พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 22  นายกเทศมนตรีตำบลทางพูนมอบเงินสบับสนุนกลุ่มอสม.
นายกเทศมนตรีตำบลทางพูนมอบเงินสบับสนุนกลุ่มอสม. นายกเทศมนตรีตำบลทางพูน มอบเงินสนับสนุมกลุ่ม อสม.ออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
ข่าวโดย : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ : 04 มิถุนายน 2553 เวลา: 12:18:37
อ่าน 2803 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 16:54:46:PM