• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ดาวน์โหลด
 • ค้นหา
 • เว็บลิงค์
 • ลงโฆษณา
 • ติดต่อ
 • เมนูหลัก

    หน้าแรก  หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา  ประวัติความเป็นมา
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
    อำนาจหน้าที่  อำนาจหน้าที่
    โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างองค์กร
    โครงสร้างส่วนราชการ  โครงสร้างส่วนราชการ
    ข้อมูลการติดต่อเทศบาล  ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
    กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
    แผนดำเนินการประจำปี  แผนดำเนินการประจำปี
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบแสดงสถานะทางการเงิน  งบแสดงสถานะทางการเงิน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน
    เทศบัญญัติ  เทศบัญญัติ
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน  คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน
    คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
    แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี
    รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส
    รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)
    ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร
    รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    แผนป้องกันการทุจริต 4ปี  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี
    การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
    รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
    คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
    การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
    สถิติการให้บริการ  สถิติการให้บริการ
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  บุคลากรในหน่วยงาน

   สำนักปลัด
   สภาเทศบาล
   ผู้บริหาร
   ปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา

  ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

  ขณะนี้มี 58 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

  สำหรับผู้ดูแลระบบ


  คำเตือน!
   การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

  สำหรับผู้ดูแลเว็บ
  ชื่อเรียก
  รหัสผ่าน

  E-SERVICE

  1-การขอถังขยะ ออนไลน์ เทศบาลตำบลทางพูน...................................................... 2. "-จองคิวออนไลน์ เข้ามาติดต่อ ชำระภาษีและยื่นคำขอลงทะเบียนต่างๆ................. 3. "-แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย";

  ข้อมูลการติดต่อ เทศบาล

  52 ม.2 ต.ทางพุูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช 80290 โทร 075809588 สำนักปลัดเทศบาล กด 1 กองคลัง กด 2 กองช่าง กด 3 กองการศึกษา กด 4 ปลัดเทศบาลตำบลทางพูน กด 5 โทรสาร โทร 075845321 อีเมล์ thangpooncity@hotmail.com fackbook : https://www.facebook.com/thangpoon "แผนที่เทศบาล"; "แนวเขตเทศบาล";

  ::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :::

  < กลับหน้าหลักส่วนแสดงข่าว >
   .. (อ่าน 157 ครั้ง) ฮิต

  ..
     ..
  โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 08 ก.พ. 2565
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประชาสัมพั... (อ่าน 162 ครั้ง) ฮิต

  ประชาสัมพั...
     เทศบาลตำบลทางพูนขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2565
  โดย : กองคลังเทศบาลตำบลทางพูน เมื่อ 08 ก.พ. 2565
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   รณรงค์การต... (อ่าน 283 ครั้ง) ฮิต

  รณรงค์การต...
     .
  โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 09 ก.ย. 2564
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   รายงานการเ... (อ่าน 514 ครั้ง) ฮิต

  รายงานการเ...
     เทศบาลตำบลทางพูน รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กย.63
  โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 03 ก.พ. 2564
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   เทศบาลตำบล... (อ่าน 716 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 1 รูป ฮิต

  เทศบาลตำบล...
     เทศบาลตำบลทางพูน เทศบาลตำบลทางพูน เชิญร่วม บริจาคหนังสือ/วารสาร สภาพดี โครงการ กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ “บ้านรักการอ่าน” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ เท...
  โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา เมื่อ 21 ก.ค. 2563
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประชาสัมพั... (อ่าน 668 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 7 รูป ฮิต

  ประชาสัมพั...
     เทศบาลตำบลทางพูน ขอประชาสัมพันธ์ ลานกีฬาในเขตพื้นที่เทศบาล ให้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ในการออกกำลังกายได้รับทราบ
  โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา เมื่อ 16 ก.ค. 2563
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประกาศรายช... (อ่าน 743 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 1 รูป ฮิต

  ประกาศรายช...
     เทศบาลตำบลทางพูน ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ
  โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 18 เม.ย. 2563
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประกาศขึ้น... (อ่าน 610 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 2 รูป ฮิต

  ประกาศขึ้น...
     เทศบาลตำบลทางพูน ขอประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2563
  โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 18 เม.ย. 2563
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประกาศ (อ่าน 1536 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 2 รูป ฮิต

  ประกาศ
     ประกาศ
  โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 18 เม.ย. 2563
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประกาศรับส... (อ่าน 301 ครั้ง) ฮิต

  ประกาศรับส...
     เทศบาลตำบลทางพูน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
  โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 24 มี.ค. 2563
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประชาสัมพั... (อ่าน 307 ครั้ง) ฮิต

  ประชาสัมพั...
     .
  โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 14 พ.ย. 2562
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   . (อ่าน 339 ครั้ง) ฮิต

  .
     .
  โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 03 ส.ค. 2562
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ

  หน้าที่ จาก 4
  1 | 2 | 3 | 4  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
  สมุนไพรดอทคอม สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย