• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ดาวน์โหลด
 • ค้นหา
 • เว็บลิงค์
 • ลงโฆษณา
 • ติดต่อ
 • เมนูหลัก

    หน้าแรก  หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา  ประวัติความเป็นมา
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
    อำนาจหน้าที่  อำนาจหน้าที่
    โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างองค์กร
    โครงสร้างส่วนราชการ  โครงสร้างส่วนราชการ
    ข้อมูลการติดต่อเทศบาล  ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
    กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
    แผนดำเนินการประจำปี  แผนดำเนินการประจำปี
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบแสดงสถานะทางการเงิน  งบแสดงสถานะทางการเงิน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน
    เทศบัญญัติ  เทศบัญญัติ
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน  คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน
    คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
    แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี
    รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส
    รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)
    ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร
    รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    แผนป้องกันการทุจริต 4ปี  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี
    การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
    รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
    คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
    การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
    สถิติการให้บริการ  สถิติการให้บริการ
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  บุคลากรในหน่วยงาน

   สำนักปลัด
   สภาเทศบาล
   ผู้บริหาร
   ปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา

  ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

  ขณะนี้มี 58 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

  สำหรับผู้ดูแลระบบ


  คำเตือน!
   การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

  สำหรับผู้ดูแลเว็บ
  ชื่อเรียก
  รหัสผ่าน

  E-SERVICE

  1-การขอถังขยะ ออนไลน์ เทศบาลตำบลทางพูน...................................................... 2. "-จองคิวออนไลน์ เข้ามาติดต่อ ชำระภาษีและยื่นคำขอลงทะเบียนต่างๆ................. 3. "-แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย";

  ข้อมูลการติดต่อ เทศบาล

  52 ม.2 ต.ทางพุูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช 80290 โทร 075809588 สำนักปลัดเทศบาล กด 1 กองคลัง กด 2 กองช่าง กด 3 กองการศึกษา กด 4 ปลัดเทศบาลตำบลทางพูน กด 5 โทรสาร โทร 075845321 อีเมล์ thangpooncity@hotmail.com fackbook : https://www.facebook.com/thangpoon "แผนที่เทศบาล"; "แนวเขตเทศบาล";

  ::: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง. :::

  < กลับหน้าหลักส่วนแสดงข่าว >
   ประกาศผู้ช... (อ่าน 91 ครั้ง) ฮิต

  ประกาศผู้ช...
     ตามประกาศ เทศบาลตำบลทางพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin...
  โดย : - เมื่อ 23 มี.ค. 2565
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประกาส ประก... (อ่าน 102 ครั้ง) ฮิต

  ประกาส ประก...
     เรื่อง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงิน ...
  โดย : - เมื่อ 14 มี.ค. 2565
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประกาศราคา... (อ่าน 97 ครั้ง) ฮิต

  ประกาศราคา...
     ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,190,000 บาท 3. ลักษณะงานโดยสังเขป...
  โดย : - เมื่อ 14 มี.ค. 2565
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประกาศผู้ช... (อ่าน 149 ครั้ง) ฮิต

  ประกาศผู้ช...
     เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านระบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
  โดย : - เมื่อ 11 ก.พ. 2565
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประกาส ประก... (อ่าน 152 ครั้ง) ฮิต

  ประกาส ประก...
     เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านระบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลทางพูน หอถังสูง ขนาด 20 ลบ.ม.(รูปทรงแชมเปญ) ตามแบบส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทร...
  โดย : - เมื่อ 02 ก.พ. 2565
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประกาศ ราคา... (อ่าน 123 ครั้ง) ฮิต

  ประกาศ ราคา...
     ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านระบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 945,000 บาท 3. ลักษณะงานโดยสังเขป หอถังสูง...
  โดย : - เมื่อ 02 ก.พ. 2565
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประกาศผู้ช... (อ่าน 183 ครั้ง) ฮิต

  ประกาศผู้ช...
     ตามที่ เทศบาลตำบลทางพูน ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ.๑๕-๐๐๔ สายบ้านนายช่วง ถึงสายคลองราชดำริ บ้าน...
  โดย : - เมื่อ 29 พ.ย. 2564
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประกาศ ราคา... (อ่าน 172 ครั้ง) ฮิต

  ประกาศ ราคา...
     ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ.15-004 สายบ้านนายช่วง ถึงสายคลองราชดำริ บ้านสระเพลง ตำบลทางพูน กว้าง 4 เมตร ยาว 2,8...
  โดย : - เมื่อ 10 พ.ย. 2564
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประกาศ เผยแ... (อ่าน 214 ครั้ง) ฮิต

  ประกาศ เผยแ...
     ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครื...
  โดย : - เมื่อ 07 ต.ค. 2564
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประกาศผู้ช... (อ่าน 581 ครั้ง) ฮิต

  ประกาศผู้ช...
     ตามประกาศ เทศบาลตำบลทางพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๑ บ้านสระเพลง ตำบลทางพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid...
  โดย : - เมื่อ 15 มี.ค. 2564
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประกาศ ประก... (อ่าน 617 ครั้ง) ฮิต

  ประกาศ ประก...
     เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านสระเพลง ตำบลทางพูน ปริมาตรดินขุดลอกสระน้ำไม่น้อยกว่า 29,583 ลูกบาศก์เมตร พร้อมง...
  โดย : - เมื่อ 19 ก.พ. 2564
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประกาศ ราคา... (อ่าน 616 ครั้ง) ฮิต

  ประกาศ ราคา...
     ประกาศ ราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๑ บ้านสระเพลง 1. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกสระน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๑ บ้านสระเพลง ตำบลทางพูน ปริมาตรด...
  โดย : - เมื่อ 19 ก.พ. 2564
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ

  หน้าที่ จาก 12
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
  สมุนไพรดอทคอม สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย