• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ดาวน์โหลด
 • ค้นหา
 • เว็บลิงค์
 • ลงโฆษณา
 • ติดต่อ
 • เมนูหลัก

    หน้าแรก  หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา  ประวัติความเป็นมา
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
    อำนาจหน้าที่  อำนาจหน้าที่
    โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างองค์กร
    โครงสร้างส่วนราชการ  โครงสร้างส่วนราชการ
    ข้อมูลการติดต่อเทศบาล  ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
    กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
    แผนดำเนินการประจำปี  แผนดำเนินการประจำปี
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบแสดงสถานะทางการเงิน  งบแสดงสถานะทางการเงิน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน
    เทศบัญญัติ  เทศบัญญัติ
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน  คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน
    คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
    แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี
    รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส
    รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)
    ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ  ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ
    รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    แผนป้องกันการทุจริต 4ปี  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี
    การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
    รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
    คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
    การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
    สถิติการให้บริการ  สถิติการให้บริการ
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  บุคลากรในหน่วยงาน

   สำนักปลัด
   สภาเทศบาล
   ผู้บริหาร
   ปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา

  ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

  ขณะนี้มี 34 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

  สำหรับผู้ดูแลระบบ


  คำเตือน!
   การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

  สำหรับผู้ดูแลเว็บ
  ชื่อเรียก
  รหัสผ่าน

  E-SERVICE

  1-การขอถังขยะ ออนไลน์ เทศบาลตำบลทางพูน...................................................... 2. "-จองคิวออนไลน์ เข้ามาติดต่อ ชำระภาษีและยื่นคำขอลงทะเบียนต่างๆ................. 3. "-แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย";

  ข้อมูลการติดต่อ เทศบาล

  52 ม.2 ต.ทางพุูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช 80290 โทร 075809588 สำนักปลัดเทศบาล กด 1 กองคลัง กด 2 กองช่าง กด 3 กองการศึกษา กด 4 ปลัดเทศบาลตำบลทางพูน กด 5 โทรสาร โทร 075845321 อีเมล์ thangpooncity@hotmail.com fackbook : https://www.facebook.com/thangpoon "แผนที่เทศบาล"; "แนวเขตเทศบาล";
  หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์พิมพ์ข่าวนี้  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
  ประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษีป้ายภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้...

  โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  วันที่ 15 มกราคม 2553 เวลา : 10:32:11
  (อ่าน 3871 ครั้ง)
  ดาวน์โหลด เอกสาร : http://www.thangpooncity.org/modules.php?name=Upload&file=download&archivo=pase%20thangpoon%2053.pdf
  ประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษีป้ายภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้...

  เทศบาลตำบลทางพูน ขอประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเพื่อชำระ ภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2553 1. เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2553 …………………….. ด้วยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ได้กำหนดให้ผู้รับการประเมินยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี นั้น จึงประกาศให้ผู้รับ การประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันเป็นโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น เช่น บ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงเรียนสอนวิชาชีพ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้าและบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมไปกับโรงเรือน ฯลฯ ในพื้นที่เทศบาลตำบลทางพูน ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2553 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทางพูน ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 ถ้าหาผู้ใดละเลยหรือไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนด มีความผิดโทษ ปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี 2. เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2553 …………………….. ด้วยพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2534 มาตรา 6 และ 12 ได้กำหนดให้ผู้รับการประเมินยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน (ป้ายตามมาตรา 6) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ภายในวันที่ 30มีนาคม ของทุกปีนั้น จึงขอประกาศให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันเป็นป้ายตามมาตรา 6 เช่น ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีการอื่นๆ ในพื้นที่เทศบาลตำบลทางพูน ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2553 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทางพูน ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 3. เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2553 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ขอประกาศให้เจ้าของที่ดินทราบว่า บัดนี้ถึงเวลา ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว ให้ท่านนำหลักฐานที่ดินหรือใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้าย ไปชำระเป็นรายปี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้าง ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ตามมาตรา 45 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 4. การกำหนดแผนการจัดเก็บรายได้ ภาษีบำรุงท้องที่ ,ภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2553 ภาษีป้าย.ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ วันที่ หมู่ที่ สถานที่จัดเก็บภาษี เวลา 11 ม.ค. 2552 1 ศาลาปากสระ (หมู่ที่ 1) 09.00 - 12.00 18 ม.ค. 2552 2 เทศบาลตำบลทางพูน 09.00 - 16.00 12 ม.ค. 2552 3 สำนักสงฆ์ปากช่อง 09.00 - 12.00 13 ม.ค. 2552 4 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 09.00 - 12.00 14 ม.ค. 2552 5 โรงเรียนราษฏร์บำรุง 09.00 - 12.00 15 ม.ค. 2552 6 ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์บ้านนายชำนาญ 09.00 - 12.00


  5 ข่าวล่าสุดในหมวด
  ข่าวสารวันที่
   ประกาศนโยบายมาตราการควบคุมยาสูบ
  06 มิ.ย. 2565
   ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2564
  31 พ.ค. 2565
   ..
  08 ก.พ. 2565
   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2565
  08 ก.พ. 2565
   รณรงค์การตัดแยกขยะ
  09 ก.ย. 2564
  ทั้งหมด

  5 ข่าวยอดนิยมในหมวด
  ข่าวสารวันที่
   ทต.ทางพูนจัดงานวันลอยกระทง ปี53
  04 พ.ย. 2553
   ประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษีป้ายภาษีโรงเรือน...
  15 ม.ค. 2553
   เทศบาลตำบลทางพูนจัดงานแห่หมับ เดือนสิบ ปี...
  24 ก.ย. 2553
   เทศบาลตำบลทางพูนประกาศจัดงานวันเด็กปี54
  06 ม.ค. 2554
   ประกาศแผนผังและระยะเวลาแล้วเสร็จการปฏิบั...
  16 ก.ย. 2554
  ทั้งหมด
  สมุนไพรดอทคอม สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย