• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ดาวน์โหลด
 • ค้นหา
 • เว็บลิงค์
 • ลงโฆษณา
 • ติดต่อ
 • เมนูหลัก

    หน้าแรก  หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา  ประวัติความเป็นมา
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
    อำนาจหน้าที่  อำนาจหน้าที่
    โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างองค์กร
    โครงสร้างส่วนราชการ  โครงสร้างส่วนราชการ
    ข้อมูลการติดต่อเทศบาล  ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
    กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
    แผนดำเนินการประจำปี  แผนดำเนินการประจำปี
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบแสดงสถานะทางการเงิน  งบแสดงสถานะทางการเงิน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน
    เทศบัญญัติ  เทศบัญญัติ
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน  คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน
    คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
    แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี
    รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส
    รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)
    ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร
    รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    แผนป้องกันการทุจริต 4ปี  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี
    การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
    รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
    คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
    การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
    สถิติการให้บริการ  สถิติการให้บริการ
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  บุคลากรในหน่วยงาน

   สำนักปลัด
   สภาเทศบาล
   ผู้บริหาร
   ปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา

  ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

  ขณะนี้มี 64 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

  สำหรับผู้ดูแลระบบ


  คำเตือน!
   การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

  สำหรับผู้ดูแลเว็บ
  ชื่อเรียก
  รหัสผ่าน

  E-SERVICE

  1-การขอถังขยะ ออนไลน์ เทศบาลตำบลทางพูน...................................................... 2. "-จองคิวออนไลน์ เข้ามาติดต่อ ชำระภาษีและยื่นคำขอลงทะเบียนต่างๆ................. 3. "-แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย";

  ข้อมูลการติดต่อ เทศบาล

  52 ม.2 ต.ทางพุูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช 80290 โทร 075809588 สำนักปลัดเทศบาล กด 1 กองคลัง กด 2 กองช่าง กด 3 กองการศึกษา กด 4 ปลัดเทศบาลตำบลทางพูน กด 5 โทรสาร โทร 075845321 อีเมล์ thangpooncity@hotmail.com fackbook : https://www.facebook.com/thangpoon "แผนที่เทศบาล"; "แนวเขตเทศบาล";
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน


  สภาพและข้อมลทั่วไป

  ที่ตั้ง

  เทศบาลตำบลทางพูนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ระยะทางจากอำเภอ 10 กม.
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และตำบลช้างซ้ายอำเภอพระพรหม
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ)
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ


  เนื้อที่
  พื้นที่ทั้งหมด จำนวน 25,625 ไร่ หรือประมาณ 41.004 ตารางกิโลเมตร


  ภูมิประเทศ

  1. เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขัง
  2. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าพรุ สภาพป่าเสื่อมโทรม
  3. ดินเปรี้ยวลูกพืชไม่ค่อยได้ผล มีบางส่วนเป็นเนินทรายยาวตลอดตามถนน สายนคร - สงขลา

  มีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน
  จำนวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลทางพูน เต็มทั้งหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่
  หมู่ที่ 1 บ้านสระเพลง มี 229 ครัวเรือน 1,600 คน
  หมู่ที่ 2 บ้านทางพูน มี 546 ครัวเรือน 2,807 คน
  หมู่ที่ 3 บ้านปากช่อง มี 236 ครัวเรือน 1,512 คน
  หมู่ที่ 4 บ้านโคกคราม มี 342 ครัวเรือน 1,663 คน
  หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์บำรุง มี 119 ครัวเรือน 687 คน
  หมู่ที่ 6 บ้านสระเพลง มี 203 ครัวเรือน 1,269 คน

  ประชากร
  ประชากรทั้งสิ้น 9,538 คน
  - แยกเป็นชาย 4,882 คน
  - แยกเป็นหญิง 4,656 คน
  - มีความหนาแน่นเฉลี่ย 232.85 คน/ตารางกิโลเมตรสภาพทางเศรษฐกิจ


  อาชีพ

  - อาชีพเกษตรกร
  - อาชีพรับจ้างทั่วไป
  - อาชีพค้าขาย
  - อาชีพเลี้ยงสัตว์


  หน่วยธุรกิจใน องค์การบริหารส่วนตำบล
  - โรงสี 8 แห่ง
  - สถานบริการน้ำมัน 3 แห่ง


  สภาพทางสังคม

  การศึกษา
  - โรงเรียนปฐมศึกษา 58 แห่ง
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
  - โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
  - ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 5 แห่ง


  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

  - วัด/สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
  - โบสถ์ 1 แห่ง


  สาธารณสุข

  - สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง


  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  - ป้อมยามตำรวจ 2 แห่ง


  การบริการพื้นฐาน
  การคมนาคม
  - ถนนลูกรัง ,หินคลุก จำนวน 23 สาย
  - ถนนคอนกรีต จำนวน 4 สาย
  - ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย


  การโทรคมนาคม

  - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง ( หมู่ที่ 2 )
  - โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 10 แห่ง ( หมู่ที่ 1,2,4,6 )


  การไฟฟ้า

  - มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน


  แหล่งน้ำธรรมชาติ

  ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน 3 สาย
  1. คลองราชดำริ
  2. คลองชะเมา
  3. คลองสระเพลง


  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

  - ฝาย 3 แห่ง ( หมู่ที่ 2,5 )
  - บ่อน้ำตื้น 959 แห่ง
  - บ่อโยก 9 แห่ง
  - บ่อบาดาล 5 แห่ง
  - ประปาหมู่บ้าน 3 แห่ง

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทางพูน

  สงวนลิขสิทธิ์โดย © www.thangpooncity.go.th All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2009-09-15 (6331 ครั้ง)

  [ ย้อนกลับ ]
  สมุนไพรดอทคอม สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย