พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 12  ผลการเลือกตั้ง นายก อบจ.นครศรีธรรมราช
ผลการเลือกตั้ง 1 นายตรีพล เจาะจิตต์ 169,803 คะแนน * 2 นายสายัณห์ ยุติธรรม 19,353 คะแนน * 3 นายพิชัย บุณยเกียรติ 186,314 คะแนน * 4 นายเกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 96,612 คะแนน * 5 นายนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ 24,730 คะแนน *

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.nakhonsi.com/ect/
ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ : 25 มกราคม 2553 เวลา: 10:02:56
อ่าน 5283 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 16:42:18:PM