the dialing code for ? Rubin (2021-10-08): Excellent work, Nice Design Berry (2021-10-08): History v
  Roland (2021-10-08): Lost credit card Mackenzie (2021-10-08): What university do you go to? Corey (2021-10-08): How do you spell that? Keith (2021-10-08): Lost credit card Odell (2021-10-08): perfect design thanks Keven (2021-10-08): Why did you come to ? Normand (2021-10-08): Where did you go to university? Bertram (2021-10-08): Go travelling Mauro (2021-10-08): perfect design thanks Keenan (2021-10-08): We need someone with experience Russell (2021-10-08): How do you spell that? Connie (2021-10-08): A staff restaurant Antony (2021-10-08): I want to report a Francis (2021-10-08): Another service? Shelton (2021-10-08): This site is crazy :) Abram (2021-10-08): We used to work together Jacinto (2021-10-08): Best Site good looking Fernando (2021-10-08): Will I get travelling expenses? Elisha (2021-10-08): Where are you calling from? Moshe (2021-10-08): Languages Berry (2021-10-08): I work here Dario (2021-10-08): A pension scheme Marlin (2021-10-08): What do you like doing in your spare time? Dogkill (2021-10-08): Could you tell me the number for ? Sheldon (2021-10-08): Could I borrow your phone, please? Goodsam (2021-10-08): Jonny was here Nicholas (2021-10-08): Would you like a receipt? Hailey (2021-10-08): How many are there in a book? Steve (2021-10-08): How much notice do you have to give? Granville (2021-10-08): Some First Class stamps Garfield (2021-10-08): real beauty page Marcos (2021-10-08): Could I take your name and number, please? Mackenzie (2021-10-08): Three years Vanessa (2021-10-08): good material thanks Jeromy (2021-10-08): Could you give me some smaller notes? Tony (2021-10-08): An accountancy practice Donald (2021-10-08): Is this a temporary or permanent position? Cordell (2021-10-08): A few months s
  Odell (2021-10-08): Where are you calling from? Harold (2021-10-08): This site is crazy :) Emery (2021-10-08): Could I have a statement, please? Perry (2021-10-08): A pension scheme Fletcher (2021-10-08): Who would I report to? Booker (2021-10-08): Best Site Good Work Mishel (2021-10-08): Do you have any exams coming up? Mikel (2021-10-08): What sort of music do you listen to? Cooler111 (2021-10-08): This is your employment contract Coolman (2021-10-08): A staff restaurant Jeffrey (2021-10-08): I saw your advert in the paper Goodsam (2021-10-08): Thanks funny site Lamont (2021-10-08): Is it convenient to talk at the moment? Elijah (2021-10-08): How do you do? Timothy (2021-10-08): Will I be paid weekly or monthly? Valentin (2021-10-08): Where are you calling from? Truman (2021-10-08): Could you tell me the number for ? Ryan (2021-10-08): I live here Caleb (2021-10-08): Whereabouts are you from? Jerome (2021-10-08): This is the job description Esteban (2021-10-08): An estate agents Burton (2021-10-08): I quite like cooking Jada (2021-10-08): We were at school together Nicky (2021-10-08): What are the hours of work? Erick (2021-10-08): Thanks funny site Corey (2021-10-08): Can I use your phone? Vance (2021-10-08): Please wait Reggie (2021-10-08): A financial advisor Marion (2021-10-08): Your cash is being counted Adalberto (2021-10-08): Have you got any ? Felix (2021-10-08): Enter your PIN alen
  Ralph (2021-10-08): Wonderfull great site Freddy (2021-10-08): I work for myself Winford (2021-10-08): I work here Benton (2021-10-08): I like it a lot Devon (2021-10-08): I like watching TV Damian (2021-10-08): A First Class stamp Trent (2021-10-08): Withdraw cash Jayden (2021-10-08): Your cash is being counted Judson (2021-10-08): Do you like it here? Lindsey (2021-10-08): A book of First Class stamps Elmer (2021-10-08): I want to report a Brianna (2021-10-08): When do you want me to start? Wallace (2021-10-08): Do you know the number for ? Pierre (2021-10-08): A First Class stamp Stanford (2021-10-08): What line of work are you in? Chauncey (2021-10-08): Could I make an appointment to see ? Marlin (2021-10-08): What university do you go to? Brooklyn (2021-10-08): Thanks funny site Dro4er (2021-10-08): Best Site good looking Forest (2021-10-08): Other amount Valeria (2021-10-08): Did you go to university? Scotty (2021-10-08): Which team do you support? Shaun (2021-10-08): Wonderfull great site Nicholas (2021-10-08): How do you spell that? Goodsam (2021-10-08): Please wait Giovanni (2021-10-08): Who would I report to? Milan (2021-10-08): How much notice do you have to give? Jason (2021-10-08): Just over two years Edgardo (2021-10-08): Can I call you back? Leah (2021-10-08): How many would you like? Francis (2021-10-08): A book of First Class stamps Jeremiah (2021-10-08): The United States Richard (2021-10-08): Three years Nilson (2021-10-08): A few months Carlos (2021-10-08): I want to report a Rudolf (2021-10-08): In a meeting Malcolm (2021-10-08): I live in London Edmund (2021-10-08): I love the theatre Hilton (2021-10-08): How much does the job pay? Edmundo (2021-10-08): Best Site Good Work Carlo (2021-10-08): Do you know the address? Perry (2021-10-08): Cool site goodluck :) Porfirio (2021-10-08): Lost credit card Alberto (2021-10-08): real beauty page Kidrock (2021-10-08): Insert your card Jackie (2021-10-08): Could I have a statement, please? Erick (2021-10-08): How much is a Second Class stamp? Garland (2021-10-08): Thanks funny site Clemente (2021-10-08): Insufficient funds Aaliyah (2021-10-08): I work for myself Herschel (2021-10-08): Very Good Site Johnson (2021-10-08): What line of work are you in? Kylie (2021-10-08): This is the job description Bradford (2021-10-08): Just over two years Marcellus (2021-10-08): I live in London Orval (2021-10-08): How many more years do you have to go? Kieth (2021-10-08): Is it convenient to talk at the moment? Claire (2021-10-08): Could I take your name and number, please? Shane (2021-10-08): Very Good Site Ambrose (2021-10-08): magic story very thanks Hassan (2021-10-08): How would you like the money? Willard (2021-10-08): Sorry, I ran out of credit Monte (2021-10-08): Jonny was here Gerardo (2021-10-08): Recorded Delivery Ernesto (2021-10-08): Will I get paid for overtime? Ricky (2021-10-08): Insufficient funds Faith (2021-10-08): Gloomy tales Jaden (2021-10-08): Could you tell me the dialing code for ? Christian (2021-10-08): What sort of work do you do? Isiah (2021-10-08): Cool site goodluck :) Dewey (2021-10-08): Punk not dead Martin (2021-10-08): Will I have to work shifts? Garrett (2021-10-08): Withdraw cash Myron (2021-10-08): Just over two years Lindsey (2021-10-08): The National Gallery g
  Kaden (2021-10-08): Do you play any instruments? Lily (2021-10-08): What part of do you come from? Joesph (2021-10-08): I wanted to live abroad Bonser (2021-10-08): When do you want me to start? Levi (2021-10-08): Insert your card Benny (2021-10-08): Free medical insurance Grover (2021-10-08): The United States Allison (2021-10-08): Where do you come from? Cedrick (2021-10-08): Where do you live? Darrin (2021-10-08): Children with disabilities Logan (2021-10-08): Whereabouts are you from? Norbert (2021-10-08): Can you put it on the scales, please? Derek (2021-10-08): Could you tell me the dialing code for ? Isiah (2021-10-08): I was born in Australia but grew up in England Quentin (2021-10-08): Your cash is being counted Lloyd (2021-10-08): How many days will it take for the cheque to clear? Willie (2021-10-08): The National Gallery Franklin (2021-10-08): Could you tell me my balance, please? Melvin (2021-10-08): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Melanie (2021-10-08): We used to work together Tony (2021-10-08): Enter your PIN Bruno (2021-10-08): Not available at the moment Fletcher (2021-10-08): I study here Steve (2021-10-08): Please wait Jane (2021-10-08): Could I order a new chequebook, please? Johnson (2021-10-08): Do you like it here? Trevor (2021-10-08): Could you please repeat that? Ahmed (2021-10-08): How long have you lived here? Sammie (2021-10-08): How do I get an outside line? Antony (2021-10-08): Very Good Site Josue (2021-10-08): Is there ? Benito (2021-10-08): Will I have to work on Saturdays? Devon (2021-10-08): Could you send me an application form? Kraig (2021-10-08): Where did you go to university? Razer22 (2021-10-08): perfect design thanks Jackson (2021-10-08): Free medical insurance Jordon (2021-10-08): This is your employment contract Shelby (2021-10-08): Have you got any experience? Trent (2021-10-08): magic story very thanks Mikel (2021-10-08): What do you do for a living? Dwayne (2021-10-08): How would you like the money? Flyman (2021-10-08): I was made redundant two months ago Quentin (2021-10-08): Could I have a statement, please? Carmine (2021-10-08): Have you got any experience? Angelina (2021-10-08): Do you know each other? Lesley (2021-10-08): I love the theatre Jacinto (2021-10-08): Have you got any experience? Connie (2021-10-08): Other amount Vincenzo (2021-10-08): Could I have , please? Marlin (2021-10-08): History is l
  Kermit (2021-10-08): Best Site good looking Randell (2021-10-08): One moment, please Enoch (2021-10-08): Stolen credit card Johnathon (2021-10-08): Best Site Good Work Robin (2021-10-08): Cool site goodluck :) Major (2021-10-08): I went to lam
  Gabriel (2021-10-08): Sorry, you must have the wrong number Darwin (2021-10-08): Have you seen any good films recently? Russel (2021-10-08): What do you do for a living? Wilson (2021-10-08): I study here Stephanie (2021-10-08): Will I have to work shifts? Owen (2021-10-08): I like watching TV Coolman (2021-10-08): Recorded Delivery Mckinley (2021-10-08): Just over two years Amber (2021-10-08): Please wait Marcos (2021-10-08): Other amount Wilbur (2021-10-08): Thanks for calling Zachary (2021-10-08): Some First Class stamps Mason (2021-10-08): Hello good day Brendan (2021-10-08): Hold the line, please Prince (2021-10-08): Canada>Canada Morgan (2021-10-08): this is be cool 8) Dalton (2021-10-08): Three years co
  Mason (2021-10-08): Photography an
  Blaine (2021-10-08): I work for myself Rhett (2021-10-08): Could you ask him to call me? Leroy (2021-10-08): What do you like doing in your spare time? Rodolfo (2021-10-08): What sort of music do you like? Spencer (2021-10-08): The manager Darin (2021-10-08): I was made redundant two months ago Mathew (2021-10-08): How much will it cost to send this letter to ? Terrell (2021-10-08): What line of work are you in? Elvin (2021-10-08): Do you know the address? Ignacio (2021-10-08): Wonderfull great site Weldon (2021-10-08): Yes, I love it! Deangelo (2021-10-08): Do you have any exams coming up? Adolph (2021-10-08): Not in at the moment Nevaeh (2021-10-08): Special Delivery Payton (2021-10-08): Yes, I play the guitar Daren (2021-10-08): Some First Class stamps Andrew (2021-10-08): Insert your card Dante (2021-10-08): The United States Erin (2021-10-08): I work with computers Perry (2021-10-08): Could you ask her to call me? Jerrod (2021-10-08): I study here Winston (2021-10-08): Could you tell me my balance, please? Jacques (2021-10-08): A staff restaurant Cortez (2021-10-08): Who do you work for? Alphonso (2021-10-08): Could you ask him to call me? Basil (2021-10-08): Have you got any qualifications? Matthew (2021-10-08): How much notice do you have to give? Jules (2021-10-08): I hate shopping Deshawn (2021-10-08): Do you know the number for ? Jacques (2021-10-08): Have you got a current driving licence? Marlon (2021-10-08): Who would I report to? Franklyn (2021-10-08): I really like swimming Valentin (2021-10-08): I work with computers Thanh (2021-10-08): What sort of music do you like? Elizabeth (2021-10-08): I was born in Australia but grew up in England Wally (2021-10-08): Wonderfull great site Garrett (2021-10-08): Very Good Site
  Gordon (2021-10-08): A few months motil
  Marcel (2021-10-08): A jiffy bag
  Korey (2021-10-08): Can I call you back? Wendell (2021-10-08): Very Good Site Chang (2021-10-08): I went to Madelyn (2021-10-08): Remove card Bernie (2021-10-08): Wonderfull great site Rayford (2021-10-08): Go travelling Victor (2021-10-08): I enjoy travelling Stephen (2021-10-08): Insert your card Devon (2021-10-08): I enjoy travelling Richie (2021-10-08): We went to university together Giuseppe (2021-10-08): Could you please repeat that? Rusty (2021-10-08): I was born in Australia but grew up in England Leonel (2021-10-08): We need someone with experience Reginald (2021-10-08): I work here Maxwell (2021-10-08): In a meeting Ariana (2021-10-08): How many more years do you have to go? Sofia (2021-10-08): Sorry, you must have the wrong number Augustus (2021-10-08): I never went to university Kenneth (2021-10-08): International directory enquiries Floyd (2021-10-08): Enter your PIN Nilson (2021-10-08): How much will it cost to send this letter to ? Faith (2021-10-08): Do you know each other? Nickolas (2021-10-08): Could you tell me the number for ? Errol (2021-10-08): I went to Thurman (2021-10-08): Could you tell me the number for ? Eric (2021-10-08): Do you play any instruments? Moses (2021-10-08): Three years Maria (2021-10-08): I hate shopping Julia (2021-10-08): Until August cyt
  Chester (2021-10-08): The United States Jennifer (2021-10-08): Very funny pictures Adalberto (2021-10-08): Sorry, I ran out of credit Christian (2021-10-08): This is your employment contract Wesley (2021-10-08): I quite like cooking Miquel (2021-10-08): I work with computers Caroline (2021-10-08): I work for myself Nolan (2021-10-08): I have my own business Derek (2021-10-08): How much does the job pay? Travis (2021-10-08): Which year are you in? Arron (2021-10-08): Another service? Samual (2021-10-08): I came here to study Augustus (2021-10-08): Could you tell me my balance, please? Larry (2021-10-08): We need someone with qualifications Leonard (2021-10-08): We were at school together Claud (2021-10-08): Whereabouts are you from? Collin (2021-10-08): Very funny pictures Shelby (2021-10-08): Would you like to leave a message? Walker (2021-10-08): What sort of work do you do? Felix (2021-10-08): What do you do for a living? Aurelio (2021-10-08): I was made redundant two months ago David (2021-10-08): Your cash is being counted Felipe (2021-10-08): How do you do? Rubin (2021-10-08): Would you like a receipt? Erin (2021-10-08): I love the theatre Jimmie (2021-10-08): Did you go to university? Norberto (2021-10-08): Where are you calling from? Kristopher (2021-10-08): Lost credit card Vaughn (2021-10-08): How many more years do you have to go? Quentin (2021-10-08): I saw your advert in the paper Landon (2021-10-08): I stay at home and look after the children Javier (2021-10-08): I was born in Australia but grew up in England Elijah (2021-10-08): What do you study? Timmy (2021-10-08): International directory enquiries Aaron (2021-10-08): I was born in Australia but grew up in England Truman (2021-10-08): We need someone with experience Caden (2021-10-08): On another call Cornell (2021-10-08): Do you need a work permit? Sarah (2021-10-08): Until August Ismael (2021-10-08): Could I have an application form? Aurelio (2021-10-08): Will I be paid weekly or monthly? Buford (2021-10-08): Directory enquiries Jack (2021-10-08): Whereabouts are you from? Bennett (2021-10-08): We need someone with qualifications Bertram (2021-10-08): I love the theatre Jason (2021-10-08): Can you put it on the scales, please? Porter (2021-10-08): Could I take your name and number, please? Randell (2021-10-08): Canada>Canada Andre (2021-10-08): Pleased to meet you Darron (2021-10-08): Could you send me an application form? Eddie (2021-10-08): Could you ask her to call me? Renaldo (2021-10-08): What do you do for a living? Ella (2021-10-08): Not available at the moment Davis (2021-10-08): Have you got a telephone directory? Stevie (2021-10-08): When do you want me to start? Preston (2021-10-08): What do you study? Scottie (2021-10-08): What do you do? Darius (2021-10-08): How many days will it take for the cheque to clear? Shane (2021-10-08): A jiffy bag Elvin (2021-10-08): How much is a First Class stamp? Johnathan (2021-10-08): In a meeting Tobias (2021-10-08): I want to report a Madelyn (2021-10-08): How many would you like? Noble (2021-10-08): I went to Marcelo (2021-10-08): An accountancy practice Renaldo (2021-10-08): Best Site Good Work Rolland (2021-10-08): Remove card Jewell (2021-10-08): I really like swimming Coleman (2021-10-08): Could I borrow your phone, please? Wilton (2021-10-08): How much is a Second Class stamp? Stacey (2021-10-08): Remove card Timothy (2021-10-08): Hello good day Fifa55 (2021-10-08): Have you seen any good films recently? Mackenzie (2021-10-08): A Second Class stamp Liam (2021-10-08): Do you know the number for ? Freddy (2021-10-08): real beauty page Cordell (2021-10-08): Until August Courtney (2021-10-08): We need someone with experience Connor (2021-10-08): US dollars Hassan (2021-10-08): This site is crazy :) Alphonso (2021-10-08): Could you tell me the dialing code for ? Modesto (2021-10-08): How do you spell that? Quinn (2021-10-08): I work for myself Lemuel (2021-10-08): Which year are you in? Ariel (2021-10-08): Could you ask him to call me? Dannie (2021-10-08): How much notice do you have to give? George (2021-10-08): How long have you lived here? Monty (2021-10-08): Could I take your name and number, please? Stevie (2021-10-08): In tens, please (ten pound notes) Antone (2021-10-08): I was born in Australia but grew up in England Lillian (2021-10-08): good material thanks og
  Luther (2021-10-08): Will I have to work shifts? Kenny (2021-10-08): Have you got any ? Felipe (2021-10-08): Please call back later Orville (2021-10-08): Thanks for calling Marlon (2021-10-08): What line of work are you in? Carlos (2021-10-08): Where do you study? Roger (2021-10-08): Hold the line, please Bradly (2021-10-08): I came here to study Emile (2021-10-08): Could I have an application form? Gregorio (2021-10-08): I have my own business
  Daron (2021-10-08): Sorry, I ran out of credit Levi (2021-10-08): How do you spell that? Bryce (2021-10-08): About a year Dirtbill (2021-10-08): Accountant supermarket manager Willard (2021-10-08): About a year Jesse (2021-10-08): perfect design thanks Britt (2021-10-08): I love this site Chloe (2021-10-08): How do you know each other? Garland (2021-10-08): Languages Coco888 (2021-10-08): Insufficient funds Danilo (2021-10-08): Jonny was here Sammie (2021-10-08): What sort of music do you like? Terrence (2021-10-08): Cool site goodluck :) Tanner (2021-10-08): In tens, please (ten pound notes) Andreas (2021-10-08): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Stanford (2021-10-08): Whereabouts in are you from? Ashton (2021-10-08): I quite like cooking Isaias (2021-10-08): Who would I report to? Melissa (2021-10-08): Another year Bradley (2021-10-08): An accountancy practice Victor (2021-10-08): Lost credit card Scottie (2021-10-08): Are you a student? Graham (2021-10-08): Nice to meet you Mario (2021-10-08): When can you start? Murray (2021-10-08): perfect design thanks Connie (2021-10-08): A First Class stamp Cooler111 (2021-10-08): Stolen credit card Prince (2021-10-08): Punk not dead Freddie (2021-10-08): History Jordon (2021-10-09): Which year are you in? Woodrow (2021-10-09): A Second Class stamp Leah (2021-10-09): magic story very thanks Bruno (2021-10-09): Will I have to work shifts? Bernardo (2021-10-09): A financial advisor Jackson (2021-10-09): Could you give me some smaller notes? Seth (2021-10-09): Do you know the address? Tilburg (2021-10-09): I need to charge up my phone Luigi (2021-10-09): Three years Brooke (2021-10-09): Do you know the number for ? Noah (2021-10-09): Would you like to leave a message? Guillermo (2021-10-09): How long are you planning to stay here? Roosevelt (2021-10-09): Have you got any qualifications? Howard (2021-10-09): Can I call you back? Whitney (2021-10-09): Very funny pictures Anthony (2021-10-09): Punk not dead Fermin (2021-10-09): In tens, please (ten pound notes) Efrain (2021-10-09): History Augustine (2021-10-09): History Rafael (2021-10-09): Looking for work Clyde (2021-10-09): An estate agents
  Clement (2021-10-09): this is be cool 8) Tomas (2021-10-09): Nice to meet you Jordan (2021-10-09): Could you please repeat that? Jerald (2021-10-09): Have you got any ? Mikel (2021-10-09): How much is a First Class stamp? Edmond (2021-10-09): Could you tell me the dialing code for ? Kasey (2021-10-09): Can I take your number? Giovanni (2021-10-09): Three years Walter (2021-10-09): On another call Quinn (2021-10-09): One moment, please Janni (2021-10-09): I do some voluntary work Tristan (2021-10-09): I wanted to live abroad Darron (2021-10-09): Looking for work Reggie (2021-10-09): Through friends Dennis (2021-10-09): I live in London Mackenzie (2021-10-09): I want to make a withdrawal Stephan (2021-10-09): Another year Ahmad (2021-10-09): History Earle (2021-10-09): The National Gallery Salvador (2021-10-09): Where do you come from? Napoleon (2021-10-09): We need someone with qualifications Rikky (2021-10-09): Can I take your number? Cliff (2021-10-09): What do you like doing in your spare time? Magic (2021-10-09): How do you do? Hosea (2021-10-09): Jonny was here Coleman (2021-10-09): I hate shopping Stephen (2021-10-09): Can I take your number? Leandro (2021-10-09): Can I use your phone? Harris (2021-10-09): This is the job description Marvin (2021-10-09): A jiffy bag Glenn (2021-10-09): Where are you from? Layla (2021-10-09): Have you got a telephone directory? Edmundo (2021-10-09): Which year are you in? Dylan (2021-10-09): How many are there in a book? Alfredo (2021-10-09): I work for a publishers Giuseppe (2021-10-09): Which team do you support? Brendan (2021-10-09): this is be cool 8) Gabrielle (2021-10-09): Could I make an appointment to see ? Forrest (2021-10-09): Accountant supermarket manager Noah (2021-10-09): Directory enquiries Hayden (2021-10-09): Very funny pictures Jamel (2021-10-09): Remove card Irvin (2021-10-09): How much is a First Class stamp? Bernie (2021-10-09): Why did you come to ? Julius (2021-10-09): We work together Jeffrey (2021-10-09): Very funny pictures Israel (2021-10-09): I wanted to live abroad Raphael (2021-10-09): Hello good day Danilo (2021-10-09): Please call back later Carlton (2021-10-09): Which team do you support? Clifton (2021-10-09): How long have you lived here? Victor (2021-10-09): I work for myself Heriberto (2021-10-09): Thanks funny site Edwin (2021-10-09): Nice to meet you DE (2021-10-09): A packet of envelopes Thaddeus (2021-10-09): Thanks funny site Homer (2021-10-09): Stolen credit card Warren (2021-10-09): Do you like it here? Santos (2021-10-09): Pleased to meet you Brandon (2021-10-09): US dollars pepci
  Curtis (2021-10-09): Could you please repeat that? Dannie (2021-10-09): How would you like the money? Kurtis (2021-10-09): Directory enquiries Plank (2021-10-09): Could I borrow your phone, please? Warren (2021-10-09): Thanks for calling Domenic (2021-10-09): Thanks for calling Marcos (2021-10-09): Another service? Rachel (2021-10-09): How do you know each other? Myron (2021-10-09): Can you put it on the scales, please? Bernard (2021-10-09): Cool site goodluck :) Clement (2021-10-09): This site is crazy :) Fermin (2021-10-09): Just over two years Colby (2021-10-09): Not in at the moment Bobber (2021-10-09): Do you know each other? Kenton (2021-10-09): How many days will it take for the cheque to clear? Darrin (2021-10-09): Have you got a telephone directory? Clint (2021-10-09): Is it convenient to talk at the moment? Crazyfrog (2021-10-09): Very funny pictures Richard (2021-10-09): Best Site good looking Maxwell (2021-10-09): Hold the line, please Keneth (2021-10-09): Please wait Major (2021-10-09): Yes, I love it! Stanton (2021-10-09): Sorry, I ran out of credit Trinity (2021-10-09): This is the job description Allison (2021-10-09): I want to report a Peter (2021-10-09): I want to report a Hosea (2021-10-09): Have you got any ?
  Dario (2021-10-09): Do you know each other? Gerry (2021-10-09): A few months Santo (2021-10-09): What do you study? Laurence (2021-10-09): A law firm Colin (2021-10-09): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Madeline (2021-10-09): What do you like doing in your spare time? Rachel (2021-10-09): I love the theatre Brett (2021-10-09): Yes, I play the guitar Clinton (2021-10-09): Accountant supermarket manager Lonny (2021-10-09): Where do you come from? Garland (2021-10-09): Could you please repeat that? Lucas (2021-10-09): Can you hear me OK? Cortez (2021-10-09): Which year are you in? Rodrick (2021-10-09): Recorded Delivery Jerold (2021-10-09): I sing in a choir Adrian (2021-10-09): Please call back later Elijah (2021-10-09): A few months Kenny (2021-10-09): Get a job Lucius (2021-10-09): Go travelling Brandon (2021-10-09): Through friends Bertram (2021-10-09): I like watching TV Isabella (2021-10-09): Have you got a telephone directory? Hector (2021-10-09): Can I use your phone? Wilfredo (2021-10-09): Did you go to university? Alejandro (2021-10-09): Enter your PIN Edmond (2021-10-09): Whereabouts in are you from? Michelle (2021-10-09): This is your employment contract